úterý 4. října 2016

Kdo z tebe udělal ubožáka?

Podívej se na sebe z nadhledu, a statisticky vyhodnoť objektivně svojí hodnotu, v tomto konzumním imperialismu. Jsi existenční nula, co si zde hraje na to, co zde není, ano jsi v troubě, protože jsi trouba. Kdo z tebe udělal ubožáka? Imperialismus z tebe udělal ubožáka. Nacistické plynové komory v koncentračních táborech, kde bylo zavražděno mnoho miliónů Židů, jenom proto, že neměli čistou Árijskou rasu, jasně ukazují v nahotě, co je to konzumní imperialismus.
Pokud zde je zlo, tak se ptej, komu to prospívá, a zjistíš, že zlo prospívá mocným a bohatým imperialistům, co mají k dispozici veliké výhody a jistoty, díky kterým mohou uvrhovat do nevýhod a nejistot svoje konkurenty, a tak z nich učinit existenční ubožáky, co jsou existenčně v troubě a tak konzumují v depresi cigarety a slivovici.
Tuční imperialističtí kapři, si dobrovolně nevypustí rybník, kde se mají dlouho velmi dobře, svět je dneska rozdělen na imperialisty a jejich kolonie, tam kdo je malá kupní síla obyvatelstva, tam je i ekonomická kolonie, na které parazitují kolonialisté. Ano naše malá republika, je ubohá kolonie, na které parazitují kolonialisté, co žijí v národech, kde je veliká kupní síla lidí. Pro ekonomické uprchlíky jsme proto jenom tranzitní zemí, protože ekonomičtí uprchlíci směřují do imperialistických národů, jako je třeba Německo.
Anglie vystoupila z EU, aby se tak mohla uchránit před náporem ekonomických uprchlíků, ještě by bylo potřeba, aby z EU vystoupilo i Německo a ostatní bohaté imperialistické země, proč by v EU nemohli být jenom ekonomické kolonie, které mají malou kupní sílu, centrum EU by potom bylo v Praze a vše by bylo zase jinak.

Pokud je centrální politika pro voliče nestravitelná, tak je třeba jí pomocí voleb změnit

Evoluce stvořila vše zde ke svému obrazu, vše co je zde živé to je božské, i když je to zde dočasně, a není to evolučně dokonalé, evoluce je proces založený na konzumaci toho co je stravitelné, to co je nestravitelné, to evoluce eliminuje, proto zanikají subjekty a objekty v okamžiku, kdy se stávají nestravitelnými pro svoje okolí. Jak vlastně dochází k tomu, že se nějaký subjekt nebo objekt, stane evolučně nestravitelným? Nestravitelnost je následkem chyb, klasickou ukázkou jsou svaté knihy, ve kterých je mnoho chyb, a proto jsou pro věřící lidi nestravitelné, a tak došlo k tomu, že politika nahradila nestravitelné náboženství.
Pokud je centrální politika pro voliče nestravitelná, tak je třeba jí pomocí voleb změnit, bohužel volby jsou často mediálním podrazem na naivní voliče, a volič nemůže už kariéristickou politiku optimálně změnit k lepšímu, pomocí demokratických voleb, protože na politických kandidátkách, jsou jenom samí psychicky vykleštění volové, co po volbách, budou dělat jednu politickou volovinu za druhou. Z díla politiků spatříme politiky, politici si neumí ani na internetu vytvořit hodnotnou stránku, protože to jsou staří troubové, co jsou psychicky v troubě, bavili jste se někdy s politikem soukromě?
Moje soukromé rozhovory s politiky se podobali rozhovoru s plyšovým medvědem, tak jako vám plyšový medvěd neodpoví na základní otázku života a vesmíru, tak vám na tuto otázku, správně neodpoví žádný politik. Politici zde nejsou na to, aby uměli odpovídat na složité otázky, politici zde jsou na to, aby kariéristicky sobecky parazitovali na pracujícím lidu, pomocí vydávání chybných zákonů a chybných regulací.

Amatérské chyby politiků jsou pro voliče nestravitelné

Pokud je politik starý trouba, tak nemá v politice a ekonomice co dělat, politika a ekonomika nemůže být sociálním ústavem, pro staré trouby, jejichž existenční budoucnost, bez ubohé ekonomiky a politiky, by byla jistě v troubě. Je třeba globálně politiku a ekonomiku optimálně restartovat a učinit jí dobře stravitelnou pro voliče, jde o to, aby politici pokorně sloužili pracujícímu lidu a nesloužili nadnárodním korporacím, co neplatí daně a ukrývají obrovské zisky v daňových rájích.
Problém s ekonomickými uprchlíky je způsoben nadnárodními monopolními korporacemi, co se snaží konzumní svět násilně globalizovat, aby si zde mohli dělat, co je napadne, z utrácení peněz, poznáme kdo je zde skutečným globálním parazitem, na pracujícím lidu. Nedávný zánik RVHP, byl způsoben nadnárodními korporacemi, řízenými z USA, které házeli RVHP klacky pod nohy, aby mohlo USA mít pro sebe nadbytek, tak musí mít ostatní státy nedostatek, a když to už nejde po dobrém, tak se to řeší po zlém.
Na jedné straně nejsou peníze pro dělníky, a na druhé straně jsou peníze pro; politiky, byrokraty, vojáky, milionáře, celebrity, atd. z díla se pozná tvůrce, pokud je dílem politiků deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, spravedlnosti, mravnosti, rodiny, psychiky, vědy, umění, atd. tak je třeba vyměnit staré politiky, za nové politiky, co učiní politiku a ekonomiku, pro voliče stravitelnou.

Norma, která má výjimky, není normální

To není normální, já se z toho zblázním, všude je to tady samý trouba, a tak je vše v troubě. Norma, která má výjimky, není normální, každý ví o tom, že většina nadnárodních monopolních korporací se vyhýbá placení daní, a platí svým zaměstnancům sociální mzdy, přitom zde není nikdo, kdo by se postavil tomuto globálnímu parazitování.
Malé zloděje tvrdě trestáme a velikým zlodějům se ponížení klaníme, jako by to byli svatí bohové. Podívejme se na minulost našeho národa, po mnoho století jsme byli kolonií a kolonizátoři na nás sobecky parazitovali, následkem byla zde mnoho století ekonomická emigrace, do míst kde se měli lidi ekonomicky dobře.
Zaměstnanec se stává ekonomickým vojákem, a ten kdo má nejvíce vojáků, ten ekonomicky poráží ty, co mají málo vojáků, podnikat v naší republice v malém to je jistá ekonomická sebevražda, což nám dosvědčují statistiky.
Zadlužený stát a zadlužené EU, se rozhodlo pořádat hony na malé obchodníky a malé podnikatele protože to jsou paraziti, vše jistě směřuje ke globální ekonomické diktatuře, kdy každý zaměstnanec dostane do mozku globální GVKB čip, a bude z něj otrok globální ekonomiky.

Trestání za chyby

Já bych to trestání lidí optimálně globálně zjednodušil, podrobíme globálně každého člověka každý měsíc od narození do smrti náročným testům těla a psychicky, pokud chyby člověka překročí globální svatou GVKB normu, tak člověka ekologicky eliminujeme, jako chybný subjekt. Když trestat, tak globálně a spravedlivě, nelze mít s nikým smilování, nebude zde pro nikoho globálně imunita ani výjimka, i prezidenti a ředitelé chybují, a tak se musí eliminovat, aby nemohli svým amatérským chybováním ohrozit funkčnost konzumního GVKB systému.
Lidí je na světě už jako much, a to že každý měsíc se několik miliónů chybných lidí eliminuje, to je správné řešení, díky kterému se optimalizuje ekonomika a politika. Nebude tedy třeba už stavět vězení a nemocnice, budeme chybné lidi rovnou eliminovat, nejsme tak bohatí, abychom se mohli draho starat o to, co je evolučně chybné. Podívejme se na evoluční proces, zde je eliminované vše, co je chybné, ekonomika je zde přeci na prvním místě.

Jak správně jednat s psychicky nemocnými lidmi?

Nikdy neodporujte psychicky nemocným lidem, psychicky nemocný člověk reaguje agresivně, pokud mu někdo odporuje a tak by vám mohl fyzicky ublížit. Psychicky nemocný člověk sebe považuje za svatého Boha, a ty druhé považuje za hříšné kacíře, které je třeba eliminovat ohněm a mečem. Beran je nebezpečný zepředu, kůň je nebezpečný zezadu, a psychicky nemocný člověk, je nebezpečný ze všech stran, vždy je třeba být připravený na to, že na vás zaútočí nečekaně psychicky nemocný člověk, aniž k útoku má příčinu. Statisticky a vědecky je prokázáno, že příčinou toho že jsou všichni lidi psychicky těžce nemocní, je degenerace způsobená civilizací, podívejme se statisticky a vědecky na lidi co žijí v USA, zde je míra degenerace na vysokém stupni, stačí se podívat na filmy, které se natáčí v USA.
Nebo se podívejme na nepřizpůsobivé občany, jak parazitují na konzumní ekonomice, nepřizpůsobivost je způsobená degenerací a tak je třeba k těmto občanům přistupovat jako k psychicky nemocným lidem, a přemístit je na Sibiř, do velikých psychiatrických nemocnic, kde jim pomůžou specialisté, na psychické nemoci. Vše se dneska dělá ve velkém a tak se musí i na Sibiři ve velkém léčit mnoho miliónů lidí ze svých psychických nemocí, ve velkém je možné uplatnit; optimalizaci, automatizaci, digitalizaci, robotizaci, pásovou výrobu, kontejnerizaci, kategorizaci, atd. základem pro léčení lidí na Sibiři, bude plavání ve studené hluboké vodě na dlouhé vzdálenosti, ten kdo nezvládne tuto moderní Sibiřskou léčbu, ten se utopí, a jak víme, tak milion mrtvých psychicky nemocných lidí, co zemře každý měsíc na Sibiři, to je jenom nudná statistika.

Ano, jsem parazit, a proto spáchám sebevraždu

Ano, jsi Bůh.
Každý člověk je Bůh, není zde božský svatý Stvořitel všeho, to je hloupá pohádka pro naivní hlupáky, každý člověk je Bůh, od narození do smrti, a je jedno, jak ten člověk vypadá a co si myslí.
Proč nechceme pochopit to, že je každý člověk Bůh? Nepochopení je vždy otázkou vzdálenosti, chápeme jenom to co je nám blízké, a druzí lidé jsou nám vzdálení, a tak je nechápeme.
Následkem toho že nechápeme druhé lidi, je násilí k druhým lidem, ten druhý je nám psychickým peklem, a proto jsme k němu psychicky zlí.
Prezident nebo ředitel, je ekonomický parazit, a proto jej násilně eliminujeme, všimněme si toho, že v zrcadle nikdo nespatřuje parazita, a neřekneme, ano, jsem parazit, a proto spáchám sebevraždu.
Sebe totiž známe, a proto sebe považujeme za Boha, druhé neznáme, a tak je považujeme za parazity, psychický svět je rozdělen na Boha a neznabohy, neznabohy co na nás sobecky parazitují, je třeba eliminovat ohněm a mečem.