Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 10. února 2017

Zaměstnavatel není sociálním ústavem pro staré soudruhy

Je statisticky dokázáno, že pohyb je zdravý pro tělo i pro psychiku, je třeba vysokoškolákům zajistit více pohybu, aby byli zdravější, místo sezení na židli se budou pohybovat a bude zde kontrola toho, jak se pohybují, podívejme se třeba na číšníka, kolik on za směnu nachodí kilometrů, a jak je on díky tomu zdravý.

Zruší se schůze a sezení na židli v kanceláři, zavede se pro vysokoškoláky systém hodinové kontroly nějakého okruhu, kdy na okruhu budou snímače firemní bezdotykové karty, aby se poznalo, že se vysokoškolák pohybuje, nebudou zde pro nikoho výjimky, normou bude ujít za směnu minimálně deset kilometrů.

Takto se zabrání tomu aby mohl někdo zde mít tři vysoké funkce a brát tak tři vysoké platy jako politik, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, neujdeš si svých deset kilometrů, tak dostaneš výpověď za neplnění pracovních povinností.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují