Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 3. března 2017

Ano, vládnou nám amatérští ideologové

Pokud na to jako prezident, nebo ministr, profesionálně díky stáří už nemám, tak musím být logicky nahrazen někým, kdo na to jako profesionální ideolog má kvalifikaci, a sílu prosadit to, co je pro lidi u nás správné, nepotřebujeme investovat do nesmyslů a pitomostí, potřebujeme investovat do toho co zde odstraní amatérskou zaostalost v nás a okolo nás, je třeba přejít k profesionální vyspělosti, z díla se pozná tvůrce. 
Lidi zajímá růst jejich kupní síly, a to že zde budou mít výhody a jistoty, lidi nezajímá to, že se zde nepřizpůsobivým občanům vede zle, ten kdo se konzumní kultuře nepřizpůsobí, může od nás svobodně odejít do ciziny, nikoho zde násilím nebudeme držet, nestojíme zde o profesionální pobírače sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti, potřebujeme jenom lidi, co budou platit po celý život veliké daně, abychom měli zase v bance zlato a nemuseli žít na dluh. 
Je třeba skončit s tím, že je na stát přisáto mnoho subjektů a objektů, stát není dojnou krávou pro lenochy a ubožáky, stát je zde od toho, aby sloužil jenom těm, co zde trvale platí; daně, poplatky, pokuty, clo, atd. My jsme tady doma, a nikdo nám nebude z ciziny pyšně sobecky říkat, co je pro nás správné a co je chybné, ať se každý cizí národ stará jenom o sebe, pokud si nějaký hloupý národ k sobě pozve lenochy a hlupáky s tmavou pletí, je to jeho problém, s jinověrci nebudeme mít smilování, a budeme je napichovat na kůly, my jsme tady doma. 
Naší vírou je mít se zde ekonomicky a psychicky dobře, nevěříme tomu, co nevede k tomu, že se zde budeme mít ekonomicky a psychicky dobře, jestli je někdo ideologický blázen, tak ať se nechá zavřít do blázince, a zde se o něj personál profesionálně postará. Je to pořád dokola o kariéristickém pokrytectví, už zde bylo dost zlých vlků, co se maskovali na hodné ovce, kázat utahování opasku a sám si opasek povolit, o tom je současná politika, z díla je spatřen tvůrce. Prý se u nás nemohou zvednout mzdy, a snížit ceny za služby a zboží, jsme jenom chudou kolonií, ve které vládnou bohatí západní kolonialisté, stali se z nás konzumní otroci, co musí sloužit otrocky západu a musíme už mnoho let držet hubu a krok.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují