Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

úterý 3. ledna 2017

Otroctví má za následek začarovaný kruh zaostalosti

Napětí, které je zde díky svobodě, brání změnám, tam kde díky otroctví není napětí, tam je snaha o změny, které přinesou svobodu. Zánik nepružné ideologie, dává lidem více svobody do té doby, než se ideologie zase stane, nepružnou centrální diktaturou.

Výhody a jistoty, jsou návykovou drogou pro mocnou elitu, a mocná elita dělá vše pro to, aby si výhody a jistoty udržela co nejdéle. V konzumní civilizaci je šťastný ten, kdo může mnoho konzumovat to, co je zde hodnotné, koryt je zde nedostatek pro ty, co mají veliký hlad po moci a bohatství, nadbytek je postaven na nedostatku.

S otroctvím je to jako s pitím vína, jde o to, abychom se neopili, a nestali se z nás hloupé opice, daně a cla z lidí dělají otroky konzumní společnosti, pokud daně a cla překročí snesitelné hranice, tak lidi co mají blbou náladu, utíkají jinam, kde nejsou veliké daně a veliká cla. Zde se dostáváme k problému se zaostalostí, a tím i k malé kupní síle pracující třídy, otroctví má za následek začarovaný kruh zaostalosti, a tím i malou kupní sílu u konzumních otroků.

Každá mocenská ideologie to je strategie, použitá k realizaci elitních priorit, prioritou zde může být; ekonomika, politika, náboženství, mír, doprava, školství, zdravotnictví, sociální systém, atd. malé se musí podřídit velikému, to je každému jasné, a od tohoto přirozeného pravidla, se odvíjí naše konzumní kultura.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují