pondělí 7. listopadu 2016

Musíme se spokojit s tím, co zde je?

Proč teorie v praxi většinou nefunguje? Teorie zná vše z dálky, ale v praxi musíme vše znát už z blízka, to co z dálky vypadá jako správné, to z blízka je chybné, podívejme se třeba na teorie těch, co nám zde pyšně vládnou, z blízka poznáme, že nám pyšně vládnou staří idioti!
Mnoho lidí by chtělo začít soukromě podnikat, a narazí na svaté teorie, které v praxi nefungují, mnohé teorie jsou násilím vládou prosazované a ten kdo je drze nerespektuje, je vládou potrestán. Podívejme se třeba na podporu lidí, co se optimálně nepřizpůsobili naší konzumní civilizaci, a my je podporujeme ekonomicky a sociálně, to mě tedy rozum nebere?
Nebo se podívejme na nabídky práce nebo zboží, které jsou chybné, tyto chybné nabídky nás okrádají o čas a peníze, lidově hovoříme o srážce s blbci. Nebo se podívejme statisticky na rozmnožování lidí, nehodnotní lidé se rozmnožují rychle, ale hodnotní lidé lidi se rozmnožují pomalu. Musíme se spokojit s tím co zde je, nebo se nespokojíme s tím co zde je, a budeme se snažit o to, aby se vše v nás a okolo nás změnilo k lepšímu?
Proč jsme pro ekonomické emigranty jenom tranzitní zemí, média nám dlouho tvrdí jak se zde máme ekonomicky dobře, a ekonomičtí emigranti na to mají zcela jiný názor, a směřují nejvíce do Německa a Anglie. Jaký je král takové je i jeho království, pokud je starý král idiot, tak následkem je to, že lidi z jeho království utíkají tam, kde nekraluje nějaký starý idiot.

Ano, toužení je zdrojem soužení a tím i zdrojem deprese

Vše už bylo řečeno a napsáno na papír, nelze už být originální a geniální, můžeme jenom opakovat staré informace a staré programy, pravda je v lidové moudrosti, která má základy v přírodě a v praxi, lež je spojená s lidmi a národy, co mají zde výhody a jistoty, které si nezaslouží, neřešte to, co nelze vyřešit!
Kdo se stará o cizí, ten se už nestará o svoje, dobrota k cizím je jenom žebrota, starej se o sebe abys byl zdravý a moudrý, z díla se pozná tvůrce, kdyby tvoje rady měli cenu zlata, tak bys je logicky mohl za zlato jistě i prodávat, jenže tvoje rady nemají žádnou cenu, protože to co říkáš, to už bylo v minulosti mnohokráte řečeno.
Jak si to zde uděláš takové to zde i máš, nechtěj změnit svět a cizí lidi, chtěj změnit sebe a svoje myšlení! Tvým největším problémem je teorie, jsi líný konat něco prakticky, a spokojíš se jenom s tím, že si nastuduješ něco teoreticky, nesnaž se problémy řešit násilím, je to tak snadné použít neslušná slova, nebo začít druhé trestat za chyby. Nauč se poznat co je za tím, že je zde s něčím problém? V současnosti je veliký problém s depresí, mnohé je zde v depresi a tak je zde všude blbá nálada.
Co je za tím, že je zde mnohé v depresi, a tak je zde blbá nálada? Za depresí je strach z neúspěchu, každý sobec chce být ve všem úspěšný, a tak má logicky strach z neúspěchu, nejvíce myslíme na to, co potřebujeme, abychom se zde mohli dobře mít musíme potřebné hodnoty zde i mít, jenže tím se dostáváme k soutěži a boji o to co všichni potřebují, jde hlavně o; výhody, jistoty, kariéru, autoritu, popularitu, moc, bohatství, sex, peníze, drogy, štěstí, úspěch, zdraví, inteligenci, atd. toužení je zdrojem soužení a tím i zdrojem deprese.