Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

neděle 15. ledna 2017

Ano, zdravý člověk je iluze

Já jsem, ubohý evoluční dočasný experiment. Takže sundejme si masky, a podívejme se na sebe z nadhledu objektivně, a dojde nám, to že každý člověk na světě, bez výjimky je zde jenom ubohý evoluční dočasný experiment. Kdo za tisíc let bude znát jména, která jsou dneska populární a mediálně známá, nikdo je nebude znát, protože tato jména časem ztratí veškerou hodnotu, a za tisíc let budou mít lidi zcela jiné sobecké priority, pokud zde za tisíc let budou ještě vůbec lidé?

Každý evolučně přijde, zahraje si zde nějaké evoluční role a potom odejde, z tohoto pokryteckého divadla, do nicoty a prázdnoty, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, jedinou jistotou je to, že zde v ničem nejsou jistoty. Opice co má na hlavě zlatou královskou korunu, je pořád jenom opice, z díla spatřujeme tvůrce, když mám depresi, tak si zajdu do knihkupectví nebo do veliké knihovny, a dívám se na to, co je napsáno v knihách.

Z milionu vydaných knih má jenom jedna kniha hodnotu, a tak je tato hodnotná kniha vydávána dlouhou dobu, a čtenářům se pořád líbí, podobné je to i s lidmi, jenom jeden člověk z milionu, je zde hodnotný, a zbytek lidí to je jenom genetický evoluční odpad, s nulovou hodnotou. Člověka nestvořil Bůh, ani jsme nevznikli z opice, člověka stvořili evolučně viry a paraziti ke svému obrazu, aby on jim otrocky sloužil, a pomohl jim vandalsky zničit tento krásný čistý ekosystém.

Ten druhý je nám peklem, protože je ten druhý parazit, nadbytek vzniká díky nedostatku, aby zde mohli být mocní a bohatí elitní paraziti, tak zde musí být bezmocní a chudí pracující hostitelé. Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, zdravý člověk je iluze, způsobená tím, že nemáme o někom dostatek informací, musíme mít vztahy s nemocnými lidmi, od narození do smrti, takový je život v této konzumní lidské nemocnici, kde se nejlépe mají ti, co jsou těžce nemocní.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují