Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

pátek 27. ledna 2017

Příčinou konfliktu je vzdálenost k druhému člověku

Jsou lidi, co vás dobře naladí a lidi co vás zase rozladí, jednoduše lze lidi rozdělit na dobré a zlé, jenže toto jednoduché rozdělení není moc přesné. Náš život to jsou nejvíce vztahy a vztahy nás mohou formovat a vytvoří nám nakonec nějaký pevný charakter, který se stane domem, ve kterém bydlí naše inteligence.

Je zajímavé, že v jedné domácnosti může vedle sebe žít kočka a pes, aniž by byl mezi nimi konflikt, z toho je jasně patrné, že příčnou konfliktu není to, že je ten druhý jiný, ale že příčinou konfliktu je vzdálenost k druhému člověku, z cizího krev neteče.

Jestliže nejhorší je srážka s cizím člověkem, tak logicky nejlepší je srážka s blízkým člověkem, všimněme si toho, že zlý člověk není zlý k lidem, co jsou mu blízcí, ale je k nim hodný. Pro cizí lidi máme mnoho slov, která se jim nelíbí, protože snižují jejich autoritu, když nemůžeme po cizích lidech házet kameny, tak po nich házíme sprostá slova.

Z toho tedy plyne, nechoďte s depresí za psychiatrem nebo koučem, ale jděte s ní za blízkým člověkem, který vám odpustí vaše chyby, a dá vám dobrou náladu. Někdo řekne, že ale nemá nikoho, kdo je mu blízký, v tom případě si kupte plyšového medvěda, žijeme ve světě levných náhražek, a když zde není živý kamarád, musíme se spokojit s plyšovým medvědem.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují