čtvrtek 1. prosince 2016

Ten druhý je sobecký parazit

Nebuď zvědavý, mlč, když nic nevíš, ty jsi ale nemehlo, atd. naše komunikace je problematická, a je třeba se ptát, co je za tím, že je naše komunikace problematická? Za vším je sobectví, ve snaze být zde úspěšní, se snažíme o to, aby naši konkurenti zde nebyli úspěšní, dobrota je přeci žebrota. Podívejme se na depresi u; psychiky, ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, podnikání, atd. není za touto depresí naše sobectví?
Sobectví je jako virus, který je virulentní a tak je nemožné nad tímto virem zvítězit pomocí ideologie nebo pomocí morálky. Ten druhý je sobecký parazit, v tom je jádro problému, že je ten druhý chybný, sebekritika vyšla z módy, umíme kritizovat jenom druhé. Každý chce změnit druhé, anebo celý svět, ale nikdo nechce změnit sebe, tím že by odešel ze sobecké civilizace, do nějaké altruistické svaté organizace a zde konal dobro.

Ano, náhražky jsou nám svaté

Jelikož jsou nám mnohé originály nedostupné, tak se spokojíme s náhražkami, je jenom logické že následkem je to že se z lidí stávají umělé náhražky s malou hodnotou. Co je to ideologie, je to náhražka za svobodu a rovnost, co jsou to chemické drogy je to náhražka za radost a štěstí, z lidí se stali dneska už jenom konzervy a na konzervách je napsáno; prezident, ředitel, podnikatel, obchodník, profesor, úředník, pilot, řidič, instalatér, prodavač, atd. vše je divadlo, a pokud hledáme co je za tímto konzumním divadlem, tak zjistíme, že je za tím snaha o sobecké parazitování na konzumním systému, protože život je krátký, a bylo by škoda, si jej neužít, díky výhodám a jistotám.
Zloděj zde pronásleduje zloděje a lhář pronásleduje lháře, nikdo zde není svatý, každý je jenom loutkou, kterou mnohé zde násilně ovládá. Všude potřebují pastýři jenom poslušné konzumní stádo, a pokud někdo odmítne být součástí stáda, tak je za to pastýři potrestán, protože je drzý. Máš deprese, tak ti lékař dá léky na deprese, jenže problém který ti deprese způsobuje, ten zde pořád je, tím problémem jsou náhražky. Proč nenahradit člověka za inteligentního robota, člověk je přeci starý model zaměstnance, se kterým jsou jenom samé problémy, a roboti pracují jako roboti, a nejsou už s nimi žádné problémy.

Je nám naše vláda ukradená?

Už mnoho generací lidi od nás utíkají do světa, protože je nám mnoho generací, naše vláda ukradená, co vlastně znamená lidový pojem, ukradená vláda? Vláda je jako auto, buď nám auto slouží, nebo nám auto neslouží, protože nám je někdo ukradl, to je jednoduché, kdo nám ukradl naši vládu? Naší vládu nám ukradli cizinci, cizinci měli vždy větší moc a tak zde mohli krást a je logické že když zde kradli tak nám ukradli i naši vládu a přemístili ji do; Řím, Vídeň, Moskva, Brusel, Washington, Peking, atd. jsme jenom malá bezvýznamná kolonie, a tak u nás mouchy serou na naše svaté vladaře, co jsou nám ukradení.
Co je to vlastně kolonie? Kolonie je teritorium, které si násilím podmanil kolonizátor, a on udělal z lidí v kolonii, svoje konzumní otroky. Pokud se chudé obyvatelovo v kolonii vzbouří, tak armáda kolonizátorů nastolí vojenský pořádek. Jelikož jsme jenom kolonie tak nám stačí jenom prezident, který je starý a těžce nemocný, on je zde jenom na to, aby kladl věnce na hroby, a dával medaile, není zde na to, aby zde ekonomicky vládnul, na to jsou zde jenom mocní a bohatí kolonialisté.

Co je za tímto konzumním divadlem?

Nepřipadá vám konzumní život, v centralizované civilizaci, jako marné hledání východu z konzumního bludiště? Neustále všude slyšíte; fráze, hesla, pořekadla, pohádky, reklamu, sliby, atd. to vše je jenom pokrytecké bezcharakterní divadlo, ale co je za tímto konzumním divadlem, ve kterém je každý hercem i divákem. Za vším tímto divadlem je řeka událostí a změn, vše je v pohybu, to co bylo dříve správné, to je dneska chybné, co bylo dříve hodnotné, to je dneska bez hodnoty, atd. Poslední dobou je zde snaha, se vyhnout za každou cenu, fyzické namáhavé špinavé práci, když muž řekne ženě při seznámení, že pracuje fyzicky, tak o něj žena nestojí, ženy potřebují muže, co pracují u počítače v teple, a tak nejsou unavení a zlí.
Je třeba konečně předat fyzickou špinavou práci robotům, představme si robotické; dělníky, řemeslníky, prodavače, skladníky, řidiče, fotografy, herce, umělce, atd. jak pracují pro naši ekonomiku a nepožadují za svoji fyzickou práci mzdu. Lidi budou pracovat jenom u počítačů jako kontroloři a programátoři, a tak budou konečně spokojení, a nebudou mít už blbou náladu. Nebudeme už vyhazovat dělníky, protože nejsme s nimi spokojení, ale budeme nahrazovat staré roboty, za nové roboty podle situace. Přibudou zde kontejnery na staré roboty, budete mít doma robota, který vám bude vařit a uklízet, když mu skončí dlouhá záruka, tak si koupíte nového robota, a starý domácí robot se optimálně recykluje.

Co je za blbou náladou u nás?

Populistická hesla o tom, že bude lépe, nikdo už nebere vážně, lépe už bylo, to každému došlo, malá kupní síla, je příčinou naší blbé nálady, nežijeme zde proto, abychom byli otroky centrálního byrokratického systému, který s námi špatně zachází, protože pro něj nic neznamenáme, jsme už mnoho generací jenom číslem ve statistice. Na našem území žije zbytečně mnoho lidí, podívejme se na mapu a zjistíme, že rovina je zde vzácností a tím je zde obtížné lépe využít půdu k tomu, aby nás dobře živila, je třeba pochopit, že přelidnění má za následek blbou náladu, lidí je zde jako sraček, o tom to zde je.
Je třeba začít se snižováním přelidnění pomocí změny daní, zavede se vysoká daň z hlavy (30 000 Kč měsíčně) od 1 roku do 80 let a ten kdo jí nezaplatí, přijde automaticky o občanství, a bude muset opustit naši republiku. Nemáš peníze na daň z hlavy, protože nemáš dobré zaměstnání, tak to je ale tvůj soukromý problém, tady není sociální systém pro lenochy a ubožáky, svět je veliký a zajisté někde se o tebe dobře postarají. Je třeba pomocí daně z hlavy donutit 99% lidí aby odešli do světa pracovat a ukázat světu (USA, Kanada, Švýcarsko, Německo, Švédsko, Dánsko, Anglie) jak jsou naši občané šikovní a pracovití. 
Je třeba zjednodušit složitý daňový systém, nebudou zde; daně, cla, poplatky, atd. jedinou daní, zde bude vysoká daň z hlavy, mít dítě si bude moci dovolit jenom ten, kdo bude velmi bohatý. Nebudeme už pracovním koncentračním táborem, pro bohaté země, jako tomu bylo doposud, zde budou bydlet jenom bohatí inteligentní zdraví lidé, co si budou moci dovolit platit velikou daň z hlavy. Všechna města se vyprázdní, a budou zde jenom soukromé rezidence s velikými pozemky, kde budou bydlet bohatí lidé a jejich sluhové, nebudou zde ani už továrny a obchodní domy, zde bude jenom rekreační místo, pro bohaté lidi z celého světa.