pondělí 21. listopadu 2016

Ano, nemůžeme od robotů očekávat lásku a soucit

Amatér zvládne to co je jednoduché a snadné, to co je složité a obtížné řeší profesionál, vývoj vědy a techniky směřuje k tomu, že ubývá rychle toho co je složité a obtížné, tím profesionálové přicházejí o jisté a výhodné zaměstnání, a následkem je bída a nezaměstnanost. Mnoho lidí si neuvědomuje to, že už brzo se začne používat umělá inteligence, najednou začnou být profesionálové zcela zbyteční, a vše se bude muset restartovat od základů, podíváte se na město a zjistíte, že ve velikém městě kde před mnoha lety žil milion lidí, tak dneska zde nežije už žádný člověk, místo lidí jsou v tom městě jenom automaty a roboti.
Je to jednoduché, robot je lepší zaměstnanec než člověk! Už i v Číně začíná docházet k automatizaci a optimalizaci, mnozí uvažují o životě daleko od civilizace, v naději že takto uniknou bídě a nezaměstnanosti. Jsou na světě místa, kde se robotům líbit nebude, ale to je jenom dočasné řešení, s evolučním vývojem robotů budou i tato místa v divočině obsazena roboty. Někdo řekne, že jsem skeptický pesimista, a že inteligentní roboti nezpůsobí člověku existenční problémy. Roboti budou brát člověka jako zastaralý inteligentní systém, se kterým jsou neustále problémy, nemůžeme od robotů očekávat lásku a soucit.

Je v USA veliký počítač utajený hluboko pod zemí?

Vědci a technici navrhli největší světový počítač, který sestavili v USA v roce 2016, a potom zadali tomuto super počítači úkol, aby on vypočítal geniální jednoduché řešení krize. V roce 4017 let počítač ohlásil splnění úkolu, byla to veliká sláva a počítač GVKB robotům s GVKB umělou inteligencí pravil.
Vždyť zde žádná krize není, lidi zde už na planetě nikde nežijí, a GVKB roboti pomocí decentralizované GVKB logistiky vše dokonale optimalizovali a tak zde nejsou s ničím problémy.
Jeden mladý GVKB robot se zeptá, a co uděláme s tím starým velikým počítačem, který zde byl zcela zbytečný tak dlouhou dobu? Sešla se kulturní komise, a ta navrhla proměnit počítač na muzeum výpočetní techniky, dneska se chodíme dívat na pyramidy a v budoucnosti se budou chodit dívat GVKB roboti zase na velmi starý IBM počítač, který zde byl zcela zbytečný.
Jak mohlo dojít k tomu, že ten IBM počítač někdo nevypnul, a on tak dlouho fungoval? Vše financovala armáda, a tak byl počítač utajený hluboko pod zemí, a tím došlo k tomu, že nebyl počítač 2001 roků vypnutý, a neustále se opravoval a vylepšoval.

Je v USA veliký počítač utajený hluboko pod zemí?

Vědci a technici navrhli největší světový počítač, který sestavili v USA v roce 2016, a potom zadali tomuto super počítači úkol, aby on vypočítal geniální jednoduché řešení krize. V roce 4017 let počítač ohlásil splnění úkolu, byla to veliká sláva a počítač GVKB robotům s GVKB umělou inteligencí pravil.
Vždyť zde žádná krize není, lidi zde už na planetě nikde nežijí, a GVKB roboti pomocí decentralizované GVKB logistiky vše dokonale optimalizovali a tak zde nejsou s ničím problémy.
Jeden mladý GVKB robot se zeptá, a co uděláme s tím starým velikým počítačem, který zde byl zcela zbytečný tak dlouhou dobu? Sešla se kulturní komise, a ta navrhla proměnit počítač na muzeum výpočetní techniky, dneska se chodíme dívat na pyramidy a v budoucnosti se budou chodit dívat GVKB roboti zase na velmi starý IBM počítač, který zde byl zcela zbytečný.
Jak mohlo dojít k tomu, že ten IBM počítač někdo nevypnul, a on tak dlouho fungoval? Vše financovala armáda, a tak byl počítač utajený hluboko pod zemí, a tím došlo k tomu, že nebyl počítač 2001 roků vypnutý, a neustále se opravoval a vylepšoval.

USA má na tento problém jednoduché řešení

Společnost je založená na dodržování norem, pokud někdo odmítne normy dodržovat, tak je za to potrestán, v případě že je společnost vystavená nebezpečí, tak si nemůže dovolit neposlušnost, a tak je zde vojenská disciplína, a tvrdé tresty za porušení disciplíny.
Takto vznikají centrální diktatury, centrální diktatury procházejí evolucí stejně, jako evolucí prochází; člověk, rodina, zákony, morálka, podnikání, obchod, věda, technika, umění, zdravotnictví, školství, doprava, atd.
Někde jsou lidi s centrální diktaturou spokojení, a jinde nejsou spokojení, to je normální, problém nastává v okamžiku, kdy je zde ekonomická emigrace, ze špatných centrálních diktatur, do správných centrálních diktatur.
Zaostalé centrální diktatury jsou špatné, jak eliminovat zaostalost o špatné centrální diktatury, to je v současnosti prioritní záležitost, které se musíme optimálně věnovat.
USA má na tento problém jednoduché řešení, nahnat pomocí armády místní zaostalé obyvatelovo do rezervace, a osídlit dobyté území obyvatelstvem ze správné centrální diktatury, takto se může vyřešit problém s místy kdy je u moci stará svatá ideologie, která dělá z lidí hlupáky a chudáky.
Berme to obrazně jako uklízení, kdy to co je nehodnotné přemístíme do izolace, abychom už s tím neměli problémy. Často lze zaslechnout, že přemístění zaostalých lidí do rezervací, je nelidské řešení, a že bychom měli najít jiné humánnější řešení, aby láska a pravda zvítězila nad nenávistí a lží. Ti co hlásají lásku a pravdu, jsou ale pokrytci, protože využívají výhod a jistot, které jim poskytuje centrální diktatura.

Kdy všude zmizí nezaměstnanost a bída?

Lidi nemají dosud jasno v tom co je to láska, mnozí chtějí lásku hromadit, aby jí měli nadbytek, a tak byli šťastní. Jenže ten kdo hromadí lásku, ten je psychicky nešťastný, jak je to možné? Láska je očištění od sobeckého toužení, je to obrazně jako když se očistíte od tělesné špíny, tím že si umyjete mýdlem špinavé tělo.
Nemoci jsou tam kde je špína, tak jako je špína tělesná, tak je zde i špína psychická, a psychickou špínou je pyšnost a lakomost, očištění je v pokoře a štědrosti. Někdo smrdí potem, a jiný smrdí zase pyšností, je třeba začít umývat pot u těla, a pyšnost z psychiky. Proč je náboženství hlásající mravnost mrtvé?
Náboženství umřelo v okamžiku, kdy začalo být pokrytecké, to samé se dneska děje s politikou, která díky pokrytectví umírá, a lidi nechtějí chodit k volbám, protože politici jsou bezcharakterními pokrytci. Je třeba se naučit říkat druhým pravdu o tom, že smrdí pyšností a lakomostí, je třeba naučit ty, co smrdí pyšností a lakomostí tomu, jak se omýt pomocí pokory a štědrosti, z díla se pozná tvůrce.
Bída a nezaměstnanost je následkem toho, že je mocná elita pyšná a lakomá, potřebujeme mocnou elitu, která je pokorná a štědrá, jenom tak globálně zmizí nezaměstnanost a bída, potřebujeme moc a bohatství předat umělé inteligenci, umělá inteligence je pokorná a štědrá, všude se nasazuje automatizace, a proč bychom nemohli automatizovat i ekonomické a politické řízení civilizace pomocí globální umělé inteligence, která to optimálně globálně spočítá, všem pyšným a lakomým lenochům a parazitům.

Ano, nejsem kouzelník z pohádky

Neustále poslouchám lidi, co mají psychické problémy, které jim způsobují deprese, když lidem říkám, že nejsem kouzelník z pohádky, co jim vyčaruje štěstí a lásku, tak mě lidi nechápou, každý si musí pomoci sám, mohu lidem dát akorát dobré klasické rady, a požádat je aby se jimi řídili.
Jenže lidi se mými dobrými klasickými radami neřídí, a řídí se tím, co jim způsobuje psychické problémy, kde je chyba? Základní dobrou klasickou radou je sebenenávist, nejde sloužit dvěma pánům současně, pokud se jednomu pánu zavděčíte tak druhého pána rozzlobíte.
V každém člověku je sebeláska a sebenenávist, sebeláska vás uvrhne do psychických problémů, a sebenenávist vás ochrání před psychickými problémy. Sebeláska říká, zapal si cigaretu a napij se slivovice, naopak sebenenávist říká, nesmíš si zapálit cigaretu a napít se slivovice.
Sebeláska je pokušitel, který se snaží duši svést do pekla toužení a soužení, naopak sebenenávist je váš anděl strážný, který vás ochrání před peklem toužení a soužení.