úterý 22. listopadu 2016

Ano, vše zde má vyměřené období

Pokud je zde možnost volby z mnoha možností a nějaká volba vypadá jako optimální, tak tuto volbu milujeme, se zánikem možnosti volby z mnoha možností, zaniká i láska, proto stroje a otroci nejsou schopné lásky, protože nemají svobodou možnost, volby z mnoha možností. Ano, vše zde má vyměřené období, protože po období lásky přichází období, ve kterém není láska, protože se ze svobodné bytosti, stala bytost, co není svobodná. Autorita má svatou pravdu, na tomto principu je založeno konzumní ekonomické otroctví, které zabíjí v lidech lásku, a dělá z lidí otroky konzumního centrálního systému.
Žijeme ve světě povinností, musíš a nesmíš, o tom je proměna člověka na konzumního otroka, ve kterém není láska, logicky takový otrok konzumuje chemické návykové drogy, aby mohl ze světa bez lásky, utéci do světa chemických iluzí, kde je iluzorní svoboda po krátkou dobu, a potom následuje deprese a bolest hlavy. Z lidí se nakonec stávají jenom konzervy, ve kterých je zakonzervovaná nějaká vysoká specializace, a od starých politických konzerv co mají vysokou školu, nelze očekávat lásku k pracujícímu lidu, politická konzerva zde má přesně vyměřené období politické použitelnosti, a potom je zde už zbytečná, protože jí nahradí nová politická konzerva.

Ano, konzumenti už mají dost problémů s politikou a ekonomikou

Vše začalo tím, že Anglie opouští EU, příští rok nový prezident v USA započne s velikými změnami, které ochladí globálně ekonomiku a politiku. Končí období dobré nálady a přichází období blbé nálady, investoři nechtějí přijít o svoje investice a tak se od teorie přechází k praxi, ve které nikdo už nevěří na mediální sliby a zázraky, ale každý chce výhody a jistoty. Konzumenti už mají dost problémů s; centralismem, byrokratismem, dezinformacemi, fanatismem, kolonialismem, drogami, mafiemi, atd. přichází doba globálního policejního systému, zruší se globálně papírové a kovové peníze, zruší se lidská práva, zruší se tituly a jména a každý dostane globální číslo, atd.
Islám se prohlásí za tvrdou psychickou drogu, a ten kdo bude hlásat Islám, ten skončí v převýchovném táboře, na člověka se bude pohlížet jako na automobil, každý rok zde bude povinná prohlídka zdraví a psychiky od 2 let do 80 let, ten kdo bude pod globálním statistickým průměrem, ten bude ekologicky eliminován, aby zde s ním nebyli problémy. Zavede se globalizace u; zákonů, norem, morálky, kultury, peněz, jazyka, programů, databází, atd. umělá inteligence bude rozhodovat o nás bez nás, bude to tvrdý jednoduchý vojenský režim, ve kterém nebudou už pro nikoho výhody a jistoty.

Věřit nebo nevěřit, tomu co zde je?

Vše co má začátek to má i konec, evoluce má počátek a tak logicky i musí mít konec a na konci je logicky nápis. Evoluce byla ukončena. Co to vlastně znamená, že evoluce byla dokončena? To znamená, že se veškerý život na této planetě digitalizoval a virtualizoval. Nejsou zde už rostliny ani zvířata, vše bylo převedeno do virtuálního digitálního systému, kterému říkáme Matrix.
Počítače nejsou na této planetě, ale jsou ve veliké vesmírné lodi, dlouhé deset tisící kilometrů, která letí velmi rychle vesmírem, na lodi provoz zajišťují automaty a roboti, není zde nic, co by bylo živé. Ve virtuálním systému, existuje v roce 3269 právě 326 452 215 487 virtuálních digitálních lidí, co si naivně myslí, že jsou živé bytosti.
Vše začalo nenápadně tím, že si lidi a roboti zálohovali veškeré informace a programy na centrálních počítačích, z těchto obrovských živých databází vzniknul evolučně Matrix, který se umístil na obrovskou vesmírnou loď. Na naší modrou planetu v roce 3018 dopadl z vesmíru veliký kus kamene, a následkem byl rychlý zánik veškerého života.
Loď se pohybuje vesmírem pomocí gravitačního motoru, založeného na principu černé díry, je to systém, který nepotřebuje žádné palivo, a má nevyčerpatelné zdroje energie, loď má schopnost rychlé samoopravitelnosti, a je vybavená dokonalým bezpečnostním gravitačním štítem. Já jsem zde na této lodi úklidovým inteligentním samoopravitelným robotem č: HGZ 101 015 JGL, a ty jsi virtuálním člověkem, který si naivně myslí že je živý, a má deprese.