pondělí 3. října 2016

Troubo, jsi mimo realitu, neber drogy

Je to marnost říkat troubům, že jsou existenčně v troubě, protože berou drogy, je třeba poslat na trouby GVKB roboty co pošlou trouby do krematoria, každý trouba který bere zde drogy, je snadno nahraditelný, to nám války jasně dokazují. Nejhorší jsou troubové, co mají moc a berou drogy, klasickou ukázkou jsou diktátoři, díky kterým neustále na světě už mnoho století, zbytečně umírají miliony lidí. Je třeba restartovat konzumní civilizaci tak že zde už nebudou pro nikoho drogy, místo konzumace drogy zde bude pro lidi fyzická práce, práce přeci proměnila zvíře na člověka, ten kdo konzumuje drogy, se chová často jako divoké zvíře.
Pokud nechápete; vysokoškoláky, celebrity, politiky, milionáře, atd. tak je to proto, že nevíte to, že jsou pod vlivem drogy, a tak se z nich stali troubové, drogy se stali neřešitelným problémem a díky němu se hroutí ekonomika a politika. Podívejme se na to co se děje s člověkem, který nemá drogu na které je závislý, takový člověk se psychicky zhroutí, a mnohdy i spáchá sebevraždu. Je třeba začít trouby, co berou drogy do krematoria, jak si to zde uděláme takové to zde i budeme mít, kvalita života je základem pro novou GVKB kulturu, ve které nejsou už troubové, co jsou mimo realitu, díky tomu že berou drogy.

Kdo může za globální krizi?

Nejslabší článek určuje pevnost řetězu, tím nejslabším článkem je párová rodina, fungující rodina je základem všeho, v okamžiku kdy se rodina zhroutí, tak se zhroutí celý konzumní systém, ve kterém žijeme.
Proč se začali párové klasické rodiny globálně hroutit? Příčinou je to, že ženy pracují za mzdu, a na rodinu už čas nemají, a tak jsou děti vychovávané chybně, protože se rodiny ekonomicky a psychicky zhroutili. Na jedné straně je veliká globální nezaměstnanost, a na druhé straně, nutíme ženy k tomu, aby chodili do zaměstnání.
Proč konzumní ideologie chtějí, aby rodiny optimálně nefungovali? Elita chce z lidí učinit dobytek s nulovou hodnotou, se kterým si může dělat, co jí napadne, a pokud zničí rodiny, tak si může s lidmi dělat už, co jí napadne. Když padne rodina, lidi přestanou optimálně šetřit a optimálně investovat, a nechtějí mít ani úspory na kontě.
Lidi žijí jenom konzumní současností, a tak konzumují drogy, nebo se dívají na porno stránky, a nezajímá je už minulost ani budoucnost, dobytek žije stejným způsobem, ano v USA se z lidí stal konzumní dobytek! Pomocí salámové metody byla párová rodina eliminována, až došlo k zániku rodiny, a toho začal využívat logicky Islám, ve kterém může muž mít mnoho manželek.

Jak léčit nemoci?

V dnešní konzumní době, se konzumní svět stal velikou nemocnicí, ve které nemocný léčí nemocné, jestli si někdo myslí, já jsem zdravý, je to díky tomu, že on nezná dobře svůj zdravotní stav, zdraví člověka je iluze, díky degeneraci a znečištění životního prostředí, je každý člověk od narození do smrti nemocný.
Při léčení se běžně setkáváme s tím, že se nemoc po vyléčení zase vrací jako by nemoc byla naším stínem, a vyléčení bylo jenom krátkou dobou, kdy nesvítilo slunce, a bylo právě zamračené počasí. K léčení se přistupuje v každé kultuře jinak, někde se používají velmi staré způsoby léčby a jinde se používají zase moderní složité způsoby léčby.
Někdy je lepší léčit starým způsobem léčby, a jindy je zase lepší léčit moderním způsobem léčby, záleží na tom, jaká nemoc se právě léčí. Tak jako onemocní člověk nebo zvíře, tak může onemocnět i; příroda, ekonomika, politika, náboženství, umění, podnikání, školství, rodina, atd. v současnosti lidi nejvíce trápí nemocná ekonomika, protože pracující lidi, nemohou díky nemocné ekonomice mít zde výhody a jistoty, které potřebují k tomu, aby se měli existenčně dobře.
Mnoho lidí, se snaží nemocnou ekonomiku řešit zbabělým útěkem tam, kde je ekonomika zdravá, a to se nelíbí logicky lidem v národech, kde je ekonomika ještě zdravá, protože ekonomická emigrace, jim způsobuje ekonomické problémy, které mohou způsobit to, že jejich ekonomika onemocní.
Jak léčit nemoci? U nás máme na léčení nemocí moderní metodu, a to přemístění nemocného člověka do krematoria, je to přelomová metoda, která funguje univerzálně a rychle, veliké horko eliminuje rychle všechny nemoci a tím je zde problém s nemocným člověkem na věčné časy vyřešen.
Mnoho nemocných má strach z toho, že neví, jestli přijde jejich duše, do ráje nebo pekla? Tento problém, vyřešil optimálně GVKB, kdo chce do ráje, může si koupit pobyt v ráji, za rok v posmrtném ráji se platí jenom 1Kč, ceny jsou malé, a každý si může dovolit pobyt v GVKB ráji, a ten kdo je bohatý, si může pobyt v ráji zaplatit na 10 000 000 let.
Již brzo zde budou GVKB roboti a započne globálně GVKB léčení lidí v krematoriu, každoroční miliarda vyléčených lidí v krematoriu, to je GVKB statistika, která ukazuje, jak léčení pomocí GVKB obvodního krematoria, optimálně funguje.

Ano, po návštěvě psychiatrické nemocnice, vám bude lépe

Co mám dělat, když mě bolí hlava? Nepropadejte panice, zavolejte nám do psychiatrické nemocnice, a okamžitě pro vás posíláme sanitku, a převezeme vás do vaší obvodní psychiatrické nemocnice, bolest hlavy se neliší od jiných tělesných bolestí, občas nás něco bolí a tak se to v nemocnici opraví. Často je zde mezi lidmi rozšířená pověra, že si bolest hlavy lze vyléčit jinak, než v psychiatrické nemocnici, většina z vás si naivně myslí, že to zvládnou sami, díky zaručeně dobrým radám, od svého okolí, stačí přeci jenom si zapálit cigaretu, nebo se napít slivovice, a hlava přestane bolet. Hlava přestane bolet to je pravda, ale jakmile přestane droga účinkovat, tak vás začne zase znovu hlava bolet, následkem je to, že se z vás stává psychický a ekonomický ubožák.
Výrobci drog a stát se raduje, protože se stáváte dojnou krávou, a když vám dojdou peníze a zničíte si zdraví, stane se z vás bezdomovec, a stát vám nebude už muset vyplácet starobní důchod. Takový zubař se nemusí bát toho, že by si lidi sami trhali zuby, zde je každému jasné, že jenom zubař mu pomůže, jenže o psychiatrech si lidi myslí, že to jsou hlupáci, co jim stejně nepomůžou. Je pravdou, že před sto lety na tom byli psychiatři ještě zle, a jejich zastaralé léčebné postupy za moc nestáli, jenže dneska už jsou na tom psychiatři dobře, a jejich moderní léčebné postupy, lidem už optimálně pomáhají, ano, po návštěvě psychiatrické nemocnice, vám bude lépe.

Ano, kupní síla u nás klesá

Média z nás dělají hlupáky, ekonomika byla a bude v konzumní ekonomice jenom o kupní síle obyvatelova, a kupní síla u nás klesá, jednoduchým ukazatelem kupní síly, je dneska spotřeba benzínu, v přepočtu na jednoho obyvatele. Benzín je krví moderní konzumní ekonomiky, a pokud lidi nemají už peníze na benzín, tak se ekonomika dostává rychle do deprese. Zatížit benzín a naftu vysokými daněmi, je jistou cestou do ekonomické deprese, řešením není dotovat zemědělcům drahou naftu, dotace a regulace jenom pokřivují ekonomický tržní systém. Hromadná doprava je utopie, která v soukromém podnikání nefunguje, proč prezident nejezdí hromadnou dopravou každý den do zaměstnání?
Ryba smrdí od hlavy, pokud lidem vládnou troubové, tak je pracující lid ekonomicky v troubě. Korupce je tam, kde je nízká kupní síla obyvatelstva, tam kde je vysoká kupní síla obyvatelstva, tam není ani korupce! Následkem korupce, je ekonomika založená na korupci, kdo maže, ten jede, následkem je ekonomická mafie a vznik daňových rájů, a tím se zkorumpované ekonomiky, dostávají do nesplatitelných dluhů, cestou z krize je zde jenom rychlé zvyšování platů, a tím i nárůst kupní síly obyvatelstva. Není třeba draho a pomalu amatérsky vymýšlet to, co ve Švýcarsku už dávno funguje, stačí jenom okopírovat ekonomiku a politiku ze Švýcarska.

Kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy?

Dogma je svatá pravda, o níž se v mocné svaté organizaci nepochybuje. V mocné svaté organizaci se tak označují lidské myšlenky, které organizace uznává jako svatou pravdu, pochybovat nebo kritizovat svaté myšlenky je hříšné, a skeptické hříšníky je třeba násilně eliminovat ohněm a mečem, jako kacíře a jinověrce, svatý dogmatismus je; strnulý, konzervativní, autoritativní, pokrytecký, bezcharakterní, kariéristický, atd.
V teologickém smyslu je dogma výpovědí o víře v zázraky, kterou svatá organizace považuje za natolik důležitou, že ten, kdo ji skepticky popírá, nemůže být členem svaté mocné organizace. Dogma vymezuje, dává hranice, kam až věřící může ve své víře jít. Dogma je to, co všude, co vždy, a co ode všech věřících bylo naivně věřeno. Dogma je vyhlášeno za zjevenou pravdu svaté víry, takto vyjádřené dogma se považuje za dokonalé na věčné časy.
Dogma se vyhlašuje většinou slavnostním způsobem, pomocí svatého rituálu. Zákon gravitace není potřeba vyhlašovat za svaté dogma, protože tento vesmírný zákon, si může každý bez problémů osobně kdykoli ověřit, dogma jsou svaté normy, které si nemůžeme osobně ověřit, jestli jsou objektivně normě, dogma je nejčastěji spojováno se sektami a církví, ovšem dogma lze nalézt všude, a mnohdy se s dogmaty setkáme i tam, kde bychom je nečekali.
Dogma je třeba to, že malé mzdy, jsou základem prosperující tržní ekonomiky, toto svaté dogma hlásají politické centrální vlády, aby mohli z pracujících lidí učinit ubohé trouby, co naříkají na to, že je jejich budoucnost v troubě. Stimulace je základem pro tržní ekonomiku, láska a pravda je jenom za peníze, pokud nejsou zde za práci peníze, tak zde je místo pravdy a lásky, jenom lež a nenávist.
Kolik stojí dolarů USA za rok to, že mají sobeckého prezidenta, který má k dispozici velikou moc a veliké bohatství? V dnešní době, může vůdce svaté organizace mít obrovské výhody a jistoty, jako je; soukromá ochranka, soukromé letadlo, soukromá veliké rezidence, mnoho sluhů, atd. jenom z utrácení za luxus poznáme, kdo je zde na vrcholu globální mocenské a ekonomické pyramidy.

Ano, sliby se na pokryteckém divadle slibují

Evoluce miluje pravdu, pravda je pevným bodem, kolem kterého se točí ekonomika, pokud zde není pravda, tak ekonomika nemá pevný bod, pravda byla a bude jenom v lidové moudrosti, nemůže být nikdy pravda v tom, co říkají mocné a bohaté autority, protože to co zde sobecky parazituje, to i musí lhát a krást.
Z díla spatříme tvůrce, jenom pracující lid vytváří skutečné hodnoty, mocné a bohaté autority nemohou vytvořit zde skutečné hodnoty, protože zdrojem jejich existence, je parazitování na pracujícím lidu.
Vše je zde jenom kariéristické divadlo, kde hlavní role hrají mocné a bohaté autority, aby byli tak populární a bohaté, nevěřte tomu, že bude po smrti, nebo po politických volbách lépe, sliby se na pokryteckém divadle slibují, a jenom naivní troubové se krátkou dobu radují, a brzo jim dojde, že jsou existenčně v troubě.