středa 28. září 2016

Dobré zaměstnání je jenom pro vyvolené

V dobrém zaměstnání se cítí zaměstnanec dobře, a těší se na to, že zítra bude zase v dobrém zaměstnání. Statisticky je zde nabídka dobrého zaměstnání globálně jenom pro 1% lidi, obrazně si představte pyramidu, kde na vrcholu pyramidy je 1% zaměstnanců, a dole v základech pyramidy je 50% zaměstnanců, co mají špatné zaměstnání, za špatnou mzdu. Často je zde slyšet to, že ten kdo se snaží, že se časem i dostane mezi elitu, co má dobré zaměstnání.
Tak to funguje akorát ve sportu, protože zde je spravedlnost, v normálním životě ale není nikde spravedlnost, zde je nespravedlivý systém založený na kariérismu, ve kterém uspějí jenom bezcharakterní psychopati. Adolf Hitler je klasickou ukázkou bezcharakterního psychopata, co získal velikou politickou moc, a díky němu zemřelo zbytečně mnoho miliónů lidí. Bylo zde mnoho snah, nějak tento problém řešit, ale ukázalo se, že jde o sociální politický problém, na který nejde nalézt optimální řešení.
Moderní věda a technika nám brzo nabídne možnost nahradit člověka inteligentním dálkově ovládaným robotem, na dobíjecí baterky, takto začne mizet špatné zaměstnání, ale zmizí i dobré zaměstnání pro elitu. Prezident USA se ráno probudí, a zjistí po telefonu, že je nezaměstnaný, protože na jeho místo nastoupil inteligentní robot, je přeci třeba škrtat náklady všude, a proč by zde místo všech státních zaměstnanců, nemohli být inteligentní roboti.
Nebude pro lidi práce, a tím ani nebude pro lidi mzda, na kterou byli zvyklí, co budou lidi dělat, když nebudou mít žádné zaměstnání, a tím i nebudou mít peníze. Je naivní si myslet, že se roboti nebo stát o lidi postará a dá jim peníze, protože jsou na tom zle, lidi budou muset opustit moderní civilizaci, a jít do míst, kde není žádná civilizace, a zde se snažit nějak existovat. Dneska lidi utíkají do Německa a USA, a zítra budou utíkat z Německa a USA, vše je zde dočasně.

Ano, lidí je všude jako much

Je vám nabízená ubohá práce za ubohý plat a máte z toho deprese, zamyslete se nad příčinou toho, že je zde bída a nezaměstnanost, příčinou je přelidnění a degenerace, hodnota lidské práce neustále klesá, a tak jsou lidi donucení, dělat ubohou práci za ubohý plat. Všimněme si toho, že mediálně téma přelidnění a degenerace je eliminované, jako by zde nebylo vůbec přelidnění a degenerace, důležitější jsou mediálně jiné věci, které ve skutečnosti, ale nejsou vůbec pro lidi existenčně důležité. Není důležité, kdo bude dělat prezidenta nebo ministra, nebo kdo vyhraje mezinárodní sportovní soutěž, to jsou jenom mediální bubliny.
Ekonomická krize je následkem přelidnění a degenerace, ve snaze vyřešit přelidnění a degeneraci, dochází k produkci levných náhražek, které nejsou kvalitní, a tak existujeme v nekvalitním konzumním systému, a jsme z toho nemocní fyzicky a psychicky. Nedávno jsem měl problém s židlí k počítači, židle se mně brzo rozbila, a nová židle se zase brzo rozbila, nakonec mě u třetí rozbité židle už došla trpělivost, a začal jsem používat, klasickou bytelnou židli. Podobný problém jsem měl s výrobky z masa, a tak jsem se nakonec stal vegetariánem, rádio a televizi nepoužívám, protože je zde nadbytek reklam a obsah je zde ubohý, ubohé reklamy na internetu blokuji pomocí programu.
Zkoušel jsem i navštěvovat na internetu nejrůznější sociální sítě, a brzo mě to přešlo, protože jsem zjistil, že zde jsou jenom samí zdegenerovaní troubové, co si stěžují na to, že je jejich život existenčně trvale v troubě. Notebooky jsou dneska jako ta židle k počítači, taky je to zmetek, který se brzo jistě rozbije, protože jsou v něm nejspíše kurvítka, nebo snad už každý výrobce, záměrně vyrábí zkurvené notebooky. Takže jsem si nechal sestavit jenom z kvalitních dílů, klasický počítač, s grafickou kartou, a mám konečně svatý klid. Výběr dílů pro počítač to byl hlavolam, protože poznat který díl je skutečně kvalitní, není dneska nijak jednoduché.

Ano, není to tragédie, je to statistika

Hladomor eliminuje globální krizi. Je třeba změnit systém distribuce potravin, potraviny dostanou jenom lidi, co platí veliké daně, ten kdo neplatí veliké daně, nebude mít už možný přístup k nákupu potravin, a ostatního konzumního zboží. To povede logicky k tomu, že ubožáci opustí města a vesnice, a odejdou do divočiny, aby si zde pro sebe nalezli potravu.
Takto zmizí problémy s ekonomickými parazity, co způsobili ekonomickou krizi, zaměstnavatelé budou muset globálně zvednout platy, protože zaměstnanců, bude najednou globální nedostatek. V divočině, bude mezi ubožáky veliký boj o teritoria, protože zdrojů potravy bude veliký nedostatek.
Potraviny se nebudou smět volně prodávat, a bude zde jenom prodej teplého jídla, v restauracích a jídelnách. Podívejme se na EU z hlediska statistiky placení daní, 90% lidí zde neplatí daně, nebo platí jenom velmi malé daně, jde o ekonomické parazity, a těmto parazitům, se zablokuje přístup k jídlu. Nastane obrovský odliv z EU, do míst kde je zaostalost, hladoví lidé z EU začnou bojovat s lidmi, co mají dostatek potravy.
Takto se populace z EU rychle dostane do celého světa, logicky ostatní národy mimo EU se přizpůsobí pružně nové situaci, a taky začnou s tím, že zablokují lidem přístup k jídlu. Je to sice asociální politika, díky které zemře globálně mnoho lidí, ale když zemře mnoho lidí není to tragédie je to už jenom statistika.

Miloš Zeman z dálky vypadá jako prezident

Myslíme, protože nevíme, pokud víme, tak nemyslíme, otázkou je, proč nevíme, a tak musíme myslet, a tím i chybovat. Nevíme, protože jsme nemocní, to co je nesmrtelné, to je zdravé, a tak to ví, a nemusí to chybně myslet. Ekosystém to je nemocnice, ve které je vše, co je živé nemocné, a proto je to i smrtelné.
Zákon gravitace je nesmrtelný, on ví co je správné, a tak nemyslí chybně, lidské zákony vznikli z myšlení a tak jsou chybné, proto zde musíme mít politiky a byrokraty, aby opravovali chybné; zákony, normy, předpisy, regulace, mytologie, pohádky, rituály, pověry, ideály, kulty, fetiše, programy, atd. pomocí chybných oprav.
Lidi dělají chyby, a snaží se svoje amatérské chyby, omlouvat nebo maskovat, nikdo z lidí není dokonalý! Navíc zde vše rychle stárne, a tak to co bylo včera ještě správné, to je dneska už chybné, život je jako řeka, která se neustále mění, a dvakráte nevstoupíš do stejné řeky.
Běžné je všude to, že z dálky vypadá vše jinak než z blízka, Miloš Zeman z dálky vypadá jako prezident, z blízka ale on vypadá, jako stará multifunkční hloupá trouba, která by se měla, ekologicky optimálně okamžitě recyklovat.

Názor většiny nemusí být vždy správný

Autority pyšně stanovují druhým, co je podle nich subjektivně normální, a trestají druhé za to, že nejsou normální, pokud je mocným autoritám dokázáno to, že jsou nenormální, tak na to reagují agresivně, a mají chuť pomocí násilí řešit tento problém. Podívejme se na víru v zázraky, věřící lidé se řídí tím, co jim říká jejich víra, z pohledu lidí co nejsou věřící, vypadají potom věřící lidé jako nenormální lidé, které bychom měli zavřít do psychiatrické nemocnice. 

Normální je si nainstalovat do počítače Ubuntu, to vám řekne ten, kdo věří v operační systém Linux, tím vznikne konflikt, protože mnoho lidí věří tomu, že normální je používat v počítači Windows. Normální je používat kancelářský počítač, nebo je normální používat notebook? Názor většiny nemusí být vždy správný

1. Je normální to, co není normální 2. Jsi normální 3. Lidi co věří v .... nejsou normální 4. Lidi s .... pletí nejsou normální 5. Mě to normálně nemyslí 6. Normalita je subjektivní norma, která je objektivně nenormální 7. Normální je mluvit pravdu 8. Normální je nebrat drogy 9. Proč to není normální 10. Řekni mě to normálně 11. To snad není normální 12. Ty nejsi normální 13. Udělej to normálně 14. V psychiatrické nemocnici skončí ten, kdo není normální 

Matematika je relativní symbol, který používáme, protože jsme na nízké úrovni poznání reality. Ten kdo není na nízké úrovni poznání reality, ten matematiku nepoužívá, a tak není na matematice závislý jako na droze. Bůh, který vše stvořil, nepoužívá matematiku, Bůh není subjekt, je to objekt, vše co existuje v rovině fyzické a psychické, to je Bůh, Bůh je; dualita, energie, matematika, čas, prostor, život, smrt, dobro, zlo, láska, evoluce, internet, inteligence, počítač, člověk, mravenec, program, databáze, absolutno, iluze, sny, umění, opice, Ježíš Kristus, Buddha, TGM, atd.