Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 18. března 2017

Proč vysokoškoláci nejsou inteligentní?

Statistka je jasná, s příchodem bídy, přichází do společnosti i úpadek inteligence, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, pokud se systém uzavře pomocí; kasty, třídy, kategorie, rituálů, pověr, mytologie, pohádek, reklamy, dezinformací, cenzury, atd. tak následkem je úpadek inteligence, a tím i deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, psychiky, školství, atd. Snažíme se inteligenci násilně nahradit vědomostmi, ale to v praxi nefunguje, inteligence je schopnost se učit neustále novému pomocí experimentů, stroje nejsou zatím ještě inteligentní, protože se neumí učit novému! 
Podívejme se na masožravé rostliny, zde je krásná ukázka inteligence, která se nebála porušit klasické rituály, Ježíš Kristus se nebál porušit staré náboženské ubohé rituály, a tak stvořil lidové náboženství, které lidem mnoho vyhovuje, proč se lidi bojí porušit svaté normy? Zbabělci si říkají, proč bych měl nést nějaké riziko s experimenty, ať to zkusí někdo kdo je odvážný, já si počkám, na to jak to dopadne. Jak se z člověka stane zbabělec, který se spokojí s teorií a obejde se bez praxe. Příčinou je vždy uzavřená společnost, ryba zde vždy smrdí od mocné a bohaté hlavy. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují