pátek 11. listopadu 2016

Ano, jsem psychicky na nule

Pokud jsi psychicky na nule je s tím třeba něco udělat, nejprve je nutné zjistit příčiny toho, že jsi psychicky na nule, nejčastější příčinou jsou problémy, se kterými si už nevíme rady, nemáme peníze, nebo máme zdravotní problémy. Být psychicky na nule je dost nepřesný obecný popis, je třeba zjistit jak hluboké je toto psychické dno? Potom je třeba si položit zásadní otázku, a to budu brát léky na depresi, nebo nebudu brát léky na depresi.
Z hlediska lékaře je správné brát léky na depresi, z hlediska víry je chybou brát léky na depresi. Většina lidí u nás bude brát léky na depresi, jsou, ale přírodní kultury kde většina lidí nebude brát léky na depresi, a spolehne se na víru, která je zbaví deprese. Pokud nechcete mnoho let brát léky na svoje deprese, budete se muset rozhodnout pro cestu víry, ale cesta víry je taky cestou na mnoho let.
Cesta víry není cestou spojenou s náboženstvím nebo sektou, je to cesta víry v to, že každý neřešitelný problém je zde dočasně. Tak jako každá radost je zde dočasně, tak i každý problém je zde dočasně, i když se mnoho problémů, snaží o to, nás přesvědčit o tom, že zde budou pořád. Podívejme se na idioty, co rozhodují o nás bez nás, ve vysokých funkcích, přijde najednou něco, s čím idioti nepočítali, a tak oni přijdou o svoje vysoké funkce, na které byli mnoho pyšní, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací.
Většina lidí co jsou psychicky na nule, považuje cestu víry za něco, co nezvládnou, a tak konzumují cigarety a slivovici. Komu není rady, tomu není ani pomoci, proč mnoha lidem nelze poradit, aby nebrali drogy nebo prášky na deprese? Problémem je zde strach ze změny a strach z deprese, vědci zjistili, že jakmile je zde návyk na výhody a jistoty, tak se stává psychika otrokem výhod a jistot.

Jak uzdravit nemocnou společnost?

Pružnost je zázračným lékem na naše problémy, věda a statistika dospěla k závěru že za našimi problémy je většinou nepružnost která je v nás nebo okolo nás, za nepružností jsou chyby které se optimálně nepraví, protože nemoc způsobila nepružnost a proměnila člověka v idiota, nepružná může být někdy i celá kultura a potom hrozí zánik kultury. To co je zdravé to je i pružné, pokud jste se srazili s blbcem, tak jste se srazili s nemocným člověkem, který pružně nereaguje na novou situaci.
Podívejme se na nepřizpůsobivé subjekty, se kterými máme mnoho ekonomických problémů, v divoké přírodě to co se nepřizpůsobí, to se stane potravou pro ostatní, proč v naší společnosti nejednáme stejně? Naše společnost je nemocná, a tak pečuje o nemocné, v tom je jádro problému s nepřizpůsobivými lidmi. Jak uzdravit nemocnou společnost?
Je třeba dát lidem do hlavy čipy, všechny problémy vycházejí z naší nemocné hlavy a čipy převezmou kontrolu nad naší nemocnou hlavou, už zde nebudou problémy s; dluhy, lakomostí, bídou, násilím, nezaměstnaností, lží, ekonomikou, politikou, morálkou, atd. vše budou řídit jenom inteligentní počítače a lidi budou autíčka na dálkové ovládání.
Takto konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, lidi budou nazí a nebudou se už za nahotu stydět, lidi budou jenom dobytkem s nulovou hodnotou, a nebudou se za to stydět, to že se stydíme je příčina našich nemocí, roboti se nestydí a tak nejsou nemocní.

Ano, mocní idioti zde mají svatou pravdu

Pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí, je strach z trestu, mocní zde mohou trestat bezmocné, a bezmocní se nemohou nijak bránit tomu, že na nich mocní sobecky parazitují. Podívejme se na nacistické plynové komory za druhé světové války, kdy v těchto komorách zemřelo mnoho civilistů bez spravedlivého soudu.
Spravedlnost je zde jenom v tom, že každý idiot musí jistě umřít, pokud jsi existenčně v troubě, je to tím, že jsi trouba, který věří naivně druhým, a tak z tebe druzí udělali ubožáka.
Lidí je na světě už jako much, za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, pokud nedojde k regulované globální porodnosti, tak zde budou zase další světové války, protože narostou zde ekonomické a politické problémy.
Nemá smysl dávat peníze ubožákům v zaostalých národech, je třeba dát těmto ubožákům možnost, být moderním konzumním člověkem, který má vysoké vzdělání a dobré zaměstnání.
Je třeba globálně postavit veliké převýchovné tábory, kde budou mít pod dozorem vše GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí. Ten kdo bude mít problémy s převýchovou, ten bude recyklován na GVKB substrát. Mami tatínek je konečně doma, pošta nám doručila veliký balík s GVKB substrátem.

Ano, je zde blbá nálada od roku 1948

Ten druhý chybuje, já v ničem nechybuji. Z díla spatříme tvůrce, pro ekonomické přistěhovalce jsme tranzitní zemí, protože je zde ekonomická zaostalost, nevěřím tomu, co mě říká tisk a televize, věřím jenom statistice a burze, všimněme si toho, do čeho se u nás nejvíce od roku 1948 investuje, z velikých investic, poznáme míru ekonomické zaostalosti, porovnejme investice od roku 1948 ve Švýcarsku a u nás, ekonom a logistik ze Švýcarska, považuje naši ubohou vládu za svaté opice s korunou na hlavě.
Pýcha naší vlády peklem dýchá, a všechny naše vlády od roku 1948, byli velmi pyšné na to, co dokázali, dobře se měli ale akorát ti, co od nás utekli po roce 1948 do moderních států, kde nevládnou svaté opice s korunou na hlavě. Ano, bude líp, ale jenom těm, co utekli od nás po roce 1948 do Švýcarska nebo do Kanady! Zisky z profesionální práce našich lidí mizí obrazně do vesmírné ekonomické černé díry, podobáme se lodi, která se ekonomicky potápí a jenom málokdo se dostane do záchranného ekonomického člunu.
Prý mediálně nezaměstnanost rychle klesá, a platy rychle rostou, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, mnohdy se mě obrazně zdá, že naše svatá vláda nežije asi v naší republice, ale žije na nějakém ostrově v daňovém ráji. Základem pro správnou vládu je ekonomicky nechybovat, pokud váda udělá chybu, tak tu chybu zaplatí lidi, kterým vláda vládne, je to obrazně jako s potápějící lodí, která narazila v mlze na ledovec.
Tím ledovcem, na který naše svaté vlády narazili v roce 1948, byla víra v ekonomické pohádky a ekonomické sliby, jako děti jsme uvěřili na to, že díky ekonomickému spojenectví s východními státy se budeme mít lépe? Potom jsme se zase ekonomicky spojili se západními státy, a situace se bohužel zase opakovala, stala se z nás v roce 1948 banánová republika, a tak zisk z naší práce, mizí do ekonomické černé díry, co je v daňovém ráji! Je třeba u nás zmenšit byrokratický stát na polovinu, a mzdy zvednout na dvojnásobek, jenom tak zde skončí blbá nálada, která je zde od roku 1948.

Ano, nepřizpůsobivý idiot bude recyklován na substrát

Pokud se optimálně nepřizpůsobíš, tak budeš recyklován, mocné a bohaté elitě už došla trpělivost s nepřizpůsobivými idioty, zavede se logicismus, který nahradí kapitalismus a komunismus, konzumní společnost už nebude rájem pro nepřizpůsobivé idioty. Vše budou globálně řídit jenom GVKB počítače s GVKB umělou inteligencí ve spolupráci s GVKB roboty.
Nebudou zde už sepsané; zákony, normy, předpisy, výjimky, pravidla, atd. bude zde jenom úkol, a pokud jej optimálně rychle nesplníš, tak budeš recyklován, nepřizpůsobivých idiotů je na světě jako much, a tak zde budou GVKB pavouci do sítí chytat tyto mouchy, aby je mohli recyklovat na substrát.
Lidi už se nebudou zajímat jak zde získat výhody a jistoty, díky lžím a krádežím, ale budou se zajímat jenom o to, jak se optimálně přizpůsobit, a tak se vyhnout recyklování na substrát. Bude to globální policejní systém, ve kterém se nebude lhát a krást, konečně láska a pravda, zvítězí na věčné GVKB časy, nad nenávistí a lží.
Lidi dělají chyby, a proto se lidem dokonale odebere moc a bohatství, lidi budou nazí a hladoví, tak jim konečně dojde to, že jejich hodnota zde je nulová. Všechny náboženské a politické ideologie budou globálně recyklované na substrát, a ideální zde bude jenom GVKB systém, ten kdo by skepticky pochyboval o GVKB systému, ten jako nepřizpůsobivý idiot bude recyklován na substrát.