Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 19. března 2017

Jak optimálně jednat s nevychovanými drzými autoritami?

Každý se s tím často setkává, že autority, se kterými přichází do styku, nejsou vychované, a chovají se nevychovaně, jak jednat s nevychovanými autoritami? Většina lidí jsou zbabělci, a tak tento problém řeší pomocí útěku, a tím se dostávají do začarovaného kruhu, kdy jsou po celý život na útěku. Po jednom mém telefonu s autoritou, došlo k tomu, že rozčilená autorita praštila rukou do stolu, a rozbila si sklo na stole, ano autority mě většinou nenávidí, a nejradši by mě násilně eliminovali. 
Měl jsem dobrý výcvik, moji rodiče byli státními zaměstnanci, otec byl profesor na vysoké škole, matka byla na národním výboru, pověřena kontrolou organizací a podniků, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, ve škole jsem často rád ubližoval fyzicky a psychicky spolužákům, a občas jsem někomu kdo nebyl vychovaný, musel i fyzicky mnoho ublížit, aby mě dal konečně pokoj, a naučil být se slušně vychovaný. 
Obzvláště citlivý jsem byl na to, pokud mě někdo drze skočil do řeči, takto nevychovaného drzého člověka, jsem okamžitě fyzicky napadl. Život je o tom, jak si usteleš, tak si lehneš, druzí musí okamžitě poznat, že si nenecháš nic líbit, a že budou potrestáni tvrdě, za jakýkoli pokus se chovat pyšně, nebo jako lakomec. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují