Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

úterý 14. února 2017

Tolik let chodíme do školy, a zde nás nic nenaučí

Veškerá práce lidí a přírody je obrazně jenom o utahování a povolování šroubů, když mezi sebou hovoříme tak jde o to jak utahovat a povolovat šrouby správně. Pokud neumíme šrouby správně utahovat a povolovat tak následkem jsou problémy u; psychicky, ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, techniky, psychiky, školství, zdravotnictví dopravy, atd.

Zánik RVHP byl následkem toho, že se neuměli povolovat a utahovat šrouby, stejné je to i u Windows zde programátoři neuměli povolovat a utahovat šrouby nebylo jim dáno to, aby uměli povolovat a utahovat šrouby. Témata na internetu; sebevražda, nevěra, zrada, deprese, sex, peníze, atd. to vše je o povolování a utahování šroubů, tolik let chodíme do školy a zde nás nenaučí, jak se povolují a utahují šrouby.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují