sobota 15. října 2016

Ano, mnoho hlupáků si myslí to, že vše ví

Veškeré poznání, které získáme je zde díky tomu že jsme se k něčemu přiblížili, a tak jsme to poznali, jakmile se ale vzdálíme, od toho co jsme poznali, tak naše poznání začíná umírat, až nakonec zemře. Strom má poznání jednoduché, protože je systémově jednoduchý a navíc se nepohybuje, protože má hluboké kořeny.
Vím to, že nic nevím, mnoho hlupáků si myslí to, že vše ví, problém je v tom že se vše živé pohybuje, s pohybem fyzickým a psychickým přicházejí změny, to co bylo dříve správné to je často dneska už chybné. Spoléhat se na to že si zvolíme chytré zástupce, co pomocí hlasování určí optimálně naši budoucnost, se ukázalo jako slepá kolej, na které dneska stojí ekonomika a politika.
Problémem je vzdálenost mezi mocnými a bezmocnými, sytý hladovému nevěří to platí už mnoho tisíciletí a nic se na tom nezměnilo. Komu není rady tomu už není pomoci, proč některým lidem, nebo některým vládám, zde už nelze optimálně poradit?
Já tento problém, nazývám problémem zámku a klíče, pokud chcete někomu poradit, musíte mít klíč, pomocí kterého se dostanete k tomu jedinci, nebo k té vládě. Ježíš Kristus chtěl radit vládnoucí elitě, ale neměl ten správný klíč, a tak jej ukřižovali, někdy se ale i stává, že máte správný klíč, ale někdo škodolibě dal z druhé strany klíč, a tak zablokoval možnost, otevřít dveře tomu, kdo má správný klíč.

Nepokračuj v tom, co nemá budoucnost

Nemá smysl zalévat mrtvé květiny a klást věnce z květin na lidské hroby, co bylo nezměníme důležité je to co bude, když komunikuji s velmi starými lidmi tak zjišťuji, že oni hovoří jenom o minulosti a nezajímají se o budoucnost.
Tělo ze setrvačnosti ještě funguje, ale duše je už mrtvá, protože duše naplno žije, pokud myslí na budoucnost. Změnit myšlení starých lidí nejde, jejich mozek je zabetonovaný a tak se už nezmění, stáří je jako přehrada, ve které stojí voda a smrt to je protržení přehrady, protože přehrada už nápor vody nevydržela.
Tak jako zde jsou staří lidé tak zde jsou i staré zákony a staré ideologie, ten kdo se pokusí staré nahradit novým, narazí na ochránce starého, co zde mají výhody a jistoty. Jenom veliké revoluce a války, donutí konzumní společnost k tomu, aby se restartovala, protože ve válce, lidem dojde to, že nemá smysl zalévat mrtvé květiny, a klást věnce z květin na lidské hroby!

Jsme jenom porouchané genetické stroje

Ano, experiment číslo; C7487Q52200A byl ukončen. Budoucnost člověka bude o tom, že se lidi použijí na experimenty, které budou provádět GVKB roboti, s GVKB umělou inteligencí. Člověk bude pro GVKB roboty jenom levný pokusný genetický materiál, na kterém si otestují to, co by byl problém otestovat jiným způsobem. Mnozí lidé mohou namítnout, že se jim to nelíbí, a že s tím nesouhlasí, na to musím odpovědět, že to co je slabé, se podřizuje tomu, co je silné, tak to bylo, a tak to i bude.
Podívejme se na člověka, který věří v nějaké hlouposti, a dá si na tělo výbušniny, a jde se odpálit tam kde je hodně lidí, nebo unese veliké civilní letadlo, a to nasměruje do velikého mrakodrapu, kde je mnoho lidí. Jsme jenom porouchané genetické stroje, a roboti se budou o nás zajímat z vědeckého hlediska, aby mohli pro sebe využít mnoho informací, které používáme ke svojí existenci.

Ano, nikdo tyto lidi dosud nepohladil a nepochoval

Je třeba pochopit to, že eliminování ubožáků je správné, a není důležité, jestli s tím ubožáci souhlasí. V současnosti došlo k tomu, že se ubožáci přestali optimálně globálně eliminovat, a tak je zde ekonomická krize, je třeba zavést u všech lidí globálně certifikaci GVKB kvality s platností jeden rok.
Ten kdo nebude mít platnou GVKB certifikaci, ten bude násilně GVKB policií přemístěn do GVKB certifikačního centra. Zaměstnání nebo státní funkci dostane jenom ten, kdo bude mít platnou GVKB certifikaci kvality, člověk je zbožím na trhu práce a nekvalitní zboží se musí vyřadit z nabídky.
Nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit mít v naší konzumní civilizaci nekvalitní jednice, se kterými zde jsou jenom samé problémy, protože nedodržují morální a ekonomická pravidla, podle kterých zde lidi žijí a dávají si na tělo výbušniny, a potom se odpalují tam, kde je mnoho lidí, my těmto hříšným lidem umožníme pochování, nikdo tyto lidi dosud nepohladil a nepochoval, my je pochováme, a místo na obvodním hřbitově jim i dáme.

Svatá slova nikoho nemohou duševně trvale nasytit

Hříšník čte svatou knihu a podle života svatých se sepisují svaté knihy. Svaté je každému to co on miluje a potřebuje, nemůže být univerzální Bůh, který je svatý, to je jako by zde bylo univerzální jídlo, které by bylo všem lidem svaté. Jenom čas má dost času na to, aby mohl posoudit co je zde chybou a co je správné, to co je chybné, to čas nahrazuje tím co je správné, a tak jedinou jistotou pro lidi, zde smrt je.
Vždy se ptej co je za tím, z dálky vypadá vše jinak než z blízka, hlupák může z dálky vypadat jako moudrý člověk a moudrý člověk může z dálky vypadat jako hlupák, jenže ty spěcháš a tak nemáš čas jít blíže a poznat to z blízka, tak chybuješ a tím si deprese způsobuješ. Nejprve se podívej do zrcadla na sebe, abys poznal sebe z blízka, jsi opravdu tím, čím jsi, nebo jsi tím, čím nejsi, protože si naivně myslíš, že když budeš tím, co chtějí druzí tak se druhým zavděčíš a oni se ti za to odmění, jenže dobrota je žebrota.
Nechtěj od druhých, aby se změnili, buď druhým svatým vzorem a oni se změní, protože poznají, že být hříšníkem je životní chybou, nestačí si na svatého pokrytecky jenom hrát, je třeba svaté dílo druhým darem dát, jenom z díla svatý tvůrce spatřen je, svatá slova nikoho nemohou duševně trvale nasytit. Mladý člověk se rychle pohybuje k cíli, a když je konečně v cíli tak bezcílně stojí a neví, co má dělat, podívá se okolo, a spatří starého člověka, který je taky v cíli, a už ví konečně co má v cíli dělat, o tom to zde je.

Mozek se nám rozdělil na dvě části

Vše zde stvořila láska, tam kde není láska tam je nenávist, je na každém aby se rozhodnul, jakou cestou půjde do budoucnosti, cesta lásky vede do ráje, cesta nenávisti vede od očistce, jestliže jsme špinavý díky tomu, že jsme pokrytci, tak jdeme do očistce, abychom se zde mohli očistit od; kariérismu, závisti, lenosti, lakomosti, škodolibosti, pyšnosti, ....někdo nejde, ale utíká, protože se těší na očistec. Láska je dávání aniž očekáváme, že za dary něco nazpět dostaneme, ten kdo půjčuje je obchodník a on očekává, že se mu jeho obchody vyplatí, úspěch v obchodě se stal pro lakomce drogou, problémem ale není lakomost, problémem je to, že jdeme do extrémů, se svojí lakomostí k cizím lidem, a jsme extrémně štědří k sobě. Mozek se nám rozdělil na dvě části, jedna je o nás, a druhá je o tom co je okolo nás, proto si jedno myslíme a opak říkáme, ti druzí nám to oplácejí, a tím se do začarovaného kruhu nenávisti a závisti dostáváme.

Ano, vše je obchod, ve kterém je něco za něco

Když už chudým nelze peníze brát, tak bohatým, už nelze nic dávat, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, psychiky, atd. vždy jde obrazně o to, aby měla kráva mléko, jakmile nemá kráva mléko, tak je zde krize. Bohatý člověk ten kdo pije mléko a chudý člověk je krávou co dává mléko, proč krávy nemají mléko? Aby krávy měli mléko, musí se o ně jejich majitel optimálně starat, vše je obchod, ve které je něco za něco, starej se optimálně o krávy a dostaneš za to mléko, nebudeš se starat o krávy tak nedostaneš mléko.
Mnozí slibují krávám zázraky v budoucnosti, ale krávy chtějí ekonomické zázraky tento den, krávy nejsou naivní, když je hospodář lenoch tak nebude mít mléko. Hospodář sedí v hospodě a zde pije slivovici a kouří s kamarády cigarety, prý krávy musí počkat na to, až bude mít na ně hospodář čas. Když hospodář neprodává mléko tak má dluhy, a následkem je globální ekonomická krize, prý za krizi můžou hloupé krávy, že nechtějí dávat hospodářům mléko.

Ano, jsi trouba a tak jsi v troubě

Deprese je trestem za to, že ses psychicky neprobudil, všimněme si toho, že každý svatý člověk hovořil o tom, že lidi psychicky spí, a že on je přišel probudit, a ukázat jim že je lepší být psychicky probuzený, než zbaběle utíkat do spánku pomocí drog, nebo pohádek o tom, že bude díky náboženským nebo ekonomickým zázrakům lépe.
Statisticky a vědecky je dokázáno to, že většina lidí na světě psychicky tvrdě spí, jsou to živé mrtvoly, které ovládají konzumní rituály, z lidí se stali inteligentní multifunkční trouby na dálkové ovládání, a tak je jejich život v troubě a následkem je deprese u; psychiky, ekonomiky, politiky, náboženství, rodiny, spravedlnosti, morálky, umění, školství, rodiny, atd. kdo nebude chtít spát, toho násilně zavřeme do vězení, nebo do psychiatrické léčebny, o tom je dnešní konzumní spící civilizace.
Trouba musí být neustále v režimu hibernace, a čekat na to, až jí někdo zapne, a po skončení pečení, jí zase vypne do režimu hibernace, ano jsi trouba a tak jsi v troubě! Zamysli se konečně nad tím, co je za tím, co je třeba za politikou?
Za politikou je snaha uspat druhé pomocí mediálních dezinformací, a potom na nich parazitovat, pomocí přerozdělování peněz z; poplatků, cla, daní, atd. z díla politiků je spatřeno to, co jsou politici zač! Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z dálky on vypadá jako; král, prezident, ředitel, celebrita, milionář, atd. a z blízka vypadá jako psychická mrtvola, co je zde na krátké dovolené.