Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 3. března 2017

Ano, z vlka ovci neuděláš

Nestačí nadávat na to, že máme problémy, je třeba najít příčinu problémů, a tu odstranit, mnohdy je příčina skrytá, anebo nevíme, jak příčinu problémů odstranit. Podívejme se třeba na chybnou práci lidí, co zde mají moc a bohatství, proč nad těmito lidmi, není globální optimální digitální kontrola, která by zajistila to, že budou zde mít moc a bohatství jenom lidé, co odvádějí bezchybnou práci, pro globální konzumní společnost. 
Pod svícnem je tma, pod tímto svícnem jsou lidi, co mají k dispozici služebního řidiče, co řídí drahý služební vůz, příležitost dělá z lidí parazity o tom to je, proto jedinou možností jak zamezit tomu, aby mocní parazitovali na bezmocných, je lidi globálně pomocí dotazníků digitalizovat, a místo sobeckých lidí zde budou jenom nesobečtí GVKB roboti ovládaní GVKB systémem. Všechny snahy změnit člověka k lepšímu, se ukázali jako naivní a marné, z vlka ovci neuděláš, vlk si zde může hrát mediálně na ovci, ale jakmile má příležitost, tak zase bude myslet a jednat jako vlk. 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují