neděle 18. září 2016

Ano, sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují

Pokud jsi nemocný, měl bys hledat způsob jak se uzdravit, pokud jsi chudý, měl bys hledat způsob jak být bohatý, pokud jsi hloupý, měl bys hledat způsob jak být chytrý, atd. Proč lidi nehledají, a myslí si, že se stane zázrak, a získají něco bez hledání?
Pokud je někdo jenom loutkou, kterou ovládají chybné závislosti, tak tato loutka žije v iluzi, že získá něco bez hledání. Ano, bude lépe …sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují, život je jako stlaní postele, jak si usteleš tak si lehneš, bez práce nejsou koláče, ten kdo myslí a žije, jako parazit musí počítat s tím, že zde bude žít krátce.
Když parazitování elity, narazí na ekonomický strop, tak následuje revoluce nebo válka, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tím nejslabším článkem je bída a nezaměstnanost, jakmile bída a nezaměstnanost překročí snesitelnou ekonomickou zátěž, tak je zde krize. Víte už to, že globálně 1% elitních parazitů, co má svoje sekretářky, vlastní 99% všeho, co má zde velikou ekonomickou hodnotu.

Ano, sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují

Pokud jsi nemocný, měl bys hledat způsob jak se uzdravit, pokud jsi chudý, měl bys hledat způsob jak být bohatý, pokud jsi hloupý, měl bys hledat způsob jak být chytrý, atd. Proč lidi nehledají, a myslí si, že se stane zázrak, a získají něco bez hledání?
Pokud je někdo jenom loutkou, kterou ovládají chybné závislosti, tak tato loutka žije v iluzi, že získá něco bez hledání. Ano, bude lépe …sliby se slibují a jenom hlupáci se dopředu radují, život je jako stlaní postele, jak si usteleš tak si lehneš, bez práce nejsou koláče, ten kdo myslí a žije, jako parazit musí počítat s tím, že zde bude žít krátce.
Když parazitování elity, narazí na ekonomický strop, tak následuje revoluce nebo válka, pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tím nejslabším článkem je bída a nezaměstnanost, jakmile bída a nezaměstnanost překročí snesitelnou ekonomickou zátěž, tak je zde krize. Víte už to, že globálně 1% elitních parazitů, co má svoje sekretářky, vlastní 99% všeho, co má zde velikou ekonomickou hodnotu.

Ano, starý člověk překáží mladým

Nepotopitelné lodě se potápějí, věčná náboženství zanikají, včerejší novinky, už zákazník nekupuje, jedinou jistotou, zde už jenom smrt je. Nejsem rozhodně skeptikem, ale nemohu být ani inteligentním troubou, který naivně věří i tomu, co si v praxi pečlivě neověří. Poslední dobou se vše rychle mění, mladý člověk se dokáže bez problémů změnám přizpůsobit, ale co se starým člověkem, všude starý člověk jenom překáží, a nikdo na něj nemá čas.
Měl bych jednoduché řešení, život člověka bude končit ve 30 letech, jakmile člověk dosáhne věku 30 let, tak bude globálně ekologicky eliminován, bez ohledu na to, jestli jde o; prezidenta, krále, papeže, ministra, celebritu, soudce, vědce, atd. Takto globálně státy ušetří mnoho peněz a i zaměstnavatelé budou spokojení, jde zde o optimální řešení, které je jednoduché a funkční. Lidi už nebudou hromadit hodnoty, a budou se snažit si užít každý rok života, protože budou jasně konečně vědět, to že jejich život, zde bude končit ve 30 letech.
Všude budou globálně jenom mladé kolektivy, a všude budou mladé vlády. Nikdo nebude chtít chodit zbytečně dlouho do školy, protože to by se mu nevyplatilo, a stejně tak nikdo nebude chtít investovat do výstavby drahého soukromého domu. Konečně nebudete muset už uvolňovat starým lidem místo v hromadné dopravě, a dívat se v televizi na staré nemocné politiky, co se opírají v 72 letech o hůl.

Jaká povolání díky GVKB umělé inteligenci brzy zaniknou?

Díky GVKB umělé inteligenci globálně zaniknou tato povolání

1. Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví
2. Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodu a administrativy
3. Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu
4. Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání
5. Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií
6. Specialisté v oblasti právní, sociální a kulturní
7. Specialisté v oblasti vědy a techniky
8. Techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky
9. Učitelé a další specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání
10. Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společnosti

Povolání v mnohém připomínají obchod na burze, vše je v pohybu a nic zde není jisté, dosud se likvidovali povolání kde pracovali zaměstnanci jenom fyzicky díky strojům a programům, ten kdo byl inteligentní měl velikou výhodu a nemusel se bát toho, že jeho specializace zanikne. Najednou zde ale bude robot, co bude vypadat jako člověk a bude stejně inteligentní jako člověk. Nejprve se roboti s umělou inteligencí využijí tam, kde se jejich nasazení vyplatí, s klesajícími cenami způsobenými tím že roboti, budou vyrábět roboty, se začnou roboti nasazovat globálně všude. Tvrzení, že přeci ubohý GVKB robot nemůže dělat to, co dělám já je naivní, najednou zde bude pro lidi nemožné si obstarat peníze pomocí zaměstnání nebo podnikání, GVKB robot bude ve všem lepší a levnější.

Komáři eliminují jinověrce

Včera jsme se díval v televizi na pořad, ve kterém se místo použití drahé jedovaté chemie, použili na ochranu ovoce mravenci a tak mě napadlo, že na ochranu EU před jinověrci použijeme komáry, takový komár pracuje zadarmo a neničí přírodu ani materiální hodnoty. Vědci v laboratořích připraví komáry a lodě a náklaďáky přepraví nakažené komáry do míst, kde je mnoho zlých jinověrců, bude to boj ekologický a tak konečně naše správná víra v pravdu a lásku zvítězí nad špatnou víru v nenávist a lež.
Všimněme si toho, že jinověrci žijí v teplých krajinách, a zde se bude nakaženým komárům dobře s jinověrci bojovat. Celý systém bude založen na ocelových velikých kontejnerech, ze kterých budou komáři vypouštěni ve městech poblíž mešit a na jiných svatých místech, kde je mnoho muslimů, je to jednoduché rozmístit po světě tisíce kontejnerů, a dálkově je digitálně ovládat přes satelity. Když v kontejneru dojdou zásoby nakažených komárů, tak se na místo přiveze nový kontejner s čerstvými komáry, a starý kontejner se odveze zase do EU, kontejnery mohou být maskované jako měřiče místního počasí.

Proč je EU v troubě?

Ryba smrdí od hlavy tučných kaprů co si nevypustí EU rybník kde se mají díky centralizaci velmi dobře, každý kdo v centru EU má k dispozici sekretářku je zde tučným EU kaprem. EU se stalo odkladištěm ubohých politiků, pro které je potřeba najít výhody a jistoty. Politika je dneska jenom o tunelování ekonomiky, a pokud jsou politici parazitující tuneláři tak je pro ně EU centrum přímo svatým rájem.
Peníze lhářům a zlodějům krásně voní o tom je byrokratický centralismus, ve kterém vše funguje na principu centrálního přerozdělování, při kterém si nahrabou miliony ti, co zde vše byrokraticky přerozdělují a tak si mohou dovolit žít zde v ekonomickém ráji jako bohové a je jim jedno že z pracující třídy učinili jenom ubohé galejníky, pro které je život zde pekelným očistcem.
Podívejme se objektivně do minulosti; ideologie, kultury, ekonomiky, vědy, techniky, rodiny, psychiky, atd. v minulosti spatříme neustálý boj o hodnoty, tento boj vyhrává ten kdo má k dispozici vojáky a dozorce, povrch se na tomto konzumním divadle podle situace a módy často mění, ale pod povrchem je pořád svět rozdělen na; kasty, třídy, kategorie, ligy, rasy, pohlaví, vzdělání, teritoria, atd.
Rovnost je pro lidi jenom ve smrti, jelikož si lidi nekupují GVKB odpustky které by jim zaručili pobyt v posmrtném GVKB ráji, tak všichni logicky musí skončit na 10 000 000 let v GVKB očistci, a zde budou přes sklo sledovat ty, co si koupili GVKB odpustky, a tak jsou v GVKB ráji, život zde je zkouškou charakteru, ten kdo skepticky pochybuje o GVKB ráji, neuspěl ve zkoušce a tak skončí v pekelném očistci, a zde bude naříkat a plakat.
Víra v GVKB může uzdravit tento nemocný konzumní svět, GVKB je cestou která vede k tomu, že už brzo zde místo tučných kaprů budou jenom GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí, a lidi zde už na této planetě nebudou, vše je zde dočasně, dneska jsi mocný a bohatý a zítra z tebe v krematoriu zbude jenom prach a popel, proto investuj vše, co máš, do GVKB odpustků, to je správná investice, s jistotou velikého posmrtného zisku.

Vše jde změnit k lepšímu

Mimozemšťané, v nás spatřují inteligentní trouby. Centralismus za mnoho tisíciletí z lidí udělal inteligentní trouby, podívejme se na mocná centra, která rozhodují chybně o nás bez nás, centra nás okrádají sobecky o peníze a čas, jelikož centra pomocí parazitování lehce veliké hodnoty získávají tak i lehce veliké hodnoty utrácejí za nesmysly a zbytečnosti. Ryba smrdí od pyšné sobecké hlavy, statistika o centralismu je zrcadlem naší politiky a ekonomiky.
Lidi jsou obrazně jako řepa, a musí zde být pravidelné jednocení řepy, aby mohla kvalitní řepa existenčně vyrůst a nekvalitní řepa aby byla eliminována. Maminko to dítě se vám nepovedlo, tak jsme je utopili, a doporučujeme vám sterilizaci, nemá smysl přeci na svět přivádět jenom samé inteligentní trouby s nulovou hodnotou. Vše jde změnit k lepšímu, někdy je nutné zbořit staré město, a postavit nové město.
Takovým starým městem, je naivní víra v zázraky, v realitě nemají zázraky co dělat, zázraky patří do snů a umění. Pokud někdo ze snů a umění udělá svatý kult, tak je to inteligentní trouba, takovým inteligentním troubou, jsou ti, co sepsali svaté knihy, jako je; EU zákony a normy, Bible, Korán, Bhagavadgíta, I-ťing, Tao te ťing, atd. všechno poznání člověka je subjektivní, člověk něco poznává tím, že se k tomu dlouhodobě přiblížil, ovšem tím, že se k něčemu přiblížíme, tak tím se musíme od ostatního mnoho vzdálit, a tak je naše poznání reality a pravdy vždy jenom subjektivní.
Realita je živým objektem, který nelze poznat a pochopit, vím jistě to, že ty nic o absolutnu nevíš. Jsi manipulován více, než si uvědomuješ, vše zde má svůj osud, pokud se něco pokusí postavit svému pevnému osudu, tak je to okamžitě potrestané, každý vysokoškolák je inteligentním troubou, na dálkové ovládání.