úterý 11. října 2016

Profesionální sobci jsou ekonomicky úspěšní

Pořád zde slyšíme o globální ekonomické krizi, díky které je vše v depresi, příčinou krize je to že lidi neumí být profesionálním sobci a pracují tak za ubohé mzdy a kupují předražené zboží a předražené služby. Kořenem všeho zla je altruismus, je třeba zakázat altruismus tak jako jsme zakázali Nacismus a tvrdé drogy, naše kulturní civilizace musí být sobecká, a ten kdo nebude sobcem, ten skončí ve vězení. Zavedou se certifikační každoroční testy na sobectví, ten kdo nebude mít tuto sobeckou EU certifikaci, ten nebude mít ani zaměstnání.
Je třeba v EU ukončit období, kdy zde někdo pracoval za ubohou mzdu, nebo dělal něco zadarmo pro cizí lidi. Ježíš Kristus od nás chtěl, abychom byli sobečtí, byl přeci inteligentním židem, a tak se měli dobře, ubožáci zde budou pořád, a ty jsi zde proto, aby ses měl dneska dobře, a nejsi zde pro to, abys ubožákům pomáhal, jak si kdo ustele, tak si i lehne, dobrota k ubožákům, to je jenom žebrota.
Je třeba změnit v EU zákony a regulace, tak že v EU už nebudou žít žádní ekonomičtí ubožáci, co nepracují a berou státní podpory, svět je veliký, a kdo hledá, ten si i místo k životu ve světě najde. Za ekonomikou je sobectví, za náboženstvím je snaha udělat z lidí hříšníky, za láskou je parazitování, za politikou je boj o výhody a jistoty, atd. jsme ekonomicky negramotní, a tak jsme i ekonomicky neúspěšní.

Ano, vždy tomu tak bylo

Zaměstnávat vysokoškoláky není ekonomické, lepší je místo vysokoškoláků používat inteligentní roboty, představme si, že by na všech místech, kde jsou dneska zaměstnaní vysokoškoláci, byli zaměstnaní jenom inteligentní roboti.
Vysokoškoláci psychicky nemohou strávit to, že by je nahradili inteligentní roboti, a oni by nemohli se zde mít existenčně dobře, díky velikému platu a výhodám. Práce ubývá díky tomu, že využíváme vědu a techniku, s příchodem digitalizace a internetu se konzumní civilizace začala rychle měnit. Podívejme se na rok 1996 a porovnejme jej s rokem 2016, za pouhých dvacet let, se změnilo zde tolik systémů, co se dříve změnilo za sto let.
Podívejme se na notebook vyrobený v roce 1996 a notebook vyrobený v roce 2016, nebo se podívejme na veliké letadlo vyrobené v roce 1996 a letadlo vyrobené v roce 2016. Evoluce se probudila a začala se rychle pohybovat dopředu, jsou sice i specializace, ve kterých se evoluce ještě neprobudila, a jsou i kultury kde se taky evoluce neprobudila, to ale není nic nového, vždy tomu tak bylo, že něco bylo vyspělé, a jiné bylo zaostalé.
Dneska máme možnost se podívat na velmi staré filmy, z doby kdy žili lidi, co jsou dneska už v důchodu, ty lidi vypadají na filmu zcela jinak, než lidi dneska, a víte, v čem se nejvíce liší? Ty lidi nespěchají, tenkrát nebylo kam spěchat, na všechno bylo dost času, lidi chodili do knihovny, a četli mnoho knihy, lidi chodili na svoje zahrádky, a zde se rýpali v půdě, lidi chodili do hospody, a zde se pořád bavili o blbostech.

Smrt je mým advokátem

Sešel se lidský soud, který mě chtěl drze soudit za moje malé chyby, můj nebeský otec mě poslal jako advokáta Smrt, a můj advokát pronesl řeč. Ten kdo je zde chybným člověkem, a bude zde chybně mluvit, tomu okamžitě ukončím jeho život.
Najednou byla soudní síň prázdná, každý mocný a pyšný člověk zbaběle utekl, nikdo z lidí není dokonalý, každý člověk je od narození do smrti chybný, a kde chybný člověk bere tu drzost, soudit druhé chybné lidi.
Všimněme si toho, že mocní soudí bezmocné, a bezmocní nemohou soudit mocné, jakmile byla na mojí straně Smrt, tak jsem se stal pro lidi Bohem, a neznabozi zbaběle utekli.
Moc kterou mají; králové, diktátoři, prezidenti, ředitelé, soudci, byrokrati, celebrity, atd. je nic, v porovnání s tím, jakou moc zde má Smrt! Veškeré smrtelné utrpení všeho živého, je trestem za to, že nechápete to, co vám říká evoluce.
Cokoli se pokusí soudit pyšně evoluci, to musí počínat s tím, že obhájcem evoluce je Smrt. Vaše pyšnost je jako mýdlová bublina, když spatříte Smrt tak vaše mýdlová bublina praskne, a vy zbaběle utíkáte, protože ze smrti strach máte.
Podívejme se na prezidenta, který leží v nemocnici a zde díky nemoci umírá, kde je jeho moc a pyšnost, kdy on o sobě prohlašoval jak je on svatý a spravedlivý. Podívejme se na ty, co věří fanaticky v Boha, a ve jménu svého Boha konají druhým zlo.
Jakmile narazí na evoluci, co má za advokáta Smrt, tak zbaběle utíkají ze soudní síně, aby nepřišli o život. Jste všichni jenom zbabělci, když spatříte Smrt, vaše pyšnost je jenom mýdlová bublina, která praskne, když spatříte Smrt, která je mým advokátem.

Dokonalá civilizace kde nejsou chyby

Tato civilizace je digitální místo lidí zde jsou jenom nuly a jedničky, jednička je jako samec a nula je jako samice, jedničky a nuly žijí ve světě, který je kreslený a černobílí, vše je zde velmi jednoduché a optimalizované, každý si nakreslí virtuální tužkou, co potřebuje a virtuální gumou smaže to, co už nepotřebuje. Není potřeba cokoli vyrábět, stačí si to jenom nakreslit a kresbu oživit.
Mluví se zde stručně a jasně k věci, není zde pokrytectví a bezcharakternost, stačí odpovědět jenom ano nebo ne. Není zde toužení a soužení, všeho je dostatek a vše je bez problémů, není zde lež ano nenávist, láska a pravda zde všemu kraluje. Všude je smích a štěstí, každý si užívá svojí digitální existenci, protože existuje v dokonalém digitálním ráji, konzumní peklo bylo eliminováno na věčné časy.