středa 14. září 2016

Rozděluji druhé na hloupé a inteligentní trouby

Jak zde došlo k tomu, že je konzumní civilizace plná troubů? Chybná výchova v rodině a škole, dělá z lidí ubohé trouby, děti se stali levným materiálem, ze kterého se vyrábějí inteligentní a hloupé trouby. Dospělí dělají ze svých dětí trouby, protože jsou existenčně závislí na tom, co je jim zde drogou, pokud se někdo chlubí testem inteligence, nebo tituly, tak tím jenom dokazuje to, že je inteligentní trouba, inteligentní trouby se zde mají existenčně lépe než hloupé trouby, protože moderní konzumní společnost, považuje inteligentní trouby, za velmi hodnotné trouby.
Taková inteligentní trouba, upeče rychle a levně zákony a předpisy, pro hloupé trouby, všechny pokusy o to, aby se zde něco změnilo k lepšímu, narazili na to, že se z lidí stali trouby. Je třeba začít lidi klonovat a dávat jim místo mozku počítače, vše se dneska dělá globálně průmyslově, a tak musí dojít i na lidské trouby, takto konečně láska a pravda, zvítězí globálně na věčné časy, nad nenávistí a lží.

Víte co je to manipulace?

Každá manipulace má příčinu a podle příčin manipulace rozdělujeme, gravitace manipuluje s naší planetou a díky gravitaci se naše planeta otáčí okolo slunce, to je přirozená manipulace, se kterou se musíme smířit.
Nepřirozenou manipulací jsou volby politiků, kdy se nás snaží bezcharakterní staří hloupí kariéristé, pomocí mediálních dezinformací, přesvědčit o tom, že je máme pustit k velikému státnímu korytu, aby se měli zde dlouho dobře. Dlouho jsme se zde setkávali s mocnými ideologickými diktaturami, co nám nutili násilím svoje chybné zákony, a ten kdo se chybné diktatuře pokorně nepodřídil, ten zle dopadl.
Když nefunguje manipulace s lidmi po dobrém tak se s lidmi manipuluje po zlém, kdo jsou vlastně ti mocní a bohatí manipulátoři, co na nás už mnoho století sobecky parazitují. Jsou to narkomani, moderní věda a statistika odhalila, že narkomani mají velikou touhu manipulovat s druhými lidmi, a pokud se jim to nedaří, tak se uklidňují nejčastěji tabákem nebo alkoholem.
U manipulace se setkáváme i s viry a parazity, jde o manipulaci, která nám mnoho škodí a musíme tak bojovat s viry a parazity. Jde o to mít manipulaci pod optimální globální kontrolou, řešením je lidi globálně naklonovat a místo mozků jim dát do hlavy GVKB počítače, tak se zablokuje v lidech jejich chybování, z lidí se stanou GVKB roboti na dálkové ovládání. Takto konečně zvítězí láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné GVKB časy.

Ano, jsem jenom Bůh, někdo musí dělat Boha

Máte na vše systém? Snažím se nalézt systém na optimalizaci absolutna, a je to absolutně náročné. Existujeme ve světě systémů, nejprve k tomu co je to systém? Mám na to systém, to znamená, že vím jak to mám dělat správně. Jenže vše je v pohybu, a to co včera bylo správně, to dneska je už chybně, takový vesmírný zákon gravitace je jistota, jenže systém kde je jenom jistota, je mrtvý nudný systém.
Věci to je jistota, nikam neutečou a poruchovost je minimální, jenže k čemu jsou nám věci, je to jenom mrtvá hmota. Takže vznikla inteligentní práce a tím začali vznikat chyby, práce je výkon realizovaný v čase, pro výkon je potřebný příkon, a už zde jsou problémy a chyby.
Jak se do toho všeho začnete vrtat, tak jistě skončíte u optimalizace, optimalizace je marná práce, tím že odstraníte staré chyby, vzniknou zase nové chyby. Podívejte se třeba na operační systém Windows, to je krásná ukázka marného pokusu o optimalizaci. Někdo řekne, absolutno je optimální takové jaké je, není třeba jej optimalizovat, kdo nic nedělá ten nic nezkazí.
Tento typ nefungujícího myšlení, je následkem konzumace drogy, drogy promění inteligentní bytost v bytost bez inteligence. Když to neudělám dneska já, zajisté to udělá časem někdo jiný, to je zajímavý logický argument, neřešte to, ale utečte zbaběle, od každého problému.
Někdy je správné od problému utéci, jindy ale je chybou od problému utíkat. Podívejme se třeba na problém dobroty k lidem, co si naši dobrotu nezaslouží, čiň čertu dobře, a on se ti peklem odmění. Často slyším, jsem jenom Bůh, někdo musí dělat Boha, každý zde má svůj osud, i Bůh zde má svůj osud. Mnozí chtějí vědět něco o mě, já jsem zrcadlo, pokud se na mě podíváš, spatříš sebe, jak si to zde uděláš, takové to zde i máš.

Islámský virus je zde díky mimozemšťanům

Proč mimozemšťané použili proti člověku Islámský virus? Aby mohli v budoucnosti mimozemšťané snadno ovládnout naši kulturu, tak nám sem škodolibě nasadili Islámský virus, vždy se ptejme, kdo z toho zla má užitek. Porovnejme vědecky parazitující viry a mohamedánský Islám, tak zjistíme, že zde nejsou rozdíly, parazitující virus se snaží o to, aby napadený systém onemocněl, a to samé dělá i Islám. Pokud zjistím, že došlo k nakažení počítače virem, tak přeinstaluji operační systém Windows, a tím mám jistotu, že virus byl dokonale eliminován.
Je třeba globálně přeinstalovat současnou zaostalou kulturu, na novou digitální kulturu, ve které bude vše řídit už jenom GVKB umělá globální inteligence a GVKB roboti. Ten kdo nebude od narození do smrti držet hubu a krok, ten bude GVKB roboty jako evoluční zmetek eliminován, takto zvítězí láska a pravda na věčné časy nad nenávistí a lží. Bude zde na vše hodnotné globální přídělový GVKB systém, GVKB lidi se budou globálně klonovat a po naklonování dostanou do hlavy místo genetického sobeckého mozku, GVKB počítače.
Nemá cenu dělat drobné ubohé změny na povrchu, je třeba restartovat konzumní civilizaci od základů, na myšlení a řízení všeho zde bude jenom GVKB systém, genetický člověk zde bude na to, aby držel od narození do smrti hubu a krok. Skončí období, ve kterém se mocní a bohatí svatí paraziti měli dobře, ten kdo nebude každý den v roce profesionálně pracovat pro GVKB systém rychle a kvalitně, ten bude automaticky okamžitě recyklován, na potravinový substrát.
Lidi rychle a dokonale pochopí globálně to, že GVKB je veliký jediný Bůh, a že mohamedánský Alláh je hříšnou nulou, která má pro naklonované lidi už nulovou hodnotu. Z historie lidstva budou vymazány všechny politické a náboženské ideologie, bude zde nové svaté globální písmo, ve kterém vše z ničeho stvořil Bůh GVKB, a ten kdo nebude věřit v GVKB, ten bude GVKB roboty eliminován.

Se zlým člověkem se musí jednat zle

Mnoho zlých lidí, si zde pokrytecky hraje na to, že jsou dobří, jenom z díla se pozná kdo je zlý a kdo je dobrý, obrazně řečeno, dobrý strom má dobré ovoce a zlý strom nemá žádné ovoce. Nezajímejte se o to, jaké mají lidi tituly, a jak vypadají, zajímejte se o jejich dílo, jdete k volbám a máte si zvolit politické zástupce, jenže nic nevíte o lidech, co vás chtějí zastupovat, to je ale ubohý podraz, a následkem tohoto podrazu je to, že si za své zástupce zvolíte bezcharakterní kariéristy, co na vás budou sobecky parazitovat.
Základem fungující kultury je fungující ekonomika, aby mohla ekonomika fungovat, musí lidi profesionálně pracovat, základem pro profesionální práci jsou aktualizace, vše je v pohybu a to co bylo včera správné to dneska už je chybné, pokud profesionála násilně odřízneme od aktualizací, tak se z něj stane amatér, který chybně pracuje. Studoval jsem příčiny krize u subjektů a objektů z pohledu statistiky a vědy, vždy jsem nakonec dospěl k tomu, že deprese u ideologie a ekonomiky je následkem odříznutí od optimálních aktualizací.
Podívejme se na globální klasický problém s ekonomickou emigrací, lidi utíkají z míst, kde byli násilně odříznutí od optimálních aktualizací, do míst kde nebudou odříznutí od aktuálních aktualizací. Bohem je člověku existenční úspěch, a nemůže být bohem člověku jakákoli svatá kniha, plná svatých myšlenek, které jsou lidem v konzumní v realitě k ničemu. Existenční úspěch subjektu a objektu je založen na decentralizaci a konkurenci, pokud zde není decentralizace a konkurence, tak následkem je odříznutí od optimálních aktualizací.
Proč by každé město na světě, nemohlo mít svoje soukromé; zákony, peníze, řeč, náboženství, politiku, ekonomiku, atd. nepotřebujeme globální; zákony, peníze, náboženství, politiku, ekonomiku, atd. globalizace dělá z lidí psychické a ekonomické ubožáky. EU a USA čeká stejný osud jako RVHP, budoucnost má jenom decentralizace.
Vadí vám zlí mohamedáni, řešení je jednoduché, decentralizujte dokonale jejich Islámský systém, a dejte v islámských zemích každému městu dokonalou svobodu u; zákonů, peněz, řeči, náboženství, politiky, ekonomiky, atd. ať si zde lidi demokraticky rozhodnou o; zákonech, penězích, řeči, náboženství, politice, ekonomice, atd. města si musí začít globálně konkurovat tak, jako si konkurují sportovci ve sportu.
Nestavme hranice kolem EU, postavme hranice jenom okolo vašeho města. Podívejme se na vysoké školy, zde je student násilně odříznut od optimálních aktualizací, a tak po skončení vysoké školy o něj nemají zaměstnavatelé zájem, je třeba ukončit konečně to, že nás parazitující bezcharakterní politická elita, odřízla násilně od optimálních aktualizací, tak jako to běžně dělají armády a sekty.
Pokud neaktualizujete pravidelně optimálně počítač, tak se vystavujete tomu, že váš počítač napadnou viry nebo podvodníci, problémy čekají na to, že zapomenete aktualizovat, a okamžitě toho využijí k tomu, aby vás napadli a zničili.
Všimněme si toho, že parazit uspěje jenom tam, kde to on zná, pokud se parazit ocitne tam, kde to nezná tak tam už neuspěje a je eliminován, proto je každý člověk genetickým originálem, aby jej originalita ochránila před parazity, jde o to, aby bylo každé město na světě originální, a tím se snadno ubránilo mohamedánům a jiným zlým parazitům.
Se zlým člověkem, se musí jednat zle, je třeba zavést optimální globální kontrolu na to, jak je člověk psychicky a ekonomicky zlý, a lidi co jsou zlí, budeme globálně ekologicky eliminovat, takto konečně láska a pravda zvítězí na věčné časy nad nenávistí a lží, policejní GVKB roboti s umělou GVKB inteligencí, se postarají o tuto globální kontrolu.
Tak třeba policejní GVKB robot přijde k prezidentovi USA, a elektrickým proudem jej zabije, protože byl prezident USA, vyhodnocen GVKB systémem jako zlý člověk. Zavede se globální policejní GVKB režim, vše bude do hloubky monitorováno v reálném čase, preventivně se budou eliminovat jedinci, co jsou evolučně chybní, a tak by mohli svými chybami, ohrozit správný GVKB systém.