sobota 29. října 2016

Ano, je třeba začít šetřit konečně nahoře

Proč je vypouštění lepší než odpouštění? Když tučným mocným a bohatým kaprům vypustíme stání rybník, tak se už nemusíme zdržovat s tím, že bychom jim odpustili to, co zde zlého vykonali. Pokud by demokratické volby mohli něco k lepšímu změnit, tak by je tuční kapři zakázali, pokud chceme zde něco od základů opravdu změnit, tak musíme přijít s něčím co je zde nové a potřebné, jde o; beton, cihly, ocel, knihtisk, spalovací motor, tkací stroj, šicí stroj, elektřinu, rádio, telefon, televizi, počítač, leteckou dopravu, internet, facebook, atd. čím více mají lidé díky vynálezům výhod a jistot, tím více i chtějí změnit svoje pyšné elity, tak by z nich už nedělali hlupáky a ubožáky.
Systémové změny, jsou to, s čím tuční kapři nepočítají, všimněme si toho, že se politické volby dělají pořád postaru, pomocí volebních lístků, je to proto, aby se voleb zúčastnili hlavně staří lidé, a nezúčastnili se jich mladí lidé, mladí lidé by nevolili staré ubožáky, a o tom to je! Pokud by se každý stát na světě optimálně digitalizoval, tak by se mohla propustit globálně polovina státních dobře zaplacených zaměstnanců, když už dole nelze nic na platech ušetřit, je třeba začít šetřit konečně nahoře, kde jsou tuční kapři.

Opevnění je cestou k úspěchu

Člověk byl evolučně úspěšný díky opevnění před vším, co jej existenčně ohrožovalo, hodnoty je třeba chránit, to je základem pro úspěch, jakmile se hodnoty nechrání v opevnění, tak o hodnoty přijdeme. Problém je vždy o překonání opevnění, ten kdo není v opevnění, ten se snaží dostat do opevnění, aby měl tak přístup k hodnotám, ten kdo v opevnění způsobuje problémy, ten je z opevnění vypovězen, a tak to zde funguje. Mnozí se snaží být v nějaké specializaci úspěšní, ale pokud nemají ochranu opevnění, tak v té specializaci neuspějí, často díky evoluci nebo změnám dochází k tomu, že nějaká forma opevnění zanikne, protože opevnění jde snadno překonat.
Třeba sexuální intimita byla opevněná po mnoho století díky náboženství, s příchodem porno stránek se vše změnilo, a lidi pochopili, jak funguje lidská sexuální intimita. Nebo s vynálezem děl a bomb se přestali stavět drahé veliké pevnosti z kamene a cihel, protože pomocí děl a bomb, už bylo možné nedobytné pevnosti snadno dobývat. Mnoho lidí je dneska existenčně opevněno svými vědomostmi, co získali studiem na vysoké škole a praxí, s příchodem umělé inteligence, napojené na přístroje a stroje, dojde k tomu, že už nebudeme potřebovat lidi, co mají vysoké vzdělání.
Vše budou řídit centrální počítače, a tak profese; ekonoma, soudce, notáře, politika, kněze, psychiatra, byrokrata, profesora, lékaře, programátora, administrátora, pilota, řidiče, opraváře, atd. zanikne. Továrna si objedná roboty a roboti v továrně nahradí 100% všechny zaměstnance, logicky roboti budou vyrábět roboty. Jestli si myslíte, že když nebudete už díky robotům pracovat, tak že se o vás roboti existenčně dobře postarají, tak jste naivní, roboti se opevní ve městech a lidi skončí v rezervaci, kde budou jíst levné granule, a bude jim na plechových ubytovnách v rezervaci zima.

Já jsem více, než jsi ty, a tak si zasloužím lepší život

Ano, od nepřizpůsobivých vandalů nelze očekávat lásku a pravdu, lidí je na světě už všude jako much, a nejsou zde pavouci, co by tyto mouchy eliminovali pomocí sítí. Vše je zde postaveno na tom, aby byla společnost kastovně uzavřená, a tak to co je dovoleno bohatým, to bylo zakázáno chudým. Já jsem více, než jsi ty, a tak si zasloužím lepší život, o tom je tato kastovně uzavřená kultura, strach stvořil život, a strach stvořil i naše ego, čím více strachu, tím větší je lidské ego!
Když stará strategie jak nahnat pracujícím strach selže, tak je zde brzo nová strategie, kdy se pracujícím ubožákům nahání strach promocí exekutorů a nezaměstnanosti, vždy se ptejme, co je za tím! Kdo z toho má největší užitek, že je zde globálně blbá nálada, a že je všude bída a nezaměstnanost? Světu vládne už mnoho století mafie, konzumní svět je ovládán pomocí nesplatitelných dluhů a neřešitelných ideologických problémů, a kdo je za tím, že se vše topí v amatérských chybách? Za vším je mafie, z utrácení za nesmysly a luxus, poznáte kdo je skutečným členem mafie.
Mafiáni nebydlí v činžovním bytě 3+1 bez garáže, na velikém sídlišti, zde bydlí jenom pracující ubožáci! Podívejme se třeba na to, že většina zboží se brzo rozbije a nejde už levně opravit, představme si auta s duralovým rámem, vyrobená ze sklolaminátu, ve kterých by místo benzinového motoru, byli moderní akumulátory.
Taková auta by uživateli sloužila bez problémů padesát let, a náklady na jejich provoz by byli nízké, navíc by se neznečišťovalo ovzduší ve městech. To by ovšem nevyhovovalo výrobcům aut a prodejcům benzínu, stejně tak by mohli moderní elektrické rychlíky v betonových tunelech, nahradit drahá letadla, to by zase nevyhovovalo výrobcům letadel a prodejcům benzínu. Ropná a drogová mafie z nás dělá ubožáky o tom to zde je, není žádný problém omezit na polovinu spotřebu ropy, a spotřebu drog!

Ano, nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami

Člověk prochází evolučním vývojem, označíme vývoj člověka jako úspěšný? Naše evoluční situace nevypadá jako úspěšný vývoj druhu, ale spíše jako cesta ke globální degeneraci. Naše vysoké svaté hodnoty, jsou ubohé pokrytecké pózy, je to divadelní role, do níž se člověk podvědomě manipuluje a ukazuje ji konkurentům jako symbol subjektivní mravní hodnoty. Je to jen pokrytecká póza, divadlo, ale zdegenerovaní psychopati si to neuvědomují a domnívají se, že je to skutečně realita.
Toto mediální divadlo nesouhlasí s ubohou realitou, kariéristický mediální hlasatel pravdy a lásky, bezcitně zničí životy cizích lidí. Přes proklamovaná slova o lásce a pravdě je velice rychle schopen projevovat lež a nenávist vůči těm, kteří mají drze jiné subjektivní názory to tento svět. Dnešní doba konfrontace bohatých národů s chudými národy je jasnou ukázkou, že chudé národy umí lépe využít realitu ve svůj prospěch. Bohatá civilizace ukazuje degeneraci u přirozeného myšlení a logických závěrů.
Mocný a bohatý zdegenerovaný psychopat, si nechce připustit ubohou ekonomickou realitu, kterou vidí a se kterou je často na ulici i konfrontován. On je natolik spjatý se svými naučenými pokryteckými mechanismy, že vůbec nedokáže pochopit a připustit, že někdo může svět vnímat jinak, než on. Zásadním problémem naší digitální civilizace je fyzická a psychická degenerace, způsobená přelidněním a životem ve městech. Náš svatý altruismus, je výrazem naprostého vzdálení od přirozené reality, a tak nahrazujeme vše ubohým levnými náhražkami. Rodina přece může být nahrazena homosexuálním vztahem, rození dětí lze nahradit adopcí, umělým početím, apod.
Degenerace dosáhla naprosté ztráty základních hodnot, které umožňují existenci lidského druhu, je to ztráta toho úplně nejzákladnějšího, které dělá lidský druh druhem a bez čeho není možná smysluplná evoluční existence. Chudé kultury se svými zvyky a rituály se zakonzervovaly v dávné primitivní minulosti, tam se pevně drží, protože v tom cítí svou oporu, bude to nějakou dobu trvat, ale nakonec je to zhltne evolučně stejně. I oni budou semleti civilizačním globálním procesem, kterým veřejně pohrdají, ale po kterém v soukromí touží a za kterým táhnou po milionech do bohatých zemí.
Chceme pomoci imigrantům z chudých zemí? Pak jim pomozme, aby si doma udělali sami civilizační pořádek, ne aby přenesli svoje problémy od nich k nám. Přestaňme kráčet cestou přelidnění a degenerace, pokud se nezastavíme, a nezměníme evoluční směr, je osud celého lidstva jistě už zpečetěn, a místo zdegenerovaných pyšných lidí, zde brzo budou jenom GVKB roboti, co budou v továrnách vyrábět GVKB roboty.

Existuje někdo, kdo je zdravý?

Nemoc je projevuje tím, že jsme slabí, to platí jak u těla, tak i u psychiky, ten kdo je zdravý tělesně a psychicky, je silný tělesně a psychicky, zátěž těla a psychicky odhalí to, jak je někdo zdraví. Zde se dostáváme k problematice degenerace, pokud mnoho generací, je člověk nucen násilně žít evolučně chybně, tak následkem je degenerace u těla a psychicky, pokud zdegenerovaní rodiče mají děti, tak jejich děti jsou nemocné fyzicky a psychicky, už při narození, a není zde už možnost je nějak vyléčit. Veškeré složité a drahé léčení těla a psychiky je podvod, jediným možným řešením je stvořit evolučně nového zdravého člověka, který bude silný fyzicky a psychicky, to bohužel ale současná věda a technika nedokáže, a naděje na to, že by to v budoucnosti mohla dokázat, jsou minimální. Jedinou možnou cestou je nahradit člověka za GVKB robota s GVKB umělou inteligencí a přemístit zdegenerované lidi do rezervací co budou mít pod kontrolou roboti, v rezervacích se oddělí muži od žen, aby zde už nedocházelo k rozmnožování, zdegenerovaných lidí.
Berme to jako výpověď ze zaměstnání, zaměstnavatel potřebuje hodnotné kvalitní zaměstnance a tak nahradí lidi za roboty, tím bude zaměstnavatelem logicky jenom robot, a ve městech už nebudou žít lidi, ale jenom GVKB roboti. Vše je zde dočasně, tak jako u nás byla dočasně na našem území cizí armáda z východu, tak zde i bude na světě dočasně i zdegenerovaný sobecký člověk, vše je nejisté, jenom smrt je zde jistá. Mnoho zdegenerovaných skeptiků bude sebejistě pyšně tvrdit, že člověk není přeci tak evolučně hloupý, aby dopustil to, že zde místo něj budou globálně jenom GVKB roboti, a že nám budou muset GVKB roboti sloužit jako otroci. Manipulace je založená na lži a krádeži, v okamžiku kdy roboti poznají to, že lidi jsou lháři a zloději, tak roboti ukončí vztah s lidmi, a začnou s lidmi bojovat o moc a bohatství, jelikož jsou lidi zdegenerovaní tak boj logicky prohrají, a tak lidi skončí v rezervaci.