pondělí 5. prosince 2016

Ano, mouchy na něj srali

Proč u nás nemáme rádi svatou elitu, která rozhoduje už mnoho generací pyšně o nás bez nás? Z díla spatříme tvůrce, a jaké je dílo elity, co zde už mnoho generací vládne? Dílem elity je dlouhodobě blbá nálada, příčinou je to že se díky elitě zde máme blbě, elita se totiž vždy u nás skládá jenom z blbců, co zde dělají jednu blbost za druhou. Stíhá nás neustále jedno utrpení za druhým, jako by snad nás Stvořitel škodolibě trestal za to, že na Stvořitele vůbec nevěříme a věřící lidi za blázny považujeme. Náš klub skeptiků, by nejradši poslal všem, co nám chybně vládnou, veliký bludný balvan, ovšem to by mohlo skončit tím, že by vláda zakázala klub skeptiků, o tom to zde, bohužel je!
Pokud něco profesionálně dělám, měl bych to umět dělat, bohužel ten kdo umí vládnout, ten zde ale nechce vládnout, proč tomu zde tak je? Pro vládnutí je nutná geniální strategie, která se dodržuje, optejte se politika nebo politické strany, jestli je jejich politická strategie geniální. Strategie po nás potopa není rozhodně geniální, tudy cesta v politice nevede, ukazatelem toho, jak politika skutečně funguje, je kupní síla lidí, když lidi nemají peníze, tak nemohou ani peníze utrácet a následkem je dluhová krize. Často se zaměstnancům peníze přidají, ale okamžitě u mnohého stoupnou ceny, takže zde vznikla jenom iluze toho, že se kupní síla zvedla.

Čeká nás ubohá budoucnost?

Svět, ve kterém žijeme lze vnímat různě, každý člověk je originálem v originální situaci, je zde ale mnohé co je nám všem společné a co nás všechny zajímá, jde o naše dílo, protože jenom z díla je poznán člověk, slibů a frází se nikdo nenají. Každý spatřuje jenom svoje dílo a myslí si pyšně, že to jeho dílo je nejlepší, a nejvíce prospívá společnosti.
Statisticky nejvíce populární je zde lékař, protože on lidem pomáhá překonat jejich nemoci, velmi populární jsou i umělci co umí dát lidem dobrou náladu, jenže pro chod společnosti je i potřeba mnoho dělníků a řemeslníků, díky nim zde vše funguje, a tak se máme dobře, přitom dělníci a řemeslníci, nejsou populární, ani nejsou dobře za svoji práci ohodnocení. Čeká nás ubohá budoucnost? Nedávno zde bylo období plné optimistického populismu, které hlásalo, že bude lépe, a že blbá nálada definitivně už skončila.
Svět je dneska digitalizován a globalizován, a nejvíce je ovládán nadnárodními korporacemi, jak korporace pískají, tak politici poskakují, o tom to zde je, nejde si nevšimnout toho, že mnoho lidí nemůže sehnat dobré zaměstnání, díky kterému by se měli dobře. Politici nemohou nařídit podnikatelům a obchodníkům aby odstranili nezaměstnanost, to že se lidem povolí soukromé podnikání a soukromé obchodování je taky k ničemu, protože bez velikého kapitálu, nelze dneska rozjet žádné podnikání nebo obchod.
Jádrem problému je zde centralizace, pokud se podíváme na místa, kde se lidem žije dobře, tak zjistíme, že příčinou je decentralizace. Proč by u nás nemohlo každé město samo vybírat daně a ty potom i rozdělovat, centrální politika a byrokracie by zde byla jenom na reprezentaci, ale neměla by žádnou skutečnou moc a žádné skutečné bohatství. Každé město by mělo svoje zákony, svoji kulturu, svoje peníze, svoji úřední řeč, svůj prapor, svoji policii, atd. lidi by se mohli přestěhovat z chudého města do bohatého města, a tak by mnohá chudá města, byla rychle jistě vylidněná.

Diskriminace menšiny s tmavou pletí

Je třeba globálně eliminovat rozlišení lidí podle rasy a náboženství, je třeba ke každému člověku přistoupit ryze ekonomicky, změří se u člověka jeho objektivní ekonomická hodnota, a on dostane číslo, které v USA dolarech vyjadřuje jeho hodnotu, tento kalendářní rok. Čím větší bude mít někdo číslo, tím větší zde bude i jeho plat, to je logické, každý bude muset na oblečení nosit číslo svojí hodnoty, aby okolí vědělo, jak má s člověkem zde zacházet. Bavit se s někým, kdo zde bude mít malé číslo, bude tedy bráno za chybu, tím logicky budou lidi stimulování k tomu, aby jejich hodnota zde stoupla, a tím se zde měli lépe, nikdo nebude mít výjimku a nebude ani možnost podvádět.

Někdo skepticky namítne, že člověk není věc, co má nějakou hodnotu, ale že člověk je něčím, co nelze ekonomicky hodnotit. Tak tomu je v divoké přírodě, kde člověk bojuje sám o holou existenci, v konzumní společnosti je vše posuzováno podle hodnoty a tím zde má i každý člověk nějakou hodnotu. Co je to sport? Sport je snaha zjistit u člověka to jakou výkonovou hodnotu má jeho tělo, ve škole je zase známkování a skládání zkoušek, je třeba brát život takový jaký opravdu je, proč by nemohlo být někde napsáno, lidi co mají nižší hodnotu, než 999 mají vstup sem zakázaný. To by nebyla diskriminace menšiny s tmavou pletí, ale bylo by to optimální řešení problematiky jedinců, co zde mají malou ekonomickou hodnotu.

Zlato nikdy nikde nebylo zadarmo

Žijeme ve světě, kde se všichni předvádějí v tom, vám nabídnout něco zadarmo, jenže je tam vždy nějaký skrytý podraz, když zákazníky lákají, tak jim o výhodách a jistotách zpívají. Vše je zde jenom divadlo, ve kterém jde o to získat hodnoty, klasickou hodnotou je zde zlato, a proto logicky nikdy nikde nebylo zlato zadarmo. Ten kdo má zlato, musí mlčet o tom, kde má zlato, protože jinak mu zlato někdo ukradne, proč se zde kolem zlata mnohé točí? Náš konzumní svět je o tom že milujeme hodnoty, poznali jsme, že díky hodnotám může být náš život zde hodnotný a tak je výpověď spojená se zlatým padákem, pokud je někdo zlatý člověk.
Jediná rovnost je zde ve smrti, každý je zde evolučně dočasně, a tak se snaží logicky o to, aby si zde život podle svého užil, a k tomu potřebuje být zde zlatým člověkem. Jelikož je zlatý člověk celý ze zlata tak jej musí chránit drahá profesionální ochranka, aby nám toho člověka někdo neukradl, často zde ale dochází k tomu, že z blízka poznáme to, že zlatý člověk není celý ze zlata, a že je to jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si nějaký bezcharakterní podvodník, hraje na zlatého svatého člověka.

Ano, jenom blázen je zlý k sobě a dobrý k tobě

Pokud centrální ideologie dělá z pracujících lidí konzumní blázny, tak se nemůže potom divit tomu, že se pracující lidi chovají jako blázni. Ano, jenom blázen je zlý k sobě a dobrý k tobě, je normální být dobrý k sobě a zlý k tobě, o tom to zde je. Každé centrální pokrytectví je zde dočasně, nelze lhát a krást všude a pořád, vždy se narazí na strop, a potom následuje krize. Mezilidské vztahy jsou jako hra na hudební nástroj, každý člověk se musí naladit, jinak nebude vztah fungovat, zde je jádro lidských problémů v tom, že necitlivě amatérsky zacházíme s druhými.
Reakcí na necitlivé zacházení s lidmi je vandalství a konzumace drog, nebo víra v pohádky a sny, každá akce vyvolává logicky reakci, konzumní svět se tak stal blázincem, ve kterém už nikdo z lidí není normální. Pokud je ten druhý jenom vůl, tak logicky nám vládnou jenom volové, co dělají jednu volovinu za druhou! Z díla je spatřen tvůrce, vládnutí je jako jízda vlakem, většina vlád ale stojí na slepé koleji, protože si pracující volové zvolili za svoje politické zástupce svaté veliké voly.

Rychle a levně o tom je úspěšná ekonomika a politika

Když se zamýšlím nad tím, jak funguje internet, tak si uvědomuji, že na internetu jde o rychlost a levnost, ten kdo to pochopil, je na internetu i úspěšný. Pokud se podíváme na lidovou moudrost, tak zde rychle a levně získáváme informace a programy které v životě často použijeme. Jde tedy jenom o naše priority, můžeme jít do cíle pomocí mapy, nebo jít do cíle bez mapy, komu není zde rady od lidové moudrosti, tomu zde není pomoci, mnoho lidí je v situaci kdy jde do cíle bez mapy, a tak zde bezcílně bloudí, a touží po pomstě. Jak došlo k tomu, že lidi nepoužívají lidovou moudrost, a věří pyšným hlupákům, co zde mají moc a výhody. Zde se používá kolektivní přeprogramování dezinformacemi, mocné svaté autority neustále opakují svaté dezinformace dětem, až z dětí učiní naivní hlupáky, a tím se vytvoří levná pracující třída, kterou může chytrá elita nahnat do továren, nebo do válek.
Občas, se mezi lidem najde někdo, kdo je moudrý, a on začne hlásat lidovou moudrost, takový jedinec je brzo dozorci polapen, a potom je přemístěn násilně do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice. Problémem centrální politiky a ekonomiky je vždy pomalost a drahota, nedostatek konkurence má za následek to, že centrální systém optimálně nefunguje, protože je kastovně a třídně uzavřený, to co nebojuje, to degeneruje. Parazitování je možné jenom díky výhodám a jistotám, tam kde je mnoho výhod a jistot, tam je i mnoho parazitů, jaký to má smysl chodit k falešným volbám, když na kandidátkách jsou jenom samí bezcharakterní paraziti, kterým jde jenom o zisk výhod a jistot.

Ano, všechno je v prdeli

To že se svět neustále mění, ví každý, jsou změny k lepšímu a horšímu, někdy ale zde jsou veliké katastrofy a díky nim je vše v prdeli. Veliké války jsou klasickými katastrofami, za které mohli jednoznačně jenom lidi, pokud za katastrofy mohl vesmír nebo příroda tak nám nadávání bylo k ničemu. Nedávno skončila druhá světová válka, ve které se ukázalo to, že proti vědě a technice je chudý člověk bezmocný, války naštěstí zde jsou dočasně a tak se škody mohou napravit.
Jsou, ovšem katastrofy kdy škody napravit nelze, takovou katastrofou je změna klimatu, která může proměnit obrovský přírodní ráj v poušť bez života. Tak jako změna klimatu, promění ráj v poušť, tak i změna konzumní ideologie, může proměnit civilizaci v poušť bez života, přichází období optimalizace a automatizace, aby byl podnik nebo obchod úspěšný, tak začne podnik nebo obchod ořezávat zbytečné náklady, to zní logicky a ekonomicky.
Jenže co když tím zbytečným nákladem, se stane najednou tvoje dobré zaměstnání, a ty dostaneš padáka. Dosud to fungovalo tak, že v krátké době jsi našel nové zaměstnání, a stát ti vyplácel podporu, v době nezaměstnanosti a platil za tebe sociální pojištění. Jenže vše směřuje jistě k tomu, že stát ti už nebude platit podporu v době nezaměstnanosti, ani sociální pojištění, navíc ani po dlouhé době, nenajdeš nové dobré zaměstnání.
Řekneš si, že tady to za nic ekonomicky už nestojí, a rozhodneš se, že odejdeš jinam do světa, kde je možné ještě sehnat dobré zaměstnání. Podíváš se na internet a začneš ve světě hledat dobré zaměstnání, brzo ti dojde, že všude ve světě jsou na tom lidi už stejně, ano, všechno je v prdeli.
Dlouho jsi žil uzavřený v konzervě, a nevšímal si toho, co se děje okolo tebe, ubývali lidi na; závodní jídelně, v hromadné dopravě, v obchodech, na úřadech, ve tvojí kanceláři, atd. ale ty jsi byl uzavřený v konzervě, a říkal si, to se mě netýká, a najednou se tě to týká, protože jsi dlouho nezaměstnaný, a nemůžeš už sehnat dobré zaměstnání.
Na tvůj pracovní stůl s počítačem v bývalém zaměstnání, padá už celý rok jenom prach, a nikdo za ním už rok nesedí, v kanceláři už ani světlo nesvítí a topení netopí, přesto podnik velmi dobře funguje, jak je to proboha možné? Tvoje místo díky optimalizaci a automatizaci už není pro podnik vůbec potřebné, vše udělají místo tebe programy a stroje!
Před deseti lety měl tvůj podnik 10 000 zaměstnanců, dneska má tvůj bývalý podnik jenom 100 zaměstnanců, tedy zbylo jenom 1% zaměstnanců za pouhých 10 let! Podnik ale výrobu zvýšil na desetinásobek produkce, a mnohonásobně i narostli jeho zisky pro akcionáře podniku, protože se snížili náklady.
Jediná práce je jenom hodinová práce, někam přijdeš, za hodinu to uděláš, a na ruku dostaneš peníze podle tabulek, problémem je, že ti nikdo nezaplatí cestu, ani čekání na to, až seženeš novou zakázku, takže se dostáváš do dluhové pasti.