sobota 18. listopadu 2017

Geneticky pocházíme z Řecka

Je to už vědecky doloženo, že jsme potomci ekonomických migrantů z Řecka, jablko nepadne daleko od stromu, všechny snahy z nás udělat populární Němce selhali, protože z vola býka už neuděláš. Největším problémem u Řeků je alkoholismus a vandalismus, je jenom logické že i my máme stejný problém, akorát že místo vína pijeme pivo. Proč se snažit být na vrcholu, když si stačí koupit pivo, a je zde iluze toho, že jsme na vrcholu, spotřeba alkoholu a cigaret je u nás vysoká, o tom nikdo nepochybuje, jsme národem zbabělých ubožáků, co žijí stylem po mě potopa. 

Podívejme se do naší minulosti, neustále jsme byli otroky velikých národů, ale nám to bylo jedno, protože jsme byli silní alkoholici, naše malá zaostalá armáda je zde zcela zbytečná, protože se stejně vzdáme každému, kdo na nás zaútočí, od alkoholiků nemůžete očekávat hrdinské myšlení. Co s tím uděláme? Je třeba nás přemístit do Řecka, které je naším původním domovem, a naše malé chudé teritorium přenecháme mocným a bohatým Němcům, ať si zde udělají vše po svém.

Optimální ekonomická strategie

Vše je zde soutěž a boj, o úspěch v nějaké specializaci, tam kde jsou hodnoty tam se tyto hodnoty i chrání před ubožáky. Je to jako na burze, čím větší riziko tím větší jsou i zisky, jde o to se nebát jít do rizika, a dokázat přežít i to že prohrajeme a ocitneme se na dně. Za úspěchem Japonska a později Číny, je právě odvaha jít do velikého rizika a změnit násilně společnost, ze zaostalé feudální společnosti na moderní kapitalistickou společnost. 

Je to podobné jako se nebát začít s podnikáním tam kde je minimální konkurence, takto uspěl třeba Andrej Babiš, podle hesla čím více mám nepřátel, tím více zde i něco znamenám. Proč nemáme u nás rádi úspěšné lidi, problémem je náš alkoholismus, a tím i veliký vandalismus, bohužel máme největší radost jenom z cizího neštěstí, a kniha Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, přesně vystihuje naši ubohou Českou skeptickou mentalitu, ano jsme stejní psychický ubožáci, jako hrdina této sto let staré knihy.

Žijeme v nadbytku a nevážíme si toho

Nadbytek se pozná podle plýtvání penězi a časem, mnozí namítnou, že jenom 1% lidí na světě má nadbytek a 99% lidí má nedostatek. Na to je třeba odpovědět, jak si to každý udělá takové to i má, pokud se někdo nesnaží o to se mít lépe, tak se nemá lépe, komu není rady, tomu není pomoci. Proč se většina lidí na světě nesnaží o to se zde mít lépe a tak se nemají zde lépe? Příčinou je svatá víra v pitomosti, která dělá z lidí pitomce a idioty. Pokud někdo má v hlavě nasráno, nemůže se divit tomu, že jeho život zde stojí za veliké hovno, základem úspěchu je poznat co je správné a co je chybné.

Hříšníci nepoznají co je správné a co je chybné, a tak je osud uvrhl za trest do konzumního očistce. Je třeba začít lidi léčit prací v GVKB pracovních táborech, práce proměnila zvíře v člověka, naučíme lidi pracovat rychle a levně, ten kdo si nesplní tvrdé normy, ten bude recyklován na substrát, když to nejde s hříšníky po dobrém, tak to s nimi půjde po zlém. Poučili jsme se z krizového vývoje ekonomiky, a už nebudeme opakovat svoje amatérské chyby, takto skončí ekonomická migrace, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tak se budou nejslabší články recyklovat na substrát.

Ano, idiot v zrcadle spatří idiota

Přiznej si to, že jsi idiot, to je první krok na cestě k vysvobození z konzumního blázince, vše je zde sice divadlo a obchod, jenže sám sebe neoklameš, tvoje podvědomí ví jistě to, že jsi idiot, a často se snaží o to, abys to pochopil, a zamyslel se nad tím, proč jsi idiot. Jediné co je možné s tím udělat je, si přiznat konečně pravdu. 

Jsi idiot, protože tvoji rodiče byli idioti, a vychovali tě jako idiota, jablko nepadne daleko od stromu. Nemoc, která je vrozená, nejde léčit, je možné jenom se přizpůsobit tomu, že jsi idiot, tvoje možnosti a schopnosti jsou mnohým omezené, zázraky jsou akorát v pohádce nebo ve snech. 

Jak žít s tím že jsi idiot, není to snadné a jednoduché, pořád budeš myslet a konat vše jako idiot, jde o to se s tím smířit a říci si, takový je život, narodil jsem se idiotům, a je tak ze mě idiot, důležité je to, že s tím umím žít, co má říkat ten kdo je slepý, nebo je na invalidním vozíku. Cizí lidé ti už mnohokráte řekli, že jsi idiot, ale ty jim nevěříš, a myslíš si pyšně to, že oni jsou idioti, to je ale tvůj veliký životní omyl! 

Ano, idiot v zrcadle spatří idiota, z díla spatříme tvůrce, tvoje životní dílo je idiotské, a tak jsi logicky idiot, podívej se konečně na to, co jsi zde vytvořil za idiotské dílo, něco takového mohl vytvořit jenom idiot. Po celý život jenom před pravdou zbaběle utíkáš, až umřeš, tak pozůstalí o tobě řeknou, konečně je od toho idiota pokoj.

Ano, trvale zde jenom čas je

Největším pokušením je zde dosažení vrcholu, být trvale dole to je pro nás trestem a odměnou je být na vrcholu, ten kdo dosáhne vrcholu má snahu se na vrcholu udržet co nejdéle a tak vzniká diktatura a otroctví, rovnost je zde jenom v tom, že každý je zde dočasně. Vše zde pulzuje mezi vrcholem a dole, proč tomu tak je? 

Příčinou pulzování je napětí mezi nahoře a dole, tím zde vzniká pulzování mezi nahoře a dole, nemoc to je malé napětí mezi nahoře a dole, smrt to je vypnutí napětí, a tak je zde smrtelný klid na věčné časy. Vše zde stvořil čas, protože na to měl čas, lidi si kupují hodinky, aby mohli říkat, že nemají na něco čas, peníze získáváme za to, že čas věnujeme práci pro cizí lidi, jenže když pracujeme pro cizí lidi tak nemáme čas pro sebe. 

Zisk je vždy spojen se ztrátou, úspěch je spojen s neúspěchem, vše souvisí se vším, a co s tím uděláme, to neřešte, protože to nejde vyřešit, řešte jenom to, co zvládnete vyřešit, váš čas je zde velmi omezený, a po smrti už nebudete mít na nic čas. Co zde po nás, na věčné časy zůstane? Proč by zde mělo po nás něco zůstávat na věčné časy, vše se zde recykluje, trvale zde jenom čas je. Je to tak, že číst to co jsem napsal, to je ztráta času, ale zase konečně víte, proč nemáte na nic zde čas.

Ano, nahradíme staré za nové

Pokud je zde problém s pomalostí a drahotou, tak příčinou je to, že se nenahrazovalo staré za nové, podívejme se třeba na internet, zde jsou veliké rozdíly mezi amatéry a profesionály, profesionálové vědí, že základem jejich úspěchu je nahrazovat staré za nové, jenom tak dosáhnou rychlosti a levnosti. Místo evolučně zastaralého člověka, se na internetu používají programy a optimalizace, blíží se doba virtuální reality, ve které se vše otestuje a optimalizuje levně a rychle, tak už nebude nutno neustále vše opravovat a restartovat. 

Často se setkávám s názorem, že lidi co mají vysokou školu, se nemusí bát nezaměstnanosti, tento názor nepočítá s virtuální realitou, která eliminuje z pracovního trhu vysokoškoláky. Všechny odhady budoucnosti jsou naivní, protože vycházejí z minulosti, stačí se podívat na to, jak si fantastická stará literatura, představovala dnešní současnost, nikde zde nejsou zmínky o internetu a mobilních telefonech. 

Přichází doba najímání pracovníků na krátkou dobu, aby se splnila nějaká mimořádná akce, a potom musí pracovníci dlouhou dobu hledat novou práci, která zase jistě bude jenom na krátkou dobu, skončí globálně doba dlouhodobých pracovních poměrů, pro elitní zaměstnance. Já to vidím na fotoaparátech, v minulosti se vyráběl stejný fotoaparát deset let beze změn, dneska se fotoaparát vyrábí jenom jeden rok, a potom je zde zcela nový model! 

Skončí péče o ekonomické a sociální ubožáky, zavede se globálně měsíční testování lidí na kvalitu těla a kvalitu vědomostí a psychiky, nekvalitní jedinec se optimálně automaticky recykluje na průmyslový substrát. Maminka se ptá v porodnici, a kde je moje dítě? Vaše dítě neprošlo GVKB testováním, a tak je z něj substrát, a vás jsme ve spánku sterilizovali, abychom se zde už s vámi nemuseli znova zdržovat.

Ano, modernizace a optimalizace lidem vezme jejich výhody a jistoty

Podívejme se na to co je zde úspěšné, a zjistíme, že za úspěchem je rychle a levně, nejde jenom o lidskou ekonomiku, podobné je to i v přírodě, hmyz funguje na principu rychle a levně už miliony let. Internet nám umožňuje realizovat mnohé rychle a levně, takovým příkladem je Facebook. Vše jistě směřuje k virtuální realitě ve které se vše otestuje a potom se to už bez problému realizuje, představme si politiku kterou otestujeme globálně ve virtuální realitě a tím už nebudeme potřebovat státní zaměstnance.

Ano, modernizace a optimalizace lidem vezme jejich výhody a jistoty, všude se náklady na lidi ořežou na kost, a místo peněz lidi budou mít jenom vše na příděl. Přijde už brzo období domácí práce, podívejme se do továren, místo lidí zde jsou stroje, v kancelářích místo lidí budou počítače, osobní kontakty nahradí neosobní kontakty na internetu a po telefonu. Nebudou zde už zaměstnavatelé pro nikoho, bude zde jenom soukromé podnikání založené na platbě, za splněný složitý úkol, úkoly se budou plnit rychle a levně.

Ano, lidi byli nazí a vůbec se nestyděli

Ano, vše je zde dočasně, mimozemská civilizace nainstalovala GVKB kontrolní systémy na naší planetě, a najednou bylo vše jinak. Lidi nemohli chybovat, na myšlení zde byli kontrolní mimozemské systémy a lidi zde byli na to, aby sloužili jako loutky těmto systémům, pokus o jakýkoli odpor byl marný, byla to natolik vyspělá GVKB technologie, že člověk a vše živé s čím člověk přicházel do kontaktu, se muselo podřídit, dokonce zmizeli problémy s komáry a hady, co by mohli škodit člověku v jeho práci. Jak to celé fungovalo? 

Vše fungovalo na principu tiskárny připojené k počítači, v tiskárně byli informace nutné pro práci tiskárny a po práci se tiskárna vypnula a čekala na to, až bude zase potřeba tisknout. Všemu co zde bylo živé, bylo odebráno vědomí sebe sama, ze všeho se udělali sluhové, co nemají sebevědomí, vše je zde jenom hologram a chyby jsou následkem vědomí které je sobecké. 

Podívejme se na diktátory z hlediska jejich sebevědomí, jde o parazity, co zde škodí svému okolí. Parazitování je následkem vědomostí, nejsou vědomosti, není ani parazitování. V novém GVKB systému už nebylo potřeba, aby lidi chodili do školy, nebylo potřeba, aby lidi měli zbraně, nebylo potřeba policie, a soudů, atd. 

Přestali se produkovat léky a drogy, nebyla zde televize a internet, nebyl zde dialog mezi lidmi, mluvit nebylo potřeba, každý věděl, co je správné dělat a jak se to má dělat. Skončilo obrovské plýtvání časem a penězi, všude byla čistota a klid, skončilo období, ve kterém byl člověk egoistickým invazním druhem, který ničil tento ekosystém, počet lidí se optimalizoval a lidi žili v souladu s přírodou, lidi byli nazí a vůbec se nestyděli.

pátek 17. listopadu 2017

Ano, z trpaslíka obra neuděláš

Každý člověk je evolučně ubohým trpaslíkem, který se zde snaží si hrát na obra, následkem je blbá nálada v; politice, ekonomice, morálce, filosofii, vědě, atd. mnohé lži dosáhli zde vrcholu, a na tomto vrcholu stojí mocní a bohatí trpaslíci. Peníze nesmrdí, o tom je konzumní kultura, když jde o veliké peníze, tak jde pravda a láska stranou, dobytka je zde mnoho a plných koryt je zde málo. Ano, z trpaslíka obra neuděláš, neustále zde jsou spory, kdo nebo co stvořil vesmír a život? 

Stvořitelem je čas, on na to měl dost času a tak s pomocí evoluce vše z ničeho stvořil, takže každé náboženství a každá sekta, je jenom svatá organizace, ve které jsou ve vedení samí lháři a zloději. Stejné je to i s politikou a reklamou, ten kdo chce draho prodat, ten mnoho chválí, a ten kdo kupuje, ten zase kritizuje. Podívej se na sebe do zrcadla a spatříš trpaslíka, co by se chtěl stát obrem, z trpaslíka obra neuděláš. 

Obrem je zde jenom čas, protože on má na vše čas, člověk je loutkou, kterou ovládá čas a smrt to je pro trpaslíka situace, na kterou on není psychicky připraven, protože z prachu trpaslíci vznikají, a v prach se navracejí, prachy zde má jenom ten, kdo má čas na to, dělat to co je správné. Prý si můžete demokraticky zvolit trpaslíky, co vás zde budou politicky zastupovat, a co vám mediálně slibují, že vám bude v budoucnosti díky nim ekonomicky a sociálně lépe.

Lépe už bylo, bude jenom hůře, protože díky automatizaci a optimalizaci klesá rychle globálně hodnota člověka, a tím klesá i u člověka možnost se mít lépe. Možnosti a schopnosti politických trpaslíků, jsou omezené časem a situací více než si voliči jsou schopní a ochotní uvědomit, cesta je už jenom v tom, že místo lidí zde budou roboti, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, GVKB robot prezident, bude na hradě vyznamenávat roboty, o tom to je, že vše zde jenom dočasně je.

Lékaři by měli mít více pravomocí

Pokud je někdo kuřák a alkoholik, který nežije zdravě a nesportuje, tak jaký bude jeho zdravotní stav v důchodu? Statistiky nelze nařknout ze zaujatosti, naše tělo a naše psychika je obrazně jako stroj. 

Pokud se o stroj špatně staráme dlouhou dobu, je stroj ve špatném stavu, jestli nějaký důchodce očekává od lékaře zázračné léky tak je naivní, možnosti lékaře jsou limitované a zázraky patří do pohádek nebo do fantastického filmu. 

Často je zde problém s tím že důchodce má mnoho nemocí a vyléčení jedné nemoci jej nezachrání, mnozí důchodci by chtěli být pracovně aktivní i když jim to lékař nedoporučuje, jde hlavně o důchodce, co jsou zde v něčem na vrcholu a tak jsou populární v nějaké specializaci. 

Jako lékaři často slyšíme já jsem ... vy mě nebudete radit, možná že dříve jsi byl na vrcholu, ale ta doba je už pryč, je třeba se na sebe podívat sebekriticky, pokud jsou pro tebe běžné věci složitým problémem, asi u tebe něco není v pořádku. 

Komu není od lékaře rady tomu není už pomoci, mnohdy si myslím, že lékaři by měli mít více pravomocí, aby zamezili těžce nemocným lidem v tom, že budou aktivní a svojí aktivitou způsobují sobě a druhým zbytečné problémy, přiznejte si důchodci, že nemáte na to, co jste dříve dělali.

Ano, zájem celku byl a bude vždy nad zájmem jedince

Ano, je zde ubožáků jako sraček. Hodnotné je to co potřebujeme a je toho nedostatek, pokud něco nepotřebujeme a je toho nadbytek, tak je to zde jenom na hovno, a tak se na to z vysoka sere. Pokud se chceme mít ekonomicky lépe, tak musíme eliminovat ekonomické ubožáky z konzumní civilizace, ubožáci jsou nejslabším článkem ekonomického řetězu, a pevnost určují nejslabší články. 

Nemusíme ubožáky draho eliminovat v krematoriu, stačí je jenom odříznout od zdrojů potravy, přemístíme ubožáky na pustá místa, kde nejsou zdroje potravy, a necháme je tam zemřít hlady, každý se přeci musí postarat sám o sebe, společnost nemůže být zaopatřovacím ústavem pro parazity. Nikde přeci není psáno to, že má někdo právo žít ve městě, a zde dostávat zadarmo jídlo a oblečení. 

Zavede se globální daň z hlavy, nezaplatíš globální GVKB daň z hlavy, tak skončíš v divočině, a zde zemřeš hlady. Je to tvůj soukromý problém, že nemáš peníze, protože jsi dlouhodobě nezaměstnaný, zaměstnavatelé nestojí o to, aby zaměstnávali ubožáky, každý je zde sluhou a pokud sluha nikomu a ničemu neslouží, tak je zde už na hovno a bude eliminován. Je třeba konečně pochopit to, že prioritní je zde ekonomický zájem celku, zájem celku byl a bude vždy nad zájmem jedince.

PC vánoce 2017 za 39334 Kč

V sestavě je operační systém Windows 10 a monitor, počítač je určen pro náročné nasazení kdy požadujeme veliký trvalý výkon a spolehlivost ve spojení s malou spotřebou proudu a tichým provozem, to vše za dostupnou cenu. V sestavě není; klávesnice, myš, reproduktory, napájecí kabel, atd. tyto maličkosti má většina lidí doma, a nebude je stejně kupovat. Sestavu vám do týdne prodejce dílů zadarmo smontuje pokud budou všechny díly právě na skladě.

 1. Intel Core i7-8700
 2. SilentiumPC Spartan 3 PRO HE1024
 3. MSI Z370-A PRO - Intel Z370
 4. Kingston HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 2666
 5. WD SSD Green, M2 2280 - 240GB
 6. WD Gold - 2TB
 7. Sapphire Radeon PULSE RX550 4GB, 4GB GDDR5
 8. Seasonic SSR-430ST T3 430W
 9. Fractal Design Define R5, černá
 10. Microsoft Windows 10 Home CZ 64bit DVD OEM
 11. ASUS DRW-24D5MT, černá, bulk
 12. Acer RT280Kbmjdpx - LED monitor 28"Ano, jsi chycen do sítě ze závislostí

1
Každý živý systém je zde loutkou, kterou ovládají jeho závislosti, svoboda je zde jenom iluze, závislosti mění nás a my měníme závislosti, to je evoluce, v rovině fyzické a psychické. 
2
Jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát jako pozorovatel opodál, závislosti jsou základním principem života, pověz mi, jaké máš závislosti, a já ti povím, kdo jsi. 
3
Bydlíte sami, a jste dlouho v nemocnici nebo na dovolené, pokud v bytě máte živé systémy, tak je potřeba, aby se o ně někdo postaral v době, kdy jste nemocní nebo na dovolené. 
4
Dobře jsou na tom živé systémy, co nejsou závislé na tom, že se o ně postaráte, protože nejsou na vás existenčně nijak závislé, stejné je to i u lidí, jsou lidi, co bez péče druhých lidí zahynou, a jsou lidi, co péči druhých lidí nepotřebují. 
5
Jádrem problému je, že když se staráte o jedno, tak se nemůžete postarat o jiné, nelze dobře sloužit mnohému, a tak se specializujeme, abychom mohli něčemu dobře sloužit. Každá lidská práce je služba něčemu, jsme sluhové a pánem všemu zde je čas, náš čas je u všeho omezen tak, abychom měli na vše čas. 
6
Výhody a jistoty, které nám přinesla věda a technika, vytvořili mnoho závislostí, tím jsme se mnoho vzdálili od přírody a přiblížili se konzumní civilizaci, zvíře se proměnilo na člověka, jaký je vlastně největší rozdíl mezi zvířetem a člověkem? 
7
Největší rozdíl je v tom, že člověk je závislý na náhražkách, místo osobních vztahů zde jsou neosobní vztahy, místo boje o život, je zde virtuální realita, kde se nám nic zlého nemůže stát, místo syrového čerstvého masa, je zde uvařené maso doplněné přílohou, atd. 
8
Ten kdo je dole sprostě nadává, a ten kdo je nahoře zase si hraje na to, co není, myslíme a konáme podle situace, jednou jsme dole a potom jsme nahoře, vše je v pohybu.
9
Často je zde snaha o to aby se něco násilně regulovalo a tak zde jsou specialisté na násilné regulace, na tohle se uvrhnou veliké daně a tohle se bude dotovat, čas ukáže, jestli naše regulace byli správné a tak regulace po čase změníme. 
10
Tak jako vláda zde vše násilně reguluje, tak i naše vědomí a podvědomí, se snaží vše násilně regulovat, manipulace je postavená na trestu a odměnách, svět s námi manipuluje, a my se snažíme manipulovat se světem, a to je evoluce. Naše schopnosti a možnosti jsou omezené časem a ekonomicky, můžeme ovlivnit jenom povrch a tak jsme povrchní.

Život je doba mezi narozením a smrtí

Něco zde žije dlouho a něco zde žije krátce, ale vše co žije to jistě i zemře. Vše co je zde živé to je evolučním experimentem, to co se evoluci povede, to se zde má dobře, a to co se nepovede, to se zde má zle. 

Vše evolučně směřuje k veliké rozmanitosti, vše se zde na něco úzce specializuje, univerzálnost je zde vzácnou výjimkou. Lidi jsou nespokojení s realitou a tak unikají do nereálného světa pomocí; snů, pohádek, náboženství, drog, dezinformací, atd. nejde ale utéci daleko před realitou, tak jako nejde utéci před smrtí. 

Neřeš to, co stejně nemůžeš vyřešit, a zapal si cigaretu, nebo se napij piva, tak uvažuje většina lidí, následkem je to, že se problémy hromadí, a následkem je to, že nás problémy zavalí a tak je v depresi; politika, ekonomika, morálka, filosofie, rodina, školství, psychika, atd. co s tím uděláme? 

Jsou to příčiny a následky, co je prvotní příčinou, díky které vše vzniklo, a tím evolučně vzniknul i člověk. Prvotní příčinou je vznik času, čas měl na vše čas a následkem bylo Absolutno a v něm člověk, jsme jenom loutkami, které ovládá čas, dokud žijeme, máme čas, když zemřeme tak už čas nemáme, sice říkáme, že čas nemáme, ale ve skutečnosti tím říkáme, že máme jiné priority. 

Čas je mince, kde na jedné straně je neklid, a na druhé straně je klid, někdo to spatřuje jako zapnuto a vypnuto, tak fungují programy v počítači. Ráno vyjde slunce a vše se uvede do neklidu, večer slunce zajde a vše se uvede do klidu, vše zde pulzuje a tak po úspěchu zde neúspěch je. 

Každý zde má svoje soukromé starosti, někdo se stará jenom o sebe a jiný se stará zase o cizí, máme jenom to, o co se trvale staráme, vše co nahromadíme, se nakonec stejně dostane dědicům, nebo společnosti. Ten kdo nemá zde hodnotu pro evoluční systém, je zde jenom mrtvola na krátké dovolené, většina lidí je zde bohužel jenom mrtvolou na krátké dovolené, a tím nemá jejich život zde logiku a smysl. 

Žít jenom pro egoistické parazitování, je pro většinu mocných ubožáků jediným smyslem jejich existence, čas má dost času na to, aby poznal, kdo zde byl pro evoluci hodnotný, a kdo zde byl nehodnotný, z dálky vypadáme stejně, teprve z blízka spatříme to, že se lišíme fyzicky a psychicky, někdo zde je už v budoucnosti a jiný je ještě v minulosti. 

Nemá smysl se snažit změnit člověka, smysl má jenom lidi nahradit za roboty, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, běž se podívat do krematoria, ať víš, co tě bude brzo čekat díky tomu, že ti programy a stroje, vezmou jistoty a výhody.

čtvrtek 16. listopadu 2017

Ano, tvoje smrt v krematoriu je jistá

1
Kontrolovat a eliminovat, abychom fungovali rychle a levně, život je o přirozených pravidlech, která se nesmí porušovat, ten kdo porušuje pravidla hry, musí být ze hry eliminován.
2
Vše zde jsou příčiny a následky, pokud jsi dole a máš z toho deprese, tak příčinou je to, že jsi porušoval pravidla hry o výhody a jistoty. 
3
Přichází nová digitální a čipová doba, vše bude ovládáno pomocí GVKB programů a GVKB strojů, místo zlatého padáku pro elitní parazity, zde bude eliminování v krematoriu. 
4
Na dveře prezidenta republiky zaklepou GVKB roboti, nasadí prezidentovi republiky pouta a odvezou jej do krematoria, pro nikoho zde nebude imunita a výjimky.
5
Nebude to trvat dlouho, a globálně ve všech městech budou jenom GVKB roboti, lidem do měst bude vstup zakázán pod trestem smrti. 
6
Robot prezident bude na hradě vyznamenávat GVKB roboty, lidi zde budou jenom na to, aby nazí pracovali na poli, nebo v lese, a spali na slámě v chlévě spolu s dobytkem. 
7
Lidí už bylo na světě jako sraček, a tak GVKB roboti, spláchnou tyto ubohé sračky do hajzlu. 
8
Podívej se na to ekonomicky, GVKB roboti jsou lepší zaměstnanci než lidi, zaměstnavatel není sociální ústav pro ubožáky, takže lidi skončí globálně v krematoriu, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy. 
9
Pevnost řetězu je závislá na nejslabším článku, nejslabším článkem je lidský zaměstnanec, který pracuje pomalu a draho, proto se bude kontrolovat a eliminovat. 
10
Vše je zde jenom hologram a výměna lidí za roboty, to je jenom výměna starého hologramu za nový hologram.
11
Obrazně místo Windows XP zde bude Windows 10 to je evoluce.
12
Vše je zde nejisté, jenom tvoje smrt v krematoriu je jistá.

středa 15. listopadu 2017

Ano, Miloš Zeman drží hladovku

Logicky je zde zvědavá otázka co je příčinou toho, že Miloš Zeman drží hladovku? Po konzultaci s lékařem Miloš Zeman dospěl k tomu, že jediným řešením jeho ubohého zdravotního stavu, je hladovka pod lékařským dohledem, nejhorší je u hladovky první týden, ego se jen tak nevzdá, a začne dělat vše pro to, aby byla hladovka ukončená. 

Hladovka není v léčení lidí nic nového, a můžeme najít důkazy, o používání hladovky pro léčení už v době, kdy zde nebyli na světě peníze. Hladovka ale musí být pod dozorem specialisty, to v dnešní době už není žádný problém, nejde zde o to, že by došlo k tomu, že tělo nedostane za dlouhou dobu nic k jídlu, tělo dostává pravidelně jídlo, ale toho jídla je velmi málo, a jde o dietní málo kalorické jídlo, po kterém se hubne. 

Problém hubnutí je v tom, že tělo si pamatuje svoji velikou váhu a jakmile skončí hubnutí, tak se tělo snaží obnovit svoji velikou váhu. Je to jako s čokoládou, sníte malý kousek čokolády, udělá se vám dobře, a sníte další kousek čokolády, a neštěstí je hotovo. 

Pokušitel klade pasti a snaží se zlomit pevnou lidskou vůli, kdo nebo co, je zde tím zlým pokušitelem, díky kterému se dopouštíme hříšného myšlení a konání. Tím pokušitelem je strach, stroje nemají strach, a tak zde není ani problém s pokušením, strach říká, život je krátký, neodříkej si potěšení, a dej si pivo a zapal si cigaretu.

Ano, konzumní peklo je umělou náhražkou za přírodní ráj

Naše konzumní civilizace je postavená na nahrazování originálů za náhražky a následkem je to že je z člověka už jenom náhražka která nemá žádnou hodnotu, proto je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, psychiky, atd. místo originální lásky je zde iluze lásky v televizi nebo na sociální síti, máme na vše léky, ale tyto léky jsou taky jenom náhražky! 

Podívejme se na elitu, která zde rozhoduje o nás bez nás, tato elita se skládá jenom z ubohých starých náhražek, to logicky nemůže fungovat a jenom blázen věří tomu, že mohou volby něco změnit tak, aby nám bylo lépe, místo starých náhražek si zvolíme nové ubohé náhražky, originály zde už nikde nejsou.

Nemáme jinou možnost než si zvolit náhražky na místa; prezidenta, předsedy vlády, ministra, senátora, poslance, diplomata, soudce, profesora, atd. pravidla, která nám dávají ti, co nám pyšně centrálně vládnou, jsou taky jenom ubohou náhražkou za moudrost, s nulovou informační hodnotou. 

Zaměstnavatelé nejsou spokojení se zaměstnanci a tak je nahrazují za; stroje, programy, optimalizaci, digitalizaci, čipy, atd. nebude to už trvat dlouho a roboti začnou vyrábět roboty, tím bude proces náhražek na vrcholu, a zaostalý člověk bude nucen opustit konzumní civilizaci, protože zde už pro něj nebude místo. 

Mobilní telefon se stal pro lidi náhražkou, na které jsou psychicky závislí, už jenom zbývá dát lidem do hlavy inteligentní čipy, aby byli trvale připojení na umělou virtuální globální realitu, a nemuseli se rozčilovat s originální zaostalou realitou. Místo zlatých padáků pro pyšnou elitu, zde budou brzo staří roboti, posíláni na recyklaci, robot prezident, bude na hradě vyznamenávat roboty.

Ano, už jistě vím, koho vybereme na hrad

Na hrad si vybereme člověka, který má v naší republice největší inteligenci, kterou doloží testem na IQ, politika je boj v rovině inteligence, a je jenom logické, že ten kdo má u nás největší inteligenci, bude zde prezidentem naší republiky. Pokud zase bude prezidentem nějaký starý ubožák s malou inteligencí, tak se zde zase budeme mít uboze. Hlupák nemůže vést hlupáky, už zde bylo dost hlupáků, co zde dělali samé hlouposti.

Nejsme tak bohatí, abychom mohli slevit ze svých nároků na to, že na hradě bude někdo, kdo je vysoce inteligentní. To by znamenalo logicky všechny uchazeče o místo prezidenta eliminovat, a hledat nové uchazeče tam, kde jsou nejvíce inteligentní lidé. Komu není rady, tomu není pomoci, proč voličům u nás není rady? Voliči jsou hlupáci, a tak si za svého zástupce zvolí hlupáka, je to tady marnost, se snažit něco změnit tak, aby lidem bylo lépe, lidi zde potřebují u nás poznat, jaké to je, když zde bude dlouho veliká krize.

Ano, GVKB sjednocení eliminuje ekonomickou krizi

Podívejme se na to, kolik nás stojí to, že nejsme jednotní tam, kde by byla jednotnost pro nás výhodná, proč by na světě nemohl být jeden jazyk, přineslo by nám to jenom výhody a zmizeli by jazykové bariéry, stejně tak můžou být na světě jednotné peníze, kterými všude zaplatíte, atd. Nevidím zde žádný zásadní problém v zavádění globální jednotnosti, je třeba prioritně eliminovat krizi u politiky a ekonomiky, kdo nepůjde s námi ve sjednocování, ten bude politicky a ekonomicky násilně eliminován, nikdo nebude stát alibisticky opodál. 

Sjednotí se i naše ideály, v to že nám bude lépe, díky tomu že budeme méně chybovat, zájem globálního celku, bude na zájmem; kultury, národa, organizace, politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, rodiny, jedince. Pomůžeme těm, co budou mít existenční problémy tím, že pro ně postavíme GVKB převýchovné tábory, a zde se převychovají pomocí trestů a odměn tak, aby v sjednocené globální civilizaci, s nimi nebyli žádné problémy. 

Nebudou zde už problémy s nepřizpůsobivými příživníky, co na konzumní společnosti egoisticky parazitují, na hrubý pytel se přeci dávají hrubé záplaty. Skončí období velikých nákladů na ochranu sobeckých zájmů, každý bude zde mít stejnou hodnotu pro sjednocený systém, zavedeme u všeho práci na jeden den, dneska budeš ředitelem a zítra budeš dělníkem, skončí období, ve kterém se nic mnoho let neměnilo, protože se někdo egoisticky opevnil ve výhodné pozici jako prezident nebo ředitel. 

Nebudou zde už zlaté padáky pro elitní parazity, budeš jeden den na jednom místě pracovat, a druhý den budeš pracovat na jiném místě, každý bude snadno nahraditelný díky sjednocení všech systémů a optimalizaci. Nebudou zde výhody a jistoty pro nikoho, kdo nebude profesionálně rychle pracovat, ten nebude ani mít co jíst. Nebudou zde už jména a tituly, každý bude jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, skončí období, ve kterém byla všude špína fyzická a psychická, GVKB sjednocení vyčistí konzumní civilizaci, dokonale od každé špíny.

Ano, je zde Intel Compute Card

Představte si notebook, do kterého se zasunují karty, ve kterých je ukryta elektronika notebooku, zastará vám elektronika za několik let, tak vyndáte kartu a vložíte novou kartu, karty budou s různým výkonem a různou cenou, pokud nehrajete hry, tak vám bude stačit levná karta s malou spotřebou. Představte si vysokou školu, kde student zasune do velikého monitoru svoji kartu, a když jde domů, nebo do jiné třídy, tak kartu z monitoru vyndá. 

Místo velikého těžkého notebooku, bude stačit jenom karta o velikosti mobilního telefonu. U elektroniky se cena rychle snižuje, pokud je možné elektroniku vyrábět automaticky ve velikém množství dlouhou dobu, to by znamenalo rychlý pokles cen u počítačů tak jako je tomu dneska u jednoduchých mobilních telefonů, které jsou dostupné už pro malé děti. 

S klesající cenou těchto počítačů ve formě karty dojde k tomu, že bude možné tyto počítače zasunout do mnoha levných přístrojů jakými je; kuchyňský robot, trouba, vysavač, lednička, pračka, myčka, televize, tiskárna, atd. Data budou uložená v globálních databankách a vše bude propojeno v reálném čase, nebude třeba se starat o restartování kvůli aktualizacím, systém bude vědět, kdy spíte, nebo jste mimo domov, a tak on v této době vše aktualizuje a optimalizuje. 

V průměrném bytě ve městě bude trvale zapojeno třeba třicet počítačů a jejich spotřeba bude minimální díky moderním součástkám. V samoobsluze při nákupu potravin dostanete jako dobrý zákazník zadarmo počítač ve formě karty, protože tento počítač bude velmi levný, doma tento počítač dáte do ledničky a starý funkční počítač z ledničky, vyhodíte do tříděného odpadu.

Ano, náhoda nejde naplánovat

Náhoda je obrazně jako hod kostkou nebo hod mincí, nelze naplánovat to jak kostka nebo mince dopadne, existuje jenom odhad, je to jako s počasím, zde se taky musíme spoléhat na naše odhady, ale jistotu zde nemáme. Pověsil jsem v kuchyni metr od sebe dvě mucholapky a jedna mucholapka byla plná much a na druhé mucholapce bylo málo much, neznám to jak mouchy myslí, a tak nevím, proč se rozhodli ukončit svoji krátkou existenci většinou na populární mucholapce. 

Podobné je to s volbou prezidenta, prezident je mucholapka a voliči jsou mouchy, každý kandidát na prezidenta je mucholapkou a mezi mucholapkami je jediný rozdíl v tom, kam se pověsili. Každý je zde tím kde je jako mucholapka pověšený, někdo je pověšený na místě s nápisem mocný prezident, a jiný je pověšený na místě s nápisem bezmocný dělník, osud nás někam pověsí, a tím nám určí náš osud, a my s tím nic nemůžeme už udělat. 

Čas je tím, kdo věší zde mucholapky, on na to má dostatek času, jde zde o to být užitečný jako ta mucholapka, mucholapka je užitečná, i když nemá inteligenci a nepracuje, její užitečnost je v tom, že eliminuje to, co nás zde obtěžuje. Proč se pracně honit za mouchami, když stačí všude pověsit mucholapky, proč se honit za výhodami a jistotami, když stačí mocné elitě z lidí udělat pomocí mediálních dezinformací, hlupáky a chudáky. 

Okrádání lidí o čas a peníze, je postaveno na mucholapkách, najednou se přilepíte, a už se neodlepíte, a o tom to zde je, nastražit na druhé nějakou chytrou past (centralismus, daně, clo, dezinformace, reklama, sliby), abychom se měli dobře díky tomu, že zde jsme; milionářem, prezidentem, králem, ředitelem, celebritou, atd. výhody a jistoty elitě nesmrdí.

úterý 14. listopadu 2017

Dobro a zlo je iluze

Pokud pověsím v bytě mucholapky tak se budu mít dobře, a mouchy se budou mít zle, co z toho plyne? Pojem dobra a zla je spojen s problémem, který se snažíme vyřešit tak, že my se budeme mít dobře, a někdo cizí se bude mít zle. Vše je mince, která má rub a líc, můj zisk je zde díky tomu, že někdo má ztrátu. 

Spravedlnost je zde jenom v tom že je zde každý dočasně, tento svět je o experimentech, a pokud experiment vyjde, tak se má někdo dobře, a někdo jiný se zase má zle. Naše civilizace to je evoluční experiment, a pokud civilizace funguje, tak se máme dobře, ale mouchy přilepené k mucholapce, se mají zle. 

Vše zde z ničeho stvořil čas, protože na to měl dostatek času, naše možnosti a schopnosti zde něco hodnotného stvořit jsou limitované mnohým, můžeme stvořit jenom to, co nám naše limity dovolí! 

Zázraky jsou v realitě vzácnou výjimkou, protože vše je zde limitované mnohým, a tyto limity nelze překonat. Poslední dobou je zde snaha vytvářet veliké bubliny, ve kterých nic není, takovou bublinou jsou třeba peníze, které nejsou podložené zárukami, když taková ekonomická bublina praskne, tak nastane veliká ekonomická krize, kdo zde byl pachatelem? 

Pachatelem byli ti, co zde mají moc a bohatství, pro tyto lidi je ekonomika a politika jenom hra, a je jim jedno, že díky jejich vysoké hře mnoho lidí spáchá sebevraždu. Podobnou bublinou jsou kandidáti na prezidenta republiky, oni se taky mediálně nafukují, a po zvolení chybného prezidenta, mediální bublina praskne, a je zde dlouho blbá nálada.

Egoistický syndrom

Syndrom je soubor příznaků, který charakterizuje určitou nemoc. Používá se také jako označení dosud neobjasněné nemoci. Ego je stav psychiky, která je díky strachu uzavřená změnám, a tak vznikají psychické problémy. Tímto syndromem jsou nejvíce postižení muži, co mají vysokoškolské vzdělání, a mnoho pracují s cizími lidmi, a jsou většinou i mocní a bohatí, pokud se tento egoistický syndrom neléčí, tak dochází ke zhoršování, které může skončit i sebevraždou, nebo velikou konzumací alkoholu a cigaret. Je třeba léčit egoistický syndrom tak, abychom jej optimálně trvale vyléčili. 

Za každou nemocí jsou chyby, které je třeba nalézt a opravit, o jaké chyby jde u egoistického syndromu? Prioritní chybou je lhaní a nenávist, je třeba vysvětlit trpělivě nemocným, že pokud budou plní nenávisti a lží tak že se jejich stav bude rychle zhoršovat a nakonec jistě zle skončí. Podávání léků je zde zcela zbytečné, nejde o tělesnou nemoc, jde o psychickou nemoc, kterou způsobují chybné priority, které většinou nemocní otrocky kopírují od egoistické rodiny, ve které vyrostli, často je bohužel egoistický syndrom spojen s genetikou, a zde je léčení velmi obtížné.

Jak se otestovat na syndrom vyhoření?

Není třeba vyplňovat zvědavé nudné dotazníky na internetu, nebo chodit za specialisty v nemocnici, aby vás prohlédl, stačí se na sebe kriticky podívat do zrcadla, několikráte za den, zrcadlo odráží realitu, taky je možné se fotografovat a filmovat každý měsíc a potom si fotky a filmy prohlédnout zpětně za několik let. 

Nejspíše už brzo zde bude v mobilu inteligentní program, který z vašeho vzhledu a vaší řeči pozná, že jste nemocný, a řekne vám, jaké nemoci vám hrozí. Slova a oblečení mohou klamat, ale ubohý vzhled tváře a naše ubohá hrubá řeč, už klamat nemůže, nemoc těla a nemoc psychiky, nikdo dlouho před druhými neutají. Co je to vlastně syndrom vyhoření? 

Jde o ztrátu víry v to, že nám bude lépe, a naše nemoci a problémy skončí. Je už vědecky a statisticky dokázáno to, že víra v zázraky má léčivé účinky a skepticismus, který na zázraky nevěří, způsobuje mnoho nemocí. Ženy žijí déle než muži a mají i méně nemocí, příčinou je zde to že muži nevěří jako ženy na zázraky, a tím dříve umírají a mají i mnoho nemocí. 

Víra tvá tě uzdravila, to lidi vědí už velmi dávno, moderní konzumní doba ale potřebuje prodávat lidem drahé léky, protože z prodeje léků je veliký zisk, to že lidi budou věřit, z toho nebude pro elitu zde zisk. Statistiky sebevražd jasně potvrzují, že nejvíce ohroženou skupinou jsou staří muži v období zimy, co jsou závislí na konzumaci cigaret a alkoholu.

Vyspělejší virus eliminuje virus co je zaostalý

Lépe zde bylo, když zde nebyl sobecký člověk, v té době zde bylo vše, tak jak to má správně být, s příchodem člověka, přišli do ekosystému problémy, a čím vyspělejší je lidská kulturní civilizace, tím více je ekosystému hůře. Jádrem problému u člověka je to, že se člověk chová, jako parazitují virus, je zde dokonce podezření, že člověk je mimozemský virus, který napadl pozemský ekosystém, a pomalu a jistě jej systematicky zabíjí. 

Vyspělejší virus eliminuje virus co je zaostalý, evoluce to je boj mezi viry, o výhody a jistoty, co je to vlastně virus poznáváme díky počítačům, virus je program, který se snaží o eliminování programů, co mu konkurují, virus je voják, který miluje jenom vítězství, nad cizími vojáky. 

Voják nepracuje pro blaho konkurenční společnosti, a stejně tak i virus nepracuje pro blaho živého systému, ve kterém je. Lidi jsou mimozemští vojáci, co napadli pomocí vědy a techniky tento ekosystém, proto lidi tolik milují konflikty a války, každý veliký diktátor je přímo ukázkovým mimozemským vojákem. Podívejme se do mozku lidí, co zde mají moc a bohatství, v těchto mozcích kralují mimozemské viry, následkem je to, že nenávist a lež zvítězila nad láskou a pravdou, ryba smrdí od hlavy, o tom to zde je! 

Války jsou o zbraních, některé zbraně měli za následek změnu strategie u války, jde o zbraně, co zabíjejí na dálku, jde o; kopí, šípy, pušky, bomby, dezinformace, dluhy, atd. moderní války se přesouvají z fyzické roviny, do psychické roviny, místo fyzického zabíjení lidí, se zabíjí u lidí jejich svoboda a rovnost, pomocí dluhů a dezinformací. Proč pevnost dobývat draho pomocí děl, když je mnohem snadnější a levnější nechat pevnost vyhladovět! 

Je zde problém s ubožáky co lžou a kradou, necháme je vyhladovět na kost, zavedeme čipový globální přídělový systém, nebude se prodávat; jídlo, zboží, služby, atd. budou zde veliké levné vyvařovny, kam nebudou mít přístup ubožáci, co lžou a kradou, zdroje hodnot se zabezpečí čipově tak, aby se k nim nemohli už dostat ubožáci, co lžou a kradou, kdo nebude pracovat pro čipovou globální společnost, ten nebude moci ani jíst. 

Ubožáci opustí civilizaci a budou existovat uboze jako zvířata, a tím už s nimi nebudou problémy, jak si to uděláme, takové to budeme mít, nejsou ubožáci, tak nejsou s ubožáky problémy. Snadný přístup ke zdrojům potravy je zdrojem všech problémů, konzumní civilizace se rychle rozvíjí jenom tam, kde je obtížný přístup ke zdrojům potravy, jde o přelidněná velkoměsta, kde nejsou pole a dobytek.

Ano, živá pravda je zde dočasně

1
Tam kde je evoluce, tam je i vše dočasně, tak jako umírají zvířata a lidi tak i umírá pravda, pravda je existenčně spojená se situací, ve které vznikla a se změnou situace, i pravda zaniká. Některé pravdy zanikají po krátké době, a jiné po dlouhé době, to záleží na tom, jak kvalitní to byla pravda, to co je kvalitní, to zde i déle existuje, nejsme tak bohatí, abychom věřili levným pravdám, které nemají žádnou trvalou hodnotu. 
2
Pravda je relativní symbol a tak je obtížné jí pochopit do hloubky, pravdy lze rozdělit na živé a mrtvé, mrtvou pravdou je to, že vše zde je jako mince, a tak to má rub a líc, živou pravdou je informace o tom, co se děje u nás a ve světě v novinách a televizi. V televizi se živé pravdy neustále mění, a to co bylo včera pravdou, to dneska už pravdou není, živá pravda rychle vzniká a rychle zaniká, mrtvá pravda vzniká pomalu, a pomalu zaniká. 
3
Velikým problémem je svatá pravda, ten kdo neuznává svatou pravdu je hříšný kacíř, a bude tvrdě potrestán, za hříšného kacíře může být vyhlášena jiná svatá víra, nebo jiná politická ideologie, následkem jsou zde svaté války, ve kterých se umírá za svatou pravdu, tyto svaté války mohou trvat mnoho století, a tím se z nich stává trvalý problém. 
4
Proč je zde tak veliký problém, se diplomaticky dohodnout o tom, co je správnou svatou pravdou v; náboženství, sektě, politice, ekonomice, vědě, technice, umění, školství, dopravě, bydlení, obchodě, zdravotnictví, programování, atd. 
5
Problémem je zde strach o výhody a jistoty, které někomu poskytuje jeho svatá pravda, lhář považuje konkurenty za lháře, každý podle sebe poměřuje druhé, následkem je začarovaný kruh, který nám dělá ze života očistec. Je to tak snadné zavést svatou cenzuru, a černé listiny, na kterých je to co by mohlo škodit svaté pravdě. 
6
Já problém se svatou pravdou, vnímám obrazně jako problém zakonzervování, ve snaze aby se něco nezkazilo, tak to zakonzervujeme, a tím nám to dlouho vydrží, a obsah konzervy se už nemění dlouhou dobu. Bible je velmi starou konzervou, ve které je stará svatá pravda, moderní svatou konzervou je zase sociální svatá ideologie, která umožňuje ubožákům se zde mít dobře, a kvalitním lidem, hází klacky pod nohy. 
7
Živé pravdy jsou postaveny na slibech, které slibují zázraky v budoucnosti nebo po smrti, sliby se slibují a jenom naivní hlupáci se dopředu radují, v budoucnosti zde nebudou zázraky, po smrti zde nebudou zázraky, vše je zde podřízeno mrtvým pravdám! 
8
Vše zde je mincí co má rub a líc, práva pro lidi zde jsou možná, pokud si lidi plní svoje povinnosti, ten kdo si neplní svoje povinnosti, ten zde přijde o svoje práva, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, umění, věda, atd. Pokud do EU přicházejí lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou, co si zde nebudou plnit svoje svaté povinnosti, tak jim musíme násilím odebrat svatá práva, a proměnit je na substrát, se kterým zde už nejsou žádné problémy. 
9
Dobrota je možná k tomu, co je dobré, k tomu co je zlé, musíme být zlí, jsou lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou dobří, nebo jsou zlí, v minulosti se zlí jinověrci napichovali na kůly, je třeba se vrátit k lidovým tradicím. 
10
Dáme lidem globálně do hlavy GVKB čipy, a tím bude pyšné ego v pytli, protože GVKB čip vymaže z hlavy hříšné myšlenky, a promění člověka v pokorného anděla, který nelže a nekrade.

Ano, vím, proč neumíš vyhrávat?

Neumíš vyhrávat, protože ani tvoje rodiče neuměli vyhrávat, život to jsou náročné dostihy přes překážky, a trvá mnoho generací, než se vyšlechtí kvalitní člověk, který umí vyhrávat. Tvoje schopnosti a možnosti vycházejí z dávné minulosti, vše co rychle získáváme o to i rychle přicházíme, je možné rychle vytvořit prázdnou bublinu, ale jakou hodnotu má prázdná bublina? 

Podívejme se na lidi, co právě skočili vysokou školu, nemají žádnou praxi, a tak jsou pro zaměstnavatele jenom prázdnou bublinou, která neumí vyhrávat v krutém konkurenčním boji o hodnoty. Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z díla se pozná to, jestli jsi nebo nejsi jenom prázdnou bublinou, která nedokáže vyhrávat. V praxi se musí řešit extrémní situace, na které nás teorie nepřipravila, klasickou extrémní situací je počasí, nežijeme ve skleníku, který by nás chránil, musíme se počasí neustále přizpůsobovat a to není někdy jednoduché. 

Častý je střet zájmů, ten kdo zde má výhody a jistoty, se zajímá o to, jak o výhody a jistoty nepřijít, a tak zde vznikají překážky, které jsou fyzické a psychické, dobytka je mnoho a plných koryt je málo, následkem je; kariérismus, alibismus, centralismus, egoismus, rasismus, extremismus, vandalismus, atd. život to je dočasný evoluční experiment, nemáme čas, protože jsme zde dočasně, a pokud nemáme čas, tak nemůžeme překonat svoje limity, které nám brání v tom, abychom vyhrávali. 

Vše co zde je to pomine, jenom evoluce zde zůstane, nevstoupíš dvakráte do stejné řeky, protože se vše v řece neustále mění, každý je zde mincí co má rub a líc, v každém je dobro a zlo, situace určuje, jestli budeme zlí nebo dobří, čím menší je had tím více bývá i jedovatý, stejně tak i čím více je člověk na dně, tím více on bývá i jinověrcem, kterého chceme napíchnout na kůl. Pokud je někde dlouho blbá nálada, jsou příčinou blbci, co zde mají výhody a jistoty, nadbytek vytváří nedostatek, aby zde někdo mohl pyšně plýtvat společnými penězi na hlouposti, musí zde být mnoho těch, co budou platit; daně, clo, poplatky, certifikace, rekvalifikace, atd.

pondělí 13. listopadu 2017

Ano, globalizace nastolí GVKB komunismus

Dokud zde nebyli k dispozici GVKB čipy, bylo nastolení komunismu jenom utopie, s příchodem GVKB čipů a globalizace, je nastolení komunismu už reálné, a nabízí nám jenom samé jistoty a výhody, nebudeme už potřebovat k řešení problémů; peníze, soudy, vězení, policajty, armády, byrokraty, politiky, učitele, vědce, atd. ten kdo nebude pracovat, ten bude recyklován na substrát. Každý povinně globálně dostane do hlavy GVKB čip, který mu vymaže z hlavy všechny vědomosti, a tím nebudou mí lidi už zlé ego, které by bylo překážkou k optimální manipulaci s lidmi. 

Z lidí se stanou obrazně tiskárny připojené k počítači, bude zde pro lidi jenom GVKB rozkaz a optimální rychlé splnění rozkazu, dialog bude eliminován. Místo; důchodů, podpor, regulací, příspěvků, léčení, atd. zde bude recyklování ubožáků na substrát. Každý člověk bude jenom číslo v globální GVKB statistice a miliarda mrtvých ubožáků za rok, to bude jenom GVKB statistika. 

Pevnost řetězu určuje nejslabší článek, proto bude GVKB umělá inteligence kontrolovat výkon a kvalitu každého člověka v reálném čase, a bude dávat rozkazy, k eliminování ubožáků, ubožáků je dneska na světě už jako much, a podle toho se bude i muset začít s ubožáky jednat, místo pracujete pomalu, máte padáka, zde bude to, že GVKB čip vypne mozek v době spánku, a ráno pro tělo přijedou zaměstnanci z továrny, na recyklování ubožáků na substrát. 

Nebudou zde pro nikoho výjimky nebo imunita, každý člověk v GVKB systému bude snadno a rychle nahraditelný, díky GVKB čipům v hlavě. Mnozí namítnou, že to je porušování lidských práv, a proč se tedy porušují ve válce lidská práva, situace přeci stanovuje práva a povinnosti, změna lidské situace, logicky znamená i změnu práv a povinností. Lidi od pradávna touží po lásce a pravdě, a tak jí konečně dostanou, nikdo už nebude nikomu závidět to, že se on zde má lépe, takto globálně na věčné GVKB časy, zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží.

neděle 12. listopadu 2017

Ano, nemá smysl bojovat tam, kde nelze vyhrát

Pokud nemůžeš vyhrát, tak se vyhni boji, a odejdi tam, kde můžeš vyhrát, hlupáci se neustále pouštějí do bojů tam, kde nemohou vyhrát, a tak mají logicky blbou náladu a deprese, mnohdy je konzumní systém postaven tak, že je velmi obtížné opustit místo, kde je člověk nucen k boji, který nemůže vyhrát, je to jakási zlatá klec. Místo okovů na nohách, zde jsou dluhové okovy, nepracuješ tak zemřeš hlady jako bezdomovec. 

Jádrem problému je přelidnění, a tím je hodnota člověka minimální, a jeho odměna za práci je taky minimální. Pokud je někde málo lidí, tak dochází k tomu, že se tam přesunou lidi z míst, kde je hodně lidí, následkem je logicky; lež, krádež, nenávist, podrazy, lakomost, konflikty, války, vandalismus, extremismus, rasismus, dezinformace, diktatura, atd. přelidnění je rakovinou konzumní civilizace, je třeba s touto rakovinou začít bojovat! Někteří zaměstnavatelé si stěžují, že prý nemohou sehnat zaměstnance, jenže zamlčují to, že nechtějí zaměstnancům dobře zaplatit za jejich těžkou práci. 

Navíc přichází všude automatizace a optimalizace, tím se počet pracovních míst všude snižuje. Starý nemocný dělník se stává odpadem na pracovním trhu, a tak krutý pracovní trh tento odpad násilně eliminuje, následkem je zde veliký nárůst sebevražd, tím lakomý stát ušetří na důchodech a zdravotní péči, proto logicky stát nemá zájem nijak pomáhat těmto lidem v depresi. Ještě je třeba změnit systém trestání lidí, místo drahého vězení, bychom mohli lidi posílat rovnou do krematoria, peníze přeci elitě nesmrdí. 

V další vlně škrtání nákladů zavedeme automatizaci a optimalizaci i do kanceláří, a tak už v kancelářích nebudou žádní zaměstnanci, a vše budou řídit jenom počítače a stroje, prezident se rekvalifikuje na pomocného dělníka na stavbě, skončí období zlatých padáků, budou se lidi vyhazovat bez padáků, a to že pád na hubu nepřežijí, to bude jejich soukromý problém.

Bude nám lépe, nebo nám bude hůře?

Zamyšlení nad konzumní realitou? Naše lidská realita je jiná, než je realita zvířat, vytvořili jsme si svůj svět, který jsme uzavřeli do konzervy, aby nám do tohoto světa nezasahoval svět zvířat a rostlin, čím vyspělejší je naše konzumní kulturní civilizace, tím více se i uzavíráme před světem zvířat a rostlin, tak se měníme po stránce fyzické a psychické. Vydali jsme se na dlouhou evoluční cestu a neustále experimentujeme ve snaze o to, abychom uspěli a dosáhli jednou cíle naší cesty. 

Jsou zde vůdcové, co nás vedou, a oni nám říkají co je správné a co je chybné, taky nám říkají, jaké jsou cíle naší cesty, problémem je to, že každý vůdce je jiný, a je i v jiném času a prostoru, to znamená, že už nevíme který vůdce, je správný a který je chybný? Kdo vlastně zde vše z ničeho stvořil a všemu zde kraluje? Vše zde stvořil čas, protože na to měl dost času, ovšem čas nemá čas na to, nám vysvětlovat svoje záměry, on má jiné priority. 

Záměrem času je získání informací pomocí experimentů, pro manipulaci jsou nutné informace, je to jako s vědomím, pokud díky alkoholu je zde bezvědomí tak je zde problém, úspěšné je to co má sebevědomí díky dobrým vědomostem. Lidi jsou levným pokusným materiálem pro evoluci, smrt to je jeden ukončený evoluční experiment. 

Čas se snaží otestovat, jestli je správné přejít na systém založený na programech a strojích, je to nová evoluční strategie která se musí v praxi dlouhodobě otestovat, a z výsledků testů vznikne rozhodnutí, jestli má svět programů a strojů hodnotu, nebo jestli je to jenom nehodnotná strategie, kterou je třeba eliminovat. Bohužel nikdo nemá možnost zjistit, co bude, z minulosti víme už to, že všechny odhady budoucnosti byli naivní a chybné, jedinou možností je být trpělivý a čekat jak to s námi dopadne, bude nám lépe, nebo nám bude hůře?

Globalizace transformuje civilizaci

Svět nemění politici, ale svět mění vyspělost vědy a techniky, to nám jednoznačně ukazuje ekonomika, zaostalost začíná mizet díky zavádění digitalizace a optimalizace, svět se začíná globalizovat pomalu a jistě. Snaha stavět ploty mezi národy, je jako snaha pálit knihy, které považujeme za chybné. Globalizace znamená to, že chudé státy zbohatnou a bohaté státy zchudnou, logicky bohaté státy mají snahu proces globalizace zpomalit, aby si mohli svoje bohatství, udržet co nejdéle to jde. 

S globalizací přichází nejenom výhody ale i nevýhody, jaké jsou největší nevýhody globalizace? Vznikne veliká konkurence na pracovním trhu, lidi budou moci nabízet svoji pracovní sílu globálně a pomocí rychlé moderní dopravy snadno změní svoje bydliště a tím začnou vznikat obrovská města a některá místa na světě se zase vylidní. Nastane globální modernizace dopravy, protože bude třeba rychle a levně, přesunout obrovské množství lidí a zboží. 

Skončí období, ve kterém se měli dobře lháři a zloději, kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst, problémem bude to, že dobrá práce bude velmi vzácná, a všude se bude globálně nabízet jenom špatná práce, za ubohé mzdy, příčinou bude optimalizace a automatizace, která eliminuje většinu současných pracovních míst. Skončí období, ve kterém stačilo mít vysokou školu, a tím i záruku dobrého trvalého zaměstnání, každý se bude muset po celý život učit novému, jinak z něj bude substrát. 

Vše bude řídit jenom GVKB umělá globální inteligence, napojená na internet a mobilní telefony, dobrá práce v kanceláři zanikne, nebudou zde už ani schůze a volby politiků. Zavede se globálně měsíční kontrola kvality lidí, inteligentní GVKB automat vás otestuje fyzicky a psychicky, a pokud v testech neuspějete, tak budete recyklováni na substrát, nebudou zde tedy; důchody, sociální dávky, podpory, příspěvky, výhody, jistoty, atd. nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita.

Stvořitelem vesmíru a života je čas, on na to měl dost času

Žijeme ve složitém živém ekosystému, kde existují nepřátelé, a někteří nepřátelé jsou dobře utajení, a tak o nich ani nevíme, a tak s nimi nemůžeme bojovat. Naše možnosti a schopnosti jsou velmi omezené a tak jsme v situaci, kterou nelze vyřešit, tento svět je továrnou na experimenty a ty jsi jenom materiál, na kterém se dělají pokusy, když zemřeš tak zde bude místo tebe jiný člověk, který bude taky jenom materiálem, na kterém se dělají pokusy, jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát opodál jako pozorovatel. Nejde jenom o lidský problém, vše co je schopné rozmnožování, nebo růstu, to je zde materiálem na kterém se dělají pokusy, smrt to je ukončený pokusný program. 

Staré je mrtvé ať žije nové, o tom je tato řeka událostí, do které nevstoupíš dvakrát stejně, protože se tato řeka událostí neustále podle situace mění. Války v nahotě odhalují krutost života, vše je zde nejisté jenom smrt je zde jistá. Vědci se domnívají, že život zde nevznikl, ale že jde o zárodky života z vesmíru, to by mohlo znamenat to, že život je starý více než si umíme představit, a taky by to znamenalo, že nejsme ve vesmíru sami. Život je postaven na pružnosti fyzické a psychické, pružnost umožňuje překonávat problémy, pružnost je založená na bublině, ve které je tekutina nebo vzduch, je to něco jako molitan, který se používá v našich postelích. Naše nohy to jsou pružiny, díky kterým se můžeme pohybovat v nerovném terénu, ryby místo nohou k pohybu používají ploutve, a ptáci zase používají křídla.

Ano, v EU je ekonomická krize

Podívejme se statisticky, na věk zaměstnanců u některých zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé, kteří nezaměstnají starého zaměstnance, a jak zaměstnanec zestárne, tak jej propustí. Zaměstnavatel není sociální ústav pro ubožáky, co jsou na dně, starý nemocný zaměstnanec je horký brambor, který nikdo nechce držet v ruce, a následkem je logicky deprese, a veliké množství sebevražd u starých nemocných zaměstnanců. Jedinou šancí je pro staré nemocné zaměstnance stát, jako jistý zaměstnavatel, ovšem zde bez dobrých známostí nemáte šanci uspět. Práce ubývá díky modernizaci a optimalizaci, naděje na odchod do starobního důchodu se stává problémem, protože se neustále hází škodolibě klacky pod nohy těm, co se chtějí dostat ve stáří do důchodu. 

Dalším problémem jsou cizinci, co nám berou poslední práci, protože zaměstnavatelé jsou lakomci, a chtějí za každou cenu mít veliké zisky. Ano, bude líp, tak tomu už dneska nikdo nevěří, aby bylo líp lidem ve stáří tak by se musel zavést v EU přídělový systém a zkrátit pracovní dobu na polovinu, to by ovšem vedlo k tomu, že by mnoho bohatých lidí z EU odešlo jinam. Přídělový systém přichází v době krize, je třeba si přiznat to, že v EU je už krize! Zruší se prodej potravin a zavedou se veřejné závodní kuchyně a čipový systém přístupu do těchto stravovacích zařízení, ten kdo nebude pracovat, ten nebude ani jíst. Jediným možným zaměstnavatelem lidí bude umělá inteligence v EU, nebudou zde už soukromí zaměstnavatelé, co nechtějí zaměstnat staré a nemocné zaměstnance.

Ano, vysoký věk škodí konzumní ekonomice

Statistika jasně říká to, že v EU se lidský věk rychle prodlužuje díky výhodám a jistotám, které zde lidi mají, vysoký věk škodí konzumní ekonomice, zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, jenom tak mohou obstát ve veliké konkurenci. Je třeba dát do zákona v EU, že lidský věk zde bude končit v 50 letech, takto každý stát v EU ušetří mnoho peněz, zaměstnavatelé budou spokojení, eliminuje se v EU bída a nezaměstnanost, zájem celku je přeci nad zájmem jedince, v politice budou konečně mladí zdraví inteligentní politici, co budou pro svoje voliče pracovat rychle a levně. Ušetřené náklady se investují do modernizace a optimalizace, začne se konečně transformovat konzumní civilizace. 

Začne se reformovat školství tak že v 18 letech bude mít člověk vysokoškolský diplom a od 18 let začne pracovat, aby měl peníze. Dojde logicky ke změnám priorit, tak že lidi budou žít mnoho přítomností, protože datum jejich smrti bude jisté, a rychle se bude každému blížit. Pokud chceme něco získat, musíme i něco ztratit to je logické, peníze jsou pro nás prioritní, a tak se vzdáme dlouhého života, ve kterém jsme nemocní, a budeme žít krátký život velmi aktivně. Lidi si v EU mnoho rozmyslí mít mnoho dětí, protože nebudou mít dost času se o děti ekonomicky postarat, a budou muset dětem darovat v dědictví vše, co zde pracně získali už v 50 letech. 

Peníze se musí pohybovat, a to je možné jenom díky tomu že život lidí skončí v 50 letech, podívejme se na naše zuby, jak vypadají ve stáří, naše tělo není stavěné na dlouhý věk, nebo se podívejme na sportovce statisticky, sportovci jsou úspěšní, jenom v mládi a po 50 letech už nemají šanci se ve sportu uplatnit. Nikoho nebudeme v EU držet násilím, nelíbí se ti to, že v 50 letech zde končí život, tak z EU odejdi jinam, ukaž mimo EU svoje vysoké profesionální kvality, smrt potřebuje taky splnit plán, aby byla spokojená se svojí těžkou prací. Prezidenta může přeci dělat člověk od 40 let, takže nebudeme muset ani měnit pravidla, rozhodně nebudeme volit prezidenta, kterému je více než 44 let, protože on už není perspektivním kandidátem, na 5 let dlouhou funkci prezidenta.

Ano, ve jménu vědy a pokroku restartujeme civilizaci

Věda zkoumá příčiny a jejich následky už velmi dlouho v mnoha specializacích, někde věda uspěje a jinde neuspěje, takový je život, tento svět je jako mince vše zde má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince a tím chybujeme. Nejvíce myslíme na to, co milujeme a potřebujeme, nejprve se snažíme poznat to co je nám blízké a když to poznáme tak začínáme poznávat i to co nám není blízké, některé vědomosti se nám uloží do podvědomí, protože je často používáme a jiné vědomosti se uloží do vědomí, když se opijeme tak upadneme do bezvědomí. 

Myslíme, protože něco nevíme, myšlení to je hledání vědomostí v nás a okolo nás, z vědomostí budujeme strategie, pomocí kterých se snažíme dosáhnout egoistických cílů. Je normální, že nové vědomosti se musí v praxi otestovat, abychom se na ně mohli spolehnout, často je zde snaha o to použít k testování to co je nám cizí, abychom nepocítili na sobě to, že naše vědomosti nebyli správné, z cizího krev neteče, o tom to zde je. Ten kdo je nahoře testuje svoje vědomosti na těch co jsou dole, mnohdy díky jeho chybám zemře zbytečně mnoho lidí, ten kdo se pokusí bránit tomu, že na něm ti co jsou nahoře testují svoje myšlenky je potrestán za neposlušnost, následkem je blbá nálada která se projevuje extremismem. 

Lidi dělají chyby, a to je jádro problému, je třeba konečně lidem vynadat z hlavy jejich egoistické mozky, a ty napojit na globální GVKB systém, který bude mít mozky pod neustálou kontrolou umělé inteligence, a vadné mozky bude GVKB systém eliminovat. Kontrola egoismu je prioritní ve jménu vědy a pokroku, nebude zde nikdo stát opodál, každému se z hlavy vyndá jeho mozek a ten se dá do pytle, takto konečně budou egoistické mozky v pytli se svými ubohými myšlenkami, na parazitování na tom co je jim cizí.

Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní?

Ekonomika je o egoismu, politika je o kariérismu, víra je o naivitě, život je o experimentech, úspěch je o vytrvalosti, atd. vše se zde kolem něčeho točí, pověz mě, jaké máš priority, a já ti povím, jakou máš budoucnost. Proč jsou bezcharakterní alibisti úspěšní? Podívejme se na mocné a bohaté lidi z blízka a spatříte bezcharakterní alibisty, peníze nesmrdí o tom konzumní kultura, za vším zde jsou peníze, protože peníze jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí. 

Vše je zde divadlo a obchod, od herců a obchodníků nemůžete očekávat to, že budou mít charakter a nezajistí si bezpečnost, myslíme a konáme podle situace, když se neotevře hlavní padák, tak se snažíme otevřít záložní padák. Tento svět je o vypadnutí z veliké výšky, a jde o to mít padák, aby se nám nic zlého nestalo. 

Každý vztah je zde dočasně, a potom následuje pád z veliké výšky, jenom hlupák si nezajistí padák, a tak pád nepřežije. Vládnou nám hadi v oblecích, nedělejme si iluze o mocných a bohatých lidech, jsou to bezcharakterní alibisti, co mají připravený vždy padák, aby přežili pád z veliké výšky. 

Naučte se poznat, kdo je zde pán a kdo je sluha, pán má vždy padák, a sluha padák nemá, a tak pád nepřežije, ze sluhů se stávají kaskadéři, co nasazují svůj život za svoje pány. Když hnali nacisti ubožáky do plynových komor, tak jim říkali, že se jdou vysprchovat, jenže místo teplé vody, zde byl smrtící plyn, o tom je konzumní kultura, dobrota je žebrota. 

Zájem mocných, je jiný než je zájem bezmocných, je to střet zájmů, a v tomto střetu bezmocí prohrávají a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, víry, psychiky, atd. všechny smlouvy jsou postaveny na tom, že bohatí mají padáky, a chudí padáky nemají. Když padne stará ideologie tak elita díky padákům přežije a ubožáci to nepřežijí, padákem je vlastnictví hodnot, peníze mají bohužel jenom dočasnou hodnotu, díky inflaci a reformám.

sobota 11. listopadu 2017

Ano, místo originálů zde jsou jenom kopie

Protože se snažíme o to mít vše rychle a levně, tak následkem je to, že místo originálů zde jsou kopie, logicky tento proces nejde už zastavit, a tak už brzo dojde k tomu, že místo originálního živého člověka, zde bude inteligentní robot na baterie, který bude kopírovat to, co dříve dělal člověk, a roboti budou vyrábět roboty. Představme si robota prezidenta, jak na hradě vyznamenává roboty, lidi budou už jenom studijním materiálem pro roboty historiky, protože roboti lidi globálně eliminují, aby s nimi neměli problémy. 

Lidský zaměstnanec dostane padáka, protože on pracuje pomalu a draho, jelikož jsou dneska lidi pod vlivem dezinformací a drog, tak nemohou pochopit tyto hodnotné informace, a komu není rady, tomu už není ani pomoci. Nejprve přišel automat na sběr lahví, potom přišel automat, který nahradil pokladní v obchodě, dále bude následovat robot skladník a robot řidič, nakonec to skončí tak, že do obchodů budou místo lidí, chodit nakupovat roboti. Logicky se upraví svatá ideologie a stvořitelem robotů bude robot stvořitel, který z ničeho stvořil roboty ke svému obrazu, a člověk se vymaže ze svaté ideologie.

Úspěšný je ten, kdo myslí a jedná jako sportovec

Sportovec ví, že je zde tvrdá konkurence, ve které není úspěch snadný a jednoduchý, pokud sportovec neuspěje tak to zkusí znova, a nikdy se nevzdává, i kdyby měl na úspěch čekat mnoho let, co mě nezabije, to mě posílí do nového boje. Je to otázka zdraví u těla a psychicky, nemocný člověk nemá šanci být úspěšný, pokud něco nezdědí, nebo nevyhraje v loterii. Jsou ale situace, ve kterých neuspějete, protože vám to situace neumožní, v tom případě musíte tuto ubohou situaci opustit, a mnohdy se musíte i přestěhovat jinam. Já tento problém nazývám problémem zlaté klece, EU a NATO je takovou zlatou klecí, všechny veliké organizace jsou postavené na tom, že ti co jsou v centru, mají nadbytek, a ostatní mají nedostatek. 

Minulost nám jasně ukázala to, že nouze nás spojuje, a bohatství nás rozděluje, slepý nemůže vést slepé, jak poznáte to, jestli ten kdo vás vede, není slepý? Z díla poznáme tvůrce, ze slibů poznáme podvodníka, moderní ekonomika se točí okolo levně a rychle, ten kdo je pomalý a drahý ten je naším nepřítelem. Vždy jde o to, kdo bude ve vztahu nahoře, a kdo bude dole, ten kdo je nahoře, ten je úspěšný, proto je často používána mocenská pyramida, jako symbol, kde na vrcholu je ráj a dole je očistec. Všemu zde vládne čas, on stvořil vesmír a život, pokud nemáte čas, tak nemáte šanci na to, být zde úspěšný v tom, co je vám blízké. Nejde chodit do náročného zaměstnání za malou mzdu, a současně pracovat na vašem úspěchu, většinou platí, že jablko nepadne daleko od stromu.

Zvládli by kandidáti na prezidenta práci v Amazonu?

Všude spatřuji reklamy na práci v Amazonu, a tak mě napadlo, a zvládli by kandidáti na prezidenta, práci v Amazonu? Přiznejme si objektivně to, že by tuto práci nezvládli, a to chtějí dělat prezidenta, to mě rozum nebere, copak je funkce prezidenta určená pro staré nepřizpůsobivé příživníky? Pokud se na vysokou funkci dostane ubožák, tak on se stane slepým, který chce vést slepé, to nemůže fungovat! 

Vše je zde dneska už jenom divadlo a z diváků se dělají hlupáci, je třeba odložit masky, a začít kandidáty na prezidenta vybírat podle díla, které dokázali, z díla poznáme tvůrce. Vždy jsem poslouchal projevy našich prezidentů, byli to jenom ubohé politické a ekonomické fráze, a čistá pravda zde byla zabetonovaná, lidi se chtějí mít už dneska dobře, a nezajímá je, jak to prezident a vláda udělají! Profesionál je ten, kdo dělá svoji práci dobře, a na jeho práci je spolehnutí, prezidenti jsou amatéři, a dělají svoji práci špatně. 

Slibů o tom že bude jednou lépe, jsem už slyšel od prezidentů tolik, že bych mohl s nimi začít tapetovat! Lépe zde bude, až se zde začnou eliminovat lháři a zloději, bez objektivní spravedlnosti, zde nemůže být všem lidem lépe. Neustále je zde mediálně kopáno do lidí, co nemají vysokou školu, a o lidech co mají vysokou školu, se hovoří dobře, nejsme si rovní a o tom to je, je třeba zrušit vysokoškolské tituly, ukaž z díla, co umíš dneska, to že jsi dostal za socialismu vysokoškolský diplom, to nikoho už nezajímá! 

Tak jako je špatný zedník a elektrikář, tak je i špatný ředitel a prezident! Sundejte si konečně růžové brýle, podívejte se z blízka na lidi, co kandidují na prezidenta, jsou to staří soudruzi, co by už měli sedět doma v teple a koukat na televizi, dost už bylo toho, že nám vládli nemocní lidé, potřebujeme zdravé kandidáty, co by zvládli rok pracovat v Amazonu, a nebyli by zde s nimi žádné problémy.

Peníze dávají lidem svobodu a zároveň jim svobodu i berou

Peníze jsou psychickou drogou pro egoisty, každý dobře ví, co to jsou drogy, a jaké jsou následky konzumace drogy, problém drogy je ve zvyšování dávky, protože po čase začne droga účinkovat na pocit spokojenosti, a tak egoisté potřebují více peněz, a více tvrdého alkoholu, pro egoisty je vše málem, pokud narazíte v životě na egoistu, tak to neřešte, ale rychle od něj utečte, proto jsou egoisté většinou sami, a konzumují drogy, aby si zlepšili náladu. 

Po celý život jsem slyšel, že nejsou peníze, pochopit to jak fungují peníze je jako pochopit to jak funguje náboženství, používání peněz je stejné, jako slepá víra v to že se po smrti dostanete do ráje, a že se zázračně uzdravíte. Skeptici tvrdí, že obchodní nákupní centra, nebo virtuální obchody na internetu, to jsou moderní svaté chrámy, ve kterých jsou zázraky už jenom za peníze, to je velmi zajímavá revoluční myšlenka. 

Taky se poslední dobou začalo mluvit o tom, že by se dospělým lidem vyplácela automaticky podpora, aby se lidi nemohli dostat do rukou exekutorů, ukázalo se, že tento ekonomický experiment je systémově chybný, a budeme muset zkusit něco jiného. Peníze jsou ekonomickým experimentem, který se podobá Windows, neustále se to záplatuje a restartuje. Jádrem problému je lidský egoismus, abychom pochopili peníze, musíme pochopit to, proč je člověk egoistický

Náš egoismus je následkem porovnávání, pokud nemůžeme porovnávat, tak nejsme egoističtí, jakmile se dítě naučí porovnávat hodnoty, tak se dítě stane egoistické, a začne toužit po tom, mít peníze. Peníze dávají lidem svobodu a zároveň jim svobodu i berou, vše zde jsou příčiny a následky, svět neovládají politici, svět ovládá čas, k čemu jsou vám peníze, když nemáte čas, a nemůžete si užívat to, že máte peníze. Za peníze si nekoupíte delší život ani zdraví, peníze vám mohou jenom umožnit to, že se zde budete mít dočasně velmi dobře.

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka

Každý si myslí, že on není parazit, to ten druhý je parazit, sebekritika vyšla z módy, už Ježíš Kristus si všimnul toho problému, že lidem schází sebekritika, a mnohokráte se k tomu i moudře vyjádřil. Nejde si nevšimnout toho, že základem každé svaté morálky je pokora, a pýcha je spojená s hříšností. 

Problém parazitů a hostitelů je velmi složitý, a je třeba se na něj podívat zblízka, abychom nechybovali a nevypadali jako hlupáci. Vše co je živé to je program, který se snaží, dosáhnou toho, na co je naprogramován evolucí, programy lze rozdělit podle; kvality, hodnoty, velikosti, stáří, důležitosti, závislostí, atd. tato rozdělení se mohou měnit podle situace, se změnou situace, se tak může stát z parazita hostitel, a z hostitele zase parazit, to co je živé to je i nestabilní. 

Naše myšlení a konání vychází z našeho podvědomí a vědomí, inteligence ovlivňuje naše myšlení a konání jenom z 1% a z 99% nás ovládá podvědomí a vědomí, má to i svojí logiku, je mnohem snadnější používat informace, o kterých víme, že jsou dobré, než pomocí inteligence hledat dlouho a pracně dobré informace. 

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, proč je zde tak málo lidí co se snaží poznat naše problémy z blízka? Pravda byla vždy lidem nepříjemná, lidi mají radši lži, protože si každý vytvořil svůj omezený svět, ve kterém si na něco hraje, někdo si zde hraje na boha, a jiný na prezidenta, každá lidská hra je zde ale dočasně.

Je každý státní zaměstnanec ve formě?

Ano, je veliký rozdíl mezi soukromým zaměstnancem a státním zaměstnancem, pokud není soukromý zaměstnanec ve formě, tak je vyhozen ze zaměstnání, a většinou nedostane ani odstupné. Státní zaměstnanec nemusí být ve formě, a pokud je vyhozen, většinou dostává vysoké odstupné, proč tomu tak je? 

Státní zaměstnanec je parazit, a soukromý zaměstnanec je hostitel parazita, paraziti nemusí být ve formě, jejich parazitování není namáhavé, hostitel musí být ve formě, protože je vystaven veliké konkurenci. Jak došlo k tomu, že zde existuje tak veliké množství parazitů? 

Vše začalo výhodami a jistotami které civilizace poskytla lidem, díky výhodám a jistotám vznikl nadbytek, a tím vznikli i paraziti, co tento nadbytek času a hodnot odčerpávají, díky výhodám a jistotám které zde mají. Bylo zde mnoho snah o to změnit naši kulturu tak abychom se zbavili těchto parazitů, problémem bylo to, že doba nebyla zralá na tak velikou změnu. 

V současnosti je už doba zralá, a tak zde místo parazitů budou počítače a stroje, začne vytěsňování lidí z civilizace a v kancelářích místo lidí budou jenom počítače a stroje, lidi skončí v rezervacích daleko od civilizace, a zde se bude jejich počet rychle minimalizovat, díky bídě a nemocem. 

Vše je zde dočasně, trvale zde jsou jenom evoluční změny. Místo větší mzdy zde bude automatizace a optimalizace, náklady na lidské zaměstnance se budou tak dlouho všude ořezávat na kost, až poslední člověk na světě skočí s mostu do studené řeky.

Je Miloš Zeman ve formě?

Podívejme se na názor lidu, co rád sází svoje peníze, uzavírají se sázky na to, kdo bude novým prezidentem a proč by zde nemohla být sázka na to, za jak dlouho Miloš Zeman zemře? Sadil by si někdo na to, že se Miloš Zeman dožije velmi vysokého věku? Nejvíce by si lidi vsadili na to, že Miloš Zeman už brzo zemře, jsme národem skeptiků a kritiků. 

Pochopitelně, že jde jenom o sázku, a vše by mohlo dopadnout jinak, mohli bychom sice nechat v nemocnici dokonale prohlédnout Miloše Zemana, ale ani to není zárukou toho, že je možné se na informace od lékařů spolehnout, vše je zde nejisté, ale jenom smrt je jistá. 

Voliči berou kandidáty na prezidenta jako dostihové koně, vsadit na starého dostihového koně je veliké riziko, já bych celý politický systém restartoval, rozdělil bych funkci prezidenta republiky na hodiny, a každý by si mohl koupit hodinu, po kterou by byl prezidentem republiky, každý den by bylo 24 prezidentů republiky a byla by zde skupinová fotka, kde by byli společně vyfocení prezidenti republiky pro každý den. 

Když může být hodinový manžel, proč by nemohl být hodinový prezident republiky. Za milion korun, by mohl být každý hodinu prezidentem republiky, tak by konečně tato vysoká státní funkce přinášela republice nějaký zisk, a mohli by se peníze použít na zaplacení velikého státního dluhu.

Ano, budeš žít od výplaty do výplaty

Mnoho lidí když se podívá na to, kolik si vydělají v zaměstnání, tak se jim chce vzteky brečet, teoreticky mohou dát výpověď, a hledat si lepší zaměstnání, nebo začít soukromě podnikat, prakticky to je jenom utopie. Statistici zjistili, že lidi co u nás nemají vysokou školu, mohou být bez zaměstnání jenom tři měsíce, a potom se dostávají do platební neschopnosti.

Někde jsou sice větší mzdy, ale jsou tam i větší náklady na normální život, takže je zde situace stejná. Taky je zde názor, že lidi jsou ekonomicky negramotní, a utrácejí peníze za zbytečnosti, je to složitý starý problém a nikomu se nechce tento problém vyřešit. 

Jádrem problému je zde člověk, který už evolučně zastaral, a je třeba člověka nahradit za robota, takový robot pracuje jako robot, a žije velmi skromně, problém je v tom, že roboti neutrácejí peníze za hlouposti, a tím nastává problém s tím, co se bude prodávat, když zde nebudou už lidi? 

Ekonomika je postavena na konzumování, a roboti nebudou konzumovat, co to bude znamenat? Bude to znamenat globální čipovou přídělovou ekonomiku, ve které nejsou peníze a vlastnictví, inteligentní robot který nebude plnit globální svatou normu, nedostane příděl nutný k jeho existenci, a tím bude logicky ukončena jeho existence, a robot se recykluje. Tím se robot, dostane do podobné situace, v jaké je dnešní člověk, nepracuješ tak nebudeš existovat, zájem celku, bude vždy nad zájem jedince, o tom to je!

Nemáte čas, protože jste věřící ovce

Svoboda nám umožňuje změnit naši budoucnost, tam kde není svoboda, tam není naděje na lepší budoucnost, ano velmi dlouho bylo mnoho lidí zotročeno a tak neměli naději na lepší budoucnost, otroctví nezaniklo jenom se přizpůsobilo nové době. Není zde demokracie je zde egoismus, tam kde je inteligence tam je i egoismus, jenom to co nemá inteligenci to není egoistické. 

Systém nám neustále lže, aby nás mohl okrádat o peníze a čas, nadbytek je zde díky nedostatku, aby mohl někdo být zde milionářem nebo prezidentem, tak jiný musí být konzumním otrokem, který se bojí exekutorů. Chodíte jako hloupé ovce k volbám, si zvolit vlky v beránčím rouše, jste naivní, pokud si myslíte, že egoistickým kapitalistickým vlkům jde o to, aby se měli ovce dobře. 

Ano, bude lépe, jenže lépe bude těm, co jste zvolili, a dali jim tak možnost na vás ekonomicky parazitovat, vám ekonomicky lépe nebude! Život je? Víte co je to život? Já to vím, život je evoluční experiment, a ty jsi zde jenom levný materiál na pokusy, vše živé je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt, hromadíte hodnoty pro dědice! Lidi od pradávna hledají pravdu a lásku, tam kde není svoboda a tím i rovnost, tam logicky ani není pravda a láska. 

Bůh není nad vámi v ráji, to je pohádka pro děti, po smrti není peklo ani ráj, to je taky pohádka pro děti, proč věříte na pohádky to jste děti! Věříte, protože se z vás stali hloupé ovce, co jsou závislé na pastýři a těch co pastýři slouží, rovnost je zde jenom ve smrti, vše zde stvořil čas, podívejte se na vlastnosti času a vlastnosti Boha jsou stejné, pokud nemáte čas, znamená to, že jste hříšní neznabozi, ten kdo má čas, ten zná boha! Nemáte čas, protože jste věřící ovce, pastýři a jejich sluhové čas mají, tento konzumní svět je rozdělen na ty, co mají čas, a ty co čas nemají.

Megalismus všemu kraluje

Co je to megalismus? Je to ideologie veliké nabídky, ze které si můžeme vybírat to, co potřebujeme a milujeme, následkem je spěch a povrchnost, protože nemáme čas a chuť do hloubky studovat každou velikou nabídku. 

Opakem je zde minimalismus, kdy jsme v situaci, že si nemůžeme vybírat, a je zde jenom jedna možnost volby, normální je logicky zlatá střední cesta, kdy je zde normální nabídka, ze které si můžeme vybírat to, co potřebujeme a milujeme. Svoboda je spojená s velikou nabídkou výběru a otroctví je spojené s minimální nabídkou výběru, normální je pro nás něco mezi svobodou a otroctvím. 

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, situace určuje naši existenci a tím i naši náladu, kdy se dobře naladíme, nebo se rozčílíme. Nedávejte všemu nálepky, protože spěcháte, ten druhý není dobrý ani zlý, on je závislý na situaci, ve které existuje a této situaci se podřizuje. Vadí vám egoistická civilizace, tak se z ní odstěhujete, vadí vám egoistický vztah, tak ten vztah ukončete, neřešte to, co nejde vyřešit! 

Vaše schopnosti a možnosti jsou limitované časem a ekonomicky, nespěchejte s rozhodnutím, nejvíce chyb je spojeno se spěchem, podívejme se do minulosti na to, jak lidi spěchali, a tak si zvolili špatnou budoucnost, megalismus způsobuje spěch a povrchnost, minimalismus způsobuje lenost a specializaci, vše zde jsou jenom příčiny a následky.

pátek 10. listopadu 2017

Ano, nechci špatnou práci

Prý kdo chce, ten si práci najde, to je teorie, v praxi je to tak, že i když práci získáte, tak většinou ve zkušební době skončíte, většinou proto že vás vyhodí, nebo odejdete sami, protože jde o špatnou práci. Zjistil jsem to, že špatnou práci okamžitě poznáte podle toho, jaká je ekonomická odměna za práci, za dobrou práci je i dobrá ekonomická odměna, má to i svojí logiku. 

Někdy se setkávám s tím, že se zaměstnavatel ptá, jakou si představuji ekonomickou odměnu za svojí práci, proč zaměstnavatelé, dávají novým zaměstnancům hloupé otázky? Zaměstnavatelé jsou hlupáci! Vše zde má svoji hodnotu, smlouvat o hodnotě, to je ztráta času, ber nebo neber, o tom to je. Zaměstnavatelé nemohou na špatná zaměstnání sehnat zaměstnance, představme si, že by všichni státní zaměstnanci museli pracovat za minimální mzdu, která je dneska 12 200 Kč hrubého, to je čistého asi 9 500 Kč. 

Spočítejme si náklady na; bydlení, dopravu, jídlo, oblečení, telefon, internet, atd. zjistíte to, že jedinou šanci na existenci mají lidi, co bydlí ještě u bohatých rodičů, a ty je ekonomicky podporují. Jaká je průměrná mzda u státního zaměstnance, to je přísně tajné, protože mocní a bohatí lháři a zloději, nestojí o to, abychom o nich znali objektivní pravdu! Chcete větší mzdy a lepší pracovní podmínky, máte smůlu, dovezeme sem ekonomické ubožáky z chudé ciziny, nebo nakoupíme automatizaci a zavedeme optimalizaci. 

Když jsem slyšel kolik platí ministerstva za mobilní telefon a internet, tak jsem na to koukal jako idiot, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, nelze se divit Romům, že se z nich stali profesionální nepřizpůsobiví příživníci, špatná práce, je už poslední zoufalý pokus, o to, jak zde uboze přežít, v tomto ekonomickém očistci, zde není demokratický kapitalismus, zde je bohužel feudalismus!

Ano, zaměstnanci si hledají dobrou práci

Zamyšlení, nad ekonomickou migrací. Ekonomická migrace je i u zvířat a rostlin, byla zde logicky už před evolučním vznikem lakomého a pyšného člověka. Ekonomická migrace není problémem, pokud je v optimální normě, problém nastane v okamžiku nízké nebo vysoké ekonomické migrace lidí, jde o migrační extremismus, vyvolaný extrémní ekonomickou situací, ve které lidi dlouhodobě existují, kdy jsou na ně kladené veliké fyzické a psychické nároky, ale ekonomická odměna za splnění těchto nároků je velmi malá, dobrota se tak pro tyto zaměstnance stává žebrotou. 

Já tento ekonomický problém spatřuji jako problém amatérských ekonomických experimentů, kdy ti co mají moc a bohatství, amatérsky experimentují s politikou a ekonomikou, a to že díky jejich amatérským experimentům umírají miliony lidí, to je jim jedno, moc a peníze přeci parazitům nesmrdí, a vše je zde za peníze! Mnohé podniky a národy se podobají otrokářské společnosti, s pracujícím lidem je jednáno, jako by to byli jenom ekonomičtí otroci, co mají mnoho povinností, a nemají na nic právo. Podívejme se na lidi, co pracují v úklidových a zemědělských firmách, je to práce těžká a mizerně zaplacená, logicky je zde veliká migrace u zaměstnanců, a často tuto práci dělají cizinci, a jejich naděje na lepší budoucnost je nulová. 

Lidi chtějí sedět v kanceláři u počítače, a mít za svojí psychickou práci vysoký plat, je třeba dát strojům a robotům možnost pracovat tam, kde je mizerně zaplacená práce pro lidi, proč by zde nemohla být uklízečka na baterie, nebo zemědělský zaměstnanec na baterie, vše jde, stačí jenom chtít, roboti mohou vyrábět roboty, o tom to je, dobrá práce je spojená s eliminováním zaostalosti u lidí, a u vědy a techniky, tam kde není zaostalost, tam se i lidem dobře žije. Zavede se globálně GVKB pokutování za zaostalost, ten kdo pokutu nezaplatí, ten bude recyklován na GVKB substrát, takto pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, pokutovat se bude; USA, Kanada, EU, Rusko, Čína, Indie, atd.