Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 19. března 2017

Otroctví dělá z lidí ubožáky

Připadám si jako v začarovaném kruhu, ať přemýšlím nad čímkoli do hloubky, nakonec v hloubce narazím na problém s otroctvím, vše zde jistě točí kolem otroctví, svoboda je iluze, vše co je živé to je zde otrokem svých potřeb, abychom mohli normálně žít, musíme mít; drogy, potravu, pití, spánek, oblečení, peníze, střechu nad hlavou, jistoty, výhody, inteligenci, lásku, štěstí, atd. Vždy je zde něco za něco, zadarmo je jenom to, co nemá žádnou hodnotu! 
Otrokáři mají sobeckou snahu parazitovat na tom, co zotročili, to ale dlouho nikdy nefunguje, a následkem je nutnost dopřát otrokům více hodnot, podívejme se na malé platy u nás, a vysoké ceny za služby a zboží, logicky jsme pro Islámské imigranty, místem kde oni nechtějí žít, a utíkají tam, kde se budou mít lépe, většinou utíkají do Německa a Anglie. 
Vše se dneska točí okolo moderního průmyslu, s příchodem hloupých svatých soudruhů v roce 1948, začal náš vyspělý průmysl rychle zaostávat za vyspělými státy, jaký pán takový je i jeho krám! Naše vláda selhala a je třeba restartovat naši politiku a ekonomiku, místo starých komunistických amatérů, musí být naším ekonomickým pastýřem jenom mladí profesionálové. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují