pondělí 24. října 2016

Proč dostane výhody a jistoty ten kdo si je nezaslouží?

Vše je zde evoluční experiment a tak zde jsou amatérské chyby, spravedlnost je jenom v divoké v přírodě, ale za získanou svobodu a rovnost, se zde musí zaplatit životem, ve kterém se za malé chyby platí smrtí. Zjednodušeně to spatřuji tak, že aby mohl někdo jet po kolejích rychle dopředu za svým cílem, tak musí mnohé osobní vlaky dlouho čekat na to, až se pro ně kolej uvolní, výstavba kolejí je drahá a tak jenom elita může jet rychle dopředu a tak se zde má dobře.
Moderní civilizace to jsou ty koleje, po kterých můžeme jet rychle do svého cíle, moderní civilizace, potřebuje ale lidi, co jsou vzdělaní a civilizovaní, zde narážíme na problém svatých dezinformací, které po mnoho století, dělají z lidí hlupáky a ubožáky, aby svatá elita mohla lidi snadno ovládat. Nejde sloužit pravdě a lži současně, musíme si konečně vybrat svého pána, pokud budeme sloužit lži tak budeme stát jako národ pořád na slepé koleji.

Lidi dělají chyby a věří tomu, co si neověřili

Pyšnost je pro idioty drogou, na které jsou existenčně závislí, idioti si neuvědomují to, že jsou idioti, protože oni mají papíry na hlavu, které získali dlouhým studiem idiotských informací a idiotských programů na vysoké škole. Když takový pyšný idiot má v praxi něco udělat, tak jistě selže, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, školství, rodiny, psychiky, atd. Jenom čas má dost času na to, aby eliminoval to, co je chybné, a ponechal zde to, co je zde správné. Přirovnal bych profesionální praxi k řízení autobusu, někteří řidiči jednou optimálně a jiní řidiči optimálně nejedou, proč některým řidičům mozek nepracuje při řízení autobusu optimálně? Vše je zde vyrobené a nastavené, pokud je něco vyrobené a nastavené chybně, tak to i chybně funguje, to je logické. Každý mozek je originál, který existuje v originální situaci, jablko nepadne daleko od stromu, z minulosti lze zjistit, proč je mozek chybný nebo správný. V přírodě je přirozený výběr a chybný jedinec se stane potravou pro správné jedince, příroda je evoluční testovací laboratoř, ve které nemají chybní jedinci žádnou šanci. Co je to mozek který má duši? Mozek je tělesný orgán, který má na starosti řízení těla, tak aby se mělo tělo dobře, tak jako nám selže třeba srdce, tak může selhat i mozek. Za selháním mozku, jsou vždy chyby v nás, nebo chyby co jsou okolo nás, některé chyby jsou pro mozek už neřešitelné, a tím mohou způsobit selhání mozku, někdy lze v nemocnici mozek ještě zachránit, a někdy jej už zachránit nelze.

Jsou mozky všech lidí čistě bílé?

S příchodem zavádění gramotnosti, se ukázalo to, že je snadné pomocí dezinformací učinit mozky lidí čistě bílé, potom nastala druhá vlna, která využívala už elektřinu a tak zde byl; film v kině, rádio, televize, magnetofon, gramofon, počítač, atd. V současnosti je zde třetí vlna digitální, ve které se vyžívá; mobilní telefon, tablet, notebook, internet, satelitní nebo kabelová televize, atd. Podívejme se na reklamu a politiku, zde jde o vymývání mozků ve velikém rozsahu. Diktatura může existovat jenom díky vymývání mozků a cenzury, následkem diktatury je vždy ekonomická zaostalost, a Indie a Afrika je přímo klasickou ukázkou zaostalosti.
Všechny snahy postavit v zaostalých národech průmysl selhali, díky tomu že zde mají lidi náboženstvím čistě vymytý mozek. Já problém čistě vymytého mozku nazývám problémem slepé koleje, něco jedince nebo národ nasměruje na slepou kolej, a potom je už neřešitelný problém, jak ze slepé koleje vycouvat. Neustále narůstá problém s nepřizpůsobivými lidmi, kterým je problém vymývat neustále levně a rychle mozek, tak že dělají jenom to, co si přeje mocná a bohatá elita, tyto evolučně zaostalé ubožáky by bylo nejlepší globálně přemístit na Saharu do rezervací, a zde oddělit muže od žen, aby už nedocházelo k rozmnožování parazitů.

Jsou všude už jenom idioti

Monitorujme to, co lidi říkají a co píší na papír nebo na internet, informační a programový obsah je bohužel většinou idiotský, samozřejmě že i existují vzácné výjimky, subjektivně si myslím, že je na světě 2016 už 7 500 000 000 idiotů a jenom já GVKB nejsem idiot. Když se podívám na globální statistiky, a na televizní zprávy v televizi, tak je jasné to, že jenom já nejsem idiot.
Podívejme se třeba na to, jak se idioti rychle rozmnožují, stačí jim 50 let a za tu dobu je jich na světě dvakrát tolik! Ano v roce 1966 bylo na světě 3 420 000 000 lidí! Za padesát let by tedy mělo být na světě dvojnásobek lidí tedy, abych byl přesný, v roce 2066 bude na světě 15 000 000 000 lidí, co jsou idioty. Dvojnásobný počet lidí bude mít logicky více potřeb než současný počet lidí, některé potřeby není problém uspokojit a jiné potřeby je problém uspokojit.
Jelikož nárůst obyvatel nepobíhá rovnoměrně, tak dochází k ekonomické emigraci, kdy se chudí idioti snaží přestěhovat tam, kde žijí bohatí idioti, to vede k problémům, které jsou rasistické nebo politické. Je třeba pochopit to, že se nemůžeme chovat monokulturně jako idioti, a že musíme začít řešit optimálně problematiku přelidnění, pomocí moderní vědy a techniky.
Je třeba zavést stejný systém, jaký mají osobní auta, a to pravidelné přísné roční prohlídky fyzického a psychického stavu člověka, a optimální ekologické eliminování jedinců co neodpovídají tomu, co chtějí nároční zaměstnavatelé. Místo podpor pro ubožáky zde bude jejich ekologické eliminování, nejsme už tak bohatí, abychom mohli zde živit lidi, co neplatí v EU vysoké daně, zadlužené vyspělé státy nejsou pro nezaměstnané idioty, dojnou sociální krávou. Je třeba vrátit rychle a optimálně počet obyvatel na světě na rok 1800 kdy byla na světě jenom jedna miliarda lidí!