Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 15. února 2017

Dokud celebritu neuvidím dělat zázraky tak na ní neuvěřím

Celebrita se pozná z toho, že umí udělat zázraky, kdo z lidí ale umí udělat zázraky? Vše je zde jenom pokrytecké divadlo kde si ubožáci s nulovou hodnotou hrají na celebrity, tento svět potřebuje zázraky a ten kdo přinese světu zázraky, které lze objektivně prokázat, a prakticky využívat, ten je zde pravou celebritou. Je třeba zavést globálně certifikaci na celebrity, kdy bude muset celebrita prokázat, že dokáže zázraky, které jsou prakticky využitelné, a pomohou lidem se zde mít lépe.

Slova jsou jenom iluzí, potřebujeme činy, které eliminují globální blbou náladu, způsobenou amatérskými chybami, které zde dělají celebrity, co jsou hloupé a nemocné. Minulost nám už mnohokráte prokázala, že pracující lid měl falešné celebrity, a pravé celebrity nepovažoval za celebrity, lidi jsou hloupí a tak chybují, jenom čas je moudrý, a tak nechybuje, protože má na objektivní posouzení dostatek času.

Komu není rady, tomu není ani pomoci, podívejme se na vysoké školy, které produkují mnoho hlupáků, o které nemají zaměstnavatelé zájem, někde je chyba v konzumním systému, a tou chybou je krabicismus, vše jsme uložili do krabice, abychom si život zjednodušili, a tím jsme se dostali co neřešitelné situace. Jakmile dáte do krabice něco, co tam nepatří, tak vytvoříte problémy, které nejsou řešit. Slepý nemůže vést slepé, kdo je zde slepý, a kdo není slepý, o tom to je, nemůže být zde celebritou ten, kdo je slepý, a tak nedokáže učinit zde očekávané zázraky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují