pondělí 10. října 2016

Certifikace pravdomluvnosti pro vysokoškoláky

Je třeba zavést v EU certifikaci pravdomluvnosti pro vysokoškoláky, tato certifikace bude mít jenom roční platnost a ten kdo nebude mít platnou EU certifikaci pravdomluvnosti, ten nebude smět pracovat na pozici určené pro vysokoškoláky. Testování se bude provádět pomocí moderní vědy a techniky, ve specializované národní nemocnici.
Vědci a statistici zjistili, že kořenem všeho zla v EU je to že vysokoškoláci lžou, a tak dochází k plýtvání hodnotami, a následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, školství, dopravy, rodiny, psychiky, atd. pravda musí v EU konečně zvítězit nad lží, aby zde konečně místo nenávisti byla láska.
Nebudou zde pro nikoho v EU výjimky a imunita, certifikaci pravdomluvnosti bude muset mít; prezident, král, šlechtic, papež, diplomat, předseda vlády, předseda politické strany, senátor, poslanec, státní byrokrat, policajt, generál, ředitel, celebrita, atd. Lež je nemoc a nemocný člověk nemůže pracovat na vedoucí funkci, jak si to v EU uděláme takové to zde i budeme mít, ano, bude lépe, jakmile se zavede certifikace pravdomluvnosti, takto, skončí období korupce a tunelování v EU.

Vytvoření pracovních míst pro ekonomické přistěhovalce

Zaměstnanci chodí mnoho hodin do zaměstnání a následkem je nezaměstnanost, proč by se nemohla v EU pracovní doba zkrátit na polovinu? Za mého mládí se pracovalo i v sobotu a vadí, mám snad to, že máte v týdnu dva dny volna? Já bych to udělal formou sudý a lichý týden, vždy bys pracoval jeden den a druhý den bys měl volno, v den kdy bys měl volno, by na tvém místě pracoval ten z druhého týdne, za měsíc by každý odpracoval tedy 15 dní a každý pracovní den by se pracovalo místo 8 hodin jenom 5 hodin, tedy 75 hodin měsíčně. Pracovalo by se od 10 hodin do 15 hodin tam, kde jsou úředníci nebo učitelé.
Takto by se v EU vytvořilo mnoho míst pro ekonomické přistěhovalce a byl by klid od těch, kterým ekonomičtí přistěhovalci vadí. Platy by zůstali takové, jaké dneska jsou, zaměstnavatelé by museli hledat úspory ve využívání pracovního času. Měli bychom takto; dva prezidenty, dva předsedy vlády, dva ředitele podniku, atd. veliké úspory by zde vznikli tím, že by nebyli dny, kdy jsou kanceláře a školy prázdné, velikou výhodou by to bylo pro manželství, manžel by byl v zaměstnání a manželka by byla doma, a mohla si tak od manžela odpočinout.

Ano, ekonomická emigrace zanikne

Naše konzumní civilizace miluje vše co je umělé, a následkem je umělý konzumní svět, ve kterém je člověk násilně proměněn v umělou loutku, kterou ovládají jeho umělé závislosti. Proč je zde vše umělé? Na počátku byl oheň, oheň člověku přinesl výhody a jistoty, člověk začal oheň používat k opékání masa a k výrobě keramiky, později jsme na ohni upalovali kacíře. Zvířata mají z ohně strach, protože mají malou inteligenci, díky inteligenci může člověk překonat z mnohého strach a vytvářet konzumní civilizaci, ve které je vše umělé, v továrnách dneska pracuje mnoho automatů a robotů co nahrazují práci člověka, a nebude to už trvat dlouho, a v továrnách se začnou vyrábět roboti s umělou inteligencí, co budou lepšími zaměstnanci, než je člověk. 
Práce, za kterou jsou peníze, přestane pro lidi globálně existovat, ekonomická emigrace zanikne, protože zde už nebudou státy, kde je práce, a kde je ekonomická podpora lidí, co nemají práci. Nebude možné ani řešit globální krizi velikou válkou, protože roboti budou vojáky a policajty a tak roboti a policajti zajistí globální mír a klid zbraní. Nastane globální přesun lidí do míst, kde není ještě žádná civilizace, protože tam nebudou roboti. Zde budou lidi bojovat o hodnotná teritoria pomocí; oštěpů, mačet, samostřílů, atd. ten kdo bude slabý a hloupý, zemře velmi rychle a jeho mrtvé tělo, poslouží jako potrava ostatním lidem, protože zde bude veliký hlad, a tak zaniknou naše humanistické předsudky.

Ekonomika kde se nelže a nekrade

Co by se stalo, pokud by se na světě zavedla jednotná mzda pro všechny lidi (30 000 Kč) a nikdo by nemohl mít mzdu větší ani o 1% než ostatní, třeba prezident USA by měl stejnou mzdu, jako prodavač v Praze.
Nebylo by možné získat peníze dědictvím nebo podnikáním, systém by byl nastaven tak, že zde budou všichni muset pracovat za stejnou mzdu, ten kdo by byl nemocný, by v nemoci pobíral plnou mzdu, stejně tak ten kdo by byl ve vězení, ten by zde taky pobíral plnou mzdu. Taky by byli všude stejné ceny za zboží a služby, ekonomická emigrace by logicky už neměla logiku.
Peníze, které by každý vydělal, by platili jenom jeden rok, a potom by přestali platit, nešlo by si tedy šetřit na důchod, nebo na dům, nešlo by ani peníze dát cizímu člověku, který je na tom zle, vydírání, žebrání, podvody, mafie, politika, církve, atd. by zanikli. Sociální nůžky by se sevřely a nebylo by možné je už nikdy nikde otevřít, byla by zde ekonomická rovnost, logicky luxusní zboží by nemělo už cenu vyrábět, a stejně tak by se nevyrábělo ani nekvalitní velmi levné zboží.
Nebyli by zde ani daňové ráje a jiné možnosti jak okrádat konzumní civilizaci, policie by kontrolovala ekonomiku a ideologie, a pokud by se někdo pokusil sobecky o parazitování, tak by skončil okamžitě ve vězení, vše by bylo pod digitální globální kontrolou, a každý člověk by měl v těle kontrolní čip.