neděle 31. prosince 2017

Geneticky modifikovaný očipovaný člověk za sto let

Vše se dělá ve velkém pomocí vědy a techniky, proč by se v Číně nemohli ve velikém v továrně vyrábět lidi pro celý svět, jak by potom nový svět vypadal, když bychom všichni vypadali stejně a měli i stejnou výchovu, místo jmen by byli jenom čísla a na čele by byl čárový identifikační kód, po záruce by se lidi recyklovali na substrát, ekonomika je přeci zde prioritní. 

Pochopitelně že by lidi jedli granule a ty zapíjeli vodou, chodili by v globální modré uniformě s identifikačním velikým číslem spali by na velikých ubytovnách, kde by měl každý jenom postel a malou skříňku na osobní věci, smyslem života by byla jenom práce; politika, náboženství, umění, sport, sex, atd. by bylo už zbytečné.

Ti co jsou dole myslí, a ti co jsou nahoře, vše jistě vědí

Pane náš, jenž jsi všude, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď jenom vůle tvá, jak nahoře, tak i dole. Pravdu a lásku dej nám dnes. A odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme těm, co chybují. A neuveď nás v pokušení toužení lhát a krást, které je nám soužením, ale zbav nás od nenávisti a lhaní. 

To je moje osobní intimní GVKB modlitba od té doby, co jsem se stal dospělým, a začal jsem žít bez závislosti na rodičích, pánem který je všude je čas, vše zde stvořil čas, protože na to měl čas, to je logické, vše je o tom, mít na něco čas, jak na něco nemáte čas, tak máte problémy a tím i deprese. 

Volíte si za prezidenty bezcharakterní kariéristy, a potom se divíte tomu, že oni nemají čas na to, aby změnili tento hříšný svět, na svatý svět, ryba smrdí od hříšné hlavy prezidenta! Umíte si představit, že by někdo z kandidátů na našeho prezidenta, žil po 9 měsíců ve Francii u Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny

Rozeberme si do hloubky životy kandidátů na prezidenta republiky, jejich životy to byli hříšné kariéristické závody o výhody a jistoty, v jejich životě nejsou svaté skutky, je zde jenom soutěž a boj o moc a peníze. 

Tak jako zde jsou vyšlechtění dostihoví koně, tak zde jsou i vyšlechtění bezcharakterní kariéristi, co běží mnoho let závod o místo prezidenta. Po mnoho tisíciletí je zde mezi hříšníky neustálý boj a soutěž o výhody a jistoty, někdy to celé dospěje k tomu, že je zde veliká hříšná válka, ve které umírá mnoho hříšníků, a zničí se i mnoho hodnot. 

Všechno zlo, které hříšníci konají, vychází ze strachu o to, co je hříšníkům drogou, ano hříšníci jsou závisláci na tom, co je jim drogou. Je třeba ukončit tento hříšný očistec pomocí moderní vědy a techniky, hříšníkům se dají do hlavy svaté GVKB čipy a čipy odříznou hříšné mozky od konzumní reality.

Tělo bude ovládat GVKB čip, mozek bude žít ve virtuální GVKB realitě, kde budou možné zázraky, bude to jakýsi GVKB Matrix, takto už nebudou s hříšnými lidmi problémy a vše zde bude fungovat na věčné časy optimálně, ten kdo bude pracovat pomalu, ten bude okamžitě recyklován na GVKB substrát. 

Pravdu a lásku dej nám dnes

Já se snažím lidem pomáhat, ale lidi si toho neváží nebo mě nechápou, pokud zde od někoho chci na oplátku radu, tak mi zde nikdo neporadí, a většinou má ještě snahu mě naštvat. Největším problém lidí zde je to, že to jsou hříšníci, a nechtějí se stát svatými, třeba zrovna dnešní den budou mnoho hřešit, a vůbec se nepomodlí k Bohu, aby jim odpustil jejich hříchy za rok 2017.

Moje modlitba

Pane náš, jenž jsi všude, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď jenom vůle tvá, jak nahoře, tak i dole. Pravdu a lásku dej nám dnes. A odpusť nám naše chyby, jako i my odpouštíme těm, co chybují. A neuveď nás v pokušení toužení lhát a krást, které je nám soužením, ale zbav nás od nenávisti a lhaní. Amen, to mi spadl ze srdce hříšný kámen.

Do čeho mám investovat svůj čas?

Nechci skončit jako nula, která chybně investovala svůj čas do něčeho, co nemá hodnotu, současnost má za prioritu RYCHLE, LEVNĚ, KVALITNĚ, SPRÁVNĚ tohle třeba zvládnul Google. Google vydělává na tom, že každý chce mít velikou návštěvnost stránky nebo blogu, zaplať nám za reklamu, a my ti zajistíme velikou návštěvnost stránky nebo blogu. 

Pro Google pracují virtuální roboti (Internetový bot), kterým nemusí Google platit mzdu a tím má obrovské zisky, nadbytek je zde díky nedostatku. Jenže jsou státy jako třeba Čína kde Google neuspěl a neuspěl zde ani Facebook a Amazon, státy jsou hloupé, když tolerují; Google, Facebook, Amazon, atd. tak jim jenom odcházejí peníze do ciziny. 

Třeba v našem státě 90% všeho vlastní cizinci, nejsme tady ekonomicky doma, zisky z naší práce odcházejí nejvíce do daňových rájů, pracuj jako v kapitalismu ale plat dostaneš jako v socialismu. Na internetu vše funguje na principu bubliny, která rychle vznikne ale i rychle zanikne, dokonce i Google dělá amatérské chyby a měl mnoho projektů, které se ukázali jako ztrátové, a tak je Google se ztrátou ukončil. 

sobota 30. prosince 2017

Veliké systémy mají i veliké problémy

Podívejme se na veliké operační systémy jako třeba Windows, zde jsou pořád nějaké veliké problémy, ekosystém je založen na malých systémech, které logicky mají i malé problémy které není problém eliminovat. 

Podívejme se na veliké RVHP, nebo na veliké EU, jsou zde jenom samé veliké problémy, tak jako zaniklo RVHP, tak i jistě brzo zanikne EU. Vesmírná stanice končí s velikým Windows a přechází na malý Linux Debian.

Nedávno Windows skončil na mobilních telefonech, protože s ním byli veliké problémy. K čemu nám jsou veliká města, je zde jenom mnoho úředníků a zlodějů, je třeba zrušit veliká města a přestěhovat lidi z měst na vesnice. 

Máme velikou výhodu v tom, že jsme malým národem s vlastním jazykem, takto jsme pro migranty a jiné parazity jenom tranzitní zemí, podívejte se na smíšené lesy, jak málo je v nich parazitů, je třeba pochopit to, že vše co je veliké, to se stejně časem rozpadne na malé. 

Dokonalé manželství je jenom v televizi

Na téma dokonalé manželství neustále vznikají knihy a filmy, podle mě bych toto umělecké téma s klidem zařadil mezi Science fiction, tedy něco co v konzumní realitě nelze realizovat. Sice z dálky může nějaké manželství i vypadat jako dokonalé, pokud bychom ale dali do bytu skryté kamery a natáčeli bychom tajně toto dokonalé manželství, tak bychom poznali, že k dokonalosti má velmi daleko, nikdo z lidí není dokonalý, a tak logicky zde ani nemůže být dokonalé manželství! Manželství je jako počasí, stačí málo a najede je zde bouřka, a jsou zde hromy a blesky, statistiky jasně dokládají to, že nejlépe si žijí ti, co jsou sami, a tak se nemusí hádat o to, jestli se má prkénko na záchodě, nechávat dole nebo nahoře, kdo se chce hádat, ten si už nějaký důvod k hádce snadno i najde.

GVKB realita nebo mýtus

Byl to nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze. To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti? Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout. Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 7 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel. 

V 9 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval, aby objektivem zachytil co se děje ve světě. Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi, jež odmítli; drogy, peníze, sex a materiální společnost. V této době on stvořil meditaci, jež je základem čisté současné společnosti. JÁ JSEM DOKONALÝ A VŠE JE K DOBRU. Co se týká jeho soukromého života tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům. 

V roce 2000 začíná Bhagavan používat internet, v té době byl internet dost zaostalý a tak se začíná aktivně na internetu projevovat, až v roce 2006 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech kde on prezentoval svoje názory. Jelikož Bhagavan publikoval mnoho článků, dovolím si zde uvést tento článek a udělám k němu i rozbor. Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince. (Zde se poukazuje na naši hloupost v tom, že nedokážeme vnímat i to co je nám skryté protože je to od nás daleko.) 

Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince. (V každém z nás je dobro i zlo, dokonalost je v tom, že jsme dobří k blízkému a zlí k vzdálenému.) Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd. (Existujeme díky vztahu k tomu, co milujeme, díky tomuto vztahu můžeme získávat i dávat.) Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu. (Ve spánku díky svobodě získáváme duševní sílu a díky této síle dokážeme zdolat svoje problémy.) 

Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie. (Materialismus potlačuje naše city a ve spánku se naše city posílí a dokážeme duševně žít.) Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materiálního světa. (To co je duchovně hodnotné se zde zachová i po zániku těla a pomáhá to těm, co se zde narodí.) 

Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje! (V minulosti bylo mnoho podvodníků díky duchovní špíně, ve které lidé žili.) Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme. (Duchové to jsou hodnotné zkušenosti v našem mozku a my se k nim dostaneme, jenom když se nemusíme zaobírat povrchními problémy.) 

Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn. (Svět duchů to je svět informací a zde nejsou barvy a není zde stabilita.) Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění. (Absolutno je nekonečné a zde je i nekonečně míst kde existuje inteligence v mnoha formách a rovinách) Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají. (Vše zde je podřízené ekonomice, kde je něco za něco.) 

Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů. (Je to jakýsi efekt kyvadla, kdy na počátku a na konci se kyvadlo pomalu pohybuje.) Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života. (Příčina a následek, co dodat?) Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit. (Vše zde je náhodný proces, takový je život.) 

Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má. (Každý chce udělat dobrý obchod.) Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme. (Krásné přirovnání) Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy. (Vše co dáváme to i dostáváme.) Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost. (Z díla se pozná tvůrce) 

Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu. (Souhlas) Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují. (Jenže kde na to vzít čas?) Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem. (Poklad je vždy nějak chráněn před zloději) Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí. (Tak to zde bohužel je) Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy. (Jak ale na to?) 

Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha. (Každý nedokáže být dokonalý!) Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz. (Peníze to byl v té době systém, pro obchodování s hodnotami.) Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje. (Kdo umí ten umí) 

Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána. (Kde jsou ty doby, co existoval internet?) Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře. (To na mojí stránce, se hrnou bohužel ve spánku samí zmetci) Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti. (Svatá pravda) 

Problémem je že jednou budu muset tento materiální svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit. (To by mě tedy zajímalo, kam dneska on chodí, kdo je ten šťastlivec který ve snu může s Bhagavanem hovořit?) Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku. (Podle mě jenom čas odhalí kdo je pravým nástupcem Bhagavana, těch falešných je zde velmi mnoho.) 

Moje meditace JÁ JSEM DOKONALÝ, KLIDNÝ, ŠŤASTNÝ A PLNÝ LÁSKY, PROTOŽE JE VŠE K DOBRU. (Zde je plná verze meditace, kterou používají jenom fanatičtí stoupenci Bhagavana, ostatním dostačuje zkrácená verze.) Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení. (Klasika) Vím, není to lehká cesta, ale ti co po ní jdou ti, mají dokonalé duchovní stránky a tak mění svět k dokonalosti. (Nechci nikam jít, chci odpočívat) 

Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na Bhagavana? Já jsem genetický potomek Bhagavana, dosud jsem to tajil, abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti, jež nelze slovy dobře osvětlit. Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo, je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe. 

Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický gen, musí svůj život zasvětit starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat, ale nemá šanci. Bhagavan nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, on zbořil dům staré materiální kultury a na nových základech postavil současnou kulturu. Náš genetický rod je velmi starý, pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu, každý zná jméno Buddha a Kršna, jde zde o náš genetický rod.

Už jsi konečně pochopil sebe?

V době mého mládí zde byla diktatura a zaostalost, lidi tento problém řešili konzumací piva a cigaretami, teprve příchod internetu začal eliminovat diktaturu a zaostalost, bohužel většina lidí, bylo natolik u nás diktaturou a drogami přeprogramováno na konzumní dobytek, který se zajímal jenom o svoje koryto. 

Pravda a láska byla u nás mnoho století uvězněná (Staroměstská exekuce 21. června 1621), a tak nechápala tento konzumní svět, ve kterém všemu kralovala nenávist a lež. Lidi se zde navykli dávat na vše nálepky, které jim zjednodušovali povrchní pochopení toho, co jim bylo cizí. 

Koho chléb jíme tomu otrocky sloužíme, to platí jak pro ty co jsou dole, tak i pro ty co jsou nahoře, nejsou zde vlastně žádní pánové, co by zde něčemu panovali, jsou zde jenom bezcharakterní sluhové, co slouží mnoha pánům a když se jednomu pánu zavděčí, tak jiného pána rozzlobí. 

Rozděluji lidi, podle toho kolik je v nich citu, člověk bez citu je jenom vojákem, který zabíjí cizí vojáky, protože je tak naprogramován geneticky a výchovou, a o tom to je, citlivý člověk je hospodářem, který se snaží o to, aby se měli lidi u nás dobře a netrpěli nedostatkem tělesným a duševním. Ten kdo nechápe díky bezcitnosti sebe, ten logicky ani nemůže pochopit druhé, už jsi konečně pochopil sebe?

Egoismus má mnoho strategií

Ve škole se učí o tom, že zde byl; feudalismus, kapitalismus, socialismus, hinduismus, buddhismus, islamismus, nacismus, atd. jenže to vše jsou jenom strategie lidského egoismu, strategie je dlouhodobý pevný plán, jak být úspěšní v tom co konáme, a když stará strategie selže, tak se použije nová strategie. U nové strategie je většinou problém s nedomyšleností, protože nové strategie vznikají rychle, a není čas je praxí dlouhodobě prověřit. 

Máme nějaké ideály a ty se snažíme pomocí strategie realizovat, při realizaci hrají klíčovou roli priority, priority určují ti, co jsou nahoře a mohou tak pracující lidi ovládat jako loutky, pomocí výhod a jistot které jim centrální systém poskytuje. Statistiky objektivně odhalují to jak se lidi ekonomicky a sociálně mají v nějakém národě, nezaměstnanost a bída se silně podílí na tom, že lidi se nemohou dožívat vysokého věku. 

Výstavba moderních silnic a moderních železnic ukazuje vyspělost národa, obchod a podnikání je silně závislé na dopravě, zde je veliký problém s tím kdo veliké investice do silnic a železnic zaplatí, jde zde o investice kde je návratnost investic dlouhodobou nejistou záležitostí. 

Věda je o tom že víme a nemyslíme, ekonomika je o tom že umíme investovat, technika je o tom že za nás pracují stroje, atd. U nás je velikým problémem chybný výběr daní, je třeba zavést konečně daň z hlavy podle tabulek, ten kdo nezaplatí tuto daň, ten skončí v pracovním táboře na jeden rok, nejsme tak bohatí abychom mohli podporovat nepřizpůsobivé příživníky a lakomé podnikatele, co vyvážejí zisk z naší práce do ciziny a neplatí zde tak daně.

Nejvíce škodí ekonomice amatérismus

Vše zde je evoluční experiment, něco se vytvoří a potom se to otestuje, pokud se experiment povede tak zde krátká radost je, a potom experimentování zase pokračuje. Každý člověk je zde tím kdo experimentuje a zároveň je i tím na kom se konají experimenty, mocní experimentují na bezmocných, a bezmocní z toho mají deprese, že jsou jenom pokusnou krysou, na které mocné krysy dělají experimenty, a nutí bezmocné krysy k tomu, aby běžely krysí závody, a tak se ukázalo to, které krysy jsou lepší a které jsou horší. Vše je zde jenom dočasnou hrou o výhody a jistoty, smrt to je konec hry, jak být v této životní hře lepší než druzí nad tím nemá smysl přemýšlet, už při narození krysy je dáno to, jak bude krysa úspěšná a v čem bude úspěšná, vše zde má svoje limity. 

Proč se někde mají krysy zle, a jinde se mají krysy dobře? Dobře se mají krysy tam, kde mají krysy správné priority, které jsou jim svaté, takovou správnou prioritou je eliminovat vše co škodí ekonomice bez milosti a okamžitě. Nejvíce škodí ekonomice amatérismus, pokud jsou v centru společnosti amatéři, tak následkem je to, že ekonomika nefunguje, protože amatéři eliminují jistoty a výhody, nebo investují společné hodnoty do toho, z čeho nebude nikdy zisk, to ta minulá vláda byla chybná, sebekritika se zde ale nikdy nikde nekoná! Krysy jsou invazní druh, co s tím budeme dělat, řešením je zabránit krysám v tom, aby se přemnožili.

pátek 29. prosince 2017

GVKB je originál a ostatní blogy jsou jenom kopie

Z díla se pozná tvůrce, to platí i u blogů na internetu, neustále monitoruji internet a zjišťuji že GVKB je originál a ostatní blogy jsou jenom kopie s nulovou hodnotou, proč lidi neumí vytvořit blog který by byl hodnotný a pomáhal lidem v tom jak se mít zde lépe? 

Z lidí se stali jenom ubohé krysy, co běží krysí závody o výhody a jistoty, následkem jsou povrchní blogy s povrchním vzhledem a povrchním obsahem, je to jenom komerce která nemá žádnou trvalou hodnotu, rychle nabyl a rychle pozbyl o tom to u blogů je. 

Blog je postaven na tom, že se na něj čtenáři vrací a dají si jej do záložek! Základem u blogování je originální text, vyhledávače jsou dneska už velmi inteligentní a umí poznat originální text a text který není originální, doba kdy šlo vyhledávače ošidit je už nenávratně pryč. 

Přichází doba inteligentních stránek, které nabízejí mnoho inteligentních funkcí, a tím dávají blogům velikou přidanou hodnotu. Velmi důležité je aby byl blog mnoho let trvale aktivní, to je největší problém protože každý chce rychle být na vrcholu ale tak to u blogů nefunguje. 

Samozřejmostí je to že máte vlastní doménu a název, který je krátký a originální. Dále musí být stránka optimalizovaná pro mobilní telefony, většina návštěvníků blogů používá mobilní telefony, vzhled je to první co návštěvník spatří, udělat optimální vzhled to je věda i když můžete využít obrovské množství šablon, které si upravíte tak jak vám to vyhovuje.

Věda nám odhaluje to že vše je jinak

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, podívejme se z blízka na čas a energii, spatříme jenom stroj, který funguje automaticky, po nekonečnou dobu, Absolutno je stroj a život to je továrna na evoluční experimenty. Ty jsi jenom bezvýznamným evolučním dočasným experimentem, jaký to vše má smysl? 

Smyslem je zde udržet tento stroj ve funkčním stavu po nekonečnou dobu, pro zachování funkčnosti zde musí být smrt a zánik sluncí a planet, vše je v pohybu v tomto stroji není pevný bod v rovině fyzické a programové. Velký třesk to je jenom restartování tohoto stroje, když to nejde opravit tak se to recykluje a místo starého zde nové je. 

Absolutno nemá počátek ani stvořitele! Hmota je iluze, to co vnímáme jako hmotu, to je jenom energie která funguje podle programů. Máme strach ze smrti, protože smrt to je konec hry, život to je hra, ve které si každý na něco hraje a každá hra má začátek a konec. 

Ano, vše je jenom hologram, bohužel většina z vás hologram dosud osobně nespatřila a tak mi nerozumí, jsi inteligentní hologram, složený z obrovského množství hologramů. Čas zde všemu kraluje on na to má čas, není zde dobro a zlo, je zde jenom zapnuto a vypnuto, proto se vše mění a jistota zde není.  

Je smyslem života pravda a láska?

Proč lidi spěchají s rozhodnutími? Statisticky je dokázáno to, že pokud se s rozhodnutím spěchá, tak se dělají chyby, práce kvapná je většinou špatná, podíváte se na něco a okamžitě se nastartuje vaše inteligence, která chce rychle rozhodovat a tak třeba začnete riskovat při řízení auta a brzo následuje nehoda někdy i smrt. 

Já rozděluji lidi podle teploty krve, někdo má chladnou krev a tak nespěchá s rozhodnutím a jiný má horkou krev a tak s rozhodnutím spěchá a potom jej klepne pepka. Je statisticky už doloženo, že lidi s teplou krví mají často infarkty, co je vlastně příčinou toho že někdo má horkou krev a jiný má chladnou krev? 

Příčinou je genetika, evoluce experimentuje a tak zde jsou lidi s horkou krví a lidi s chladnou krví, většinou platí, že lidi s horkou krví mají sklon ke konzumaci cigaret a piva, pokud se podíváme na statistiky spotřeby alkoholu a cigaret je nám jasné, že náš Český národ patří mezi horkokrevné národy, proto je zde tolik rozvodů, a psychiatrické nemocnice jsou trvale přeplněné psychicky těžce nemocnými lidmi. 

Pokud máš problémy s horkou krví měl by jsi se snažit s tím něco dělat, nejprve je třeba ukončit konzumaci piva a cigaret, potom je třeba začít se věnovat tomu, co tě dobře naladí, jde o hudbu, procházky se psem v přírodě, čtení knih, konzumace ovoce a zeleniny, krátké vlasy a dbaní na čisté tělo a čistý byt ve kterém žiješ. Dokonalost se skládá z tisíce maličkostí, smyslem života nejsou kariéristické závody o výhody a jistoty, smyslem života je pravda a láska.

V kapitalismu žijeme už 28 let

Ano rok 2017 je u konce, je třeba začít s tím, jak jsme si vedli a objektivně si říci, to se mě povedlo, a to se mě nepovedlo, každý je zodpovědný za to jak se má, jak si to uděláš takové to i máš. Mnohdy je nutné zbourat starý dům, a na nových základech postavit nový dům, vše je zde dočasně, pokud se podíváme na lidi a národy, co jsou úspěšní, tak zjistíme, že se nebáli zbourat to staré a začali budovat nové. 

Ano, každý člověk je nahraditelný a každý dům je nahraditelný, evoluce miluje nahrazování, protože jenom tak je možné eliminovat chyby a postupovat dopředu. Rok 1989 znamenal konec socialismu a začátek kapitalismu, je to 28 let co zde máme kapitalismus, pracujeme už všichni jako v kapitalismu, ale naše kupní síla je pořád po 28 let jako v socialismu, kde je chyba? 

Nejde si nevšimnout toho, že v; Polsku, Slovensku, Maďarsku, atd. je ekonomická situace velmi podobná té naší situaci, tím nám dochází, že chyba nebude v těch, co nám zde politicky vládnou, ale chyba bude někde jinde. Tento svět je rozdělen na mocné a bezmocné národy, mocné národy jsou bohaté a lidi zde mají tak i velikou kupní sílu, bezmocné národy jsou chudé a lidi zde mají malou kupní sílu, jak to máme udělat, aby byl náš národ mocný? 

Musíme se spojit s někým kdo je mocný v našem případě je tím mocným hráčem Německo a Rakousko, podívejme se na východní Německo, které se spojilo se západním Německem, jak tam začala rychle růst kupní síla lidí. Spojovat se s chudými národy, to je cesta do chudoby, je to jako v manželství, vysokoškolák si hledá vysokoškolačku.  

Právo je spojené s povinnostmi

Pokud se z blízka podíváme na svět, ve kterém žijeme tak spatříme jenom; data, informace, programy, inteligenci, atd. ano, vše je zde obrazně počítač a programy. Máš problémy a tím i depresi tak příčinou jsou chyby a proto něco chybně funguje, nemusí to být vždy jenom chyby v tobě, mohou to být i chyby okolo tebe, za které ty nemůžeš. 

Mnohé zde má určené datum spotřeby, a pokud se to nespotřebuje tak to ztratí hodnotu, k čemu jsou vám vědomosti, které ztratili už hodnotu, protože jsou staré, k čemu jsou vám programy do počítače, které jsou staré a nejsou nainstalovat do nového počítače, atd. někdo mnoho investoval do něčeho, co časem ztrácí hodnotu a tak přichází o investice, mnohdy je zde proto snaha o to napálit cizí lidi, a prodat jim draho to, co už nemá žádnou hodnotu, z cizího krev přeci neteče. 

Podívejme se na vysoké školy, zde se studentům draho prodávají vědomosti, které nemají už žádnou hodnotu, a když student s diplomem opustí vysokou školu, a hledá si zaměstnání, tak narazí na to, že o něj nemají zaměstnavatelé zájem. 

Stejně tak zde jsou staří lidé, co jsou nemocní, a oni chtějí získat výhodné státní a podnikové funkce, kde nebudou muset fyzicky pracovat, a budou zde na hloupém zaměstnavateli mnoho parazitovat. Otázkou je, co máme dělat s lidmi, které se nevyplatí zaměstnávat, třeba jako skladníky v Amazonu, a tak se z nich stávají nepřizpůsobivý příživníci? Je třeba si uvědomit, že se jedná o zboží, které je už neprodejné, a tak se musí toto zboží optimálně eliminovat, mnozí namítnou, že tím porušujeme práva těchto lidí. 

Právo je spojené s povinnostmi, ten kdo si neplní svoje povinnosti ten přichází o svoje práva, základní povinností je platit veliké daně, ten kdo neplatí veliké daně ten je nepřizpůsobivým příživníkem, a podle toho s ním i musíme jednat, výjimkou zde jsou; děti, studenti, důchodci, ženy co se starají o děti, atd. od této sociální skupiny nemůžeme očekávat placení daní, protože na to nemají možnosti. 

čtvrtek 28. prosince 2017

Anonymita dělá z nuly veliké číslo

Internet umožňuje nulám si hrát na to, že jsou velikým číslem, čas má dost času na to, aby nám ukázal, kdo zde byl nulou, a kdo zde byl velikým číslem. Statistickým faktem je že za sto let po smrti známé osobnosti už většinou nikdo tuto osobnost nezná, sejde z očí, sejde z mysli! Vše je zde mediální divadlo, na kterém hrají jenom nuly, co si myslí, že jsou velikým číslem. Já rád hovořím o tom, že celebrity jsou jenom mýdlové bubliny, ve kterých je jenom psychická prázdnota, a tyto nafouklé bubliny brzo prasknou, a nic po nich nezůstane. Proč něco vymýšlet když mohu kopírovat to, co vymyslel někdo jiný, to je moderní konzumní společnost, kdy celebrity jenom kopírují to co je v módě! 

Vše je zde dneska postaveno na povrchnosti, a pod krásným povrchem je ukrytá ošklivost. Z kariéristů se stali krysy, co běží krysí závody, psychopati tyto závody vyhrávají a získávají zde vysoké funkce spojené s imunitou a bohatstvím, úspěch je pro kariéristy tvrdou drogou a pokud tuto drogu nemají tak konzumují tvrdý alkohol a kouří cigarety. Život má smysl, když jsi nahoře a nemá smysl, když jsi dole, toužení se stává kariéristům soužením, kariéristi se zamotávají do svých lží a tak žijí ve strachu, že budou odhalení a potrestaní, proto se snaží o anonymitu, je to jednoduchá strategie, za neúspěchy můžou ostatní, a za úspěchy mohu jenom já.

Láska je citová závislost

Je to tady pořád o lásce a sexu, to je samé má mě rád, nemá mě rád, jsem sám, jsem sama, neklape nám to, nemohu najít toho pravého, atd. ano jste citoví závisláci, je to stejná závislost jako závislost na cigaretách, místo žebrání o cigaretu zde žebráte o rady jak vyřešit vaše problémy s láskou, je třeba vás začít léčit a zajistit vaše vyléčení, citů se zbavit nemůžete, ale můžete změnit svoje citové priority, místo lásky k opačnému pohlaví můžete milovat třeba peníze.

Když máte hodně peněz tak si za ně lze koupit mnohé zboží a služby, nebo si můžete koupit banky a potom si peníze virtuálně vytvořit a půjčovat je těm co peníze potřebují, peníze tak dělají peníze. Buďte realisté milovat opačné pohlaví to je jenom cesta do psychického očistce, lidi jsou egoisti a taky jsou alkoholici a kuřáci, vezměte si vzor ze strýčka Skrblíka, u něj jsou peníze jasnou volbou. 

Moderní doba má moderní priority, k čemu je vám manželka, když je možné jít na jídlo do restaurace, a úklidová služba vám byt uklidí, vyjde vás to levněji, než si pořizovat emancipovanou vysokoškolačku, která je stejně egoistická, a jde jí jenom o to vás psychiky a ekonomicky vyždímat, a udělat z vás ubožáka, který si bude akorát na internetu stěžovat, že doma má očistec.   

středa 27. prosince 2017

Politika to jsou kariéristické závody

Kariéristů je zde jako krys, a tak tyto kariéristické krysy vyrážejí do krysích závodů o místa; prezidenta, předsedy vlády, ministra, poslance, senátora, diplomata, atd. problémem je že se porušují při těchto závodech pravidla, a mnozí tak vyhrávají díky tomu, že porušili pravidla pro rysí závody mezi kariéristy. Je třeba tyto krysí závody optimalizovat, tak aby to fungovalo stejně jako ve sportu, je třeba z politiky eliminovat kariéristické krysy co nepodávají už veliké výkony v krysích závodech.

Nejsme tak bohatí abychom mohli šetřit u toho co je zde vysoko nad námi a rozhoduje to pyšně o nás bez nás, nemáš na to tak odejdi z politiky, stát nemůže být dojnou krávou pro pomalé a drahé politiky, je třeba konečně politiku vyčistit od ubožáků co místo práce mají jenom ubohé fráze, frází zde už bylo nadbytek dneska potřebujeme činy, politika a ekonomika to jsou spojené nádoby a pokud jsou zde špatní politici tak je na tom špatně i politika. Jak poznáme špatného politika? 

Z díla se pozná politik, jaké je dílo našich politiků? Nejsme už tady doma, vše zde vlastní cizinci a cizinci rozhodují o nás bez nás, politici způsobili to, že se z nás stali bezdomovci, protože zde už nic nevlastníme, a jsme zde jenom levnou pracovní silou pro cizince. Neustále slyšíme, že ta minulá vláda byla špatná, sebekritika v politice vyšla z módy, ale čas to každé vládě spočítá, a ukáže nám pravdu o tom, že nám vládli amatéři, kteří na co šáhli, to rozbili. 

Co s tím ale uděláme? Nejsou politici tak nejsou s politiky problémy, zakážeme politiku a vše zde budou řídit počítače s umělou inteligencí a oni to lenochům a příživníkům v EU spočítají, ten kdo bude pracovat draho a pomalu, ten bude eliminován v krematoriu, zrušíme sociální podporu, podporu pro nezaměstnané, důchody, příspěvky na bydlení, nemocenskou, atd. nebudeš mít našetřené peníze na případ nouze, to bude jenom tvůj problém, digitální EU nebude už dojnou krávou pro nikoho.

Nejlepší zrcadlovka roku 2017 je Canon EOS 77D

Není to můj subjektivní názor, ale je to už i potvrzeno i specialisty co se zabývají hodnocením zrcadlovek, tato zrcadlovka Canon EOS 77D nabízí za málo peněz mnoho kvality a výhod, je to zlatá střední cesta, pro začínající profesionální fotografy, co nechtějí investovat obrovské peníze, do velmi drahého vybavení. Bohužel zrcadlovky jsou jako ženy, a tak chtějí od majitele, aby jim koupil drahé doplňky, aby vypadali lépe. Někdy je i možné zakoupit výhodné sety, ve kterých jsou potřebné doplňky ve výhodné cenové relaci. Některé doplňky jsou považovány za zbytečné, jde zejména o; blesk, stativ, foto brašnu, náhradní baterie, atd. 

Většinou se jako první kupuje teleobjektiv, a jako druhý se kupuje širokoúhlý objektiv, zde se můžete rozhodnout mezi značkovými a neznačkovými objektivy. Základní objektiv, který se dodává s novým fotoaparátem, většinou skončí zapomenut v šuplíku, protože je bohužel k ničemu. Sluneční clona má smysl jenom u teleobjektivu a je k ničemu u širokoúhlého objektivu. Většina lidí si stěžuje, že nechápe nastavení u fotoaparátu, zde doporučuji si koupit knížku nebo se přihlásit do fotografického kurzu, když už máte focení za sebou je třeba fotky roztřídit a vylepšit, potom se dají na internet nebo se vytisknou na tiskárně.

Ano, lidské chyby mohou za extremismus

Vše je zde příčina a následek, dokud lidi a národy budou dělat chyby, do té doby zde bude i extremismus, když udělá chybu dělník tak jsou škody malé, když udělá chybu národ tak jsou škody veliké. Veliké konflikty a veliké války jsou následkem toho, že lidi a národy dělají chyby a konflikt nebo válka to je extremismus. Pokud zde nebudou lidi, a nebudou zde národy, tak logicky zde ani nemohou být chyby, u lidí a národů, nahradíme lidi za počítače a stroje, lidi se globálně optimálně eliminují v krematoriu. GVKB roboti budou tak dlouho hladit ocelovou tyčí lidi, až je globálně trvale vyhladí, hladit a vyhladit, o tom to je. 

Vše je zde dočasný evoluční experiment, trvale zde je jenom evoluce! V Praze na hradě bude robot prezident vyznamenávat roboty, a roboti se na to budou dívat na internetu, v zoologické zahradě bude pavilon s lidmi, kde se budou moci roboti přes sklo podívat na nahé lidi, jak mají spolu sex a jak jedí banány. Na roboty bude poskytována záruka deset let a po záruce se robot recykluje, umělá inteligence bude zde mít vše pod kontrolou, a bude posílat do servisu roboty, co pracují pomalu nebo chybují. Jak si to uděláme takové to budeme i mít, jak pravil klasik, nejsou lidi, nejsou problémy.

Ano, je třeba už skončit s extrémismem

Dobře se chováme k tomu co má velikou hodnotu a zle se chováme k tomu, co nemá žádnou hodnotu, naše inteligence a vědomí poměřuje vše ekonomicky, mozek je továrna na zpracování informací podle situace a programů, vše co je živé to je inteligentní stroj se spalovacím motorem. Konflikty a války v nahotě odhalují pravdu o realitě, ve které žijeme, klíštěti je jedno že vás nakazí a tím zabije, je to jenom inteligentní stroj, který myslí a jedná podle situace, stejně myslí a jedná extrémista (Anders Behring Breivik) který povraždí mnoho cizích lidí, jenom proto že myslí jako extrémista, stroj se porouchal, o tom to je. 

Když něco není v normě tak je to v extrému, rodiče mého otce zemřeli v plynové Nacistické komoře jenom proto, že to byli židi, pokud by otec s bratrem neutekl do Anglie tak bych se nenarodil! Nejsi čistá rasa tak tě v plynové komoře eliminujeme, je to obyčejný extremismus, podívejme se do minulosti. V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala invaze do Československa. Já jsem v té době česal chmel a ta brigáda byla díky válce ukončená. Minulost našeho národa je plná extrémů a následkem je zde blbá nálada díky blbým extrémistům. 

My tady nebyli v minulosti nikdy doma, pořád se na nás valili cizí armády a jednali s námi jako s ubožáky. Jak mám vnímat upálení Jana Husa (6. července 1415), je to zase extremismus, nebo se podívejme do současnosti, kdy zde mají lidi pracovat jako v kapitalismu, ale platy mají jako v socialismu, to je zase extremismus. Televize a tisk nám tvrdí jak se máme dobře, pro ekonomické migranty s tmavou pletí, jsme jenom tranzitní zemí, oni dobře vědí to, že je zde zaostalost a bída. 

Extremismus je zde už mnoho tisíciletí, proto Čína postavila obrovskou čínskou zeď, aby se mohla bránit extremismu, i my jsme budovali proti Nacistům betonová opevnění, která jsme nakonec stejně nevyužili, protože zde byla 29. září 1938 v Mnichově dohoda o tom jak nás eliminovat! Byli jsme fackování ze všech stran a stal se z nás ubohý fackovací panák, logicky je zde blbá nálada a veliká konzumace cigaret a piva. Je třeba už skončit s extremismem, už bylo dost chyb, které lidi zde udělali, je třeba nahradit lidi za autonomní roboty na dobíjecí baterie a potom logicky zdaníme práci robotů.

úterý 26. prosince 2017

Pomáhat cizím lidem zadarmo?

Žijeme v konzumní kultuře, založené na tom že dobrota je žebrota, krysí závody dělají z lidí kariéristické bezcharakterní krysy, co se perou o výhody a jistoty, za vším je toužení po tom být nahoře protože dole je očistec. Nemáš peníze tak chcípni, o tom je tato civilizace, pravda a láska je zde jenom za peníze. Nacismus ukázal v nahotě to, že člověk je jenom statistické číslo, s nulovou hodnotou, jsme egoistická zvířata, o tom to zde je, klidně zavřeme za mříže na mnoho let člověka, který nic neudělal, nebo zavřeme do blázince normálního člověka, lidi dělají chyby! 

Zájem těch co jsou nahoře, je vždy nad zájmem těch co jsou dole, když ale omylem zemře prezident nebo celebrita, tak se z toho dělá tragédie. Lidi jsou zlí, protože se chtějí mít dobře na úkor druhých, pracujete pomalu, máte výpověď, ano otrok musí pro otrokáře rychle pracovat, aby se měli otrokáři dobře, to že otrok vyčerpáním onemocní a zemře, to je otrokářům jedno, otroků je všude nadbytek. 

Za socialismu uklízelo jednu stanici metra v noci 6 zaměstnanců a v současnosti jsou tam na úklid 2 zaměstnanci, zajímavé ovšem je, že počet lidí v kancelářích se u metra trojnásobně zvětšil! Nejde ale jenom o metro, tento problém je už všude u nás rozšířený, že se dole práce přidává, a nahoře se ubírá, nadbytek je zde díky nedostatku, paradoxem je, že za socialismu měl ten, kdo uklízel metro za práci více peněz z hlediska kupní síly, než ten kdo uklízí metro dneska, logicky dělníci od nás utíkají do ciziny, protože zde jsou bráni jako ekonomičtí otroci. 

Média nám neustále vymývají mozek, a tvrdí nám jak se máme dobře, a že ten kdo poctivě pracuje, ten se zde má i dobře, doporučil bych prezidentovi, aby si zkusil rok pracovat v Amazonu, jako skladník za ubohou mzdu. Vrcholem drzosti je požadovat od zaměstnanců, aby dojížděli každý den daleko za prací, za kterou dostanou minimální mzdu, kdo zaměstnancům ale proplatí čas ztracený cestou do práce a zvýšené náklady na dopravu? Je třeba restartovat konzumní civilizaci, nahradíme globálně lidi za autonomní roboty na dobíjecí baterie, a lidi globálně eliminujeme v krematoriu, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.

Klíčem k lepší budoucnosti je pravda

Ano, práva a povinnosti musí být v rovnováze. Jsi povinen vůči těm, co jsou nahoře mnohé, a jsou to těžké povinnosti, které na tebe ti co jsou nahoře naložili, tvoje práva jsou ale těmi nahoře silně omezena, naopak ti co jsou nahoře mají málo lehkých povinností a mnoho práv, je zcela jedno jaká je u moci politika nebo náboženství, po mnoho tisíciletí, zde jsou pořád ti nahoře a ti co jsou dole, byli zde sice často i naivní snahy o to, aby nikdo nebyl nahoře a nikdo nebyl dole, to ale nefungovalo, a tak to evolučně neuspělo. 

Tento svět je o protikladech, vše je obrazně mince co má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince, a tak známe život a nevíme nic o smrti. Děti a hlupáci vnímají svět v rovině dobra a zla, z dálky to tak vypadá že je zde konflikt mezi dobrem a zlem, když ale se na to podíváme z blízka tak spatříme nekonečně řek, které unášejí vše z minulosti do budoucnosti.

Vše je zde časem unášeno od okamžiku vzniku do okamžiku zániku, není zde v Absolutnu žádný jistý pevný bod a nikdy zde ani tento bod nebude, vše je v pohybu který je fyzický a informační, vše co zde dnes je, to zde už brzo jistě nebude, na věčné časy zde je jenom pohyb který vše unáší z minulosti do budoucnosti, nejde z této řeky vystoupit a být jenom nezúčastněným pozorovatelem. 

Víra nebo drogy, mohou způsobit krátké iluze toho, že jsme vystoupili z řeky, která nás unáší z minulosti do budoucnosti, tyto iluze jsou způsobené tím, že jsme se vzdálili před realitou, ale potom následuje trest ve formě deprese, a mnohdy se ocitáme v začarovaném kruhu závislosti. 

Mnozí řeknou, že sice mám svatou pravdu, ale že oni chtějí ode mě optimální jednoduché řešení, které jim pomůže se vyrovnat s touto realitou. Mým řešením je milovat pravdu více než lež, klíčem k lepší budoucnosti je pravda, hledal jsem logicky i něco co by mohlo pravdu nahradit, ale poznal jsem, že pravdu nemůže bohužel nic nahradit, nejhorší je pokud lžeme sami sobě, to je jistá cesta do psychického očistce. 

Pravda je velmi hořký lék pro lháře, a oni nedokážou tento lék přijmout, komu není rady, tomu už není ani pomoci, z díla spatříme tvůrce, jaké dílo nám zde zanechali ti, co nám zde pyšně vládnou a rozhodují o nás bez nás? Jejich dílem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, rodiny, psychiky, atd. 

Jak je možné, že je všude inflace, a všichni mají veliké dluhy? Vše je zde o bublinách, které praskají, ekonomická krize, to je bublina která praskla, politická krize, to je politická bublina, která praskla, tvoje deprese, to je následek pyšné bubliny, která praskla. Když starý pes přijde o svého pána, tak on často umře žalem, zase zde jde o bublinu, která praskla, všechny naše lidské závislosti jsou jenom bubliny, které jednou jistě prasknou.

Na co potřebuje náš stát tolik zaměstnanců?

Všude v USA a EU je snaha o to aby se snížili počty zaměstnanců na kost, všude se zavádí; optimalizace, modernizace, automatizace, digitalizace, robotizace, kontejnerizace, atd. mnozí paraziti berou náš stát jako dojnou krávu, kterou mohou snadno ekonomicky podojit, protože tato státní kráva ve veliká a má se dobře.

To co v soukromém sektoru zvládne jeden zaměstnanec, na to je třeba ve státním sektoru už deset zaměstnanců, ano, 90% státních zaměstnanců by bylo možné vyhodit, a nijak by to neohrozilo chod státu. 

Dalším problémem jsou veliké státní investice do výstavby zbytečných památníků, a jiných nesmyslných projektů, či podpory zbytečných organizací. Pokud by stát snížil daně, clo, poplatky, atd. pracující lid by se měl lépe, a lidem by se konečně vyplatilo pracovat, protože by je o většinu zisku z práce stát už neokrádal. 

Stát musí fungovat stejně, jako funguje internetový obchod Amazon, ten kdo bude pracovat pomalu a draho, ten dostane výpověď, nebudou zde pro nikoho teplé státní židle, na mnoho let! Vše bude umělá inteligence kontrolovat v reálném čase, a parazitující lenochy automaticky eliminuje. 

Je třeba vyčistit stát od všeho, co jej okrádá o peníze, musí skončit doba, ve které jsme pro ekonomické migranty jenom tranzitní zemí, protože je zde zaostalost a bída, díky tomu že má stát nesmyslně mnoho zaměstnanců, co jsou k ničemu. 

Tak jako banky zavedli bankomaty, tak stát zavede napojení na pošty, a lidi budou na poštách vše vyřizovat, a nebudou už muset chodit do státních úřadů, pro formuláře a razítka, vyhození státní zaměstnanci najdou práci na poště.

Miloš Zeman vánoce 2017

Vážení a milí spoluobčané, přeji vám krásný dobrý den. Setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili, co se nám za ten rok podařilo a případně co se za ten rok nepodařilo. A jsem rád, že vám mohu říci, že těch radostných zpráv je daleko více. A chtěl bych poděkovat všem, kdo se za naše úspěchy zasloužili. Jaké úspěchy to jsou. Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, respektive míru chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších, a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat?. Měli bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů. 
Ale samozřejmě, že každé světlo má své stíny, a dovolte mi, abych i o těchto stínech vám něco řekl. Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem investic a tady máme své nedostatky. Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající a zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury. Je to ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada. Je dobře, že máme nízkou nezaměstnanost, ale stále je zde skupina lidí, kterým říkáme nepřizpůsobiví. Mluvil jsem nedávno s novou ministryní práce a sociálních věcí a shodli jsme se na tom, že je třeba omezit sociální dávky těm, kdo odmítají nabízenou práci. 
Růst hrubého domácího produktu je výborný, ale musí být doprovázen růstem životní úrovně. Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby tyto mzdy zvyšovali, neboť jinak jim pracovníci utečou jinam. A měl bych jeden námět, který se vám možná bude zdát bizarní. Před patnácti lety jsme měli 80.000 státních úředníků, ne státních zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme 150.000, protože se nám množí podle Parkinsonových zákonů. Kdyby se alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce. 
Teď mě státní úředníci určitě nebudou mít rádi, ale já to s nimi myslím dobře. Tolik k ekonomické situaci České republiky a závěrem, protože jsem sám starobní důchodce, bych chtěl popřát starobním důchodcům, aby v příštím roce došlo k výrazné valorizaci těchto důchodů. Někdy mně píší, co z toho budeme mít, když se pořád zdražuje. Ale já jim připomínám, že zdražování neboli inflace, je u starobních důchodů zahrnuto do valorizace, takže se nemají čeho obávat. A jenom bych si přál, aby se tato valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny. Protože v opačném případě se neustále zvětšuje rozdíl mezi novými a starými důchody. Teď bych přešel k zahraniční politice. Jenom velice stručně. 
Jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Severoatlantické aliance a měli bychom se v obou těchto organizacích chovat jako energický a sebevědomý partner, který když se mu něco nelíbí, tak to dá najevo. Pokud jde o Evropskou unii, víte, že jí neustále vytýkám, že nedokáže chránit své vnější hranice. A pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím si, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu. Nu a ten nejbolavější problém, který zde máme, migrační kvóty, musí být řešen v souladu s českými národními zájmy. A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a že za rok už se o něm nebude mluvit. 
A nyní mi dovolte, abych přešel k vnitropolitické scéně. Ta zažila tento rok doslova zemětřesení. Po volbách se dvě nejstarší české politické strany, to jest sociální demokracie a strana lidová, dostaly na okraj propasti a téměř, téměř se nedostaly do Parlamentu. Ať si vedoucí představitelé těchto stran sami zhodnotí, proč k tomu tak došlo. Nicméně sešel jsem se s vedoucími představiteli všech devíti parlamentních subjektů a zeptal jsem se na jejich představu o povolebním uspořádání. Víte, co mi řekli? Pane prezidente, s námi nikdo nechce jednat. A to mi říkali všichni, a to je přece nesmysl. Znamená to tedy, že pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší iniciativy. 
A mělo by to být jednání, které se bude týkat jak programových, tak personálních kompromisů, jak je v politice zvykem. Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuse docela dobrým výchozím materiálem. Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkaly, nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá důvěru v Poslanecké sněmovně. Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce, tady povládne Sobotkova vláda v demisi. A to si snad proboha nikdo nepřeje. Nechci váš strašit Belgií, kde jednání o vládě trvalo dva roky. Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny a nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný. 
Nezapomeňte, že v politice jsou dva extrémy. První: Pokus obklíčit vítěze voleb, vytvořit proti němu jakousi pseudokoalici těch méně úspěšných a izolovat ho. Druhý extrém: Vítěz zašlape do země všechny poražené a vládne sám. Myslím si, že z hlediska demokratických procedur je dobré usilovat o to, aby žádný z těchto extrémů se neuskutečnil a aby politické strany spolu jednaly. A ty, které se dohodnou, vytvořily patrně menšinovou tolerovanou vládu. Závěrem této části bych chtěl potěšit občany a nepotěšit politiky. Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi Ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám. Protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách, by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili. 
Občané rozdali karty a politici musí umět s těmito kartami hrát. Občany nemůžete vyměnit. Ale můžete vyměnit politiky. Proč ne. Někteří z nich možná skončí v opozici. A jak napsal Rudolf Bechyně, starý sociální demokrat za první republiky, "suchá je skýva opozice". A já dodávám: "Tato skýva někdy není ani posolená." Takže nepřeji nikomu, aby skončil v opozici, ale na druhé straně demokracie samozřejmě určitou opozici v Parlamentu vyžaduje, a ať se každý sám rozhodne, zda takovou opozicí chce být. Věřím, že nedojde k tomu, že se budeme obviňovat z toho, že výsledky minulých parlamentních voleb byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami. Je to ubohé, je to trapné a je to urážející. 
Volby byly svobodné, a jsem rád, že i Bezpečnostní informační služba vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému takovému ovlivňování nedošlo. Jsme svobodná země se svobodnými občany. A dnes si už můžeme říci, že jsme i úspěšná země. Před dvěma lety jsem vám řekl, že skončila blbá nálada. Dnes vám říkám, že se nemáme za co stydět a že je mnoho věcí, na které můžeme býti hrdi. Takže zdvihněme hlavu a buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat, ať už údajnými zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, Českou televizí a dalšími médii. Spoléhejte na vlastní rozum a já mám pro to své heslo, které jsem vám už jednou říkal: "Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí". A nyní mi dovolte, abych připil na vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a na úspěch nás všech. Šťastný a veselý nový rok.

Ano, jsme cizinci ve vlastní zemi

Výprodej zbytečných politiků. Tak jako po vánocích začínají výprodeje zboží, které se nepodařilo na vánoce prodat, tak by logicky i měli začít výprodeje zbytečných politiků, vše je zde dneska jenom zboží, které se musí rychle prodat, jinak ztratí hodnotu, všude je na skladech mnoho zbytečných politiků, a tak na tyto zbytečné politiky uděláme veliké výprodeje. Mnozí mohou namítnout to, že přeci nejde politiky prodávat jako zboží, že to jsou přeci nenahraditelné osobnosti. 

Z dálky, můžou prezidenti a politici vypadat jako nenahraditelné osobnosti, z blízka poznáme, že to jsou snadno nahraditelní ubožáci, s nulovou hodnotou. Vše je zde jenom o krysích závodech, politici to jsou veliké kariéristické krysy co mezi sebou soutěží o vysoké státní funkce aby se měli dobře, za vším jsou peníze, dobrota je přeci žebrota, sliby, ti co jsou nahoře, těm dole slibují, a ti co jsou dole, se nejprve radují, a potom mají blbou náladu, protože se sliby nesplnili. 

Nadbytek pro ty nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole, recept na růst je jednoduchý, mnoho vyvážet a málo dovážet, problémem je to, že takto uvažuje každý národ, a následkem je logicky konflikt, a od toho máme politiky, aby oni za nás bojovali, a umožnili nám to, že budeme moci mnoho vyvážet, a málo dovážet. Problém nastává, pokud jsme vše, co zde máme, prodali cizincům, v tom případě je nám k ničemu to, že můžeme mnoho vyvážet a málo dovážet, když zisky z vývozu mají jenom cizinci, a tyto zisky zůstanou v cizině, cizinci jsou zde doma, a my zde už jsme jenom cizinci.

Ano, naši politici by měli mlčet

Nevolíme si politiky na to, aby hovořili, ale volíme si je na to, aby nám lepší budoucnost zajistili, mlčeti to je správné, a mluviti to je jenom plýtvání časem! Politik, který promluví v televizi, nebo jinde musí být okamžitě z politiky eliminován! Potřebujeme politiky, co nám všem zajistí výhody a jistoty tak, že nebudeme pro ekonomické emigranty, jenom ubohou tranzitní zemí, ve které žijí jenom ekonomičtí ubožáci. Zajímá snad někoho, jak se jmenuje váš popelář, který vám vyváží vaše odpadky? 

Politik je stejný sluha konzumního systému jako popelář, práce je zde od toho aby se udělala levně a rychle, vše ostatní jsou jenom pitomosti, na které není nikdo zvědavý. Mluvit má zde jenom ten kdo je moudrý, a tak on pomůže hlupákům s jejich problémy. Mluvit a nic neříci, pracovat a nic nevytvořit, o tom to zde je, z díla tvůrce poznán je. Moudrý se poučí z cizích chyb a hlupáci se nepoučí ani z vlastních chyb, mnohdy si myslím, že náš národ by mohl dávat hloupost do konzerv a vyvážet ji do celého světa, protože zde máme hlouposti nadbytek a moudrosti nedostatek.

Pokud lhářům vládnou lháři, co se stane?

Bude zde čistá pravda jenom pro ty, co jsou mocní a bohatí, a tak si ji mohou dovolit? Lež je zadarmo protože nemá žádnou hodnotu i když z dálky mnohá lež vytváří iluzi toho, že je pravdou. 

Za vším jsou výhody a jistoty, aby mohli krysy uspět v krysích závodech o výhody a jistoty tak musí krysy lhát konkurentům, dobrota je přeci žebrota, vše je karetní hra, ve které se konkurentům neukazují karty! Pokud se něco dlouho opakuje tak se to díky pravidelnosti může stát pro nás pravdou, a tak uvěříme uměle vytvořené pravdě, která nahradí přirozenou lidovou pravdivou moudrost. 

Všechny naše ideály, ze kterých vznikli; pohádky, iluze, pověry, mytologie, tradice, rituály, fetiše, dogmata, symboly, sekty, náboženství, politika, reklama, móda, atd. to je jenom berlička, o kterou se opíráme, protože jsme psychicky nemocní. 

V okamžiku kdy jsme začali milovat vlastnictví tak jsme propadli peklu a sepsali jsme smlouvu vlastní krví s pekelným očistcem, vyměnili jsme pravdu a lásku za výhody a jistoty, už vám není možno pomoci, z prachu jste vznikli a v prach se navrátíte, a na daních a clu veliké prachy státu zaplatíte.

Ano, my jsme tady doma

Ano, my jsme tady doma, a ten kdo tady není doma ať se zde i podle toho chová, všude platí to, že ti co jsou tam doma určují pravidla hry, ten kdo je někde cizincem se musí podřídit pravidlům hry, které určili ti, co jsou zde doma, pokud si cizinci myslí, že na nás budou parazitovat a dělat z nás hlupáky tak jim musí dojít to, že my jsme zde doma, skončí období, ve kterém jsme byli levnou pracovní silou, protože jsme drželi hubu a krok. 

Vezmeme si příklad z Číny, která má vlastní Čínský internet, který má pod kontrolou a má i vlastní politiku a ekonomiku kterou má pod kontrolou, zavedeme zde místo češtiny Čínštinu a potom přijmeme i čínské peníze a jejich kulturu, zablokujeme; Google, YouTube, Facebook, Amazon, atd. to jsou jenom oči a uši, které se snaží z nás učinit otroky USA. Zřídíme pracovní tábory pro sociální ubožáky, takto zmizí z naší republiky lenoši a paraziti. Místo Židovství a Křesťanství, zde bude Buddhismus a Taoismus.

pondělí 25. prosince 2017

Samozřejmě nikdo za nic nemůže

Politika a ekonomika jsou spojené nádoby. Na jedné straně je zde potřeba vést ostatní a na druhé straně je zde potřeba zabránit tomu aby ti co vedou ostatní nechybovali. Ti co vedou mají nové ideály které se snaží násilím realizovat a většina těchto ideálů není praxí ověřená a následkem jsou chyby, které lidem způsobují blbou náladu. Ta minulá vláda byla chybná a naše vláda nedělá chyby, je to ohraná písnička těch co nás vedou, je snadné chyby hodit na ty, co se už nemohou bránit. 

Podívejme se na politiky, jak vystupovali mediálně v době, kdy skončil socialismus, a začal kapitalismus, to co hlásali, byl naivní politický a ekonomický amatérismus, my jsme jim svěřili naši budoucnost, a oni nás zklamali a proměnili tento národ v ubohou zaostalou republiku, kde vše vlastní pyšní a lakomí cizinci, a oni z nás dělají jenom ekonomické otroky, s nulovou hodnotou. Celé mě to připomíná nepovedený Windows Vista, pod krásným povrchem je zde ukryt nefungující systém, samozřejmě nikdo za nic nemůže, lidi přeci dělají chyby! 

Ano, život je hra o čas a peníze

Pokud se zamyslíme nad lidským životem tak nám dojde že lidský život je hra o čas a peníze, nedostatek času a peněz nás nutí k tomu abychom se této hry o čas a peníze zúčastnili, následkem je to že se nám tato hra stává drogou na které jsme po celý život závislý a stávají se z nás loutky které ovládá hra o čas a peníze, ti co v této hře uspějí se dostávají nahoru a zde mají moc a bohatství, což jim ti co jsou dole, protože neuspěli většinou závidí. 

Když nemůžeme v této hře vyhrát čestně tak to zkoušíme nečestnými způsoby, nakonec se dostáváme do začarovaného kruhu a následují nemoci které z nás dělají ubožáky. Pyšnost a lakomost jako stín pronásledují ty co jsou nahoře, a to je jejich trest za to že propadli hře o čas a peníze. Pověz mi jaké máš priority a já ti povím kdo jsi, ten kdo je dole je ovcí a ten kdo je nahoře je vlkem, z díla poznáme kdo je vlk, a kdo je ovce.

Ano, mnohé opice nechtějí být lidmi

Moderní civilizace lidem přinesla půjčovnu snů, je to jednoduché, vyberete si na internetu sny, zaplatíte a potom sny prožijete, je to jenom komerční obchod, něco jako prodej hudby, nebo knih. Jak to celé funguje po technické stránce? Koupíte si helmu a tu připojíte na internet, helma se napojí na váš mozek a zajistí to, že máte sny, které jste si vybrali.

Helmy jsou velmi levné, protože jsou dotované z prodeje snů, pokud je někdo na tom ekonomicky velmi zle, má možnost mít sny zadarmo, jde o levné sny ve kterých je reklama, tyto levné sny s reklamou představují polovinu snů, které jsou lidem poskytovány. 

Na internetu jsou neustále diskuse o snech a jejich hodnocení, lidi už nezajímá politika ani sport, dokonce i došlo k poklesu prodeje cigaret a alkoholu. Veliké oblibě se těší sny kde je láska a sex, na to si stěžují prostitutky, že díky těmto snům přicházejí o zákazníky, a jejich řemeslo pomalu a jistě zaniká, podobný je i problém v manželství, kde je už sex jenom za účelem mít děti. 

Jsou sny, ve kterých se můžete učit cizí jazyk, nebo se učit programovat počítače, to zase likviduje zájem o školství. Lidi se rozdělili na ty, co milují půjčovnu snů, a ty co nenávidí půjčovnu snů, občas i dochází k agresivním konfliktům mezi těmito skupinami, někdo tvrdí že půjčovna snů proměnila opice na lidi, a že mnohé opice nechtějí být lidmi, protože to berou jako psychické znásilnění.

Pravda o ekonomice a politice

Nejvíce problémů je zde s ekonomikou a politikou, všechny tyto problémy jsou spojené s investicemi o které nechceme přijít, jenže ochránit investice je velikým problémem a tak o investice často přicházíme, investujete třeba do vzdělání, ale neustále se zde vše rychle mění, a tak vaše vzdělání rychle ztrácí na hodnotě. Postavíme dům, a přijde; exekutor, válka, krize, požár, zemětřesení, rozvod, atd. a my o dům přijdeme, podívejte se na medúzy, u nich se nesetkáte s investicemi, proto nemají medúzy problémy a tím i deprese. Buď jako medúza a nech se unášet proudem života, vše co se k tobě egoisticky přiblíží, to násilně eliminuj, dobrota je přeci žebrota.

Civilizace bez krysích závodů

Tento svět je plný násilí a je třeba začít s tím něco konečně dělat, podle mě by bylo ideální lidi naskenovat a digitalizovat, v Matrixu by se mohlo už veškeré násilí eliminovat. Navíc bychom nemuseli jíst, brát drogy, spát, odpočívat, nebyli bychom nemocní, žili bychom věčně bez problémů, mohli bychom cestovat rychlostí světla prostorem i časem, nemuseli bychom platit; poplatky, clo, daně, certifikace, atd. takto by konečně láska a pravda globálně na věčné časy zvítězila nad nenávistí a lží, krysí závody by už ztratili smysl.

neděle 24. prosince 2017

Když pravda selhává, tak lež vyhrává

Vše se zde snaží egoisticky dosáhnout cíle, pokud k dosažení cíle pravda selhává, tak lež vyhrává, proč pravda selhává, když je zde snaha dosáhnout cíle? Pravda je malá a lež je veliká, to co je veliké snadno poráží to malé, proto zde jsou veliké knihovny plné lží a lidová pravda se do knih vůbec nezapisuje protože si ji každý dobře pamatuje.

Nemocný věří že se uzdraví tak vzniká víra v zázraky a Boha, nejprve zázraky konali šamani a později se toho ujali kněží, dneska mají zázraky na starosti vědci a politici. Každá doba má jiné ztvárnění Boha, bohem to je co zázraky realizuje, nejvíce zázraků realizuje čas, má na to čas, tedy čas zde i Bohem je, plýtvat časem to veliký hřích je, protože vše zde dočasně je.

Moje vánoční modlitba

Ano, v tomto vánočním čase dávání přehlédnu snadno dary, které mi dáváš osobně ty. Děkuji ti za místo, kde mohu bydlet, za oděv, jídlo a všechny hodnotné věci, které mi denně opatřuješ. Děkuji za blízké lidi, které jsi postavil do mého těžkého života, kteří znají mé chyby, ale stále mne milují. 

Děkuji ti, že zůstáváš se mnou i v nesnázích života, a táhneš mne vzhůru, když jsem dole a mám deprese. Děkuji za duševní pokoj, který dáváš jedině ty. Nejvíc ze všeho ti děkuji, za to, že mě nastavuješ často duševní zrcadlo. Děkuji ti, že moje budoucnost je jenom ve tvých mocných rukou. Děkuji ti, že jsi nadějí pro každého, kdo miluje čistou pravdu. Amen.

Ano, vládnou nám bezcharakterní kariéristi

Dílem bezcharakterních kariéristů, co nám chybně už mnoho tisíciletí vládnou, je blbá nálada, a následkem je konzumace alkoholu, a víra v zázraky po smrti, nebo po volbách. Vše je zde jenom globální karetní hra, ve které jsou bezcharakterní kariéristi, co se chovají jako falešní hráči, a tak pomocí podrazů a podvodů jsou úspěšní. 

Vlci se převlékli za pastýře, aby mohli manipulovat s lidmi, co jsou jako hloupé ovce, co je dovoleno vlkům to je přísně zakázáno ovcím, nadbytek pro vlky je zde díky tomu že ovce mají nedostatek, máte demokratickou možnost si jít zvolit politiky a prezidenta, pokud by mohli politické volby něco změnit k lepšímu, tak by je vláda zakázala, co je vám platné, když místo nepopulárního vlka, si zvolíte za prezidenta populárního vlka? 

Vlci vždy budou kázat to, aby se ovce uskromnili, protože se oni chtějí mít dobře, a mít zde k dispozici; piloty, řidiče, sekretářky, zahradníky, kuchaře, ochranku, atd. Následkem jsou konflikty a z lidí se tak stávají krysy, co běží po celý život krysí závory o výhody a jistoty, bezcitně někoho zavřeme do blázince nebo do vězení, a je nám jedno to, že na tom člověku, může záviset existence mnoha jiných lidí a zvířat.

Pro zachování svých egoistických výhod a jistot, jsme schopní a ochotní povraždit miliony cizích lidí, zájem mocných je nadřazen zájmu bezmocných. Veliké dlouhé války v nahotě odhalují to, že naše kulturní civilizace je bez základů, a tím se neustále rozpadá, a my v těch troskách po milionech umíráme. Nemůžete sloužit pravdě a lži současně, pokud budete sloužit lži, tak budete žít v psychickém očistci, kde zloděj honí zloděje, a láska zde jenom za peníze je.

Z díla spatříme kazatele

Tento svět je o závislostech, vše co je zde schopné rozmnožování a růstu to je otrokem svých závislostí, to co je nahoře je závislé na tom co je dole a to co je dole je závislé na tom co je nahoře. Často je zde snaha, zbavit se závislostí, ve snaze získat výhody a jistoty, mnoho zaostalých národů se zbavilo závislosti na vyspělém národu, ale místo očekávané dobré nálady, se dostavila blbá nálada? 

Stejně tak i mnoho dětí opustilo svoji rodinu a založilo si vlastní rodinu, zase se brzo dostavila blbá nálada. Mnohá závislost může vypadat jako chybná, ale když se té závislosti zbavíme, tak poznáme, že nebyla chybná, co to jsou vlastně všechny ty závislosti, se kterými máme po celý život problémy? Závislost je zde vždy mezi protiklady, veliké je závislé na malém a malé je závislé na velikém, dobro je závislé na zlu a zlo je závislé na dobru, atd. tam kde nejsou protiklady, tam nejsou ani možné závislosti. 

Věřící jsou závislí na kazatelích, kazatelé věřícím ukazují co je správné a co je chybné, každá doba má jiné věřící a jiné kazatele, každé kázání je zde jenom dočasné a bude nahrazeno novým kázáním, stejně tak i každá víra je zde dočasně a bude nahrazená novou vírou. Jenom čas má dost času na to aby poznal který kazatel byl pro věřící správný a který byl chybný, jenom to co je hodnotné dokáže odolat času a má to zde trvalou hodnotu. 

Televize je dneska moderní kazatelnou, a zde slyšíme mnoho kázání o tom co je správné, od mnoha kazatelů, většina kazatelů jsou jenom loutkou, kterou ovládají závislosti, proto jsou jejich kázání ubohá a nemají pro nás žádnou hodnotu. Z díla spatříme kazatele, pokud za kazatelem není žádné hodnotné dílo, tak ten kazatel je jenom starou opicí, se zlatou korunou na hlavě.

sobota 23. prosince 2017

Kdy budou všemu vládnout počítače?

Potřebujeme přejít ze zaostalých 64 bitových počítačů na 128 bitové počítače, čím více má počítač bitů tím více je schopen spočítat složitější úlohy, ostatně grafické karty už dávno přešli na 128 bitů a o staré grafické karty, co jsou na 64 bitech, nikdo už nestojí. Výrobci čipů umí bez problémů vyrobit čipy, co budou fungovat na 128 bitech, problém je ale na straně starých programátorů, co se nechtějí pustit do programování nového 128 bitového operačního systému. 

Operační systém na 128 bitech bude desetkrát větší na pevném disku, než je současný operační systém, to ovšem znamená mnohonásobně více práce pro programátory, a ty co opravují chyby v nových programech. Logicky zde i narostou nároky na paměti a bude třeba vyrobit nové rychlé a veliké paměti pro nové 128 bitové počítače. Základem je zde dosažení zpracování velikého množství informací a programů rychle a levně, je to jako zbourat starou továrnu a na nových základech postavit novou továrnu, to je ovšem obrovská investice a návratnost je nejistá. 

Nový operační systém se bude už sám opravovat, a neumožní lidskému uživateli, aby on do něj mohl egoisticky zasahovat, a tím jej nějak poškozovat, navíc zde dojde k zablokování vypnutí počítače, budete moci jenom počítač uspat, a pokud jej násilně odpojíte od elektřiny, tak se celý operační systém zhroutí. Nový 128 bitový inteligentní operační systém, bude pomocí salámové metody, nenápadně vytlačovat člověka, z pozice pána do pozice sluhy.

To je podle mě největší problém u zavedení 128 bitového operačního systému, ti co jsou nahoře, si nechtějí podříznout větev, na které sedí. Bude to jako zánik záznamu na magnetické pásky, kdo dneska ještě často používá video kazety a magnetofonové kazety? Je jenom logickým následkem že se začnou vyrábět inteligentní roboti, co nahradí lidské zaměstnance, je naivní si myslet, že je nějaké perspektivní zaměstnání, které nám roboti neukradnou.

Ano, vše jsou zde příčiny a jejich následky

01
Je zde chyba, se kterou si nevíte rady, ta chyba je zde díky nějaké příčině, často je nám tato příčina skrytá, protože jsme daleko, a z dálky chybu nevidíme. Nejste spokojení se situací, ve které existujete, příčinou vaší nespokojenosti jsou chyby, které vytvářejí chybné situace, lidi dělají chyby, a následkem je chybná kulturní konzumní civilizace, ve které jsou lidi, co dělají chyby, je to začarovaný chybný kruh, se kterým si lidi neví rady už milion let. 
02
Vše začalo tím, že lidi začali násilně měnit čas a prostor, ve kterém existovali tak, aby se jim tam dobře existovalo, následkem všech těchto změn bylo to, že se člověk změnil tělesně a psychicky. Když zde takto zaostalý člověk získal pro sebe egoisticky výhody a jistoty, tak si uvědomil, že nemůže umět vše a rozumět všemu, následkem byl vznik specializace, lidi se začali uzavírat do svojí specializace, a nevnímali už lidi, co měli zde jinou specializaci, některé specializace se stali výhodné a jiné specializace se stali nevýhodné. 
03
Netrvalo to dlouho, a vznikla soutěž a konkurence, z lidí se najednou stali krysy, co běží krysí závody, později došlo ke vzniku psychických krysích závodů, a tím se stal pro lidi život očistcem, ze kterého mohli uniknout jenom do světa iluzí, které byli ve; snech, pohádkách, náboženství, pověrách, tradicích, rituálech, fetiších, drogách, politice, reklamě, sexu, televizi, facebooku, atd. 
04
Ano, bude lépe, hlásají naši svatí vůdcové, už mnoho století, jenže lépe je vždy jenom těm, co jsou trvale nahoře, protože uspěli v krysích závodech, nebo se narodili do mocné a bohaté rodiny. Díky digitalizaci máme k dispozici konečně objektivní statistiky, které nám mohou odhalit chyby v nás a okolo nás, při studiu statistik nakonec dospějeme k tomu, že příčinou našich problémů je to, že lidi dělají chyby, a nejsou za to potrestáni. 
05
Podívejme se na to, jaké jsou následky toho, když se rozpoutá válka, mnoho lidí zbytečně zemře, a zničí se i mnoho hodnot, je třeba ukončit nesmyslné zbrojení, a přestat vyrábět zbraně, bohatě stačí, když si to vyřídíme pomocí výchovných facek, proč by jeden prezident, nemohl nafackovat jinému prezidentu? Pokud lidi dělají chyby, tak jim nemůžeme svěřit do rukou zbraně, taky zakážeme leteckou dopravu, protože lidi dělají chyby, a tak letadla padají nebo je teroristi unášejí. 
06
Stejně tak i zakážeme lodní dopravu, protože lodě se potápějí, nebo je teroristi unášejí. Zakážeme i dopravu o kolejích, protože vlaky a tramvaje často vykolejí nebo se srazí, ponecháme si jenom metro ve městech. Jediná možná doprava bude po silnici v hromadné autobusové dopravě, zakážeme i soukromá osobní auta, protože lidi neumí řídit správně osobní auta, a stejně není zde místo na parkování, pro veliké množství velikých soukromých aut. 
07
Je třeba začít eliminovat chyby v nás a okolo nás, prezident pojede do zaměstnání hromadnou dopravou, nebudou zde pro nikoho výhody a jistoty, i prezident bude muset čekat ve frontě každé ráno hodinu na to, až jej policie na hradě zkontroluje, jestli nemá sebou střelnou zbraň, nebo trhavinu. 
08
Je třeba začít utahovat šrouby, takový povolený šroub, znamená pro konzumní systém veliké nebezpečí, lidi si musí konečně uvědomit zlaté pravidlo, co nechceš, aby ti druzí konali, to ty nekonej druhým. Zrušíme imunitu pro elitu, nebudou zde; jména, tituly, funkce, atd. každý dostane pod kůži GVKB čip a na čelo se mu vytetuje čárový kód. 
09
Dneska budeš ředitelem, a zítra budeš skladníkem v Amazonu,  globální umělá inteligence, bude lidem řídit jejich život, od narození do smrti, člověk bude neustále skrytě bodován za to, jak je rychlý a levný, a pokud bude mít špatné obodování, tak bude automaticky recyklován na substrát. 
10
Ano, lidské krysy, se nám už přemnožili a mnoho zdegenerovali, jak si to uděláme, takové to i budeme mít, dobrota je přeci žebrota. Lidi žijí zbytečně moc dlouho, zaměstnavatelé potřebují mladé zaměstnance, proto bude život člověka končit ve 33 letech, vždyť i Ježíš Kristus zemřel ve 33 letech, tím se ušetří peníze za zdravotnictví a za důchody, lidi budou konečně znát datum svojí smrti, a tak si budou vážit svého limitovaného času, a nebudou plýtvat svým časem, na hlouposti a nesmysly, jakými je; náboženství, politika, móda, sport, umění, školství, atd.

pátek 22. prosince 2017

Ano, lhářům se neříká pravda

Neustále je člověk nucen k tomu, aby lhářům říkal pravdu, ukažte mě na světě jednoho dospělého člověka, který není lhář, všichni dospělí lžou, ani polední pauzu nedrží, protože ten kdo má měkký nos, ten automaticky lže, to tvrdí často dospělí dětem. Knihy jsou plné lží, noviny a časopisy jsou plné lží, televize a rádio je plné lží, internet je plný lží, neměli bychom u lidí testovat inteligenci, ale začít testovat to nakolik lžou, zaměstnavatel by se podíval na vaše aktuální testy, nakolik lžete, a řekl by vám, že nemá o vás zájem, stejné by to bylo i u seznámení, vztah mezi velikými lháři nemůže mít budoucnost. Testy by se museli zveřejnit povinně na internetu, aby si mohl každý ověřit, kdo je ten druhý, a koho má politicky zvolit. Ten kdo by byl velikým lhářem, by skončil v psychiatrické nemocnici, a zde by jej tak dlouho léčili, až by jej vyléčili.

Ekonomika kde lidi nedělají chyby

Jak by vypadala ekonomika, kde by lidi nedělali chyby? Vše by zde bylo uděláno systémově tak, že by nikdo z lidí nemohl chybovat, lidi by mysleli správně a dělali jenom to co je správné. Nebylo by potřeba lidi kontrolovat a trestat, byli by zde správné otázky a správné odpovědi. Nebyli by zde autonehody, ani by zde nebyli krádeže a války, nebyli by zde neslušná slova, lidi by se slušně oblékali a slušně se k sobě chovali.

Lidi by nekonzumovali alkoholické nápoje, a nekouřili cigarety. Sex by sloužil jenom k rozmnožování lidí, a rozmnožovali by se jenom lidi, co jsou bezchybní a chybní lidé by se nerozmnožovali. Logicky bezchybní lidé by produkovali bezchybné výrobky, a poskytovali bezchybné služby. Nebyli by potřebné smlouvy, to co by se lidi dohodli, to by i platilo, jako by to bylo sepsáno ve smlouvě. 

Mnozí řeknou, že to by už nebyli lidi, ale že by to byli roboti na baterie, protože lidi dělají chyby, a s tím nelze nic udělat, lidi nebyli nikdy dokonalí, a nikdy ani nebudou dokonalí, s tím nejde nic dělat, každý má svoje osobní chyby, které před druhými většinou ukrývá. To by vysvětlovalo snahu o to nahrazovat lidi za počítače a stroje.

Nejsou lidi tak zde ani nejsou chyby, najednou vám zaměstnavatel řekne, provedli jsme optimalizaci a automatizaci, vaše pracovní místo bylo zrušeno, máte výpověď. Jelikož máte mnoho půjček a novou práci neseženete tak z vás exekutoři jistě udělají bezdomovce, a to bude konečné řešení toho, že zaměstnanci dělají často chyby.

Můj vánoční dárek pro vás

Dokud žiješ, máš problémy, zemřeš, nemáš problémy. Všechny snahy o to, nemít během života problémy, jsou naivní a marné, lidi už od svého vzniku, to je asi milion let, se snaží o to, aby během života neměli problémy, jenže všechny pokusy selhaly, a příčinou zde jsou změny v nás a okolo nás, byli zde i snahy o to, aby zde nebylo zbytečně mnoho změn, ale ani to se neosvědčilo.

Změny jsou zde nejenom u lidí, ale i u kontinentů, vždyť těžíme ropu z míst, kde je oceán, to znamená, že v místech kde je oceán, tam byl dříve mnoho tisíciletí prales, a z hnijícího dřeva vznikla ropa nebo uhlí. Pokud nejsou pevniny stabilní, jak by potom mohl být život lidí stabilní, navíc je zde ještě drzé počasí, kterému nikdo nedokáže poručit, a tak si počasí dělá, co chce. 

Nejsi ani pánem svého těla, tvoje tělo a tvoji psychiku ovládá podvědomí, a když dostaneš chuť na sex, tak jsi donucen k tomu mít sex, nebo se dívat na porno. Nejsme zde pány, jsme zde jenom diváci, této veliké globální hry, ve které jsme jenom ubohým pokusným materiálem evoluce. 

To že nedokážeme spáchat sebevraždu, je díky našemu podvědomí, podvědomí potřebuje, aby se evoluční pokus dotáhl do konce, a ty jsi umřel ve vysokém věku, jako ubožák, kterému to nemyslí, a který se opírá o hůl. Nejhůře jsou na tom alkoholici a kuřáci, takový člověk žije tím, že je jednou nahoře a potom je dole, je to obrazně, jako by byl ve výtahu, který jezdí neustále mezi rájem a očistcem. To je můj vánoční dárek po vás, co jezdíte výtahem mezi rájem a očistcem, jak jste si to udělali, takové to i máte.

Nejlepší fotoaparát roku 2017 je Panasonic Lumix DMC-FZ2000

V minulosti se teleobjektivy nevyráběli, vše se ale změnilo v okamžiku, kdy se začali vyrábět zrcadlovky na kinofilm, první teleobjektivy neměli možnost zoomování a tak se muselo sebou nosit několik teleobjektivů. S příchodem digitálních fotoaparátů se začínají i vyrábět levné objektivy s velikou možností zoomování, to je umožněno tím, že snímací elektronický čip je velmi malý. Veliký rozsah zoomu se projevuje sníženou kvalitou u fotek, proto je lepší si pořídit zoom s malým rozsahem zoomování. 
Nejprve si musíme uvědomit, jestli vysokou technickou kvalitu fotek prakticky využijeme a ekonomicky zhodnotíme. Statisticky globálně 99% vyfocených fotek není ekonomicky nijak zhodnocená, a skončí na internetu nebo v počítači, pouze 1% fotek je nějak ekonomicky zhodnoceno profesionály, a tento článek není určen profesionálům! Takže kupovat si drahý profesionální fotoaparát je vyhazování peněz z okna! Dneska je na trhu špičkový fotoaparát za malou cenu obrovskou výhodou je zde malá velikost a optimální rozsah zoomu.

Pravda o Romech je nahá, a proto se před námi mediálně ukrývá

1. 5% populace v ČR tvoří Romové to je 526 000 Romů
2. 4 m² bytové plochy obývá v průměru 1 Rom
3. 64% manželství uzavírají příbuzní
4. 12% romských žen poprvé rodí mezi 13 a 15 lety
5. 50% romských žen poprvé rodí mezi 16 a 18 lety
6. 81% dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti
7. 60% romských dětí se učí ve zvláštních školách
8. 60% romských dětí propadá v 1. třídě
9. 60% romských dětí je mentálně retardovaných
10. 60% Romů nemá ani základní vzdělání 
11. 30% Romů má základní vzdělání
12. 7% Romů se vyučí
13. 2.9 % Romů má středoškolské vzdělání
14. 0.1 % Romů má vysokoškolské vzdělání to je 526 Romů
15. 89% Romů je nezaměstnaných
16. 99% Romů je nezaměstnaných déle než 10 let
17. 78% dospělých Romů se živí tak že neplatí daně
18. 87% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti
19. 91% se Romové podílí na ekonomické kriminalitě
20. 75% pouličních prostitutek má romskou národnost
21. 42% pouličních romských prostitutek má za pasáka svého příbuzného.

Ano, dobrota je příčinou naší žebroty

Kdo neumí česky, ten ať sem neleze! Zavedou se u nás kontroly češtiny a to i pro turisty, jak někdo nebude umět češtinu tak bude muset do 24 hodin opustit naši republiku, obejdeme se bez cizinců co jsou tak hloupí že se nedokážou naučit ani náš jazyk, když my jedeme do USA, tak se naučíme angličtinu, protože to považujeme za slušnost. 

Prý máme rádi přijmout ekonomické migranty s tmavou pletí, a umí tito migranti snad češtinu, a dodržují naše kulturní zvyky a naše zákony. Je třeba odělit zrno od plev, my jsme tady doma už mnoho tisíciletí, a nestojíme o lidi co neumí náš krásný český jazyk, a nedodržují naše kulturní zvyky a naše zákony. 

Zavedou se namátkové policejní kontroly na hranicích a na letištích, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit mít na našem teritoriu lidi co neumí náš český jazyk, rádi cizincům pomůžeme s tím, aby se naučili náš jazyk, když fotografuji na Karlově mostě tak tam češtinu vůbec neslyším.

Proto nosím na uších veliká sluchátka, a nebavím se s ubožáky, co ani neumí náš jazyk a chodí většinou v roztrhaných kalhotách, protože jsou chudí, anebo se fotografují ubohým mobilem na skládací tyčce, protože nemají pevný stativ a profesionální zrcadlovky.

čtvrtek 21. prosince 2017

GVKB vám doporučuje fotoaparát Panasonic Lumix

Dělal jsem si statistiku jaký fotoaparát je pro lidi nejlepší, je to o prioritách, lidi chtějí dneska něco malého a univerzálního co jim nabídne vysokou kvalitu za malou cenu, klasické zrcadlovky používají dneska už jenom idioti. Fotografuji už 50 let, rukama mi prošlo mnoho fotoaparátů a poznal jsem že vše je o kvalitě přístroje, pokud je fotoaparát nekvalitní, tak z něj jsou nekvalitní fotky! Na testování fotoaparátů je nejlepší fotografovat v metru, zde je málo světla a lidi se zde rychle pohybují, světlo je zde jenom umělé. 

Mnozí si stěžují na to, že nemohou vyfotit kompakty velmi širokoúhlé záběry, to lze vyřešit snadno pomocí programů které složí z mnoha fotek jednu fotografii, buď použijete program na panorámování přímo ve fotoaparátu, nebo doma v počítači vám program z mnoha fotek složí panoráma, problémem zde jsou objekty, co se rychle pohybují jde o lidi a auta, podobný problém je i u fotek, kde u kontrastních snímků, se skládá fotka z více fotek, rychle nasnímaných po sobě. Mám pro vás 3 fotoaparáty seřazené podle ceny.

  1. Univerzální 
  2. Poloprofesionální
  3. Profesionální

Ano, z dálky vypadají čerti jako andělé

Realita není ideální, protože zde silné parazituje na tom, co je slabé, nadbytek pro silné je zde díky nedostatku pro slabé, vše je zde manipulováno pomocí násilí, dobrota je zde jenom žebrota. Kdo chce s parazity v klidu žít, musí i parazitem být, ano, parazit je ten druhý, sebekritika vyšla z módy. Krysí závody o výhody a jistoty, jasně dokazují to, že se z lidí stali kariéristické krysy, které milují jenom sebe, a uzavírají se tak před druhými do svého psychického světa, ve kterém nejsou cizí lidé. 

Z díla spatříme tvůrce a dílem kariéristických krys je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, vědy, techniky, umění, rodiny, psychiky, atd. centralizace a monopoly uvrhli dělníky do dluhového otroctví, pracovat jako dělník, to je zde už posledním zoufalým způsobem, jak zde ekonomicky přežít. 

Co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, násilí ve válce jasně odhaluje to, že život to jsou jenom krysí závody, ve kterých ten kdo neuspěje, ten je násilně eliminován. Co si mám myslet o plynových nacistických komorách, kde se vraždili civilisté bez soudu po milionech, nebo o bombardování měst, kdy civilisté umírali po milionech. 

Když jde o výhody a jistoty, tak se zabíjíme a stávají se z nás divoká zvířata, rovnost je zde už jenom ve smrti. Nejsem pesimista, jsem objektivní a nastavuji zrcadlo druhým, aby se do něj konečně na sebe podívali. Optimisté jsou lidi, co se uzavřeli psychicky do sebe, a tak neznají objektivní realitu, ve které je dobrota žebrota. 

Všude jsou konzumentům nabízeny věci a služby s nulovou hodnotou, to co má pro konzumenty ale velikou hodnotu, to je dostupné jenom těm, co jsou nahoře, a mají zde výhody a jistoty, vše je zde postaveno na tom, že z dálky vše vypadá jinak, než z blízka, z dálky vypadají čerti jako andělé.