sobota 31. prosince 2016

Výhody a jistoty jsou drogou pro idioty

Ano, každý vysokoškolák v praxi chybuje. Naše školství je chybné, o tom už nikdo nepochybuje, nejde o jednu prioritní příčinu, ale o mnoho příčin a všechny snahy o změny k lepšímu narážejí na to, že je školní systém uzavřený jakýmkoli nutným změnám. Co je za tím? Naše školství je závislé na zaostalé mocné elitě, ryba smrdí od hlavy.

Náš svět je světem závislostí, slepý nemůže vést slepé o tom to zde je. Z díla je spatřen tvůrce, to je klíč k pochopení reality, slova to je jenom divadlo, kde se z diváků dělají hlupáci, ale dílo je realita. Jaké je dílo mocné elity, která ovládá vysoké školy? Tím dílem je zaostalá společnost, vše je zde experiment, a to co je zaostalé, to je evolučně eliminované, nové logicky nahrazuje staré.

Manuál o tom co je to správně a chybně

Co je pro mě správně, to je pro tebe chybně, příčinou je to, že ty jsi jiný, a máš jiné informace a programy. Často se bere názor většiny jako správný, ale minulost mnohokráte prokázala, že ani názor většiny nemusí být správný. Pravda je tedy relativní a subjektivní, mnoho pravidel a norem má i výjimky. Nejlepším objektivním soudcem je většinou čas, on spolehlivě odděluje správné od chybného.

Ti co mají moc a bohatství se snaží násilím určovat bezmocným a chudým co je správné a co je chybné pomocí; zákonů, předpisů, regulací, výjimek, morálky, kultů, mytologie, pověr, rituálů, fetišů, pohádek, reklamy, atd. jde o jakousi síť, která eliminuje to co mocným a bohatým nevyhovuje. Vždy zde byl konflikt zájmů mezi mocnými a bezmocnými, rovnost zde vždy byla jenom ve smrti.

Díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží

Je za krizí vandalismus? Statistika ve spolupráci s vědou dospěla k tomu, že za krizí současného světa je vandalismus, který mají na svědomí levné snadno dostupné drogy, a to hlavně alkohol a tabák, drogou ale může být i svatá ideologie, která lidem myšlení chybně přeprogramuje.

Vše zde jsou jenom příčiny a následky, pokud národ vandalů vedou vandalové, tak následkem musí být logicky krize, protože dochází k velikému ničení hodnot, které milujeme a potřebujeme. Druhá světová válka v nahotě odhalila, co dokážou mocní vandalové, a tak v plynových komorách bylo povražděno mnoho miliónů lidí, a bomby povraždili mnoho miliónů lidí.

Lež a nenávist díky drogám zvítězila nad pravdou a láskou, následkem je globální krize způsobená vandalismem. Lidi potřebují novou kulturu, ve které už nebude možný vandalismus, lidem se dají globálně do hlavy inteligentní GVKB čipy a tak už lidi nebudou moci chybovat, protože mozek nebude znát realitu a bude trvale už jenom spát.

Konzumní realitu budou řídit už jenom GVKB čipy, peníze nesmrdí a o tom to je, zájem celku vždy byl nad zájmem jedince. Skončí výroba zbraní, skončí výroba drog, nebudeme už potřebovat pyšné a lakomé vysokoškoláky co lžou a kradou, vše je dneska na dálkové ovládání a je jenom logické že i lidi budou na dálkové GVKB ovládání. Takto konečně díky GVKB zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.

Pravda o našem pracovního trhu

Z dálky vypadá náš pracovní trh krásně, protože spatřujeme jenom povrch, pokud se na pracovní trh podíváme zblízka, krása zmizí a spatříme ošklivý pracovní trh, na kterém je jenom bída a nezaměstnanost. Problém je zde v dluhovém otroctví, velmi dlouhou dobu jsme byli dluhovými otroky, co museli zisk ze svojí práce dávat otrokářům.

Dlouho zde byla kastovně a třídně uzavřená konzumní společnost, a ten kdo se narodil otrokům, neměl šanci na to, stát se zde otrokářem. Došlo to tak daleko, že mnoho lidí u nás za poctivou práci, vůbec nedostávalo žádnou mzdu, a mělo vše jenom na přídělový systém. Hranice byli většinou pečlivě hlídané, aby od nás lidi neutíkali tam, kde by se mohli mít ekonomicky a sociálně lépe.

Když zde skončila kultura soudruhů, a začala kultura, ve které nám nevládnou už soudruzi, tak si mnoho konzumních ubožáků, naivně myslelo, že se budeme mít stejně dobře, jako lidi ve Švýcarsku. Ekonomický zázrak se ale nekonal, a tak mají lidi u nás pořád blbou náladu, tak jako jí měli v době, kdy zde vládli soudruzi.

Jádrem problému je veliký byrokratický stát, který velikými daněmi likviduje ekonomiku a sociální systém, klasicky řečeno, ryba smrdí od hlavy, a tuční kapři si nevypustí rybník. Podívejme se objektivně na to jak to zde se zaměstnaností, je zde mnoho lidí co nemá práci ani podnikání, jde zde o; politiky, byrokraty, vězně, nezaměstnané, děti, studenty, důchodce, invalidy, nepřizpůsobivé občany, bezdomovce, atd. kolik lidí u nás vlastně svojí poctivou prací vytváří hodnoty prospěšné společnosti?

Je to jenom 20% lidí a 80% lidí zde žije z jejich práce. Ten kdo zde poctivě pracuje, musí uživit čtyři lidi, co poctivě nepracují, paradoxem je, že se u nás stala poctivá práce trestem, protože je uboze zaplacená, a ten kdo poctivě nepracuje, se zde má lépe, než ten kdo poctivě pracuje. Nejhorší je, že ti co nám centrálně vládnou, řeší jenom to, jestli je jejich sklenice s alkoholem plná nebo prázdná, a vůbec neřeší to, že zde poctivě pracuje jenom 20% lidí.

Evropskou migrační krizi může vyřešit Čína

V Číně mají veliké zkušenosti s převýchovou člověka na otroka, navíc je možné využít levnou přepravu uprchlíků do Číny pomocí velikých lodí, lidská práva v Číně vyšla už velmi dávno z módy, zde je člověk jenom otrokem systému. Při převýchově, se oddělí logicky muži od žen, a děti od rodičů, úkolová profesionální práce, zde bude základem převýchovy, k převýchově se použijí elektronické šokové obojky, a dozor nad uprchlíky budou mít jenom moderní roboti, a umělá inteligence.

Zakáže se logicky uprchlíkům stará náboženská kultura, a uprchlíci se násilně přeškolí na Čínskou kulturu, založenou mistrem kulturní převýchovy Mao Ce-tung. Převýchovné tábory pro miliony migrantů se vybudují jenom hluboko pod zemí, aby se minimalizovali náklady, na ochranu imigrantů před zlým konzumním světem, ve kterém někde ještě existují chybná lidská práva. Lidem musí konečně dojít to, že doma je nejlépe, a že zbabělá migrace, není už řešením problémů s politikou a ekonomikou.

Jak u nás vybrat desetinásobek daní?

Zisk z naší práce mizí do ciziny, a tím zde vybereme málo daní, řešení je jednoduché, uděláme u nás ceny a platy, stejné jako ve Švýcarsku, nemáš na to, zaplatit zaměstnance jako ve Švýcarsku, tak ukonči zde svoje podnikání, a běž podnikat jinam.

Mnoho sobeckých zaměstnavatelů zkrachuje a to je dobře, zaměstnavatelé si musí uvědomit to, že zde není socialistický koncentrační tábor, ve kterém vězni pracují zadarmo, zaměstnavatelé mohou zavést přeci automatizaci a optimalizaci, a tím mohou ušetřit mnoho zbytečných zaměstnanců, tam kde je levný zaměstnanec, tam se do automatizace a optimalizace moc neinvestuje.

Otázka je, co budeme dělat s velikou nezaměstnaností? Zavede se zde placené občanství, kdo bude chtít být občanem naší republiky, bude muset každý měsíc zaplatit podle optimalizovaných tabulek vysoký poplatek státu, pokud tento poplatek nezaplatí, tak přijde o občanství, a bude muset opustit naši republiku, do 24 hodin, jinak skončí rok ve vězení. Poplatek za občanství se bude platit zde od 15 let do 70 let.

Mnoho ubožáků co nebude mít zaměstnání a úspory, tak bude muset opustit naši bohatou republiku, a odejít do EU si hledat zaměstnání. Žijeme v konzumní době, a co bylo, to bylo, všude se zavádějí u všeho měsíční platby, a je jenom logické to, že se zavedou i veliké platby za naše občanství, stát není dojnou krávou, kterou může snadno podojit mnoho nepřizpůsobivých nezaměstnaných občanů.

Zajisté EU bude mít velikou radost, z našich pěti miliónů nepřizpůsobivých občanů, co museli opustit naši chudou republiku, je třeba naši konzumní kulturu, rozšířit do celých EU, a tím multikulturně obohatit, kulturně zaostalé národy v EU.

Když už nemůžeme exportovat kvalitní zboží a kvalitní služby do EU, budeme do EU exportovat, nepřizpůsobivé nezaměstnané občany. Stát, který v EU odmítne přijmout naše nepřizpůsobivé občany, ten bude postihnut vysokými sankcemi, za to že je nepřizpůsobivý, naší správné sobecké politice a sobecké ekonomice.

Stvořili veliké daně daňové ráje?

Na počátku všeho je evoluce, svět, ve kterém žijeme to je nekonečné množství evolučních experimentů, zjednodušeně bych to celé vnímal jako konflikt, mezi dozorci a vězni. Vězni chtějí svobodu, a dozorci nechtějí, aby měli vězni svobodu, to bylo a bude jádro problému, který se zde řeší od počátku vzniku pyšného a lakomého člověka.

Situace určuje kdo je dozorce a kdo je vězeň, se změnou situace, se může stát z dozorce vězeň a obráceně. Adolf Hitler, je klasickou ukázkou zlého dozorce, díky kterému zde zemřelo mnoho miliónů lidí zcela zbytečně, nakonec tento zbabělý dozorce, spáchal sebevraždu, když prohrál válku.

Z dálky konflikt mezi dozorci a vězni vypadá jako začarovaný kruh, z blízka poznáme, že za tímto problémem jsou lidské chyby, pokud jsou v programu chyby, tak program chybně funguje, to logické je. Lidi mají tendenci nedomyslet svoje rozhodnutí, někdo mocný navrhne; zákon, předpis, pravidlo, symbol, kult, rituál, fetiš, atd. ale nedomyslí, co se stane, až se to uvede do praxe, když nastanou problémy, tak je většinou těžké, vše navrátit do doby, kdy zde chyba nebyla, proto je zde snaha o alibismus, kdy nejde určit, kdo je za tu chybu vlastně odpovědný, každý si jenom plnil svoje povinnosti.

Tento problém ale není jenom v; politice, náboženství, ekonomice, atd. s tímto problémem se setkáváme i tam, kde bychom tento problém vůbec nečekali, jestliže přijde na trh vadný drahý konzumní produkt, který veliký značkový výrobce stahuje z prodeje, je třeba se ptát, jsou vysokoškoláci idioti? Podívejme se na staré knihy, čas je objektivním soudcem, a odhaluje nám, že knihy, píší většinou idioti, co se snaží z druhých dělat idioty.

Představme si, že se daně globalizují, a tak zmizí daňové ráje, následkem bude to, že zmizí investoři, a tím nastane globální krize, zavede se všude přídělový systém, a místo používání aut, budeme jezdit na kolech. Cesta ven je v tom, že dozorcem bude jenom umělá globální inteligence, která nelže a nekrade, ten kdo nebude držet hubu a krok, ten dostane automaticky poukaz do krematoria, kde z něj udělají prach a popel.