pondělí 31. října 2016

Normální člověk se ještě nenarodil

Tam kde je nespravedlnost tam je i deprese, jenom ve smrti je zde spravedlnost a následkem je ekonomická a politická krize. Co je to spravedlnost? Spravedlnost je to že nikdo nemá zde; výhody, jistoty, imunitu, popularitu, moc, bohaství, atd. ve spravedlivé kultuře se z díla pozná tvůrce, nekoukejme na to jaké funkce zde někdo má, ale jaké dílo zde on zanechá. Poslední dobou je zde tendence nedomýšlet následky našich rozhodnutí, práce kvapná je většinou špatná, je to tak snadné učinit chybu a je to tak těžké chybu opravit, podívejme se třeba na nenormalitu v rovině fyzické a psychické, neustále se setkáváme s tím že zde něco není normální a nikdo neví co s tím.
Třeba zrovna teď se měnil čas z letního času na zimní čas, po mnoho století bylo normální to, že se čas řídí stínem od slunce, a pak nějakého mocného idiota, napadlo zavést letní a zimní čas. Nebo se podívejme na to co se děje ve válkách, po mnoho století, je to normální že se neustále zabíjíme, a ničíme ve válkách veliké hodnoty, podívejme se třeba na to že Bůh nám sem seslal svého syna jako mesiáše, a my jsme jej potupně nahého ukřižovali, je to normální? Normální člověk se ještě nenarodil, a tak je náš lidský svět velikou psychiatrickou léčebnou, kde je někdo letištěm a jiný je letadlem, v současnosti je největším problémem nefungující ekonomika, protože nenormální lidi, neumí myslet a konat ekonomicky.
Fascinuje mě technika, spatřím nějaké stručné oznámení že něco nefunguje, někdy je zde i číslo chyby, ovšem nikde už není informace co mám dělat když to nefunguje? Napadlo mě že by měl každý člověk na oblečení nosit číslo chyby, s čárovým kódem, abychom věděli v čem je ten člověk evolučně chybný, a tím se vyhnuli problémům, obzvláště výhodné by to bylo při seznamování a hledání zaměsnání. Takto bychom mohli i nastavit filtry u komentářů stránek na internetu a chybní jedinci by nemohli komentovat správné články na internetu, pisatel článku by článek na internetu musel označit i číslem svojí evoluční chyby, abychom tak nečetli chybné články od chybných jedinců. 

Proč je zde neřešitelný problém s nepřizpůsobivými jedinci

Vše je zde v troubě, protože je zde vše nemocné, za krizi nemohou nesplatitelné dluhy v USA, ale za globální krizi může to, že je vše v nás a okolo nás nemocné. To co je nevyléčitelně nemocné je neopravitelný zmetek, který by se měl recyklovat, ale my místo toho abychom genetické zmetky optimálně globálně recyklovali, tak jim poskytujeme velikou zdravotní a ekonomickou péči, a dáváme jim výhody a jistoty, nebo státní vyznamenání.
Proč je zde neřešitelný problém s nepřizpůsobivými jedinci, co existují jenom z vysokých sociálních dávek a sociálních výhod? Jádrem problému je to že jsme opustili lidovou moudrost, a nahradili jí teoretickou hloupostí kterou stvořila pyšná elita.
Kdo nepracuje ať nejí, společnost nemůže být dojnou krávou pro sociální parazity co jsou nemocní fyzicky a psychicky. Jaký to má význam zalévat stromy co nerodí ovoce, strom který nerodí ovoce musí být hozen do ohně, prioritou se zde musí globálně stát zdravý člověk který platí vysoké daně díky tomu že zde profesionálně pracuje.
Lidi musí pochopit, že pokud budou nemocní že budou recyklováni na substrát, všude se globálně zavedou roční povinné kontroly zdraví, a ten kdo bude zdravotně podprůměrný, ten bude recyklován na substrát, nebude zde imunita a vyjímky, na substrát se budou recyklovat; prezidenti, králové, ředitelé, celebrity, soudci, senátoři, poslanci, profesoři, milionáři, atd. 

Čertů je už v pekle jako much

Proč čertům vadí to že žijí v pekle? Ze skutků poznáváme charakter, a skutky lidí jasně ukazují to že jsme čerty, co si zde hrají na anděly. Čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění, o tom je život zde v tomto dluhovém očistci, kde zloděj honí zloděje, a lhář křičí že ty jsi lhář. Války v nahotě odhalují to, že nejsme andělé, a že jsme jenom čerti, čertíme se když nejsme úspěšní ve svém prazitování, dobrota je v pekle jenom žebrota.
Není to snad čertovina, že je naše společnost rozdělená na; rasy, třídy, kasty, kategorie, atd. proč nejít v tom rozdělování dále, rovnou nerozdělit klasicky lidi na otroky a otrokáře. Místo pracujete pomalu máte výpověď, zde bude recyklování otroka na substrát. Čertů je už v pekle jako much, a pokud z pomalých čertů uděláme substrát, tak bude konzumní peklo optimálně fungovat. 

Ano, svoboda nejde ničím nahradit

Je to v troubě, když nemáme hodnotný domov, mnozí si myslí naivně to, že je jejich domov hodnotný, z dálky vše vypadá ale jinak než z blízka. Hodnotu má to, co není zde náhražkou nebo kopií, žijeme ve světě náhražek a kopií, a tím se dostáváme do začarovaného kruhu, a tak máme problémy a tím i deprese.
Všude je nám dobře ale doma je nám nejlépe, pokud je náš domov hodnotný, jaký je zásadní rozdíl mezi hodnotným a nehodnotným domovem? V hodnotném domově jsme svobodní, a nemusíme zde být otroky pyšných cizích lidí, svoboda nejde ničím nahradit, v nehodnotném domově nejsme svobodní a tak jsme v troubě a utíkáme z domova do přírody nebo jinam.
Nemocnice nebo vězení je klasickou ukázkou nehodotného domova, a klasickou ukázkou hodnotného domova je soukromý dům s velikým pozemkem. Hodnotný domov je luxus, který se může dneska dopřát jenom bohatá elita, lidí je na světě jako much, a to je ekonomický a politický problém, který neumíme optimálně normálně vyřešit. Za posledních sto let se změnilo vše od základů ve vyspělých národech, bohužel většina lidí na světě existuje v zaostalých národech, kde je průměrný člověk jenom číslem ve statistice s nulovou hodnotou. 

Ano, Satan stvořil pyšného člověka ke svému obrazu

Chybujeme, protože existujeme v chybném světě, pokud poukážeme na chyby, tak se většinou stejně nic nikde nezmění, protože každý chybný člověk je otrokem svých chybných rituálů, co jsou mu svaté. Bezchybný člověk je jenom v pohádce, nebo ve svatém písmu, v realitě je každý člověk chybný, a tak i mnoho chybuje, komu zde není už rady, tomu ani není už možno pomoci.
Je mnoho situací kde je řešením jenom zbabělý útěk, hrdinsví patří dneska jenom do filmu a knih, v realitě jsou jenom zbabělci a pokrytci. Jelikož je zde snaha utíkat od něčeho, tak je zde i snaha zabránit lidem v tom, aby mohli zbaběle utéci, a tak vznikají pevnosti a vězení, když nelze utéci z vězení tak mnozí utečou ze života pomocí sebevraždy.
Konzumace náhražek je jenom zbabělý útěk od chybné reality, to že budete konzumovat; léky na deprese, cigarety, slivovici, dezinformace, sex, umění, dobré jídlo, atd. to vám poskytne jenom dočasné štěstí, a potom vás to vrátí do chybného světa, kde jsou chybní lidé, co dělají ubohé chyby. Co si mám myslet o vraždění židů v plynových nacistických komorách, ve jménu čisté Árijské rasy?
Co si mám myslet o házení USA atomových bomb, na obydlená města v Japonsku? Co si mám myslet o upalování kacířů, a napichování jinověrců na kůly. Satan stvořil člověka ke svému obrazu, a tím stvořil konzumní pekelný dluhový očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem, protože on miluje jenom výhody a jistoty, on sobecky touží po tom být mocný a bohatý parazit.

Život je boj o výhody a jistoty

Lékem na všechny problémy jsou výhody a jistoty, naše kulturní civilzace vznikla díky výhodám a jistotám, stvořitelm nebyl Bůh co existuje skrytě na nebesích, ale stvořitelem člověka a jeho konzumního světa, byli výhody a jistoty.
Pokud přijdeme o výhody a jistoty, tak se z nás stávají zase divoká zvířata, a myslíme a chováme se jako divoká zvířata, to se stává v; psychiatrické léčebně, vězení, revoluci, válce, sportu, zaměstnání, rodině, škole, podnikání, obchodě, atd. Obrazně jsou pro nás výhody a jistoty jako sluneční světlo pro rostliny, pokud žijeme ve stínu druhých, tak nemůžeme existenčně vyrůst, dobrota ke konkurentům z nás učinila ubohé žebráky.
Za ekonomikou a politikou, je boj o výhody a jistoty, mezi; jedinci, rodinami, mafiemi, korporacemi, národy, uniemi, atd. vládnou nám bezcharakterní kariéristé, pro které jsou výhody a jistoty smyslem jejich života. Parazit, spatřuje v konkurentech parazity, o tom je elita, co nám vládne díky výhodám a jistotám. Rychle zde zbohatnete jenom díky výhodám a jistotám, nevěřte tomu, že zbohadnete poctivou prací, a tím že budete skromní, to jsou jenom pohádky pro naivní hlupáky.
Blahoslavený je ten, kdo zde má výhody a jistoty, jeho je království, kde on díky výhodám a jistotám kraluje. Život je boj o výhody a jistoty, mír je krátkou dobou, kdy čerpáme síly k novému boji o výhody a jistoty. Přichází doba, ve které je vše dálkově skrytě ovládané, i ty jsi inteligentní multifunkční trouba na dálkové ovládání, a proto je tvoje budoucnost v troubě.