pondělí 19. září 2016

Není ten, co by vyhověl všem

Každý je zde originálním inteligentním troubou, proto je život každého v troubě a tak zde jsou drogy, které nám dávají iluze, že nejsme v troubě. Podívejme se třeba na inteligentní trouby z blízka, spatříme to, že jsou to troubové, a tak jsou v troubě.
Právě mají inteligentní trouby u nás možnost jít k politickým volbám si zvolit inteligentní trouby, co je budou zastupovat, a díky tomu se budou mít ekonomicky velmi dobře. Je naivní si myslet to, že nějaký politik není inteligentní trouba, z díla spatříte tvůrce a jaké je dílo politiků v EU?
Divím se tomu, že zde v EU není v Bruselu soudní proces, kde by se udělovali tresty smrti za to, co politici v EU napáchali. V okamžiku kdy se opice oblékla, protože se styděla za nahotu, tak se z opice stal inteligentní trouba, čím lépe je opice oblečená, tím více je opice inteligentním troubou. Opice s korunou na hlavě, je pořád opicí, nejde o to, co máme na hlavě, ale o to co máme v hlavě.

Nejlepší je z EU emigrovat do USA nebo Kanady

Podívejme se na emigraci jako investici na burze, každý národ má nějakou hodnotu, některé hodnoty jsou nestabilní a jiné jsou stabilní. Stabilita je lepší než veliký zisk, k čemu je mě dneska veliký zisk, když zítra budu mít velikou ztrátu. Statisticky nejvíce lidí od nás utíká do; Německa, Rakouska, Švýcarska, Dánska, Švédska, Anglie, Nizozemsko, Francie, atd. ještě před deseti lety, to byla dobrá jistá volba, ale existenční situace se v těchto nám blízkých tradičních kapitalistických EU státech, od základů díky politice a ekonomice mnoho změnila. Nejvíce se k horšímu změnila v EU situace v jižních kapitalistických státech, jako je; Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, atd.
EU je politicky a ekonomicky v troubě už deset let, vše probíhalo nenápadnou salámovou technikou, kdy se pracujícímu lidu v EU nenápadně ubírala svoboda a rovnost. Kdo je zde pachatelem? Pachatelem je Federální rezervní systém, který je centrální bankovní systém, Spojených států amerických, za vším byli a budou ještě dlouho peníze, protože peníze získané jakýmkoli způsobem, mocné a bohaté elitě v USA krásně voní. Pokud EU chudne tak USA bohatne, to je jednoduchá kupecká matematika, zlo vykonal ten, kdo z toho měl největší prospěch. USA chce eliminovat EU, a už brzo se to USA konečně podaří, politici a podnikatelé v EU jsou zkorumpování penězi z USA.

Ano, EU potřebuje moderně vzdělané zaměstnance

Ano, uděláme z mohamedánů v EU programátory. Mnozí mohou namítnout, že jsou všichni mohamedáni jenom inteligentní troubové, a nejde z inteligentního trouby, rychle a levně udělat na programátora. Učení je otázkou zátěže, když je centrální nervový systém, pod velikou zátěží, tak se začne rychle učit novému.
Napojíme těla mohamedánů na virtuální obleky, s šokovými obojky, a spánek získají mohamedáni jenom za to, že se budou dobře učit programování, pokud nějaký mohamedán, zbaběle vzdá boj o lepší život, a odejde do posmrtného ráje, tak to bude jeho svobodné rozhodnutí, ve kterém mu EU nebude bránit.
Mnozí namítnou to, že většina mohamedánů vzdá rychle boj o lepší život, a zbaběle odejde do mohamedánského ráje, a že by mělo přeškolení probíhat tak, že při něm nebude tolik inteligentních troubů umírat na psychické vyčerpání.
Život je krutý boj o hodnoty, a v boji hrdinové umírají, jak víme, tak Alláh je veliký, a on zachrání život mohamedánům, co mají silnou víru v to, že se z nich stanou profesionální programátoři. Digitální civilizace potřebuje moderně vzdělané programátory, nejsme v EU tak bohatí, abychom zaměstnávali inteligentní trouby, co neumí programovat, inteligentní trouby.

Manuál pro inteligentní trouby

Podívej se do zrcadla na inteligentního troubu, a pochopíš, proč je tvoje budoucnost v troubě, nechtěj násilně změnit to co je ti cizí, chtěj změnit jenom sebe! Konzumní systém, ve kterém žiješ je správný, ale ty jsi inteligentním troubou, a v tom je ten problém. Je snadné si změnit povrch těla, nebo povrch psychiky, jenže to nestačí.
Je třeba změnit i to, co je pod povrchem, pod povrchem je mnoho chyb, které je třeba nalézt a opravit, jsou to chyby ve tvém těle, a ve tvojí psychice. Dokonalost se skládá z velikého množství maličkostí, dokonalost je v tom, že víme o něčem jistě, že je to dokonalé. Podívejme se na hmyz jak on je dokonalý, a nikdo neřekne o hmyzu, že je to evoluční zmetek.
Základem na kterém stojí život je cíl, ke kterému tvůj život směřuje, pokud máš chybný cíl, tak jsi inteligentním troubou, a tvůj život je v troubě. Tvým cílem musí být jenom sebeláska, pokud něco miluji, tak o to dobře i pečuji, víš proč je sebeláska, pro tebe velikým existenčním problémem? Příčinou jsou tvoje chybné závislosti, které s tebou manipulují jako s loutkou, napiš si na papír všechny svoje závislosti a rozděl je na správné a chybné závislosti.
Zamysli se potom nad tím, proč máš jako inteligentní trouba, tolik chybných závislostí? Tvým problémem je nadbytek teorie a nedostatek praxe, teorie v praxi často nefunguje, je třeba nesedět na židli, ale začít se pohybovat tělesně a psychicky správným směrem. Jenom inteligentní trouba, má chybné závislosti, a tak je existenčně trvale v troubě, a myslí si naivně, že mu jiný inteligentní trouba, pomůže zadarmo.

Jak nebýt inteligentní troubou na dálkové ovládání

 1. Ano, digitalizace dělá z konzumentů hloupé trouby. Jakmile jsem usedl k internetu, hned mne napadlo, má-li vůbec smysl rozjímat o chybách. Když jsem to téma už načal, nezbývá než pokračovat. Inteligentní troubové jsou zřejmě jediným tvorem, který si je vědom své sobecké existence; inteligentní troubové mají v depresi sklon, ptát se po smyslu svého chybování.
 2. Tedy má chybování inteligentních troubů, nějaké evoluční skryté poslání, anebo je každý inteligentní trouba, jen produktem z chybného sexu? Nikdo nepřišel na tento svět o své vůli, nikdo tedy s jistotou neví, za jakým evolučním účelem se, jako inteligentní trouba zde inteligentním troubům narodil, a ani neznáme dne a hodiny, kdy tento svět opustíme, a v prach a popel se v krematoriu proměníme.
 3. Přiznejme, jsou inteligentní troubové, kteří se narodili proto, že si to jejich rodiče přáli, původním smyslem jejich života bylo tedy být dítětem. Jsou ale zase jiní, kteří se narodili i přesto, že si to výrobci inteligentních trub vůbec nepřáli. Smysl původu naší existence není tedy evolučně vyjasněný.
 4. Je vůbec nutné, abychom znali smysl existence inteligentní trouby? Řekl bych, že nutné to pro inteligentní trouby není, je to ale někdy potřebné. Představa smyslu dává nám životní mapu v tomto konzumním bludišti, bez které jen tak životem bloudíme, jako inteligentní troubové, ze dne na den. Na tom by nebylo, nic zlého, ale ta desorientace působí neblaze na naše prožívání života, vede často k poruchám, operačního systému inteligentní trouby.
 5. Pokud ti inteligentní trouba zadá práci, která nedává smysl, je vlastně tvoje práce k ničemu. Pro naprostou většinu inteligentních troubů, toto bude těžkým psychickým břemenem, i když bude marná práce dobře honorována. Stejně tak je pro nás nesnadné žít život, který považujeme za zbytečný.
 6. Inteligentní trouby, se zabývají otázkou smyslu života už mnoho tisíciletí. Pokud vím, nikdo z nich zatím nenašel geniální optimální odpověď. Domnívám se, že každý inteligentní trouba, třeba jen podvědomě, cítí potřebu znát smysl svého konání. Může hledat sám jako inteligentní trouba, anebo si může vybrat z široké nabídky na internetu, nebo v knihovně.
 7. Většina inteligentních troubů, se narodí do nějakého hodnotového systému, který jim předurčí životní orientaci. To se projevuje především u vymývání mozků, pomocí svatých dezinformací.
 8. Navštěvují mne občas svatí inteligentní troubové všelijakých sekt (Populisti, Hinduisti, Taoisti, Jehovisté, Mormoni, Křesťané, Mohamedáni, Komunisti, Kapitalisti, Nacisti, Buddhisti, Židé, atd.), nikdo z nich, mne ale nezaujal natolik, abych jejich sektářskou propagandu mohl přijmout. Být inteligentním svatým troubou, nelpět na úspěchu a štěstí, a mít při tom radost ze života? Jakýpak tohle má smysl v konzumní sobecké společnosti?
 9. Stará dogmata točící se okolo svatých kultů a symbolů, neobstojí ve světle vědeckého a technického poznání. Tato skutečnost odvádí mnoho inteligentních troubů, od módní svaté ideologie, a tlačí je jistě ke konzumnímu skepticismu. Televize a internet nám sice vypovídá stále podrobněji o konzumním světě, smysl té veškeré existence nám však už nepodává.
 10. Ani nemůže, není to v popisu její evoluční práce, či v jejich možnostech. Takže ani ta moderní, vědecky inspirovaná doba není schopna najít odpověď, na tak důležitou životní otázku. Jak víme, zajistit materiální a psychické potřeby všem konzumentům, se žádnému centrálnímu byrokratickému systému dosud nikde nikdy, optimálně trvale nepodařilo.
 11. Materiální společnost, může zajistit jen materiální potřeby, otázkou smyslu života u inteligentní trouby, se hlouběji už nezabývá. V konzumní společnosti je inteligentní trouba, chápána především jako konzumní spotřebitel, zdroj obchodních příjmů; tímto směrem je zaměřena většina společenských aktivit a to; výroba, doprava, služby, věda, školství, zábava, atd. Je to bohatá civilizace, která je zároveň i ubohou pustinou.
 12. Rozvoj globálních digitálních systémů, napomáhá tak výrobnímu procesu, ve kterém se inteligentní trouba, pozvolna pomocí salámové techniky proměňuje v hloupou troubu.
 13. Materialistická trouba, hledá smysl života v konzumování; zboží, služeb, drogy, sexu, jídla, pití, dovolené, atd. Trvalé uspokojení ale takový přístup materialistické troubě nepřináší, jak mohu snadno pozorovat kolem sebe materialistické trouby.
 14. Někteří inteligentní troubové, hledají smysl všeho v práci a společensky užitečných činnostech. Jeví se mi však, že život zde je něco víc, než jen bohatství a popularita. Připadá mi, že ctižádostivost pramení ze strachu ze smrti, co mi po smrti bude platné, že po mně pojmenovali třeba veliké letiště, v tom smysl života nevidím.
 15. Není k dispozici; věda, technika, víra, filosofie, škola, rodina, atd., která by odpověď na tuto existenční otázku mohla spolehlivě nabídnout, každé inteligentní troubě. Ostatně inteligentní trouby, ani po pochopení smyslu svého života, který je trvale v troubě, ani neprahnou.
 16. Tak jako se zatím nepodařilo, prosadit to, že se vše ve všem globálně trvale sjednotí, a optimalizuje, nelze prosadit ani definitivně určený cíl života pro inteligentní trouby, a tak je život každého trouby v troubě. Kde tedy pátrat po smyslu života? Moje přesvědčení je, že smysl svého života můžeme nacházet jedině sami v sobě, pokud ovšem budeme po něm vskutku pilně pátrat.
 17. Smyslem našeho bytí je, především nebýt inteligentní troubou na dálkové ovládání. Jistě, nutno vzít v potaz hodnotový systém prostředí, do kterého jsme se narodili a v kterém jsme byli vychováni. Každý je tvor společenský a může se plně rozvinout jen v rámci své společnosti, která mu poskytuje jazyk, výchovu i vzdělání, prostředky k životu a bezpečí.
 18. Je proto žádoucí zahrnout do svého pojetí smyslu života neustálou optimalizaci svých závislostí podle existenční situace, tohle vše přece už dává životu smysl! Nedbat na módní mediální vlivy, tedy nebýt poplatný nikomu a ničemu; nežít s ohledem na to, co si o nás myslí inteligentní troubové, nikdy se přece nemůže jedna inteligentní trouba, zalíbit všem inteligentním troubům.
 19. Být sám sebou, přece dává větší smysl, než být toliko inteligentní troubou, ve virtuálním obchodním domě, kde je vystaveno veliké množství stejných inteligentních troubů.
 20. V dnešním silně manipulovaném světě, který násilně ovládají jenom veliké inteligentní trouby, není snadné zachovat si a rozvíjet svoji originalitu, právě proto bychom o to měli neúnavně usilovat. Smysl svému životu, můžeme dát jen my sami, tím že už nebudeme jenom inteligentním troubou, na dálkové ovládání.

Politické mrtvoly by se měli jít podívat do krematoria

V konzumní ekonomice je mrtvolou člověk, který zde nemá velikou ekonomickou hodnotu, ekonomické mrtvoly se snaží dostat do politiky, aby si zde snadno a rychle mohli zvednout svoji nulovou hodnotu, ale správně by se měli jít podívat do krematoria. Z díla se pozná ekonomická hodnota člověka, ukaž, co jsi sám z ničeho bez cizí podpory zde stvořil, slova mohou klamat, ale hodnotné dílo, klamat už nemůže.
Vše je zde dneska jenom bezcharakterní kariéristické divadlo, ve kterém si může chytrý herec, hrát na to, co on ve skutečnosti není, a tak se z čerta stane snadno anděl, a z hříšníka svatý člověk. Podívejme se na sport, a toužení po úspěchu, odstraňme ze sportu soutěž, a odměny pro ty, co jsou nejlepší, okamžitě sport ztratí pro sportovce hodnotu.
Co by se stalo se sportem, pokud by každý profesionální sportovec dostával jenom minimální mzdu, to je 60 Kč hrubého za hodinu práce. Co si lze koupit v obchodě za 45 Kč, po odečtení daní vám totiž zbude jenom 45 Kč a to když cokoli kupujete, tak zase platíte daně, takže po odečtení daní které zaplatíte při nákupu, vám zbude ze 45 Kč jenom 30 Kč. Za 30 Kč, si pořídíte litr benzínu do auta.
Polovinu dní v roce pracujeme na; daně, poplatky, cla, atd. aby mohli politické mrtvoly naše peníze chybně přerozdělovat, a tak se měli velmi dobře. Na jedné straně zde má někdo za hodinu svojí práce čistý zisk 30 Kč a jiný má za hodinu práce čistý zisk 3 000 Kč, nejlépe se mají ti, co přerozdělují veliké peníze jako; králové, podnikatelé, obchodníci, mafiáni, politici, byrokrati, celebrity, atd. je to obrazně jako ve sportu, jsou zde sportovní ligy, a ten kdo je v první lize, ten má za hodinu práce čistý zisk 3 000 Kč.

Ano, dobrota k parazitům je žebrota

Z díla se pozná tvůrce. Když jsem se zamyslel nad tímto tématem, pochopil jsem pořádně jeho hloubku. Nikdy jsem se tím nezabýval, a když jsem byl studentem na vysoké škole, tak asi jako každý student naivně myslel, že z díla se pozná tvůrce. Dnes ale vím, jak jsem se mýlil, a taky jsem si uvědomil, že už nejsem studentem.
Když někdo tvrdě soukromě pracuje, jeho výsledky se objeví v zisku peněz a popularity. Když člověk do své práce dává vše, výsledek se časem i dostaví. Je tu ale i pár ale. Inteligentní troubové. Jsou bez peněz a mají většinou veliké dluhy, ač třeba jejich život byl dlouho nádherný. Měli byt, auto, chatu, peníze, děti.
Pak se najednou něco nečekaného stalo, a oni se ocitli na dně společnosti. I když se snaží se zařadit do normálního života, nedaří se jim to. A proč? Jsou v začarovaném konzumním kruhu. Kdo by zaměstnal člověka bez vysoké hodnoty.
A tak se tito inteligentní troubové, už lepší budoucnost hledat ani nesnaží. A co krize a války? Způsobí je vždy jenom sobečtí paraziti, kteří mají spoustu moci a přepychový život, ale co my ostatní inteligentní troubové. Musíme za parazity jít jako inteligentní troubové bojovat. Musíme umírat za jejich politické a ekonomické chyby.
My si to tak nepřáli. Paraziti se schovávají v daňových tropických rájích a čekají, až to vše skončí. Je jim jedno, že umírají po milionech inteligentní troubové. A za koho se paraziti asi modlí v noci? Předtím než jdou spát. Jak se jim asi chodí s hlavou pyšně zdviženou a s úsměvem? Jak se cizím lidem můžou „podívat“ do očí?
Chtěl jsem tím říct, že ne vždy my můžeme za naše existenční neúspěchy. Že někdy je to vina parazitů, že psychicky a ekonomicky trpíme. Sobečtí paraziti nás vlastně globálně ovládají. Takže když se nad tím zamyslím, tak bych si dovolil, to přísloví (z díla se pozná tvůrce) upravit. Dobrota k parazitům je žebrota.
Parazit se mnou bude možná nesouhlasit, ale tak to vidím já. Nejen totiž tvrdou prací, se inteligentní trouba dostane na existenční vrchol, většinou potřebuje na začátku sponzora. Takže náš úspěch a neúspěch, závislí nejvíce na štěstí. Jsou zde i hrdinové, plní života a odhodlání. To bývá každý mladý naivní inteligentní trouba, dokud ho nepotká první existenční srážka, s blbým parazitem.
Na závěr bych chtěl říct, že každý inteligentní trouba, má právo na krásný život, jen musí opravdu chtít, a nenechat se psychicky přeprogramovat politiky a reklamou. Bojujte za to, po čem toužíte, držte se svých hodnotných priorit a nevzdávejte se, když máte často deprese z neúspěchů! Jen tak se vám podaří, se dostat jako mocný parazit, do daňového ráje.