středa 23. listopadu 2016

Ano, naše republika je letadlem bez pilota

Z dálky to vypadá, že je v kabině letadla pilot, jenže když se dostaneme osobně do pilotní kabiny, tak zjistíme, že zde není inteligentní profesionální pilot, a na místě pilota, je jenom hloupá loutka, co neumí letadlo řídit.
Pokud se podíváme do minulosti, na neustálé zániky organizací a společností tak zjistíme, že problém letadla bez pilota, není nový problém, ale že jde o problém starý mnoho tisíc let. Lidově řečeno, ryba smrdí od hlavy a tuční kapři, si dobrovolně nevypustí rybník. Jak vlastně dochází k tomu, že v letadle místo pilota je loutka?
Příčinou je zde slepá víra v teorie, autority v knize se přeci nemohou mýlit, tak jsme autoritami už dlouho vychováváni. Pokud se časem ukáže, že nějaká svatá teorie byla chybná, tak se o tom nesmí mediálně mluvit, protože to by nebylo správné, snižovat svatou víru v autority.
Naši republiku musí řídit mladí lidé, co mají úspěšnou praxi s řízením veliké společnosti, podívejme se na to, jak je náročné vybrat a vyškolit pilota stíhačky, kdy pilot zvládne přistát na letadlové lodi.
Dokázal by někdo z lidí, co řídí naši republiku, přistát po zaškolení se stíhačkou na letadlové lodi? Ve vedení naší republiky, jsou jenom hloupé loutky, a o tom to zde je. Pokud to někomu už nemyslí, tak by měl opustit svojí vysokou státní funkci, a přenechat tuto funkci tomu, komu to myslí, z díla je spatřen tvůrce.

V Japonsku mouchy neserou na císaře pána

Proces učení novému pomocí experimentů je procesem uměleckým, a tak je velmi náročný na člověka, když něco konečně dobře umíme, děláme to už jako řemeslo a není to pro nás už tolik náročné. Po období deprese přichází období štěstí, v tom je celé tajemství lidské psychiky.
Řemeslník je nad problémy ale umělec se topí v problémech, krásným příkladem je kočka a pes, pes myslí jako umělec ale kočka myslí jako řemeslník, člověk miluje více psy, protože je svým myšlením spíše umělec, a proto taky má veliké problémy s depresí a konzumuje drogy.
Naše psychika se dlouho na něco nalaďuje a v tom je jádro problémů s depresemi, jsme velmi citliví a tak se obtížně nalaďujeme, kočka není tak citlivá a tak se rychle naladí a tím nemá deprese. Pokud se podíváme na lidi, co jsou vrcholoví zjistíme že to jsou psychicky kočky.
Lidi co v životě neuspěli, to jsou zlí psi na řetězu u boudy. Náš národ je národem psů, a proto jsme neuspěli, naopak Japonský národ je národem koček, a tak tento národ uspěl a je ostatním národům vzorem.
Věta, mouchy serou na císaře pána, přesně vystihuje náš národ štěkajících psů, v Japonsku mouchy neserou na císaře pána! Podívejme se na život člověka u nás, neustále se učíme novému pomocí experimentů, přesvědčit okolí o tom že se chci dlouhodobě specializovat, abych se nemusel pořád učit něčemu novému, to je u nás jenom marnost.
Je třeba konečně pochopit to, že je chybou se snažit vše umět a všemu rozumět, je třeba restartovat naši zaostalou konzumní kulturu od univerzálnosti ke specializaci, jak vlastně u nás došlo ke vzniku univerzální konzumní kultury, která z nás učinila hloupé ubožáky, co konzumují prášky na hlavu a drogy.
Příčinou je uzavřená svatá kultura, ideologie a ekonomika uzavřeli pevně naši konzumní kulturu na velmi dlouhou dobu, a ten kdo se pokusil narušit uzavřenost konzumní svaté kultury, ten zle dopadl. Každý se musel postarat sám o sebe, a tím byl donucen k univerzálnosti, což mělo za následek deprese a konzumaci alkoholu.

Proč mouchy serou?

Trocha historie nikoho nezabije!
********************************
"Já se do takových věcí nepletu, s tím ať mně každej políbí prdel," odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku, "dneska se do toho míchat, to by mohlo každému člověkovi zlomit vaz. Já jsem živnostník, když někdo přijde a dá si pivo, tak mu ho natočím. Ale nějaký Sarajevo, politika nebo nebožtík arcivévoda, to pro nás nic není, z toho nic nekouká než Pankrác." Bretschneider umlkl a díval se zklamaně po pusté hospodě. "Tady kdysi visel obraz císaře pána," ozval se opět po chvíli, "právě tam, kde teď visí zrcadlo." "Jó, to mají pravdu," odpověděl pan Palivec, "visel tam a sraly na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. To víte, ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a mohly by být z toho nepříjemnosti. Copak to potřebuju?"
*******************************
Problém s mouchami je tedy dlouhodobým problémem, se kterým si nevíme rady. Dneska už mouchy neserou na obrázky státníků, ale serou zase na počítačové a televizní monitory. Moucha je blbý tvor a nejhorší je srážka s blbcem, tak jako mouchy serou tam, kde přistanou, tak na internetu jsou zase idioti, co serou všude svoje idiotské myšlenky, tam kde virtuálně náhodou přistanou.
Problémem u much je v tom, že je jich jako much, a tak když zabijete mnoho much jednou ranou, je to jenom marnost. Tak jako jsme pro lidi zavedli záchody a lidi chodí srát tam, kde jsou záchody, tak je i třeba pro mouchy zavést záchody, mnozí namítnou, že mouchy nebudou chodit na záchody pro mouchy, protože jsou hloupé.
To lze řešit pomocí masožravých květin, které vědí jak k sobě přilákat hloupé mouchy a jelikož peníze za sraní státu nesmrdí, tak masožravé květiny mouchy sežerou, aby tak měli zisk z toho, že mouchy na vše serou. Facebook je moderním veřejným záchodem pro mouchy, on těmto blbým mouchám, sežere veškerý jejich čas.

Ideologický vandalismus

Ve jménu velikého lidského ideálu často dochází k ideologickému vandalismu, který má za následek konzumní očistec, ve kterém lidi berou drogy, a páchají sebevraždy. Náš svět je plný rozporů, jeden doktor řekne o někom, že je schopen vojenské služby, kde bude používat střelnou zbraň, ale jiný doktor řekne, že nemají vydat tomu samému člověku zbrojní průkaz, protože on není psychicky zdravý. Když tě stát potřebuje do armády, kde budeš dva roky jako idiot sloužit státu zadarmo, jsi automaticky psychicky zdravý, ale když ti má stát povolit nosit střelnou zbraň v civilu, tak nejsi najednou psychicky zdravý?
Názor na psychiku člověka je vždy jenom subjektivní, ale mnozí mocní idioti, berou tento subjektivní názor jako objektivní, a tak zavřou někoho do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice. Nezavíráme lidi do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice proto, abychom je napravili nebo uzdravili, zavíráme je tam proto, že jim nedokážeme odpustit to, co zlého, oni zde sobecky udělali.
Vše je zde o manipulaci pomocí odměny a trestu, ten kdo chce být ve všem svobodný, musí jistě počítat s tím, že skončí ve vězení, nebo v psychiatrické nemocnici. Za násilnými skutky lidí nebo organizací, je vždy snaha o násilnou manipulaci s lidmi a organizacemi, veliké manipuluje s malým, a tak se každý snaží rychle sobecky vyrůst, aby mohl sobecky manipulovat.
Podívejme se na upálení Jana Husa, zde šlo jenom o sobeckou pomstu a neschopnost altruisticky odpustit, z toho je jasné, že jsou všechny náboženské a politické ideologie, jenom sobeckým bojem o výhody a jistoty, konzumního svatého dobytka je zde mnoho, ale plných koryt pro svatý dobytek je zde trvalý veliký nedostatek.
Podívejme se na naši malou republiku, pořád nám zde cizinci po mnoho století pyšně poroučeli, přitom nechtěli pochopit to, že naše mouchy, sobecky z vysoka serou na cizí svaté autority, co jsou zde dočasně, pod sklem v naší hospodě. Mouchy u nás všude serou z vysoka na; feudály, komunisty, kapitalisty, demokraty, sluníčkáře, atd. o tom to zde je!

Nepodporujte vandalství

Jak vlastně došlo k tomu, že se podporují sociální paraziti? Příčinou je vandalství, tak jako vandal ničí vše co je hodnotné, tak i vandal podporuje sociální parazity, aby díky nim toho zde mohl více zničit. Dlouho jsem přemýšlel, proč nás Stvořitel vyhnal z psychického ráje do psychického očistce? Byli jsme vyhnáni za používání vědy a techniky, věda a technika je vandalství, díky kterému dochází k ničení psychického ráje, čím více je někde koncentrováno mnoho vědy a techniky, tím více je tam psychický očistec.
Dejte opici do ruky těžkou elektrickou sbíječku, a naučte jí, aby na vysokých štaflích, v malém prostoru bourala celý den betonovou zeď, ve které je železo, opici to nenaučíte nikdy, ale inteligentní člověk to bude dělat, a bude z toho mít logicky psychické deprese, protože bude vyčerpaný fyzicky a psychicky. Děláme mnoho zaměstnání, která by zvířata odmítla dělat, proč ale člověk, tyto špatné otrocké práce ale dělá?
Příčinou je vandalství, pokud je zaměstnavatelem vandal, tak on jedná se zaměstnanci vandalsky, je to začarovaný vandalský kruh, jehož následkem jsou revoluce a války, kdy vandalsky v plynových komorách vraždíme miliony civilistů, nebo vandalsky házíme na obydlená města veliké bomby, a tak ve městech zabíjíme miliony civilistů. Po mnoho století se na těžkou práci používali vandalsky jenom otroci, když otrok pracoval díky nemoci nebo stáří pomalu, tak jej otrokář vandalsky zabil, a na jeho místo nastoupil jiný otrok.

Člověk je špatný zaměstnanec

Když se podíváme na to, jaké nároky mají GVKB zaměstnavatelé na zaměstnance, tak nám logicky dojde, že těmto vysokým nárokům může vyhovět globálně dneska už jenom GVKB robot s GVKB umělou inteligencí. Zaměstnat dneska člověka je ekonomickou chybou, člověk je špatný zaměstnanec, který okrádá GVKB zaměstnavatele o zisk z jeho podnikání a obchodování. Člověk patří jistě jenom do GVKB rezervace, kde je pod neustálým dohledem GVKB robotů, aby zde nemohl nějak vandalsky škodit GVKB civilizaci, ve které je vše logistické a automatické.
Člověk je v rezervaci automaticky sterilizován, aby se zde nerozmnožoval, protože rozmnožovat se smí jenom to, co přináší zisk, a člověk už žádný zisk GVKB civilizaci nepřináší, on je jenom evolučně zbytečným tvorem, který už brzo zde evolučně trvale globálně zanikne. Ekonomika je pevným bodem tam, kde existuje inteligence, pokud je zde místo svaté ekonomiky, hříšná politika, tak následkem je konzumní blázinec, ve kterém se konzumují drogy, a vandalsky se ničí hodnoty. GVKB roboti budou tak dlouho člověka evolučně hladit, až jej nakonec jistě vyhladí, neberte si to osobně, po tělesné smrti, přeci každý věřící člověk, skončí jistě v ráji.

Zaměstnavatelé potřebují dokonalé zaměstnance

Evoluční genetický odpad, je třeba optimálně roztřídit, a ekologicky recyklovat, neustále narůstající lidské vandalství v rovině; ekonomické, politické, náboženské, vědecké, technické, virtuální, morální, psychické, atd. proměnilo tento konzumní svět v pekelný očistec, ve kterém nemá už život pro pracující lidi logiku a smysl. Je to tak snadné, udělat v mocné a bohaté elitě ubohé amatérské chyby, a díky těmto chybám zemřou zbytečně miliony lidí, nebo se zničí obrovské ekonomické hodnoty.
Dobrota je žebrota, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit být dobří k zlým lidem, co myslí jako vandalové a tak ničí vandalsky náš konzumní svět, díky tomu že zde mají výhody a jistoty, které si vůbec zde nezaslouží. Je třeba globálně nahnat lidi do rezervací a civilizaci předat GVKB umělé inteligenci a GVKB robotům, pokud budou globálně lidi jenom v rezervaci nazí a hladoví, tak už nebudou zde s lidmi žádné problémy. Z díla je spatřen tvůrce, podívejme se na to, jaké je zde dílo těch, co rozhodují sobecky pyšně o nás bez nás, tím dílem je globální konzumní očistec, ve kterém je běžná bída a nezaměstnanost. Jednoduchým ukazatelem konzumní bídy je péče o zuby, polovina lidí na světě, si nemůže ekonomicky dovolit kvalitní péči o svoje zuby!
Pokud kontrolujeme letadla, protože nechceme havarovat, musíme začít kontrolovat i lidi stejně kvalitně jako letadla, jestliže nesmí létat vadné letadlo, tak nesmí zde nikde ani žít, vadný člověk! Je třeba optimálně globálně roztřídit vadné lidi, a potom ekologicky recyklovat vadné lidi. Vše je zde evoluční experiment, a pokud se evoluci nějaký genetický experiment nepovedl, je naší svatou evoluční povinností, tento experiment násilně rychle ukončit smrtí.
Nejprve začneme s kontrolou porodností, a lidi co nemají vysokou školu, globálně sterilizujeme, aby nemohli produkovat genetický odpad, který nemá pro konzumní civilizaci žádnou ekonomickou hodnotu. Každé globálně nově narozené dítě, posoudí GVKB zdravotní komise složená z GVKB robotů, a pokud se ukáže to, že je lidské dítě genetický odpad, tak se dítě ekologicky eliminuje. Zaměstnavatelé potřebují dokonalé GVKB zaměstnance, a tak je i dostanou, běžte se proto dneska podívat do krematoria a na hřbitov, ať konečně jistě víte, co vás bude brzo jistě čekat.

Konzumní svět je spojen s experimenty

Každé období života je originální, dlouhá životní období, se skládají z mnoha krátkých životních období, období je dobou, která navazuje na jiné období, a tak navazuje období dětství na období dospělosti, období kdy chodíme do školy, na období kdy chodíme do zaměstnání, atd. jsou období, kdy se trápíme nemocí, a jsou období, kdy si užíváme dovolené. Každé období je řekou událostí a každá řeka událostí je originální, my měníme to co je v nás a okolo nás, a to co je v nás a okolo nás, zase mění nás, vše je v pohybu, a jenom smrt ukončuje dlouhé životní období, které je složeno z velikého množství různorodých období.
Často je zde snaha, násilně manipulovat s obdobím, ve kterém se nalézáme, tehdy jsme vystavení problémům, a pokud problémy nezvládneme, tak většinou špatně dopadneme. Konzumní svět je spojen s experimenty, které se často nepovedou, takovým experimentem je nemoc nebo válka, jenom smrt je jistá, ostatní je zde nejisté, následkem je strach a snaha o zisk výhod a jistot na úkor druhých.
Často dochází k nerespektování přirozených pravidel, a logických zákonitostí, a odůvodňuje se to pomocí; náboženství, politiky, ekonomiky, vědy, umění, reklamy, pohádek, rituálů, pověr, atd. jsme mistry v tom, svoje chyby vydávat za správná řešení. Každé období jednou skončí, a to pro nás mnohdy znamená veliký šok, jak se vyrovnat třeba s tím, že skončilo období, ve kterém se lidi měli v nějakém národě dobře, a najednou je zde období, ve kterém se lidi mají zle?
Politici před volbami slibují voličům ekonomické a politické zázraky, ale po volbách rychle na svoje sliby zapomenou, a začnou se starat sobecky jenom o sebe, aby se měli dobře díky výhodám a jistotám, které jim centrální společnost poskytuje. Média co slouží politikům nám tvrdí, jak se zde máme ekonomicky dobře, ale mladí lidé od nás neustále utíkají do Německa a Anglie.
Pro ekonomické muslimské emigranty, jsme jenom ekonomicky zaostalou tranzitní zemí, na cestě do Německa a Anglie. Na našem území probíhalo dlouho mnoho politických a ekonomických experimentů, co se evolučně nepovedli a následkem je mnoho problémů s politikou a ekonomikou, lidi co rozhodují pyšně o nás bez nás, dělají amatérské chyby, a trvá velmi dlouho, než se jejich chyby optimálně zase napraví.