Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

středa 8. února 2017

Ano, díky vynálezům se máme lépe

Aby se něco ochránilo před zkažením tak se to dává do konzerv z plechu nebo skla. Zprvu se maso sušilo a udilo, jenže to nestačilo a tak Napoleon vypsal v roce 1795 odměnu 12 tisíc franků tomu, kdo vymyslí způsob, jak dlouhodobě uchovávat potraviny čerstvé. Vedla ho k tomu snaha udržet vojsko bojeschopné. Bez přísunu čerstvého jídla, tehdy armády na celém světě velmi trpěly hladem a nemocemi. 

A přesně 15. května 1809, se v dopise francouzskému ministru vnitra přihlásil se svým objevem konzervace potravin Nicholas Appert, pařížský cukrář a kuchař. V lednu 1810 mu pak vyplatil odměnu údajně sám Bonaparte, poté, co se skleněné nádoby osvědčily a uchránily potraviny po celé měsíce. Později se začalo jídlo dávat v Anglii i do konzerv, s tím začal 1810 Angličan Peter Durand. 

Tak jako se musí nasytit tělo, tak se musí nasytit i duše informacemi, a tak vznikli duševní konzervy, zprvu zde bylo zaznamenané písmo a číslice, nejužívanější byl pergamen a později papír, potom vznikl film a fotografie, naučili jsme se zaznamenat i zvuk a tak filmy přestali být němé. Velikým vynálezem byla zvuková kazeta, a video kazeta, potom přišla digitalizace a internet, období kazet takto skončilo a informace se digitalizovali a uložili na internet nebo do počítače. 

Posledním vynálezem je telefon na skládací tyčce, turisté se tak mohou sami fotografovat, a nemusí už obtěžovat cizí lidi, aby je vyfotografovali, tyto fotografie a videa, odesílají na sociální sítě, a chlubí se jimi, že někde byli a zakonzervovali si digitálně realitu. Podívejme se na semena zde příroda používá taky princip zakonzervování a možnost tak počkat na vhodný okamžik kdy se semeno promění v rostlinu nebo strom.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují