neděle 27. listopadu 2016

Čím více toho lidi kupují, tím více se toho i může vyrábět

Každé období má svoje rituály, každý systém má svoje nastavení, každá práce má svoji originalitu, atd. co z toho všeho pro nás plyne? Svět je takový jaký je, a my se musíme přizpůsobit, takový je život, mnoho lidí se nechce, nebo nedokáže přizpůsobit, a tím si způsobuje mnoho problémů. Ve světě zvířat se problém s nepřizpůsobením řeší násilím, je to jednoduché eliminovat vše co se nepřizpůsobiví, lidem ale tento přirozený postup nevyhovuje a považují jej evolučně za chybný.
Lidi se rozhodli k tomu, že budou přizpůsobovat vše násilně tak, aby divokou přírodu nahradili za centralizovanou civilizaci, aktivněji postupují lidé rychleji tam, kde je ideální teplota, a dostatek zdrojů pro budování centralizované civilizace. Jednoduchým obecně uznávaným měřítkem úspěšnosti je zde kupní síla lidí na určitém místě, čím více toho lidi kupují, tím více se toho i může vyrábět, to je logické, a tak se dostáváme k tržní společnosti, ve které se vše točí okolo úspěchu, který přináší výhody a jistoty.

Lidi dělají chyby protože jsou jenom lidi

Lidi používají kouzelná slova, ale neznají co je skryto za kouzelným slovem, vše z dálky vypadá jinak, než z blízka, a proto jsem sestavil pro vás toto desatero ve kterém je deset kouzelných slov. Je láska virus v inteligentním programu? Porouchané se opravuje, nebo se to za nové vyměňuje. 
  1. Ekonomika je řemeslo
  2. Filosofie je věda
  3. Láska je šílenství
  4. Myšlení je toužení
  5. Náboženství je kult
  6. Nemoc je změna
  7. Politika je umění
  8. Pravda je relativní
  9. Smrt je konec
  10. Štěstí je iluze