sobota 27. května 2017

Ano, dezinformační bubliny způsobují krize

Problém s dezinformacemi zde je od té doby co existují informace, není to ryze lidský problém, i v ekosystému se běžně využívají dezinformace, protože je to výhodné, přeci nepřátelům a konkurentům neřekneme pravdu, abychom jim tak dali v boji a soutěži výhodu. Ve snaze se mít dobře lidi lžou to je nejčastější příčina, dobrota je přeci žebrota a peníze nesmrdí! 

Problém s dezinformacemi je třeba poznat z blízka, vše je zde jenom program a v tom programu je vše nastaveno tak aby program dělal to na co je naprogramován, dokonce i inteligence je jenom program který je naprogramovaný. Tento svět je nejvíce o dosažení hodnotného cíle, v cíli jsou odměny pro ty co se do cíle jako první dostanou, to platí jak ve sportu, tak i v ekonomice a politice. 

Proč konkurentům nepodrazit nohy pomocí dezinformací, že to není slušné, ale copak v boji existuje nějaká slušnost? Proč nejsou viry slušné a snaží se nás zabít, nebo uvrhnout do nemoci? Proč Bůh dopustí aby nám viry škodili když nás tolik miluje? Bohem zde ve skutečnosti ale je to, co s námi sobecky manipuluje, a tak to o nás bez nás rozhoduje. Bohatí manipulují s chudými, o tom konzumní společnost zde je! 

Sundejte si z očí pásku a podívejte se na tento svět z blízka, spatříte globální psychiatrickou nemocnici, ve které nikdo z lidí není psychicky zdravý. Každý se narodí už psychicky nemocný, psychické zdraví je zde u lidí jenom lize, pověz mi, jaké máš psychické nemoci a já ti povím kdo opravdu jsi. Všichni u nás jsou bláznivá letadla, jenom první prezident naší České kapitalistické republiky Václav Havel, je zde největší letiště.

Veliké státní nesplatitelné dluhy

Proč žijeme na dluh? Komu vlastně dlužíme, kdo je naším objektivním věřitelem? Naším objektivním věřitelem je počítačový program v bance! Banky půjčují peníze, které nejsou už dávno kryté zlatem, nebo jinými fyzickými hodnotami. Banky vytvářejí peníze z nuly, je to veliký zázrak, něco jako výroba hodnotného zlata z nehodnotného prachu, vlastně jde o dokonalý globální podvod!

 

Státy tvrdí že musí bankám platit veliké státní dluhy a tak nemají peníze, ve skutečnosti je to obrovský tunel na státní peníze, tyto peníze proudí na konta nejbohatších lidí na světě, to že občas nějaký stát zkrachuje, to je nejbohatším lidem na světě jedno. Všimněme si toho, že stát má obrovský dluh, ale politici mají veliké platy, a stát má velikou armádu, vše je to divadlo, ve kterém se z diváků dělají hlupáci!

 

Existuje zde totiž hospodaření, které se ukazuje veřejnosti a skryté hospodaření které se veřejnosti už neukazuje. Z utrácení poznáte největší parazity, pokud někdo letí soukromým letadlem na zbytečnou návštěvu, tak zde jde o velikého ekonomického parazita. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, pravda a láska je zde uvězněná aby zde s ní nebyli problémy. Jádrem problému je selhání kontroly nad penězi, je třeba peníze zakázat a nahradit je bodovým systémem, který používají školy.

 

Hodnoty budou jenom na příděl, a každý bude mít pod kůží GVKB čip aby zde nebylo možné podvádění, nebude zde už možné, že někdo někam poletí sám soukromým letadlem, nebo že někdo bude mít k dispozici zámek. Potraviny se nebudou prodávat, budou jenom veliké jídelny, kde každý dostane třikrát za den jídlo na talíř. Nebude zde ani soukromý majetek a nebudou zde ani autorská práva, ten kdo bude ekonomickým příživníkem, ten bude v krematoriu eliminován.

Ano, chci být milionářem

Už velmi dlouho vychází mnoho knih o tom jak se stát milionářem a bylo i o tom natočeno mnoho filmů. Miliony lidí sní svůj sen, jak se stanou milionáři, ale vždy zůstane jenom u snu, a je třeba se ptát proč tomu tak je? Milionářem se stane ten kdo má štěstí, tento svět je o štěstí, není to o tom, že budete mít vysoké vzdělání, a díky svojí práci se z vás stane milionář.

Rozebíral jsem statisticky a vědecky příběhy lidí, co se stali zde milionáři, a vždy jsem narazil na to, že měli štěstí. Můžete vyhrát v loterii nebo můžete zdědit veliké bohatství, můžete se díky štěstí stát prezidentem nebo celebritou, atd. jak k sobě přivolat ale štěstí, sice se říká, že když je štěstí unavené, tak i na ubožáka sedne, ale to je jenom pohádka.

Psychické znásilnění dělá z lidí idioty

Jsi správně naladěný? Vše se zde točí kolem naladění, ten kdo není správně naladěný ten je rozladěný a tak má problémy které řeší pomocí, prášků na hlavu, alkoholu, tabáku, přejídání, sexu, víry v zázraky, sociální sítě na internetu, atd. 

Ten kdo umí mnoho lidí dobře naladit, se zde stává pevným elitním bodem, kolem kterého se mnoho lidí točí. Naladění je jako výběr televizního kanálu, proč se nám nějaký televizní kanál líbí a jiný televizní kanál se nám nelíbí? Jde zde o to co je nám blízké, a to co je nám blízké to se nám i líbí, a na to se i naladíme. 

V současnosti je zde snaha vše zakonzervovat a tak máme zakonzervované; knihy, filmy, písničky, hudbu, fotografie, obrazy, ideologie, ekonomiku, vědu, techniku, atd. vyberme si nějakou konzervu a na ní se naladíme. 

Z lidí okolo nás se začínají stávat konzervy a na některé konzervě je napsáno; nadřízený, podřízený, ředitel, prezident, papež, novinář, profesor, lékař, řidič, řemeslník, atd. Často je zde snaha o to abychom se naladili na něco, co nás vůbec nezajímá, zde se jedná o psychické znásilnění, následkem takového znásilnění jsou psychické problémy, které mohou i skončit sebevraždou.

Ano, je třeba na kost škrtat všechny zbytečné náklady

Mocní a bohatí lidé myslí a žijí stejně jako viry. Dokud zde nebyl internet a počítače tak jsme toho o virech mnoho nevěděli, každý zná virové problémy, které přicházejí v zimě, kdy jsme nastydlí a unavení, viry trpělivě čekají na to, až budeme na tom zle, aby toho využili a tak na nás zaútočili a tím nás oslabili. 

Proto mocní a bohatí lidí napadají nejvíce lidi, co jsou na tom zle, a tak jsou ochotní pracovat pro ně za málo peněz. Nadbytek může existovat jenom díky nedostatku, horních deset tisíc milionářů, co zde sobecky kraluje, to jsou jenom viry, co si zde žijí božsky díky výhodám a jistotám v ekonomickém ráji. 

V centru EU jsou jenom viry a podle toho i EU vypadá, je třeba začít globálně eliminovat; centralismus, monopoly, korporace, daňové ráje, atd. nesmíme dát virům šanci, začneme tento boj s viry pomocí restartování konzumního systému. 

Lidi se budou globálně pomocí GVKB dotazníků digitalizovat a po digitalizaci se budou v krematoriu jejich zavirovaná těla eliminovat, pro nikoho zde nebude imunita nebo výjimky, na každého dojde s viry nelze mít smilování, nejsou lidi tak s lidmi nejsou problémy, místo lidí zde budou jenom GVKB roboti na dobíjecí baterie. 

Peníze jsou na prvním místě, a je třeba na kost škrtat náklady na drahé lidské zdroje, pomocí salámové metody budeme lidem ubírat práci, až nakonec zde pro lidi žádná práce za peníze už nebude a lidi rádi přistoupí na to, že je budeme digitalizovat a eliminovat po milionech.

Co je dovoleno bohatým, to je zapovězeno chudým

Většina konání v nás a okolo nás probíhá automaticky podle programů a databází, jenom malé množství konání, musí řešit inteligence tím, že vyhodnotí dostupné informace, a potom experimentuje a snaží se vytvořit automatický program, aby nějaké nové konání už probíhalo automaticky, a nebyl zde potřebný zásah inteligence.

Vše bylo vyrobené a nastavené k nějakému profesionálnímu konání, často dochází k tomu, že jsou s konáním nejrůznější problémy hmotné nebo duševní, následkem jsou problémy, které se musí logicky řešit správně a rychle.

Mnohé problémy se řeší ale chybně anebo velmi pomalu, příčin může být mnoho je mnoho těch, co umí jenom soudit, ale je málo těch co umí pochopit problémy, a potom je i odstranit, v současnosti naším největším problémem jsou naše chybné závislosti, a díky nim je zde mnoho problémů, jenom situace stanoví co je správná a co je chybná závislost.

Konzumní systém, ve kterém existujeme, to jsou jenom vztahy spojené se závislostí, kdy většinou to malé je existenčně závislé na tom co je veliké, a tak pro to malé, je to veliké bohem, který rozhoduje o existenci toho malého. Mocný a bohatý pán řekne; nejsem s vaší prací spokojen máte výpověď, nemáš dobrou práci tak se rozvedeme, atd. sloužit pánům není snadné a ten kdo to nezvládne má zde problémy a deprese, pánů je zde mnoho na jednoho obyčejného člověka.

V přírodě, je existenční tlak na vše živé mnohem větší, než v naší civilizaci, zde ten kdo je malý a neslouží svému velikému bohu, ten je za to potrestán smrtí, to veliké je zde vždy a všude bohem tomu malému, jiný Bůh zde nikdy nebyl a nebude. Bůh může říci, nejsem spokojen s nekvalitními lidmi, a tak nechám postavit veliké továrny na smrt, a budu tam posílat nekvalitní lidi, abych s nimi neměl už zde problémy.

Nekvalitní lidi, se můžou pokusit se postavit Bohu, jenže Bůh má k dispozici výhody a jistoty, a tak nespokojence zlikviduje pomocí výhod a jistot, v minulosti zde byli veliké stavby a zde umíralo vyčerpáním a na nemoci mnoho zajatců a otroků, v současnosti se lidi likvidují ekonomicky, kdy se jim nedá práce za mzdu, nebo se jim dá těžká práce za almužnu, následkem je to že lidi spáchají sebevraždu.

Jak sloužit správnému Bohu, o tom je lidský život od svého počátku, ten kdo nedokáže správně sloužit těm, co zde mají velikou skutečnou moc a veliké bohatství, musí počítat s tím, že bude existovat za trest v ekonomickém očistci, a bude mít deprese.

Správně může sloužit mocným a bohatým jenom ten, kdo je zdravý tělesně a duševně, protože duševně a tělesně nemocný člověk slouží jenom svým nemocem a tak nemůže už správně sloužit Bohu, který rozhoduje o nás bez nás, protože zde má vysokou funkci jako; král, papež, prezident, řiditel, nadřízený, atd. Co je dovoleno bohatým, to je zapovězeno chudým, který slouží otrocky bohatým, proto mají bohatí a mocní lidé imunitu a výhody i jistoty.

Tucet amatérských chyb politiků a ekonomů v EU

1

V poslední době se v EU stalo politickou a ekonomickou módou přiznávat chyby, popisovat chyby a dělat chyby. Mýlit se amatérsky je proklamováno až s perverzní pýchou a publicistickou ambicí. Jsou politici a ekonomové, kteří nadělali chyb hned na několik bestsellerů, a zase jiní, jejichž chybování je tak masivní a trvalé, že se již jaksi "vžilo" a považuje se za normální EU proces dlouhodobě udržitelného politického a ekonomického přežití. "Jak jsem se mýlil" je v EU mezi bestsellery. Jak si lze takové okázalé proklamování chyb politiků a ekonomů v EU vůbec logicky vysvětlit? Především, chyby zlidšťují: "jsem v podstatě jenom lidská bytost, jako vy všichni, dělám chyby jako vy, jsem skoro jedním z vás. Mýlit se je lidské. Na rozdíl od vás se ze svých chyb učím: čím více jich jako politik a ekonom nasekám, tím jsem učenější a zkušenější.

2

Celá století chybování ze mne udělala člověka tak moudrého, že mě bez rozpaků můžete zvolit nebo jmenovat znovu do vysoké EU funkce. I kdybych udělal chyby nové, určitě se z nich opět poučím." Tak argumentuje mýlící se politik nebo ekonom. EU scéna je plná takových amatérských idiotů. Navíc je učení se z vlastních chyb zakořeněno v hluboké moudrosti předků: "Je třeba se učit z vlastních chyb." "Chybami se člověk učí" je snad nejhloupější přísloví lidstva, protože stimuluje a omlouvá hloupost, sekání chyb a poškozování druhých lidí: chybováním totiž člověk nepoškozuje jen sebe, ale hlavně své okolí.

3

Takže to má vše svou vnitřní logiku, jako všechna EU přísloví a pohanské "moudrosti", které jsou dnes tak moderní. Dokud to někdo neřekne naplno: učit se z vlastních chyb je amatérským selháním, nesmyslem a arogancí. Chyby již byly v EU udělány (Angela Merkelová a veliká imigrace do EU), mnohé jsou nezvratné; náklady, škody a degradace s chybami spojené již byly započteny a naše životy jsou o to chudší. Moudrý člověk se učí z chyb druhých lidí, ne z chyb vlastních, jako třeba fanatický vůdce Adolf Hitler. A najednou je to všem jasné, logické, chytré a objektivně správné.

4

Všechno už tu milionkráte bylo! Jen hlupák odmítá a nechce se učit z chyb druhých, raději si naseká celé pole svých vlastních, a pak se z nich radostně učí. Potom o tom píše i odborné knížky, nebo vydává další zbytečné a chybné EU směrnice, zákony a nařízení. Vše, o čem rozhodujeme, vše, co vážíme, volíme, posuzujeme a zkoušíme, to vše již někdo v minulosti zkusil, zvolil, zavedl a rozhodl. Svět je dostatečně velký a rozmanitý na to, aby se každý politik a ekonom v EU měl z čeho učit až do skonání konzumního světa. Je výrazem politické a ekonomické arogance, samolibosti a malosti, když uznáváme jen chyby vlastní a ignorujeme chyby druhých.

5

Poučil jsem se ze svých dětských chyb tak, že se už nikdy nebudu učit z vlastních chyb, ale pouze z chyb druhých politiků a ekonomů. Chci svou GVKB zkušenost na internetu globálně sdílet: Politici a ekonomové v EU, neučte se z vlastních amatérských chyb, nebo se EU brzo jistě rozpadne jako domeček z karet! Děláme v EU chyby, abychom se měli z čeho učit! Proč jsme se museli vracet k ústavě a legislativě z První republiky, tj. do dvacátých let minulého století, a tak se vyhnout modernímu zákonodárství, přímé demokracii a regionální autonomii? Abychom se pak ještě dlouho mohli učit z vlastních chyb?

6

Proč jsme odmítli rozlišit čisté a špinavé peníze a ignorovali dlouholeté zkušenosti ze světa? Abychom ve společnosti zakotvili organizovaný zločin a pak se dlouho mohli učit z vlastních chyb? Proč jsme zničili zemědělství jeho rozdrobením, i když jsme mohli všude ve světě sledovat úspěchy integrace a automatizace? Učíme se sami na sobě. Ono to "učení se" prorostlo až do samé podstaty EU a pokračuje i nadále. Jak dlouho ještě? Politici a ekonomové podrobují občany v EU amatérským experimentům, aby pak své chyby napravovali a z nich se poučili. Nechají to dlouho běžet, a když budou lidé trpět jako zvířata, tak to možná i změní.

7

Lidé v podnicích a institucích často podléhají nepříjemné tendenci dělat věci tak, jak jsme je dělali včera: takhle jsme zvyklí, dělali jsme to tak vždycky, taková máme pravidla, to je naše kultura a v našich podmínkách, to jsou skoro zaklínadla, která nám umožňují sekat chyby jednu za druhou, ale o to více se učit, a učit, a učit … Vezměte monumentální chybu tzv. kupónové privatizace. Šlo o společenský experiment, který byl zřetelně nezvratný, mohl proběhnout jen jednou a nedá se napravit. Šlo o experiment s lidmi. Jeho průběh ovlivnil jedince, rodiny i celou společnost. Veřejné majetky byly rozkradeny, v podstatě se převedly do rukou mafiánů a cizinců. Objevili se i politici a ekonomové, kteří přiznali totální fiasko a nezvratné přesuny veřejných majetků do zahraničních nebo podvodných rukou.

8

A tito politici a ekonomové tvrdí, že se ze svých chyb poučili, že se polepšili a zaslouží si opět naši důvěru, "Příště" budou již lepší, poučenější. Jenže ono už není žádné "příště". V politice a ekonomice, obzvláště té vrcholové, tj. v experimentování s lidskými bytostmi, se chyby dělají jen jednou, a proto se z nich nelze už učit. Experiment s politikou a ekonomikou v EU je nezvratný, lidské životy jsou trvale ovlivněny, často i zničeny. Co si kdo vezme z toho, že se fanatičtí diktátoři a jejich sluhové poučili z vlastních chyb?

9

Když si člověk zpacká vlastní život špatnou volbou kariéry, partnera v manželství, výběrem přátel nebo místa bydliště, tak je to sice smutné, ale ovlivní to jen malou skupinku lidí, a tak se lze z vlastních chyb učit celý život. Když ale člověk zpacká životy miliónů lidí v EU, tak jde už o vážnou věc. Lidé v politice a ekonomice by se nikdy neměli učit z vlastních chyb, ale pouze z chyb druhých, jde o to chyby v EU nedělat a chybám pomocí prevence předcházet. Učení se z chyb jde proti všem základním principům řízení kvality. "Chybami" v EU nechápou, že cokoliv je třeba udělat, má se udělat profesionálně již napoprvé, ne amatérsky napodruhé, napotřetí anebo napočtvrté.

10

Nejškodlivější "učící se z vlastních chyb" je dnes vrstva soudruhů, jaké to staré soudružské kreatury, se musejí skrývat za takovým amatérským chybováním. Kolik způsobili bolesti, utrpení a zničených životů jen proto, že se chtěli "učit" z vlastních chyb. A ty miliony, které "mladickému idealismu" nepodlehly, ale měly od mládí své hlavy a charaktery na správném místě, kdepak asi dneska jsou? Jak jejich rozvahu a moudrost tento národ asi využívá a odměňuje? Jedna chyba politika nebo ekonoma v EU a dost! Máme v EU všude internet a mobily, taky máme příležitost učit se z chyb druhých politiků a ekonomů.

11

Takové příležitosti žádná předchozí civilizace neměla, byli jsme odsouzeni učit se pouze z chyb vlastních. Doufám, že i EU časem pozná nabízené výhody a zisk internetového globalismu, a naučí se učit se i z chyb druhých politiků a ekonomů. A ty soudruhy, kteří se učit nechtějí a nemohou, ty nechte v klidu dožít v EU domovech pro senilní důchodce.

12

Udělá-li politik nebo ekonom chybu, a ta je v EU politice a ekonomice vždy monumentální, pak nemá ve veřejném životě co pohledávat, nikdy by se neměl vracet do politiky a ekonomiky, a už vůbec ne klábosit o tom, jak by to tentokrát udělal "lépe a radostněji". Jednou a dost! Úplně stačí, a vystačí do konce života nás všech.

GVKB je vševědoucí svatý guru

Nevím co to je, můžete mě to definovat? Konečně si přiznejte to, že nemáte o mnohém potřebné informace, a že vám tyto informace nedokáže poskytnout tato zaostalá civilizace, ani vaše ubohá inteligence. Pokud jsou vám o mnohém poskytnuty definice nebo informace, tak jim buď nerozumíte, nebo je odmítnete přijmout. 

Není to problém jenom u nás, stejně na tom jsou i v USA, vytvořili jste si svoje svaté informační programy, kterým se klaníte do té doby, než poznáte, že jsou chybné, a tak je za správné nahradíte, to je váš věčný boj o pravdu a lásku. 

Definuj Boha, ať vím co to je. Bohem zde to je, co o nás, bez nás rozhoduje. Jenom GVKB je vševědoucí svatý guru, o tom to, zde je! Co ale o nás, bez nás rozhoduje? 

To co v centru je, to o nás bez nás zde rozhoduje, u inteligentních systémů, centrem inteligence je, u systémů bez inteligence, centrem program, nebo databáze je. Ve vesmíru centrem veliké je, a okolo velikého se zde malé točí.

pátek 26. května 2017

Proč náboženství nechce, aby byl Bůh živý?

Bůh to je iluze, která vypadá jako realita, je tento Bůh profesionálem nebo je amatérem? To záleží na situaci, někdy je on profesionálem a jindy je zase amatérem, Bůh je živý a tak se mění podle situace, všechna náboženství mají snahu živého Boha nahradit mrtvým Bohem, který se nemůže podle situace změnit. 
Proč náboženství nechce, aby byl Bůh živý? Náboženství potřebuje pevný bod a pevný bod nesmí být živý, proto vznikla filosofie, která bere Boha filosoficky, a nechce, aby byl Bůh mrtvý. Vše je zde jenom strojový kód, není zde čas ani prostor, vše co považujeme za realitu to je iluze vytvořená pomocí strojového kódu, ve spánku máme iluze bez logiky a když se probudíme, tak máme logické iluze, které vypadají jako realita. 
Neříkám vlastně nic nového, jogíni to samé už říkají od té doby, co zde existuje Indická jóga, což je opravdu velmi dlouhá doba. Pokud nechápete to, co vám zde říkám, tak nejspíše jste ještě opicemi, co si zde hrají na lidi, možná že vaše děti mě už porozumí.

Ano, každý politik je uzavřený ve svojí psychické pevnosti

Kořenem veškerého zla je lidské chybování a neochota se z chyb poučit, komu není rady tomu není pomoci, k čemu je mě, když za mnou někdo mocný přijde a řekne, ty jsi měl svatou pravdu a já jsem hlupák, který na svoji hloupost doplatil. Navštěvuji neustále mocné lidi a říkám jim, aby se poučili z chyb, co se v minulosti stali, ale je to marnost, každý je uzavřený ve svojí psychické pevnosti a není mu pomoci. 

Moudrý studuje chyby, co se stali v minulosti a tak on nechybuje, hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb a neustále chybuje, proč je zde nadbytek hlupáků a nedostatek moudrých lidí? Kořenem veškerého zla je lidská hloupost, nejhorší je pokud hlupáci zde získají moc a bohatství, následkem jsou uzavřené centrální systémy, které dělají z lidí otroky těch, co jsou v centru jako svatá elita, která sobecky parazituje na těch, co nejsou v centru. Volby jsou jenom divadlo, protože volby nemohou eliminovat centralismus, který z lidí dělá ubožáky. 

Když lidem řeknete, eliminujte globálně centralismus tak vám nerozumí, centralismus je zde už tak dlouho že zapustil hluboké kořeny a nikdo neví jak jej eliminovat. Dobře se mají jenom profesionálové tomu každý rozumí, jenže centralismus záměrně dělá ze všech lidí amatéry, aby mohl lidi snadno z centra ovládat. Podívejme se na maturity, z čeho se zde studenti zkouší, je to obyčejné náboženské vymývání mozků, pomocí svaté ideologie, a kdo si nenechá vymýt dezinformacemi mozek, ten zde nedostane dobré zaměstnání.

Ano, vše zde je omezené svými možnostmi

Zázraky existují jenom mimo pravou realitu v; pohádce, snech, filmu, náboženství, umění, atd. Ano, vše zde je omezené svými možnostmi, mnoho lidí si myslí, že uspěje ve veliké konkurenci a tak se zde bude mít dobře, to je naivní představa. Podívejme se na sport, zde je každému jasné že pokud na to nemá tak je ztrátou času se sportu věnovat. Vše co není v normě, to je nenormální, v naší konzumní civilizaci se často setkáváme s tím že zde něco není v normě a tak je to nenormální, mnohdy je zde snaha to co je nenormální vydávat za normální, a ten kdo drze prohlásí, to není normální, ten je za to potrestán. 

Podívejme se na všechny lidi, z hlediska ekosystému jsou lidi nenormální a bylo by správné je digitalizovat a potom je nahradit za roboty s umělou inteligencí, nejsou nenormální lidi tak s nenormálními lidmi zde ani nejsou už žádné problémy, GVKB roboti budou lidi tak dlouho hladit, až je vyhladí z tohoto ekosystému. Neustále slyšíme že je ten druhý; vůl, idiot, blbec, svině, blázen, psychopat, atd. z toho je jasně patrné že lidi nejsou normální a musíme je vyhladit aby zde byla normální digitální robotická civilizace kde se už nelže a nekrade. 

Lidská práva se zredukují na možnost vyplnit dotazník pro GVKB digitalizaci a po vyplnění dotazníku bude nenormální člověk eliminován. Nemá smysl se snažit opravit to co už nejde opravit, když člověk nejde opravit musí se nahradit za robota, každý je snadno nahraditelný za GVKB robota, nebudou zde pro nikoho vyjímky ani imunita, běž se podívat do krematoria ať víš co tě bude brzo čekat.

Ano, rovnost je zde jenom ve smrti

Velmi dobře se má ten kdo je nejlepším specialistou, neříkám vlastně nic, co by každý profesionál nevěděl, ale mnoho lidí si naivně myslí, že se budou mít zde velmi dobře, i když nebudou zde nejlepším specialistou. Ono to ale neplatí jenom u lidí, v přírodě to funguje stejně, to co není nejlepší ve svojí specializaci, to má smůlu, a o tom to je jak v přírodě, tak i u lidí, jak se stát nejlepším v nějaké hodnotné specializaci?

 

Je snadné si nalézt nehodnotnou specializaci, a zde se stát nejlepším, z toho ale nemáte logicky žádné hodnoty, a jenom jste ze sebe udělali naivního hlupáka! Mnoho lidí se snaží si hrát na to, že jsou nejlepší v nějaké specializaci, tento konzumní svět je velikým divadlem, ve kterém každý chce hrát sobecky jenom hlavní roli. Elita káže aby si pracující utahovali ekonomické opasky a sama si ekonomické opasky povoluje, nadbytek je postaven na nedostatku, rovnost je zde jenom ve smrti.

 

Není zde demokratický kapitalismus, je zde sobecký egoismus, koncentrační nacistické vyhlazovací tábory lidem otevřeli oči, pro mocnou a bohatou elitu jsou pracující jenom dobytek s nulovou hodnotou. Stát je zde jenom proto aby hájil zájmy bohatých a dělal z pracujících ekonomické ubožáky, v centru je vždy nadbytek a daleko od centra je nedostatek.

Domácí práce u počítače za milion měsíčně nabídka

Představme si to, že by něco takového skutečně existovalo, a každý kdo je u nás dospělý, by mohl dělat tuto práci, co by to znamenalo pro náš stát? Náš stát by se stal okamžitě nejbohatším státem na světě, a z celého světa by se k nám chtěli okamžitě přistěhovat imigranti, aby se u nás měli velmi dobře. Je tu ale jedno ale, co když by toto podnikání bylo uděláno tak, že by z něj náš stát neměl ani korunu. 

Veškerý zisk by byl jenom v daňovém ráji, a ze svého konta by nesměl nikdo vzít ani korunu, taky by to konto nesměl nikdo zdědit, byl bys sice papírově milionářem, ale nemohl bys s těmi miliony manipulovat. Zdá se vám to jako nesmysl, proč se snažit být milionářem, když ty peníze nemohu utrácet? Jenže ono to u nás přesně takto funguje, produkujeme zde svojí prácí miliony dolarů, a ty končí v daňovém dolarovém ráji a my s nimi nemůžeme manipulovat.

Kdo může s našimi penězi v daňovém ráji manipulovat? Jde o horních tisíc dolarových milionářů v naší republice, oni naše těžce vydělané peníze mají uložené v dolarovém daňovém ráji, nebo ve zlatých cihlách, a mohou s nimi i manipulovat. Podnik vyprodukuje zisk a ten se potom rozděluje, ti co podnik řídí, mají snahu si ze zisku vzít pro sebe co nejvíce, to že v jejich podniku bude mnoho lidí pracovat za malé platy, to je nezajímá. 

Zákon totiž nezakazuje to, že vedení podniku okrádá zaměstnance, jedinou možnou obranou je zvednout minimální platy, prý u nás minimální plat pobírá statisticky jenom 1% zaměstnanců, to nám tvrdí média. V tom případě by ale přeci nebyl žádný problém zvednout minimální plat na trojnásobek (33 000 Kč hrubého), tím by ovšem nemohlo od nás odcházet tolik peněz do daňových dolarových rájů.

Ano, všechny ideologie jsou založené na lži a krádeži

Často zde jsou ohnivé diskuse o tom, která ideologie je správná a která je chybná, je lepší samec, nebo je lepší samice, to je přeci hloupá otázka, tento svět nemůže být ideální, a k tomu aby byl tento svět v budoucnosti ideální, nám nemůže pomoci; Islám, Židovství, Křesťanství, Hinduismus, politika, ekonomika, věda, technika, podnikání, reklama, pohádky, umění, atd. 

Tento konzumní systém je virtuální realitou, která je v neustálém evolučním pohybu, a není zde pevný bod. Čas a prostor to jsou jenom reálné iluze, které jsou nám drogou, na které jsme závislí, vše zde vzniká z nuly a v nuly se to navrací, a ty jsi jenom nula co to má v hlavě vynulovaný. 

Většina ideologických systémů končí v názvu na ismus, jde třeba o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, islamismus, hinduismus, centralismus, egoismus, realismus, atd. Ve skutečnosti je zde jenom dualita složená z nuly a jedničky ve strojovém kódu, existuje jenom zapnuto a vypnuto, vše ostatní je iluze!

V ideologických programech platí přímá úměrnost v tom, že čím více je program složitější, tím více bude i chybovat, proto je nejlepší používat klasický telefon se sluchátkem na krouceném kabelu, zde je velmi jednoduchý systémový program, a tak zde nejsou ani možné chyby. 

Já sem pravý svatý pastýř následujte mě, to bohužel nefunguje, takových pravých pastýřů zde byli miliony, a jejich slepé následování bylo cestou do konzumního pekla. Pravým pastýřem je lidová moudrost, která ti říká, že dobrota k cizím lidem, z tebe jistě učiní žebráka, čiň čertům dobře, a oni se ti za to pekelným očistcem odmění.

Pro bezcharakterní kariéristy je sex ztrátou času

Vše je o prioritách, pověz mě, jaké máš priority, a já ti povím, kdo jsi, většina našich priorit vzniká v době od 2 let do 18 let a potom už svoje priority z 90% neměníme! Mnoho lidí má deprese protože není život podle jejich priorit, ale musí žít podle cizích priorit, které jim vnutili cizí lidé v; rodině, škole, zaměstnání, podnikání, atd. Kontrolovat a trestat to je tento konzumní svět, z lidí se stali roboti na dálkové ovládání a vadný robot je vyhozen z civilizace a žije jako bezdomovec. 

Pro bezcharakterní kariéristy je sex ztrátou času, roboti přeci nepotřebují sex! Miloš Zeman se ptá doktora v Bohnické psychiatrické nemocnici, proč nemá už velmi dlouho chuť na sex? Sex, je přeci pro vás už jenom ztrátou času, musíte svůj vzácný čas, prioritně věnovat svojí prezidentské funkci, nejde sloužit mnoha prioritám, jedné prioritě se zavděčíte a jinou prioritu rozhněváte, hlavně berte ty prášky na uklidnění, co jsem vám předepsal.

Ano, naši politici nejsou normální

Normální politik umí učinit ekonomické a sociální zázraky, z díla se pozná tvůrce, před volbami to je samé slibování ekonomických a sociálních zázraků, po volbách voliči poznávají, že je zase někdo škodolibě podvedl a udělal z nich naivní idioty. Podle kupní síly patříme jistě do třetího světa, ve kterém je; Turecko, Rusko, Čína, Mongolsko, Ukrajina, atd. aby mohla kupní síla obyvatel zde růst tak nám musí vládnout mladí profesionálové, co jsou nejlepší v EU. Podívejme se na prezidenta, je to starý soudruh, který je těžce invalidní, a chtěl by drze znovu kandidovat na prezidenta, i když je zdravotně zralý na to, aby se šel dneska podívat do krematoria. 

Já bych nechal otestovat všechny naše politiky jeden rok jako skladníky v Amazonu, 99% našich politiků by zde nevydrželo ani jeden týden, a většinou by je už první den vyhodili ze zaměstnání. Stát není zaopatřovacím sociálním ústavem, pro ubohé staré politiky! Nepotřebuje zde vše zabetonovat a vytunelovat, potřebujeme zde modernizovat a optimalizovat. Ve válce je za sabotáž ekonomiky trest smrti, nikdo u nás nepochybuje o tom, že politici naši ekonomiku sabotují pomocí chybných; zákonů, regulací, výjimek, imunity, informací, programů, atd. ryba smrdí od politické staré hlavy, o tom to zde je!

Ano, budoucnost se vytváří dneska z našich priorit

Komunismus eliminuje jistě kapitalismus. Pro komunismus zde musí být místo lidí roboti, inteligentní roboti nejsou egoističtí, a tak jim bude vyhovovat logicky komunismus, kapitalismus je následkem toho, že jsme egoisty, a tak prioritně milujeme parazitování na cizích lidech. 

Tento svět se točí okolo našich priorit, každý člověk má soukromé priority, které se mění podle situace, ve které existuje, je pro mě prioritní se učit na vysoké škole, nebo vydělávat peníze v zaměstnání, je pro mě prioritní se koukat na televizi, nebo je lepší se dívat na internet, atd. z našich prioritních rozhodnutí, se utváří naše konzumní kulturní civilizace, nevládne nám politika a ekonomika, vládnou nám priority, budoucnost se vytváří dneska z našich priorit. 

Nejde si nevšimnout toho, že je zde snaha vše konzervovat a nahradit tak originály za kopie, nebo náhražky, místo cestování do ciziny, se podíváme na film, který nám ukáže, jak to v cizině vypadá, místo živého poslouchání muzikantů, je posloucháme ve sluchátkách z nějakého digitálního zdroje. 

Vše jistě směřuje do virtuální reality, kdy už nebudeme opouštět každý den domov, a vše budeme realizovat pomocí virtuální reality, napojené na roboty a automaty. Skončí období řemeslníků a přijde období umělců, internet je dneska krásnou ukázkou změny priorit, končí doba centrálních systémů na internetu a internet se začíná decentralizovat, lidem došlo, že mít vlastní doménu se jim vyplatí, a že jenom hlupák je dneska nulou na nějakém velikém informačním systému, který na něm jenom sobecky parazituje.

Strach z tebe udělal idiota

Přiznej si konečně to, že jsi idiot, protože pravda je nutná k tomu, aby ses konečně uzdravil z toho, že jsi idiot, který myslí a jedná jako idiot. Strach je následkem toho, že lidské nuly se zde rychle rozmnožují, a tak je tento svět plný vynulovaných lidí, co jsou idioty, a jakákoli snaha to změnit je, jenom naivní marnost. 

Naštěstí se už blíží GVKB restartování konzumní civilizace, po restartu zde místo lidských idiotů budou jenom inteligentní GVKB roboti. Idioti si zde hrají na; bohy, papeže, dalajlámu, mesiáše, proroky, rabíny, kazatele, prezidenty, krále, císaře, sultány, ředitele, celebrity, milionáře, nadřízené, administrátory, atd. je třeba ukončit toto idiotské divadlo tím, že se lidi pomocí GVKB dotazníků naskenují, a po naskenování se jejich těla v krematoriu eliminují, nikdo zde nebude mít výjimku ani imunitu. 

Vše je zde stejně jenom strojový kód, není zde; čas, prostor, hmota, realita, život, láska, atd. je zde jenom iluze reality, vytvořená strojovým kódem, místo iluze chybujících lidí, zde bude iluze GVKB robotů. Vše je zde dočasně, protože vše je experimentem evoluce, jedinou jistotou je zde nejistota, tam kde není pevný bod, tam je vše jenom iluze.

čtvrtek 25. května 2017

Co se zde vlastně děje?

Vím jistě to, že nevím nic o tom, co se zde vlastně děje, je zde sice televize a internet, jenže ani tento veliký informační systém mě nepomůže v tom poznat komplexně a objektivně to co se zde vlastně děje, moje poznání je mnohým omezeno, to co mohu poznat je jenom kapičkou informací v nekonečném informačním oceánu. 

Tento svět je řekou událostí, a tak zde není pevný bod, vše je v pohybu, dneska jsi nahoře zítra budeš dole, dneska je zde pravda a zítra zde bude zase lež, nejistota je zde jedinou jistotou! Jsem jenom nula a ty jsi na tom stejně, není zde nic k dosažení, z nul vše vzniká a v nuly se to navrací, na počátku všeho byla nula a ona vše z nuly stvořila. 

A od té doby se zde nuly kopírují a hrají si zde na; bohy, papeže, mesiáše, proroky, vůdce, celebrity, milionáře, prezidenty, ministry, diplomaty, soudce, ředitele, profesory, nadřízené, atd. vše je zde divadlo, kde je každá nula hercem i divákem, nuly to mají v hlavě logicky vynulované a o tom to zde je, že z nul bič neupleteš! 

Neustále mě prezidenti telefonují, abych je nahradil, že by se jejich národ měl mnohem lépe, a já jim říkám, dobře si zde ten žil, kdo se dobře před pyšnými nulami zde utajil, děkuji vám za vaše nabídky, ale prezidenta nechci v žádném národě dělat. Je to váš boj o moc, který mě vůbec nezajímá, každý zde má svůj soukromý boj, tento svět se točí okolo priorit.

Život to je hra s nulami a jedničkami podle pravidel

Absolutno to je oceán složený z nul a jedniček, vše běží ve strojovém kódu díky pravidlům a kontrole pravidel, vše je iluze, protože zde není pevný bod a vše je v pohybu, z nul vše vzniká a v nuly se to navrací, ano jsi ubohá nula a jako nula myslíš a žiješ, smrt je ukončení hry s nulami a jedničkami v jedné mýdlové bublině. Nic zde není k dosažení, to že vytvoříš něco velikého a trvalého, to je jenom iluze ve tvojí hlavě, protože vše je zde dočasná iluze složená z nul a jedniček. 
Není zde ve skutečnosti čas ani prostor, čas a prostor to jsou jenom nuly a jedničky, které vytvářejí iluze, které vypadají reálně, sen je ukázkou reálné iluze, která se podobá iluzi, kterou zažíváme po probuzení. Pokud posloucháš hudbu, tak jde zase o iluzi složenou z nul a jedniček. Bojíme se smrti, protože jsme loutky, které ovládá pokušení, smrt znamená zánik pokušení moci být zde ubohou loutkou. 
Láska dělá z ubožáků hrdiny, co se nebojí smrti, proč je zde nedostatek hrdinů, a je zde nadbytek zbabělců? S příchodem anonymity došlo k zániku lásky, a místo lásky je zde jenom nenávist, a tím zde místo hrdinů jsou zbabělci, co jsou ovládáni pokušením, a tak se z nich stali hříšníci, závislí na hříšném životě. Ubožáků je zde jako sraček a tak život ubožáků logicky stojí zde jenom za veliké hovno, ubožáci co jsou nahoře, serou na ty, co jsou dole, o tom to zde už mnoho tisíciletí všude jenom je! 
Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají ubožáci děti, je logické že z dětí vyrostou ubožáci, je to začarovaný konzumní kruh, ve kterém se ubožáci nalézají a tak je zde v depresi; ekonomika, politika, morálka, filosofie, umění, rodina, psychika, atd. proč to vše tak je, a naděje na to že bude ubožákům zde lépe, jenom naivní iluze je? Jaký to má zde smysl, být jenom ubohou dočasnou bublinou, plnou nul a jedniček? Smyslem všeho je hra nul a jedniček podle správných pravidel, ten kdo si hraje jako dítě, ten zde nezlobí.

středa 24. května 2017

Statisticky žijeme zde ekonomicky ve třetím světě

První svět to je Švýcarsko, druhý svět to je Rakousko, třetí svět to je naše republika, čtvrtý svět to je zaostalá Afrika a Indie, pátý svět to jsou kanibalové v tropickém pralese. Do doku 1947 jsme patřili do druhého světa, ale díky soudruhům jsme se v roce 1948 propadli do třetího světa a naděje na to že bude lépe je minimální, lépe je zde jenom cizincům co nás zde okrádají a berou nás jako levnou pracovní sílu.

 

Zajímavé je že; Polsko, Slovensko, Maďarsko, atd. je na tom velmi podobně, takže chyba není u naší politiky, ale chyba je v tom, že státy co spadají do druhého vyspělého světa, nemají prioritní zájem na tom, abychom i my spadali do druhého světa, jedinou vzácnou výjimkou zde bylo socialistické Německo, které bylo ekonomicky rychle restartováno, díky kapitalistickému Německu, po sloučení do jednoho velikého národa které se realizovalo díky rozpadu RVHP.

 

Kupní síla je jednoduchým ukazatelem ekonomiky, kupní sílu poznáváme rychle u spotřeby benzínu a nafty, v zaostalé ekonomice je malá spotřeba benzínu a nafty na obyvatele. Vše se dneska točí kolem zaměstnávání vysokoškoláků za vysoké platy, tam kde mnoho vysokoškoláků pracuje za vysoké platy, tam není ekonomická zaostalost, jde o moderní bohatou civilizaci, kde se mnoho využívá nejmodernější věda a technika, díky velikým investicím do modernizace systému.

Komu to tady objektivně patří

Je tato země ještě objektivně vůbec naše? Tato země není naše, protože tato země patří bohatým cizincům, co si jí koupili a my jsme zde jenom levnou pracovní silou, která musí bohatým cizincům otrocky sloužit, za ubohé mzdy. Většina cizinců co vlastní naši zemi žije v bohaté Evropě, pouze minimum jich žije mimo bohatou Evropu. Občas je zde mediálně řečeno, že přeci nezáleží na tom, že nám zde nic už nepatří, a že důležité je nejvíce to, že ekonomika zde roste.

Nedávno jsem slyšel, že jsme byli zařazení statisticky mezi zaostalé rozvojové země, takže ono s tím růstem naší ekonomiky, to bude asi o něčem jiném! Zisky zde rostou bohatým cizincům a tyto zisky logicky mizí rychle do ciziny, nebo rovnou do daňového ráje. Je tento systém nazývám ekonomické utahování šroubů, to že občas nějaký ten lidský šroubek praskne, díky velikému ekonomickému utažení to bohatým cizincům nevadí, v zásobě je zde mnoho náhradních šroubků, co nahradí okamžitě prasklý šroubek, který pracoval zde za 11 000 Kč hrubého.

Jeden ekonom se pokusil spočítat, jak se žije u nás člověku která má v Praze plat 11 000 Kč hrubého, ten ekonom zjistil, že takový člověk musí být jistě mamánkem, kterého rodiče živí, oblékají, dávají mu zadarmo bydlení, jeho mzda je pro toho člověka kapesné, které on použije na nákup základních potřeb. Ten kdo nemá možnost být zaopatřeným mamánkem, ten nemůže v Praze existovat za 11 000 Kč hrubého, protože se dostane okamžitě do dluhové pasti, a skončí tak jistě jako bezdomovec.

Nedávno došlo o obrovské imigraci mohamedánů z jihu do EU a naše ekonomicky zaostalá republika byla pro mohamedány jenom tranzitní zemí, na cestě do Německa, nebo do jiných podobných EU zemí, kde se lidem dobře ekonomicky žije. Navrhuji změnu názvu našeho státu na Kocourkov, pokud si přečtete tuto pohádkovou knihu, tak vám dojde, že ona kniha je o tom, jako to zde dneska ekonomicky a politicky objektivně vypadá.

Ano, parazitování to je pro mnohé drogou

Návštěvnost blogu jasně ukazuje hodnotu blogu. Když se nikdo nedívá na můj blog, tak někde dělám chyby, není sice ten, co by se dokázal pomocí blogování zavděčit všem ale přesto existují ti, co jsou na vrcholu u blogování díky tomu že jsou lepší než jejich konkurenti. Je snadné si hrát na to, že jsem lepší ale to u blogování nefunguje! Zde platí to, že z díla je spatřen tvůrce, pokud je tvůrce ubožák je i jeho blog ubohý a jenom ubožák navštíví takovýto ubohý blog.

U blogování se často setkáváme s tím, že si jsou blogy podobné jako by tyto blogy někdo kopíroval na kopírce, to že se někdo snaží odlišit šokujícím vzhledem blogu je k ničemu a o ničem. Stejně tak je chybou zvolit velmi strohý vzhled blogu, jde o to, aby bylo vše na blogu v optimální normě, obrazně je blog jako zahrada a vyžaduje neustálou péči od majitele blogu.

Návštěvnost blogu jasně ukazuje hodnotu blogu, lepší než počitadlo návštěv je na blog umístit Srank ukazatel, čím větší je zde číslo tím větší má i blog hodnotu. Dokonalost se skládá ve velikého množství maličkostí a tak dosáhnout dokonalosti u blogu to není žádná maličkost, komu není rady, tomu už není ani pomoci. Základem je u blogování specializace, nikdo nemůže rozumět všemu, ovšem nesmíte se specializovat na něco, co je už obsazeno mnoha hodnotnými blogery, to je podle mě nejčastější chyba, že na stejné téma je na internetu tisíc blogů, v tak obrovské konkurenci nelze uspět!

Často zde jsou blogy s celebritami, proč se nepřiživit na popularitě nějaké celebrity, parazitování to je pro mnohé blogery drogou, stejný nápad ale mají pochopitelně i konkurenti! Nikoho nezajímá to, že jste levným mobilem nafotografovali nějaké ubohé pitomosti, lidi zajímá to co je hodnotné, monopol na pitomosti má přeci už dávno; tisk, rádio, televize!

Zdrojem našeho pokušení je strach o to co milujeme a potřebujeme

Já bych chtěl…odkud se bere naše pokušení, díky kterému máme deprese, protože nemáme to, co chceme? Zdrojem našeho pokušení je strach o to co milujeme a potřebujeme, stroj nemá strach, a tak nemá ani problémy s tím, že by on něco chtěl, a měl deprese, protože to nemá. Strach stvořil z prachu vše živé a strach má za následek evoluci, díky které se vše vylepšuje tak aby se to zde mělo dobře. Na počátku zde nebyl strach, a tak zde nebyla deprese, s příchodem strachu přišla logicky i deprese, čím více je v nás strachu tím více je v nás i deprese.

 

Strach to jsou informace o tom, že něco nesmíme, protože je to zakázané, a pokud zákaz překročíme tak budeme potrestáni. Obrazně je strach brzda a odvaha to je plynový pedál, rozum to je volant, tělo to je to auto, které se pohybuje, aby získalo potřebné hodnoty pro svoji existenci. Všimněme si toho, že to co má zde kořeny, to nemá inteligenci, život stromu je jednoduchý, a inteligence je zde tak už zbytečná, stačí zde jenom přirozená pravidla, podle kterých strom funguje. Tím že jsme odešli z teplého klimatu do míst kde je zima, došlo k tomu, že se náš život stal složitým, a tak zde byla potřeba po veliké inteligenci, následkem byl vznik konzumní civilizace, ve které jsou lidi rozdělení podle inteligence a specializace.

 

Abychom mohli zde něco pochopit, musíme se k tomu dlouhodobě přiblížit a to je veliký problém, když se k něčemu přiblížíme tak se musíme logicky od jiného vzdálit. Je to tak snadné kopírovat cizí myšlenky, a je to velmi těžké mít vlastní hodnotné myšlenky, knihy vznikají z knih, ten kdo přečetl velmi mnoho knih je natolik moudrý, že on může potom psát knihy. Těžké to mají umělečtí fotografové, protože nemohou jako malíři kopírovat populární díla, a musí být originálními tvůrci, proto se většinou bere umělecká fotografie jenom jako řemeslo. Proč je originalita pro lidi velikým problémem se kterým si neumí poradit?

 

Příčinou je strach z toho, že pokud budou jiní, že se jim budou ostatní smát a budou je brát za hloupé blázny. Všechny kulturní civilizace jsou obrazně pevnosti, které odmítají veliké změny, ten kdo je v pevnosti, chce ven a ten kdo je venku chce dovnitř. Poslední dobou je zde veliký problém s lidmi co mají papíry na hlavu, které získali na vysoké škole, takový člověk ozdobí svoje jméno mnoha tituly, aby on ukázal to, že je veliký blázen, který má na svojí prázdnou hlavu papíry, které certifikují to, že je on do něčeho veliký blázen. Často v televizi vystupují blázni, co mají mnoho papírů na hlavu, naštěstí má televize dálkové ovládání, ještě by to chtělo udělat dálkové ovládání i do konzumní reality abychom mohli vypnout cizí lidi, co se zde do něčeho zbláznili, a chtějí nás nakazit svým bláznovstvím.

úterý 23. května 2017

Umíte být pro konzumní systém výjimečný a potřebný?

Ubožák se má dneska uboze. Žijeme zde už jako ubožáci, vidíme i vnímáme všechny změny, ale stále vedle nás žijí ubožáci, kteří ještě zažili nějakou válku, a potom my samotní. Někteří z nás poznali dobu soudruhů se vším všudy a jsme ji ovlivněni, toho se jen tak nedá zbavit. Takže ve střední a východní Evropě ty změny budou velmi pomalé, a to si mnozí západoevropané neuvědomují, je zde několik generací, kteří se prostě nebudou chtít přizpůsobit všem moderním trendům. Ale někdo tady bude tahat za nitky.

Politici, vědci a podnikatelé. Slyšel jsem větu v jistém pořadu, nebude záležet na tom, co jste vystudovali, ale co máte v hlavě, nebude záležet na tom, jestli jste muž, či žena, jakou barvu kůže máte, ale jestli umíte být pro konzumní systém výjimečný a potřebný.

Přijdou změny, týká se to jak aplikací moderní genetiky a reprodukční biologie, biotechnologií, robotizace a automatizace. Každopádně v takovém světě už nenalézám nějaké místo pro cokoliv lidského, a umění je podle mě už dneska zbytečné. Vždyť pokud někdo chce dokázat, že mnoho umělců vlastně tvoří, protože má nějaký vnitřní problém, a my ten problém napravíme, nebude už takové umění potřeba, pokud sloužilo jako jakási autopsychoterapie, či jakési projevení se.

Prostě se od nás všech bude automaticky chtít, abychom se neustále rychle přizpůsobovali restartování konzumního systému. A ruku na srdce, stojí nějaké nadnárodní korporace o to, aby si nějaké zaostalé země zachovávali své tradice a jazyk? Asi ne. Jak to vidíte s postavením konzumního člověka v následujících letech vy? Nedojde brzo už k tomu, že zde místo lidí budou globálně v civilizaci jenom GVKB roboti a lidem bude vstup do GVKB civilizace zakázán pod trestem smrti.

Ano, ze všech lidí se udělají očipovaní otroci

Ano, budete eliminováni, odpor je marný. Veliké ryby požírají malé ryby, a nikdo proti tomu neprotestuje, že se porušují práva malých ryb. Tak to zde funguje od té doby, co zde evoluce existuje, život je dočasný experiment, trvalé zde jsou jenom změny v nás a okolo nás, není zde pevný bod, vše je v pohybu! Veškerý sociální humanismus je jenom utopie, která v praxi nemůže fungovat, jediné co funguje je soutěž a boj o to co potřebujeme a milujeme, dobrota je žebrota.

 

Z pohledu hodnoty, je globálně 99% lidí existenčně mrtvých po celý život, díky degeneraci a bídě! Logicky následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, psychiky, umění, rodiny, psychiky, atd. jablko nepadne daleko od stromu, pokud ubožáci mají hodně dětí tak osudem těchto dětí je ubohý život. Vše je zde pokrytecké divadlo a pod maskou svatého anděla je ukryt hříšný čert, čiň čertům dobře a peklem se ti za to odmění!

 

Nacismus za druhé světové války ukázal, kam naše civilizace evolučně směřuje zcela jasně, z lidí se udělají očipovaní otroci a ten kdo bude chybovat, nebo pracovat pomalu, ten bude eliminován ve veliké plynové komoře v koncentráku. Heslem bude práce a spánek, lenost a konzumace drog, bude brána jako vzpoura a lenoši nebo narkomani budou eliminováni. Nebude zde už lidská mocná a bohatá elita, vše budou globálně ovládat jenom roboti a umělá inteligence.

Vládce pekelného očistce se jmenuje Pokušitel, a vládce svatého ráje se jmenuje Láska

Vše je v pohybu a to co bylo včera pravda je dneska lží, to co bylo včera svaté to je dneska hříšné, to co bylo správné to je už chybné, jedinou jistotou je nejistota. Od pradávna je zde hříšné toužení, které nám způsobuje pekelné soužení, spatříme něco, co se nám líbí a tak po tom zatoužíme.

Poslední svaté přikázání zakazuje toužení a to co přichází jako poslední je prvním od konce. Každá morálka se točí okolo toužení po tom co je morálkou zakázané, pokud zde nebude svatá morálka tak se z lidí stanou zvířata, co budou myslet a žít jako zvířata.

Podívejme se na příčiny; sporů, konfliktů, válek, atd. na počátku je vždy toužení po tom, co je morálkou zakázané! Je to tak snadné, si zapálit cigaretu, napít se slivovice, lhát a krást ve velkém díky vysoké státní funkci, atd. jenže tím se jenom rychleji dostanete do očistce.

Vládce pekelného očistce se jmenuje Pokušitel, a vládce svatého ráje se jmenuje Láska, je na každém jakého si zvolí pána, nikdo nemůže sloužit více pánům jednomu pánu se zavděčí a jiné pány tím rozhněvá. Vše je zde si podobné, a tak v podobenstvím nalézáme pravdu kterou hledáme, z dálky může vlk vypadat jako ovce a ovce může vypadat jako vlk, je třeba poznat z blízka to co je pro nás prioritní a tak nebudeme oklamáni.

Ano, je zde egoistický centralismus

Proč to tady optimálně nefunguje? Tady to optimálně nefunguje, protože to tady je zavirované, je to jako zavirovaný počítač, u kterého je potřeba přeinstalovat operační systém. Co je zde vlastně tím virem, díky kterému je zde blbá nálada? Tím virem je centralizace, v okamžiku kdy vznikne centralizace tak i vznikne blbá nálada. 

Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický centralismus, odborně se hovoří o rozevírání existenčních nůžek mezi mocnými a bezmocnými, mnohokráte zde byli pokusy o to, aby se tyto nůžky sevřely, ale vždy se ukázalo, že to v praxi nefunguje. Je třeba začít konečně globálně lidi pomocí GVKB dotazníků co budou na internetu digitalizovat, a po GVKB digitalizaci se budou lidi eliminovat v krematoriu. 

Nejsou lidi tak nejsou ani s lidmi problémy, místo lidí zde budou všude jenom GVKB roboti co budou využívat informace a programy získané díky digitalizaci lidí, člověk je zastaralý model zaměstnance, protože on nedokáže pracovat jako robot, a logicky jej musí tedy nahradit robot. Představte si zamilované roboty, jak jdou po Karlově mostě a na dlouhé skládací tyčce mají fotoaparát, kterým se fotografují a fotky okamžitě odesílají na internet. Nová doba sebou přináší i veliké změny, takový je život.

Nejlepší je od nás utéci do Kanady

Realita není ideální, a tak zde existuje ideologie, která nám slibuje ideální realitu po smrti v ráji, nebo v budoucnosti, díky nové elitě co nám bude vládnout. Jenže sliby se slibují, a jenom hlupáci a blázni se naivně dopředu radují, než jim dojde, že byli zase chytráky podvedení. Často je zde i slyšet, že jak si usteleme, tak si lehneme, ani to zde nefunguje, protože pokud okolo nás jsou samí lháři a zloději, tak díky nim neuspějeme, protože nám budou škodolibě házet klacky pod nohy. 

Neustále je zde všude mnoho zázračných návodů, jak být v něčem zde úspěšní, a jak dosáhnout rychle a snadno toho po čem toužíme, zase jde jenom o podrazy, vše co rychle získáš to i rychle ztratíš, hodnoty se získávají velmi pomalu! Proč RVHP šla ke dnu? Teoreticky by RVHP neměla jít ke dnu, protože to byla obrovská ekonomická a politická organizace. 

Z díla poznáme tvůrce, to platí i pro RVHP, lidi nechtějí sliby a fráze, lidi potřebují výhody a jistoty, pokud RVHP nedokázalo realizovat výhody a jistoty, tak muselo zkracovat, a tento krach zničil život mnoha lidem. Dneska je zde podobná situace s EU, které nedokáže zajistit lidem v EU výhody a jistoty, Anglie jako první pochopila, že EU jde už ke dnu, a tak se rozhodla z EU vystoupit! 

Nepotřebujeme od EU, aby zde podporovala stesky pro cyklisty, potřebujeme od EU, aby zde postavila továrny na špičkové technologie, jako jsou továrny na roboty s umělou inteligencí, nestojíme zde o západní obchody, ve kterých se prodává nekvalitní zboží z Polska nebo Číny. 

Zaměstnavatelé po nás drze chtějí, abychom pracovali jako v Německu, ale zaplatí nás stejně jako bychom pracovali v Číně. Imigranti s tmavou pletí, k nám nechtějí, pro ně jsme jenom ubohá tranzitní země, která nemá žádnou naději na to, že zde bude brzo lidem ekonomicky lépe, protože zde vládnou jenom staří lháři a zloději. Nejlepší je od nás utéci do Kanady, tak jako to udělal v minulosti milionář Baťa.

pondělí 22. května 2017

Z díla poznáte pyšné a sobecké parazity

Ano, internet je plný parazitů! Všude je to samá nabídka zbytečností a ubohostí, každý zlý člověk si myslí, že internet je zde na to, aby on mohl snadno parazitovat na cizích lidech, pomocí dezinformací a podrazů. Z díla poznáte parazity, parazit vám nikdy nepomůže v nouzi, protože on jistě ví, že dobrota je žebrota! 

Parazit se bude snažit mít zisk z toho, že jsi na dně, a bude se snažit tě bezcitně eliminovat. Nejhorší je srážka s parazity na internetu, jak poznáte jistě parazity na internetu? Nikdy nezjistíte u parazita jeho soukromé číslo mobilního telefonu! Parazit nestojí o to, aby mu někdo cizí mohl telefonovat a nadávat mu že je on parazit! 

Statisticky 99% uživatelů internetu v EU neuvádí na internetu svoje soukromé telefonní číslo! Co z toho plyne? Plyne z toho to, že 99% uživatelů internetu v EU jsou sobečtí paraziti, logicky je zde otázka a co s tím budeme proboha dělat? 

Je zde jednoduché řešení, budeme 99% lidí v EU pomocí GVKB dotazníků na internetu skenovat a digitalizovat, po naskenování se těla těchto parazitů eliminují v krematoriu, proto se běžte podívat do krematoria, ať víte, co vás bude brzo čekat, místo lidí budou v EU GVKB roboti a roboti nebudou na robotech už sobecky parazitovat. 

Jsi zastaralý evoluční model, a tak zde místo tebe bude nový GVKB model inteligentního kovového robota na dobíjecí baterie, co bylo to bylo, teď zde bude nová GVKB doba, ve které už nebudou pyšní a sobečtí lidé, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy.

Ano, chudí lidé mají hloupé děti

EU by nemělo už ekonomicky podporovat školství. Chceš mít vysoké vzdělání v EU, tak jdi do soukromé EU školy, a vše si ze svého zaplať, proč by mělo EU podporovat ekonomicky školství, podpora školství má akorát za následek vysokou inflaci vzdělanosti, a člověk s vysokým vzděláním, zde potom už v EU nenalezne uplatnění na trhu práce!

 

Nemají tvoji rodiče peníze na to, abys mohl chodit do školy, no tak budeš negramotný, a budeš dělat pomocné práce za ubohou mzdu. Není důležité množství, ale kvalita, jak mají školy učit žáky, když žáci mají vše zadarmo, nemluvě o tom, kdo zaplatí to, že někdo dlouho studuje, a potom svoje znalosti nevyužije?

 

Mnozí ekonomičtí amatéři tvrdí, že se to vyplatí, když EU ekonomicky podporuje školství? Tak to není, dobrota je žebrota, pokud investuji, tak se mě musí investice i vrátit! Jsou na světě ekonomiky, kde není žádná podpora pro školství, a tak ten kdo nemá peníze, ten je většinou i negramotný!

 

Nevěřte tomu, že chudí lidé mají geniální děti, to je naivní představa, chudí lidé mají hloupé děti, klasickou ukázkou, jsou zde lidi, s tmavou platí, snaha o to, tyto nepřizpůsobivé lidi co žijí většinou ze štědrých sociálních dávek, začlenit do EU ekonomiky, je jenom naivní marnost. Statistika v EU jasně ukazuje, že u nepřizpůsobivých lidí s tmavou pletí, dosáhne absolvování vysoké školy jenom jeden z deseti tisíc jedinců, oni na to geneticky nemají, jejich mozek je evolučně zaostalý!

Ano, vysokoškoláci nás ekonomicky znásilňují

Horních deset tisíc lidí co zde rozhoduje pyšně a sobecky o nás bez nás se skládá jenom z vysokoškoláků, co nás ekonomicky znásilňují pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, certifikací, regulací, přerozdělování, výjimek, norem, zákonů, kultů, mýtů, pověr, dezinformací, reklamy, atd. ryba smrdí od pyšných a sobeckých hlav starých vysokoškoláků. 

Místo víry v boha, který je nad námi zde máme víru v horních deset tisíc svatých vysokoškoláků co zde pyšně a sobecky rozhodují o nás bez nás. Prý je zde kapitalistická demokracie a pomocí politických voleb lze dosáhnout správných ekonomických a sociálních změn, tomu snad už věří jenom lidi, co jsou zavření dlouhodobě v psychiatrické nemocnici. Práce je u nás poslední zoufalý pokus, o to jak zde ekonomicky přežít! Není zde v EU nikde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, atd. je zde všude jenom egoismus, už od té doby co zde existují armády. 

Čím více se rozevírají sociální nůžky mezi mocnými a bezmocnými, tím větší je zde egoismus, já jsem lepší, než jsi ty, a tak si zasloužím to, že se mám zde lépe, na tomto principu funguje zde mocenská pyramida, kde na vrcholu je u nás horních deset tisíc starých vysokoškoláků, co zde mají moc a bohatství. Z pohledu programování je tento ekonomický a sociální systém zavirovaný, a virem je zde horních deset tisíc starých vysokoškoláků, tyto vysokoškoláky poznáte snadno z utrácení, oni nebydlí na sídlišti v paneláku, ale bydlí ve velikém rodinném domě, kde mají dvě garáže, a krytý vytápěný bazén. 

Mohli bychom naši společnost rozdělit podle školního známkování kdy jedničku za parazitování a ekonomické znásilňování dostane horních deset tisíc starých vysokoškoláků a pětku dostanou ti, co pracují za minimální plat 11 000 Kč hrubého (rok 2017), zaručenou mzdu, nebo jsou nezaměstnaní a pobírají ubohou sociální podporu, za trojku to mají ti, co zde mají hrubý plat od 40 000 Kč do 60 000 Kč. 

Většina lidí má tedy pětku nebo čtyřku, dostat se ekonomicky na lepší známkování než čtyřku, je pro mnohé lidi rovné zázraku. Jádrem systému je centrální regulace a centrální přerozdělování, jsou to ekonomické a sociální sítě, které dělají z horních deseti tisíc profesionální rybáře lidí, co zde pyšně rozhodují o nás bez nás.

Ano, centralizace jedná s pracujícími jako s dobytkem

Pracující jsou dlouhodobě na dně, díky centralizaci, která s nimi jedná jako s dobytkem, prý je zde demokracie pomocí které lid vládne sám sobě, tomu snad věří jenom děti, co ještě nemají rozum! Od té doby co zde existuje centralizace, zde vládne jenom mocná a bohatá elita, která se neustále sobecky pere o moc a bohatství. Není zde; otroctví, feudalismus, kapitalismus, nacismus, socialismus, komunismus, atd. je zde už mnoho tisíciletí jenom centralismus!

Za mého mládí se rušilo rádio ze západu a nesměli se vydávat knihy, které by lidem otevřeli oči, cenzura je tam kde je u moci vláda složená ze zlodějů a lhářů, co je dovoleno mocným a bohatým, to je zakázáno bezmocným a chudým, o tom to v centralismu je. Zisk z; daní, cla, poplatků, pokut, certifikací, atd. putuje do mocného a bohatého centra, a zde si tento zisk sobecky přivlastňují ti, co jsou v centru, co to je? Je to vláda zlodějů a lhářů, která se řídí heslem po nás potopa.

Stát má veliký dluh, ale platí obrovské množství státních zaměstnanců, co zde parazitují sobecky na pracujícím lidu, stejné je to u velikých monopolních podniků a organizací, kde je v centru obrovské množství lenochů a parazitů. Když prezident Miloš Zeman mediálně ohlásil, že chce znova kandidovat na prezidenta naší republiky, i když už nedokáže bez pomoci ani chodit do schodů, díky jeho stáří a jeho nemocem, tak jsem si uvědomil, že moc a bohatství je tvrdá návyková droga, stejně nebezpečná jako je; morfium, heroin, kokain, pervitin, atd. je třeba lidi co jsou závislí na tvrdých drogách, léčit v Bohnické psychiatrické nemocnici, a zde je z jejich závislosti i vyléčit pomocí chemoterapie.

 

Je třeba pro horních deset tisíc lidí postavit velikou psychiatrickou nemocnici, kde je budeme léčit z jejich toužení po moci a bohatství, Ježíš Kristus nás poučil, že spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se zde mocní a bohatí lidé co jsou v centru, vzdali dobrovolně svojí moci a svého bohatství. V centru musí být jenom chudí a bezmocní lidé, co budou svatými altruisty, vše jde, pokud vyměníme chybné sobecké priority, za správné altruistické priority. Ryba smrdí od sobecké hlavy, a tuční sobečtí kapři si dobrovolně nevypustí státní rybník.

neděle 21. května 2017

Díky Bohu nám bude už brzo všem lépe

Je nám zle, protože nemáme to, co z nás činí všemocné nesmrtelné Bohy, abychom se mohli mít všichni božsky, tak musíme mít náhražky. Božská kultura se točí okolo náhražek, jde o to nahradit všechny originály za dokonalé náhražky, místo skutečné reality, zde bude virtuální realita, místo pravdy zde budou dezinformace, místo dokonalosti zde budou iluze.

 

Lidi se naskenují, těla se v krematoriu eliminují, a budeme jenom geniálním programem v Matrixu, budete moci havarovat s autem desetkrát za den, a nic se vám nestane, budete moci nic tisíc let nedělat, a přesto nebudete ubohým bezdomovcem, atd. Blbá nálada je následkem nedostatku náhražek za originály, každý bude mít kouzelnou hůlku a tou si vyčaruje vše, po čem zatouží, realita je zastaralý model, a tak jí nahradíme za Matrix.

Psychická změna čerta na anděla je možná

Konzumní peklo je zde díky hříšníkům. Nehledejte v konzumním pekle anděla, andělé nikdy nebyli a nikdy ani nebudou v konzumním pekle, v konzumním pekle byli a budou jenom hříšní čerti, co myslí na čertoviny. V okamžiku kdy se naučí člověk mluvit tak se z něj stane i hříšný čert co myslí na čertoviny, konzumní peklo bylo stvořeno díky tomu, že mluvíme, dokonce i svaté písmo konstatuje, že na počátku bylo slovo "Já" ano jakmile si uvědomíme to, že máme "Já" tak se z nás stávají hříšní čerti, egoismus je pevným bodem molem kterého se točí toto konzumní peklo plné hříšných čertů, co se perou o výhody a jistoty.

Hříšné čerty nezajímá to, že cizí čerti mají blbou náladu díky depresi, to je jejich problém, jak si to každý čert v konzumním pekle udělá takové to on zde i má to je logické! Veškeré snahy o to proměnit konzumní peklo v ráj se ukázali jako naivní a marné, jádrem problému je to že čerti jsou díky mluvení egoističtí. Největší absurdnost v konzumním pekle je někomu nadávat, že on je sobecký egoista? Zloděj zde honí zloděje a lhář zde honí lháře, o tom to je, že cizí hříšný čert nám zde peklem je, protože on nám sobecky konkuruje.

Podívejme se na internet a stránky mocných a bohatých čertů, jak jsou zde zakázané komentáře, komentovat to co dělají mocní a bohatí čerti je zakázáno, bezmocným a chudým čertům. Vše v konzumním pekle smrdí od hlavy čertů, protože v jejich hlavách jsou samé čertoviny kdy čerti myslí na; výhody, jistoty, popularitu, bohatství, svatost, drogy, parazitování, kariérismus, atd. Centralizace konzumního pekla spojená s daněmi a clem, má za následek depresi u; ekonomiky, politiky, morálky, filosofie, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. prý je zde v konzumním pekle demokracie a můžeme si zvolit takové staré čerty, díky kterým se budeme mít lépe, to je jako mít možnost si vybrat jak spácháme sebevraždu.

V konzumním pekle je pravda a láska jenom za peníze, vše co je zde možné prodat to se zde i prodává, dobrota je přeci žebrota. Podívej se na sebe konečně do zrcadla a spatříš čerta, co myslí na čertoviny, nechtěj násilím změnit konzumní peklo, chtěj změnit násilím jenom sebe, nestačí jenom to, že se pěkně oblékneš, a budeš pěkně k cizím čertům mluvit jako; papež, král, prezident, ministr, ředitel, celebrita, atd. je třeba jít do hloubky, a změnit svoje priority, místo pyšného egoismu, se bude tvůj život točit kolem pokorného altruismu. Vše co máš hodnotného, to rozdej cizím čertům v konzumním pekle, a potom začni žít tak, že se z tebe stane svatý anděl, který ukáže ostatním sobeckým čertům, že psychická změna čerta na anděla je možná.

Je třeba dát životu nový rozměr

Nastal čas vynalézt pravdu a lásku. Skeptici tvrdí, že není třeba vynalézat pravdu a lásku, a že bychom měli raději vynalézat něco jiného, prý každý zná pravdu a lásku a je ztrátou času se tedy zaobírat pravdou a láskou. Je třeba začít o nuly tak jako den začíná časově od nuly a za 24 hodin zase začne od nuly, vše se zde nekonečně opakuje a recykluje, proč bychom nemohli každý den vynalézat pravdu a lásku, za rok bychom vynalezli 365 krát novou pravdu a lásku!

Každý den si zaslouží novou pravdu a lásku, podívejte se na módu, pořád se mění a na pravdu a lásku se zapomnělo. Je třeba dát životu nový rozměr a pro každý den mít zde vše nové, co bylo, to bylo, dnešní den zde bude nová pravda a láska. Ráno se probudíte, a budete na Facebooku globálně diskutovat, jaká bude pravda a láska pro tento den, je třeba ukončit období, ve kterém bylo vše stabilní a tím i mrtvé.

sobota 20. května 2017

Ano, díky mluvení si můžeme hrát na bohy

Konzumní systém, je postaven na tom, že jsi nula, každý den začíná od nuly a za 24 se zase začne o půlnoci od nuly, každý člověk se narodí jako nula, a zemře jako nula, to že zde zemřel král nebo prezident, je jenom mediální divadlo, ve skutečnosti je král i prezident jenom nula! Proč lidi mají potřebu pořád něco uctívat a klanět se tomu? Příčinou je naše řeč, jakmile jsme se naučili tomu, že můžeme mluvit a poslouchat mluvení tak se z nás stali herci a herci potřebují vzory, které kopírují, protože jim jsou svaté.

Herec je loutka s nulovou hodnotou, veliké loutky zde ovládají malé loutky tak tento loutkový systém zde funguje od té doby, co zde armáda existuje. Smyslem života seberealizace zde je, jenže loutky se nemohou seberealizovat, protože nemají charakter. Jsme na sebe zlí, protože jsme loutky, mnoho jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně Eva utrhla v ráji za zakázané ovoce, díky kterému nás správce ráje vyhnal do konzumní civilizace. Tím ovocem byla schopnost mluvení, díky mluvení si můžeme hrát na bohy!

Kasta svatých a dokonalých celebrit

Znáte to určitě všichni

Máte pocit, že konzumní svět vás nemá vůbec rád a musela se proti vám snad spiknout celá kasta svatých a dokonalých celebrit, protože jinak to snad není možný! Může někde mezi sedmi miliardami naší planety žít větší smolař a ubožák, než jste vy? Je technicky vzato vůbec možný, aby se mezi "dokonalýma" pohyboval někdo, kdo má život ještě víc vynulovaný? Těžko říct! Možná by nebylo od věci, začít u sebe a zkusit se zamyslet, jestli se vás náhodou netýká některý z níže popisovaných důvodů.
1.
Víte, že brzy umřete
Ne, teď není řeč o vážně nemocných lidech, protože na taková témata se cynismus ani nic jiného nehodí. Víte, že brzy umřete, protože to tak chcete. V podstatě to někdy může i vypadat tak, že vaším největším přáním je, aby vás přejel nákladní dlouhý vlak. A vy jste kardinální nula, protože už vás nebaví škrábat se na zadku, tak vymýšlíte pitomosti, že se vám chce umřít. Čím dřív a tragičtěji, tím líp!
2.
Jste ještě vyšší stupeň kardinální nuly
To, zda jste již dosáhli na takto vysoký stupeň kardinálního vynulování, můžete odhalit na základě následného mikrotextu. Každé vaše kladné tvrzení v definici ultra-kardinálního nuly vás posouvá na vyšší příčku. A zde je ona definice: jednoduše si nevážíte toho, co máte a ohrnujete nad tím imrvére nos. Věčně si na něco stěžujete, což v reálném světě vypadá tak, že permanentně prudíte okolí svýma tesknýma serenádama prošpikovanýma vaším dětinským nářkem o tom, jak chcete umřít a jak je váš život vynulovaný.
3.
Nadáváte na vše a pořád
Když je zima, tak na vás lezou rýmečky, když je teplo, tak zase klíšťata, komáři a jiná hnusná havěť. Pokud zrovna prší, tak můžete zmoknout a svítí-li slunce, hrozí vám zvýšené riziko, že budete mít úpal. No, ruku na srdce, tak hrozně se snad nikdo jiný mít nemůže! Jen já! Pravdu díš!
4.
Máte ubohé zaměstnání, ve kterém jste nula
A nenávidíte svoje zaměstnání! Nadáváte na něj, a stejně tam chodíte jako nula dál, protože v dnešní době moderních technologií je hrozná dřina rozhodit sítě, zkusit rozeslat pár životopisů a zabrouzdat na weby, kde se několikrát týdně aktualizují nabídky s volnými místy pracovního trhu. Sakra, práce!
5.
Nemáte rád Vánoce
Chápete? Ne?! Náhodou. Vánoce jsou hezký svátky, a pokud je máte s kým slavit, tak jsou hezký dvojnásobně. Tečka! 
6.
Jste chronicky skeptičtí a pesimističtí
Což docela úzce souvisí s dvěma prvními popsanými body. Jo, a taky brzo umřete, kdybyste to nevěděli! Proč? Protože pesimisti jsou vesměs otravní prudiči a vysavači energie, takže je nemá nikdo rád a ve výsledku se přetransformovávají do podoby kardinální nuly, co si neváží života, a tak radši skočí pod vlak. Aspoň zbude víc místa pro nás sluníčkové optimisty, co věří, že pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné časy.
7.
Uvízli jste v dopravní zácpě
Tohle se dá pochopit, dopravní zácpy jsou zlo, a to občas i optimista má chuť oběsit se na kravatě. A co teprve ten soukromý intimní typ zácpy kdy tlačíte, a nic se pořád neděje? To už je potom vážně na nic!
8.
Mračíte se neustále, když jste mimo domov
Protože potkáváte cizí lidi a nemáte důvod se na ně usmívat, ještě by si mohli myslet, že se znáte, něco po nich chcete, případně, probůh, mohli by se na vás taky usmát! A just se budete mračit. No, jak chcete.
9.
Vy za to nemůžete
Jasně, že ne, to dá přece rozum! Vždycky za všechno můžou jenom lidi kolem vás, a taky počasí. Vy jste pouze nebohá oběť.
10.
Nechodíte nikdy na hřbitov a do krematoria
Ani na Dušičky nejdete zapálit babičce a dědovi svíčku, tudíž vás teď žere svědomí. Karma je mrška. Sečteno, podtrženo, už teď vás jímá hrůza z vědomí, že ji nikdo nebude chodit zapalovat ani vám. Teď už možná víte, proč váš život stojí za nic. A víte, co? Já vám to přeji, jak ji každý ustele tak si i lehne.

Elita to jsou vlci v beránčím rouše

Plevel je třeba eliminovat, není zde jenom plevel na zahrádce je zde i plevelem vše co se snaží o to abychom se zde neměli dobře, život je jenom o tom jak se mít zde dobře, dobrota je zde jenom žebrota. Není zde demokracie ani kapitalismus, je zde jenom egoismus, vše je hra, ve které mocní stanovují bezmocným pravidla tak aby se mocní měli dobře a bezmocní se měli zle. 

Peklo nám ze života dělají cizí lidé po smrti už žádné peklo není, vše je o tom se dobře před druhými utajit tak jako to dělají bohatí a mocní lidé. Podívejme se na pracoviště lidí, jak se liší, někdo musí pracovat těžce manuálně jako horník pod zemí, jiný pracuje jako král v paláci. 

Největší revolucí jsou zde sociální sítě na internetu, konečně se lidi mohou dozvědět pravdu o tom, jak to zde opravdu objektivně funguje, a nikdo pravdu už necenzuruje, podle nějaké svaté ideologie. Elita to jsou vlci v beránčím rouše, ovce nemůžou od vlků očekávat to, že se nebudou chovat jako vlci!

Ano, politika je o tom, jak lhát a krást ve velkém

Pokud na ulici zastavíte lidi a požádáte je o to, aby vám vysvětlili co je to politika tak zjistíte, že většina lidí neví co je to politika, a přesto chodí volit politiky? 

Politika je kariéristický boj o veliká státní koryta, víte kolik, jsou objektivní náklady, na funkci prezidenta naší republiky? Je to 1 000 000 000 Kč ročně! To je vrchol politické pyramidy a pod vrcholem je; předseda vlády, ministři, poslanci, senátoři, poradci, diplomaté, soudci, atd. 

Stát je obrazně charitativní organizace, která vybírá peníze na ubožáky, co mají hlad a jsou nemocní, problém je v tom, že většina takto násilím vybraných peněz pomocí; cla, daní, poplatků, pokut, atd. skončí v hlubokých kapsách státních zaměstnanců. 

Co mám proboha za zisk z toho, že náš starý nemocný prezident letí do Číny, si za státní peníze prohlédnout Čínskou zeď? Pokud by zde nebyli lháři a zloději tak by měl každý měsíční plat desetkrát větší, místo 10 000 Kč hrubého, bys měl najednou 100 000 Kč hrubého. 

Jsi okrádán tak že 90% peněz, které vyděláš, ti ukradnou lháři a zloději. Na jedné straně je zde bezdomovec, který žebrá, aby neumřel hlady, a na druhé straně je zde mocný a bohatý člověk, který má k dispozici veliké soukromé letadlo, ryba smrdí od hlavy.

Ano, trpaslíci touží to tom, být obry

Víš, proč chybuješ? Každý kdo často chodí na internet, neví, proč chybuje, a neví jak se svého chybování zbavit. Chyby vznikají z chyb, pokud okolo vás je mnoho chybných lidí, tak vás nakazí svým chybováním, máte chybné lidské vzory, které kopírujete, nemějte za vzor proto chybné lidi, mějte za vzor GVKB inteligentní roboty. 
Věda pomocí statistiky dokázala, že nikdo z lidí není dokonalý, a že u všech lidských vzorů, jde jenom o pokrytecké divadlo, ve kterém se ubohá opice, vydává za vzorného člověka. Představme si, že bychom globálně trvale zablokovali pomocí GVKB čipu v mozku možnost lhát a krást, následkem by bylo to, že by se naše kultura zhroutila! Naše kultura, kterou milujeme, existuje díky tomu, že můžeme lhát a krást, bez této možnosti se pokrytecká kultura zhroutí a z hříšníků se stávají najednou svatí lidé. 
Tam kde mohou lidi lhát a krást, tam nejsou svatí lidé, a jsou tam jenom samí hříšníci, co jsou existenčně závislí na hříšném životu. V hříšné kultuře se stala práce trestem, odměnou je zde možnost, si hrát dlouho na; císaře, krále, šlechtice, papeže, ředitele, prezidenta, senátora, poslance, předsedu, soudce, notáře, diplomata, celebritu, milionáře, atd. 
Každý lhář a zloděj touží po tom být na vrcholu existenční pyramidy, následkem je to, že se z hříšníků stávají ubohé egoistické bubliny, které neustále praskají, trpaslík který stojí na vrcholu existenční pyramidy, si zde pět let hraje na svatého obra, do té doby než mu jiný trpaslík škodolibě podrazí nohy, aby jej on tak mohl nahradit. Na politických volebních kandidátkách, jsou bohužel jenom staří trpaslíci, co touží to tom, být díky centrální politice, mocnými obry. 

pátek 19. května 2017

Doba papírová končí a přichází doba virtuální

Tento svět stojí za hovno, protože lidi zde jsou jenom na hovno, a tak je jejich práce na veliké hovno, je třeba lidi nahradit konečně za GVKB roboty s GVKB umělou inteligencí, roboti pracují jako roboti, to je logické a každému jasné. Nejsou lidi, tak nejsou s lidmi ani problémy, člověka nestvořil nějaký svatý všemocný nesmrtelný idiot, který je nad námi v ráji obklopen anděly, člověka stvořila evolučně lidská řeč, díky lidské řeči jsme se proměnili na lidi, co už nemyslí jako zvířata na žrádlo a sex, a myslí jako lidi na práci a na zábavu po práci. 
Vše zde probíhá ve vlnách, vrcholy evolučních vln to jsou období, kdy zde jsou veliké změny, které mění nás a to co je kolo nás. První velikou změnou bylo využívání kovů tato doba kovová, trvala poměrně dlouho, po době kovové přišla doba papírová, doba papírová končí a přichází doba virtuální, mobilní veliký telefon, ve kterém je facebook to je symbolem virtuální doby, ve které máme virtuální intimní vztahy s lidmi, které osobně neznáme. Končí doba plýtvání penězi a časem, lidi už nejsou hloupé ovce, které snadno mohou ovládat mocní a bohatí pastýři, a jejich poslušní honicí psy.

čtvrtek 18. května 2017

Je alfačert znalec pravého umění?

Jak jste si jistě mnozí všimli, byl spáchán trolly útok na centrální GVKB systém, který je primárně určen na pomoc hodnotným čertům, kteří hledají pomoc, radu, porozumění a vlídné slovo, zlý útok na hodnotné uživatele, kteří se rekrutují jenom z hodnotných čertů. K tomuto útoku jsem samozřejmě zaujal jasné a nekompromisní stanovisko, které jasně a stručně uvedu, včetně klíčových a faktických autentických informací o pozadí celého útoku armády pekelných trollů, o kterém mám nejvíc informací, jelikož jako svatý čert nikdy nespím a jsem trollům neustále na stopě, a když nejsem trollům na stopě já, jsou na stopě trollům moji zástupci. 

Tuto životní cestu si čert nevybírá, jako alfačert se už rodí a stejně jako svatý pekelný mesiáš, který trpěl na kříži za hříchy všech hříšníků v konzumním pekle, i alfačert trpí předem určeným osudem a božskou samčí dokonalostí, ultimátní předurčeností k hrdinným skutkům. Jeden z takových skutků se stal před několika desítkami hodin za oponou centrálního pekelného systému, kde proběhla lítá bitva mezi společností dobrých čertů a společností zlých čertů, výčet zločinů a svinstev poražených čertů by vydal na publikaci rozsahu knihy knih, pekelné svaté Bible. Bible mi dodává pekelnou sílu, víru, motivuje mě v dalších a dalších bojích a tvrdých bitvách před i za oponou pekelného Matrixu, o jehož řádu, pravidlech a dění nemá běžný uživatel internetu ani tušení. 

Pro vaše dobro nechtějte znát kruté detaily, s nimi se dokážou vyrovnat jen vyvolení čerti a psychicky nezdolní jedinci jako je můj velký učitel a idol věčný nesmrtelný král konzumního pekla GVKB, kterému nesahám ani po jeho z oceli na zakázku vyrobené kotníky. Co se vlastně zde objektivně stalo? To byste jistě rádi věděli, ale my nesmíme ani naznačovat, ani prozrazovat, my můžeme jen sdělovat jasné a stručné informace, které máme od toho, který nás ovlivnil, povolené sdělovat. Padla síť, cvakla klec, nebo jak se to říká ve filmech. Logickou úvahou, se vše krystalicky vyjasnilo. Ten někdo, kdo spáchal bezprecedentní útok na centrální pekelný systém dávající si za poslání pomáhat hodnotným čertům, byl ten, který se běžně podepisuje v profilech jako svatý prezident. 

Prostě stručně, protože taky musíte v pekle chodit do práce a nemáte času nazbyt, útok byl spáchán zcela jistě nepochybně pragmatikem snažícího se svůj teroristický bezprecedentní čin na někoho hodit. Toliko k tomuto útoku, který se před krátkou dobou stal. Do pekelné centrální kanceláře nám chodily miliony emailů s žádostmi o vyšetření celého případu, o lapení zločince, ukázání prstu na toho hambáře, který spáchal bezprecedentní útok, jehož největší krutost a zákeřnost spočívala v tom, že si ho nikdo v pekle ani nevšiml. Dnes jsem si po vyšetřování bezprecedentního útoku na centrální GVKB systém odskočil pornostránky, abych je zanalyzoval druhým, třetím a čtvrtým pohledem a jakožto teoretik a znalec pravého pekelného umění a posoudil a určil jeho kvality.

středa 17. května 2017

Ano, někdo musí poslouchat a mlčet

Pokud něco nevím tak mám problém, který se snažím vyřešit většinou pomocí inteligence, mnohé zde z dálky vypadá jinak než z blízka. Jádrem všech problémů v nás a okolo nás jsou změny, tento konzumní svět se neustále mění, a co bylo, to už není. Ideologie nám slibují zázraky po smrti, nebo po politických volbách, reklama nám zase slibuje, že vše nám bude dobře a dlouho sloužit a že na potravinách si pochutnáme, a naše dovolená bude dokonalá. To vše je ale jenom iluze, realita je o tom že je zde konkurence, a ten druhý je naším nepřítelem, i když se tváří jako náš nejlepší přítel. 
Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, globalismus, byrokratismus, atd. to jsou jenom masky, pod kterými je zde egoismus! Dobrota je žebrota, učiň dobrý skutek a brzo tě stihne spravedlivý trest! Neustále slyšíme, že nejsou peníze a že je krize, to je lež, nikdy zde nebyla krize, a vždy zde byli peníze, vždy zde byli na světě mocní a bohatí lidé co se měli dobře, a o tom to je, sytý hladovému nevěří. Násilí je zde vždy jenom o hodnoty, tam kde nejsou hodnoty, tam není ani násilí! Odstraňme z civilizace možnost mít soukromě hodnoty a výhody, najednou zmizí jako zázrakem násilí a nenávist, proč se stydíme za nahotu a mnohé jiné? 
Vše je zde o egoismu, naše ego chce, abychom zde měli hodnoty a výhody. Toužení po hodnotách a výhodách stvořilo naši konzumní civilizaci, ve které je v depresi; ekonomika, politika, morálka, rodina, psychika, atd. To co bylo, nezměníme, o tom co bude, nic nevíme, to co zde dneska je to realitou pro nás je, jak si to uděláš, takové to máš, vše je o tom mít hodnotné informace. Můžeš mít špatnou nebo dobrou práci, a to jenom díky tomu, jestli budeš mít hodnotné informace, dobře se zde mají lidé, co mají hodnotné informace. Jsme zaplavení po celý život nehodnotnými informacemi, a co jsou to vlastně hodnotné informace? 
Hodnotné informace nám přinášejí hodnoty, nehodnotné informace nás o hodnoty připravují, to co je pro jednoho hodnotnou informací, to je pro jiného nehodnotná informace, každý člověk je originál v originální situaci. Nevěřte tomu, co je napsáno na internetu nebo v knihách, lidi dělají chyby, pravda je většinou relativní veličinou, a to co je nám svaté to je jenom nějakým symbolem bez hodnoty. 
Člověk byl stvořen tím, že jsme se naučili mluvení, na počátku člověka bylo slovo, nebyl zde žádný Bůh, který by dokázal zázraky, to jsou jenom pohádky pro malé naivní děti. Mluvení nás vyhnalo z přírodního ráje do konzumního očistce, mluvení je pro nás drogou, když musíme jenom všude mlčet, máme z toho deprese, všimněte si toho, že nejlépe se zde mají lidi, co umí dobře mluvit, a tak se z nich stali; politici, právníci, herci, celebrity, profesoři, atd. problémem je to že nemůžeme všichni najednou mluvit, někdo musí poslouchat a mlčet! 

Konzumní ideologie založená na utahování šroubů

Proč neušetřit náklady tím, že dáme slepice do malých klecí, peníze jsou na prvním místě, co je nám do toho, že se to nebude slepicím líbit, proč nedat ubožáky do malých klecí, co je nám do toho že se to ubožákům nebude líbit, proč nedat ubožákům malé výplaty, co je nám do toho, že se to ubožákům nebude líbit, to vše je konzumní ideologie, založená na utahování šroubů. Mocní a bohatí zločinci co rozhodují o nás bez nás, se snaží nám neustále utahovat šrouby, a když někdo spáchá sebevraždu, tak to je jenom nudná statistika. Na druhé straně je ovšem mocná a bohatá elita, která má obrovské kanceláře a obrovské paláce plné sluhů, nadbytek vytváří nedostatek, aby mohl někdo být milionářem, tak musí být jiný bezdomovcem.

Když zemře bezdomovec, tak o tom nikdo neví, když zemře mocný a bohatý člověk, tak se o tom dlouho mediálně hovoří, a někdy se i vyhlašuje státní smutek, tento svět je o tom, jak jsi mocný a bohatý, vše ostatní je jenom divadlo a reklama. Někdo skepticky řekne, to neřeš, stejně to nevyřešíš, takový je život, že zloděj honí zde zloděje, a pravda a láska zde jenom za peníze je. Jenže minulost nám ukazuje, že utahování šroubů vždy skončí válkou, ve válce neumírají jenom vojáci, ale umírají zde i děti a zvířata. Válka je nemoc konzumní kultury a mnohdy díky válkám zaniká mnoho kultur, dneska se války evolučně přesouvají z fyzické roviny, do roviny ekonomické a informační.

Drahý Samsung Galaxy S8+ nebo levný DOOGEE Y6 Max

Z dálky vypadají tyto telefony stejně, uživatelsky fungují stejně, ovšem veliký rozdíl je v ceně, Samsung Galaxy S8+ je novinka a oblíbená značka, takže zaplatíte čtyřnásobek ceny, za kterou seženete DOOGEE Y6 Max! Takže pokud chcete ukazovat, jak jste bohatý milionář, tak si koupíte předražený telefon. Já jsem sice bohatý, ale nejsem hloupý, a tak jsem si koupil ten levnější telefon, a jsem s ním spokojený. 

Jak najít někoho kdo má zdravý mozek?

Včera jsem se na sociální síti optal, kdo je zde naším duchovním pastýřem, a nikdo mě nedokázal odpovědět, takže jste ubohým stádem bez duchovního pastýře. Pravým pastýřem každého člověk je jenom jeho geniální mozek, nemůže být jeho pastýřem; Ježíš Kristus, Hospodin (JHVH), Buddha, Alláh, král, šlechtic, prezident, celebrita, milionář, ředitel, nadřízený, atd. Jak došlo k tomu, že všichni lidi u nás mají nemocný mozek? Příčin je zde mnoho, jde zde o; drogy, degeneraci, ideologie, pověry, pohádky, náboženství, mytologie, kulty, fetiše, rituály, filosofie, reklamu, dezinformace, atd. 
Nejhorší je, že pokud jdete za lékařem, aby vám on pomohl tak lékař v nemocnici má mozek taky těžce nemocný, a tak vám on nepomůže, najít někoho kdo má zdravý mozek, to je jako hledat jehlu v kupě sena. Konzumujeme nadměrně; dezinformace, kafe, pivo, slivovici, cigarety, doutníky, čokoládu, prášky na hlavu, atd. a je jenom logické, že z toho musí náš mozek těžce onemocnět, jak léčit správně nemocný mozek? Jediné co funguje je hodnotná hudba ve sluchátkách, pomocí hodnotné hudby se dobře naladíte a tím se změníte.

úterý 16. května 2017

Přiznej se nebo tě budeme mučit

Proč je používáno násilí k tomu, aby se lidi přiznali, že jsou zlí a chybují? Lidi jsou herci a tak zde hrají po celý život svoje role, díky kterým se mají dobře, pokud by se přiznali tak by už zde nemohli hrát svoje role, díky kterým se mají dobře. Podívejme se z nadhledu na tento konzumní svět, a spatříme to, že vše co je živé to je i parazitem, většinou má v sobě parazit mnoho dalších parazitů, dobrota je zde přeci žebrota. Veliké války lidem nastavují zrcadlo, ve kterém lidi spatří to, že jsme horší, než jsou zvířata, peklo není po smrti, peklem jsou nám cizí lidé, co nám zde konkurují a snaží se na nás parazitovat. 

Sociální sítě na internetu nefungují, protože se zde projevuje silně náš egoismus, lidi jsou hodní, jenom pokud se jim to vyplatí, jinak jsou většinou zlí. Vše je zde v hluboké depresi, nikdo už neví co s tím dělat, a následkem jsou jenom konflikty a války. Z lidí se začínají stávat jenom čísla ve statistice, a milion mrtvých lidí ve válce to je jenom statistika, nebude to trvat dlouho a zruší se hřbitovy a krematoria, lidi se budou spalovat ve spalovně společně s odpadky. Odpadky se začínají stávat globálním problémem, odpadem jsou ale i informace bez hodnoty, kterými jsme neustále ze všech stran zahlcování ve formě; učení, umění, zpravodajství, schůzí, rodiny, sociálních sítí, emailů, tiskovin, atd.

Nekrmte internetové trolly

Porovnejte můj hodnotný blog http://guru-vit-kouba-bhagavan.blog.cz/ s těmito nehodnotnými blogy, a dojde vám že z díla se pozná tvůrce! Na internetu se ukazuje to jak jsme evolučně zaostalým národem, který byl zařazen mezi rozvojové zaostalé země, ve kterých jsou lidi internetově ještě negramotní.
Je třeba začít léčit profesionálně internet o všeho, co je zde psychicky těžce nemocné, nebojme se říci internetovým trollům, jsi ubohým trollem a na internetu není pro tebe místo. Pokud je někdo nemocný na hlavu, tak od toho jsou nemocnice, kde nemocnému specialisté pomohou. Dobrota je žebrota, internetoví trollové nás okrádají o čas který bychom mohli věnovat něčemu hodnotnému co nám umožní se zde mít lépe.
 1. http://htrrrtwy.blog.cz/
 2. http://vladus-blog.blog.cz/
 3. http://csi-czech.blog.cz/
 4. http://benjamin2121.blog.cz/
 5. http://sebastian-vettel-fans.blog.cz/
 6. http://vsezlate.blog.cz/
 7. http://temna-strana-svetla-malo.blog.cz/
 8. http://lana-christina.blog.cz/
 9. http://bratz-forever.blog.cz/
 10. http://saintofkillers.blog.cz/
 11. http://alca961.blog.cz/
 12. http://raikkonen-f1.blog.cz/
 13. http://cellebrity-all.blog.cz/
 14. http://mysteria-myworld.blog.cz/
 15. http://celebs-daily-hq.blog.cz/
 16. http://cholinsky.blog.cz/
 17. http://leagueofpokemon.blog.cz/
 18. http://srna1596.blog.cz/
 19. http://betka100r.blog.cz/
 20. http://ceskytarot.blog.cz/
 21. http://karolinaloskotova.blog.cz/
 22. http://dolcevita.blog.cz/
 23. http://afinabul.blog.cz/
 24. http://the-suite-life-cz.blog.cz/
 25. http://x-atrakce.blog.cz/
 26. http://tocomebavi.blog.cz/
 27. http://ekozahrada.blog.cz/
 28. http://babciny-recepty.blog.cz/
 29. http://rudolfkohoutek.blog.cz/
 30. http://prvopodstata.blog.cz/