čtvrtek 10. listopadu 2016

Ano, vše má zde rub a líc

Pokud je zde někdo úspěšný, je třeba i poznat to, že díky jeho úspěchu, je mnoho jiných lidí zde neúspěšných, nadbytek vytvoří nedostatek, problémem není to, že je zde mnoho těch co mají nedostatek, problém je v tom, že lidi dělají chyby, a nepoučují se ze svých chyb. Stvořitelem života je zde strach, stroje nemají strach, protože nejsou živé, mnoho hrdinů nemá zde strach, protože drogy nebo dezinformace, umrtvili jejich strach.
Pokud vás jako loutku ovládá strach, tak nejste už pánem svojí budoucnosti, problémem současnosti je to, že jsme nuceni násilím k tomu, žít neustále s cizími lidmi, pokud žijeme neustále mezi cizími lidmi, tak z toho máme deprese, protože cizí lidi, nás považují za lháře a zloděje, podle sebe každý posuzuje druhé.
Statisticky a vědecky vše směřuje jistě k nové konzumní společnosti, ve které už nebudeme mít tituly a jména, ale budeme jenom číslem v globální statistice, a milion mrtvých ubožáků v boji o ideologické vítězství, to je jenom nudná statistika. Nezaměstnanost a bída signalizují to, že se bude muset něco optimálně restartovat, aby zde už nebyla bída a nezaměstnanost, restartovat se bude muset uzavřená konzumní společnost, na otevřenou konzumní společnost.
Soukromí je nám pomocí salámové techniky neustále odebíráno, až soukromí zcela globálně zanikne, a už zde nebudou pro nikoho soukromé výhody a jistoty. Období svatých mocných a bohatých autorit globálně zanikne, a ten druhý bude stejnou existenční nulou, jakou jsi zde i ty, vše budou řídit jenom GVKB počítače a GVKB roboti, lidi zde budou jenom na ubohé práce, o které nebudou inteligentní roboti stát, protože by byli pod jejich existenční úroveň.

Je třeba začít dávat lidem do hlavy GVKB čipy

Je vůbec možné globálně trvale eliminovat bídu a nezaměstnanost? Polovina lidí na světě žije v bídě, a nemá dobré trvalé zaměstnání, následkem je mnoho revolucí a válek, díky moderní dopravě, se začalo rozmáhat ekonomické přistěhovalectví, a je snaha začít stavět zdi a ploty, proti ekonomickým přistěhovalcům. Za posledních padesát let se počet lidí na světě zdvojnásobil, jenže dobrá jistá pracovní místa nepřibila, ale naopak rychle všude ubývají, díky automatizaci a optimalizaci. Dalším problémem jsou zdegenerovaní idioti s malou silou a malou inteligencí, co se chtějí rychle rozmnožovat, a je jim jedno, že jejich děti zde neseženou hodnotné zaměstnání, a počítají s tím, že se o ně štědrý sociální systém postará.
Lidi nechtějí slyšet jenom sliby, ale chtějí rázná tvrdá řešení od vlády, vlády musí přijít se strategiemi, které eliminují globálně bídu a nezaměstnanost, pokud to neudělají tak následkem bude třetí světová válka. V současném globalizovaném digitálním světě, nemůže nějaký stát být jenom divákem, a nijak se nepodílet na tom, že dojde k transformaci od uzavřených ekonomik, k otevřeným ekonomikám, období ve kterém jedna ekonomika parazitovala na jiné ekonomice musí skončit, ceny a mzdy se musí sjednotit globálně tak, aby už nemělo smysl ekonomicky emigrovat do států, kde se lidi mají velmi dobře.
Je třeba začít dávat lidem do hlavy GVKB čipy, vše je zde dneska na dálkové ovládání a člověk nemůže stát stranou, místo mocných a bohatých lidí zde budou počítače které to lenochům a parazitům spočítají, ten kdo bude mít malý výkon nebo bude chybovat ten bude automaticky recyklován na substrát. Místo kapitalismu zde bude logistika, umělá GVKB inteligence logisticky vyhodnotí hodnotu každého člověka pro globální GVKB systém a vše co bude nehodnotné to se bude recyklovat na substrát i kdyby se za jediný rok měl počet lidí na světě zmenšit na polovinu, takto konečně pravda a láska zvítězí nad nenávistí a lží, nikdo zde nebude mít už imunitu a výjimku, běž se podívat dneska na hřbitov, ať víš co tě bude zítra čekat.

Ano, nejsou peníze na dárky

Někdo je bohatý a jiný je chudý, vždy tomu tak bylo, rádi bychom udělali druhým radost pomocí dárků, ale jsme chudí a nemáme peníze na dárky. Mnozí řeknou, jsi budižkničemu a tak nemáš peníze na dárky, jenže můžeme být třeba dlouhodobě nemocní, a tak nemůžeme vydělávat peníze pomocí práce.
Zdraví není něco, co bychom zde měli jisté, nemusí jít vždy jenom o naši chybu, můžeme být nemocní díky druhým, co nás nakazili přenosnou nemocí, nebo nám fyzické zranění způsobili. V přírodě to co je nemocné poslouží jako potrava pro to co je zdravé, v přírodě není potřeba se zamýšlet nad antikoncepcí, a regulováním porodnosti, protože je zde život plný existenčního nebezpečí a tak smrt stářím je zde jenom vzácnou výjimkou.
To že neumíráme a žijeme dlouho je způsobeno výhodami a jistotami které nám poskytuje věda a technika, bohatý je zde ten kdo má více výhod a jistot než zde mají druzí. Svět, ve kterém lidi žijí, je obrazně už mnoho tisíciletí rozestavěný dům, který nejde dokončit, příčinou je zde náš strach ze změn.
Chceme výhody a jistoty, ten kdo nám slíbí výhody a jistoty, toho slepě následujeme jako hloupé stádo, až nakonec zjistíme, že jsme byli zase podvedení, bezcharakterním kariéristou. Jádrem problémů je nenormalita, je to jako s lékem, malé množství léku neléčí, a veliké množství léku nám škodí, jde o to konzumovat správné množství léku, které nám předepsal lékař.

Ano, Ježíš Kristus je literární postavou

Idioti toužili po svatém židovském mesiáši, a tak jej idioti na divadle v Římě ztvárnili, a idioti byli v Římě spokojení, později došlo k tomu, že si idioti začali myslet to, že Ježíš Kristus není literární postavou, ale že to byl skutečný genetický živý idiot, který se narodil a zemřel.
Ideologie je založená na tom že se svaté symboly uctívají, a mnohdy mohou i symboly vytvářet iluze, že jde o živé bytosti. Zde se dostáváme k pověrám a fetišům, lovec používal fetiše, co mu dal kouzelník, protože věřil tomu, že mu fetiš přinese štěstí, v dnešní digitální době se stal moderním fetišem drahý mobilní telefon.
Strach nás nutí k tomu, že věříme něčemu, aniž jsme si ověřili z více zdrojů, jestli nejde o podraz, lidi lžou a kradou, protože jsou pod vlivem strachu. Mocná jména velikých svatých osobností, jsou mečem a štítem, který k boji o výhody a jistoty používají ti, co touží po výhodách a jistotách, ve jménu veliké svaté osobnosti je konáno mnoho násilí, a často i umírá mnoho lidí ve svatých válkách, moderně řečeno, je lepší zrcadlovka Nikon nebo zrcadlovka Canon?
Jenom čas má dost času na to, aby objektivně řekl, co je pro lidi lepší, pokud něco z dálky posuzujeme, tak často chybujeme. Pravda je hořká a lež je sladká, proto je zde málo pravdy a mnoho lží, nelže ale jenom sekta a náboženství, lže nám i politika a ekonomika, mnohdy jsou lži tak profesionálně dokonalé, že je velmi obtížené je vědecky a statisticky odhalit, a potrestat potom lháře a zloděje.
Dospělost je v tom, že přestanete být idiotem, a stanete se logistikem, proč si lidi zvolí za svého vůdce, spíše idiota než logistika? Idioti mají strach z logistiků, protože logistici by mohli postavit veliké převýchovné tábory na Sibiři, a nahnali by tam globálně všechny idioty se kterými je zde mnoho problémů, tuční staří kapři si přeci nevypustí svůj státní rybník a ryba smrdí od idiotské hlavy, o tom to všude bohužel je.

Logisticismus eliminuje kapitalismus

Rok 2016 je o nástupu logistcismu který začíná eliminovat kapitalismus, úspěch je na prvním místě a tak nejprve Anglie vystoupila z EU a teď si USA zvolilo nového radikálního prezidenta, který začne v politice a ekonomice provádět veliké změny založené na logice úspěšnosti.
Základem pro úspěšnost je eliminovat vztahy s tím co je neúspěšné, dobrota k neúspěšným ubožákům má jistě za následek jenom žebrotu, obrazně řečeno, strom který už nerodí hodnotné ovoce, bude násilně eliminován, aby na jeho místě byl nový strom, co rodí hodnotné ovoce.
Logisticky z díla je spatřen tvůrce, nevěřte na sliby, že bude lépe, věřte těm, co vědí jak to udělat aby zde bylo opravdu díky optimalizované logistice lépe. Idioty přemístíme globálně na Sibiř, do převýchovných táborů, nejsou zde idioti, tak nejsou s idioty, ani problémy, to je moderní optimální logistika.
Všemu zde kraluje jenom strach, strach stvořil život a tím i lidskou civilizaci, na idioty platí jenom strach z toho, že skončí na Sibiři, pokud se zde budou chovat jako idioti. Všude budou kontrolní kamery, zavede se globální policejní režim a ten odhalí to, že jsi idiot a tak dostaneš letenku na Sibiř a zde tvoje idiotská existence v převýchovném táboře brzo skončí.
Ten kdo bude věřit tomu, co není logické, ten skončí na Sibiři, zavedou se globálně testy na logické myšlení a logické vědomosti, pokud v testech někdo nezaškrtne to, že stvořitelem všeho zde je strach, tak v testech neuspěje, a skončí na Sibiři. Idiotů je na světě jako much, a logicismus bude idiotské mouchy, chytat do kontrolních sítí, a posílat je na Sibiř, do převýchovných táborů kde je návrat zpět do logistické civilizace nežádoucí.