neděle 11. září 2016

Pracuji z domova a dělám prezidenta USA

Doba se rychle ve všem mění, a nebude to trvat dlouho, a někdo vám po telefonu řekne, že pracuje z domova jako prezident této republiky, skončí období, kdy prezidenti kladli věnce na hroby, a podepisovali smlouvy, prezident bude pracovat z domova, a vše se zařídí jenom elektronicky.
Po Karlově mostě budou chodit už jenom roboti z USA s umělou inteligencí a budou mít na skládacích tyčkách fotoaparáty, aby se mohli vyfotografovat, hromadná doprava v Praze bude plná jenom inteligentních robotů, takže se z hromadné dopravy v Praze odstraní zbytečná sedadla, protože roboti nemusí sedět při cestování.
Robot vám doma; uklidí, uvaří, vypere, zalije květiny, nakoupí, vyvenčí psa, opraví v bytě to, co se zde rozbije.

Práce se musí stěhovat za lidmi

Proč bych se měl jako inteligentní trouba pořád stěhovat za ubohou prací, ať se práce přestěhuje tam, kde žiji. Lidi nejsou otroky svojí práce, to si musí konečně zaměstnavatelé a stát uvědomit, a přestěhovat hodnotnou práci za lidmi, aby byli lidi spokojení. Co bylo, to bylo, přichází nová doba, ve které se bude práce stěhovat za lidmi.
Zní to jako pohádka a utopie, jenže je třeba si uvědomit to, že nový digitální globální svět, je světem dálkového ovládání, proč bychom nemohli z domova vše digitálně globálně dálkově ovládat, na co si pořizujeme drahé digitální domovy, když jsme zastaralým konzumním systémem, nucení násilně žít většinu života mimo domov, v ubohých existenčních podmínkách, kde často není k dispozici ani záchod, a kde na nás často prší.
Spočítejte si, kolik času a peněz vás stojí to, že chodíte z domova do zaměstnání, nebo do školy. Nejsme už neandrtálci, co loví oštěpy mamuty, jsme moderní lidé, co mají veliké vzdělání a používají internet, i moderní vědu a techniku. Proč by moderní továrna, nemohla být postavená tak, že všichni zaměstnanci vše ovládají z domova. Co je objektivně brzdou digitální evoluce? Brzdou zde jsou pyšní staří vysokoškoláci, co se bojí o výhody a jistoty, obrazně řečeno, tuční staří kapři si nevypustí státní rybník, kde se mají velmi dobře.

Pracují roboti v USA už levněji než lidi?

Pokud je lidská práce drahá, je zde snaha o to, aby byla levná, nejde o nový problém, v minulosti zde byli otroci a váleční zajatci, co pracovali jenom za stravu, a když už nemohli pracovat, tak byli dozorci zabiti. Před sto lety lidi začali používat ve velkém rozsahu stroje, a stroje dokázali nahradit mnoho lidí, potom jsme vynalezli počítače, a tak bylo možné stroje naprogramovat, aby pracovali bez obsluhy člověka. Najednou lidi zjistili, že díky; automatizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci, kontejnerizaci, atd. začala rychle klesat všude potřeba po tom, zaměstnávat lidi.
To co před sto lety dělalo sto zaměstnanců, to dneska dělá jenom deset zaměstnanců, navíc se ještě počet lidí na světě rychle zvětšuje. Začíná doba, kdy se vytváří umělá zaměstnanost, lidi chodí do zaměstnání, ale zde svojí prací nevytvářejí už žádné pravé ekonomické hodnoty pro konzumní společnost. Přichází doba krátkodobé práce a dlouhého hledání nové krátkodobé práce, dlouhodobou jistou práci mají už jenom státní zaměstnanci. V USA se začínají testovat auta bez řidičů, pro mnoho lidí v USA byla práce řidiče smyslem jejich života, a neumí si ani představit to, že by měli jít dělat něco jiného.
Nebude to ale trvat dlouho, a technologie použitá na řízení aut, se upraví a využije i jinde, a tak třeba vzniknou GVKB roboti, co budou pracovat levněji než lidi, najednou bude v USA prezidentem GVKB robot a ředitelem podniku bude taky GVKB robot, zde se logicky dostáváme k problému, co budou dělat lidi v USA, když nebudou už mít peníze za svojí prací. Lidi z USA a Kanady budou muset emigrovat do zaostalých EU národů, kde ještě všude nejsou roboti, nastane veliké globální stěhování lidí.

Proč existenční růst narazil na strop?

Dítě touží po fyzickém růstu, dospělý touží po ekonomickém růstu, vše co je zde živé to vzniklo díky růstu, každý růst narazí na strop a potom se zastaví, mnozí nechápou to, že jejich existenční růst narazil na strop, a tak se zastavil, následkem je deprese, a závislost na konzumaci drogy.
Aby mohlo něco růst, musí to mít optimální podmínky pro růst, pokud nejsou pro růst optimální podmínky, tak se růst zastaví nebo zpomalí. Nemá cenu se rozčilovat, proč existenčně nerosteme tak jak chceme, cenu má řešit podmínky pro růst, proč; království, unie, stát, organizace, podnik, obchod, banka, doprava, školství, zdravotnictví, umění, sport, rodina, atd. nemá existenční podmínky pro růst?
Hodnotné zdroje jsou limitované a nehodnotné zdroje nám s růstem nepomohou, následkem je logicky konflikt o hodnotné zdroje, který může i skončit světovou válkou, a tím i velikými škodami, které taková zbytečná válka napáchá.
Pokud odstraníme konflikty tak následkem bude degenerace a zaostalost, konflikty umožňují eliminovat degeneraci a zaostalost, jde o to, mít konflikty o zdroje pod optimální kontrolou, aby nedocházelo k; válkám, revolucím, terorismu, fanatismu, fackování, ponižování, vydírání, atd.

Ano, život je o učení práci nemoci smrti

Život v nás a okolo nás je pevně naprogramován osudem, jsme jenom ubohé loutky, které ovládá osud, mnozí pyšní lidé si naivně myslí, že nejsou loutky ovládané osudem, i já sám jsem si to bohužel jako pyšný trouba myslel. Máme svobodu zde jenom v tom, co je pro náš osud bezvýznamné, a to co je pro nás významné, s tím nemůžeme nic učinit, vše je zde evolucí naprogramované k tomu aby to dělalo to co je pro ekosystém optimální, to co se pokusí nějak se postavit násilně osudu, to je automaticky eliminované.
Vše co zde vzniklo, to musí i zaniknout, na věčné časy je zde jenom to, co nevzniklo, jde třeba o zákon gravitace, zákony které vzniky díky člověku jsou dočasné, se zánikem centrální diktatury, zanikají i zákony které centrální diktatura vytvořila, ideologická a ekonomická manipulace s lidmi, zde vždy byla možná jenom pomocí centrální diktatury a mocných diktátorů.
Moc je zde díky bezmoci, bohatství je zde díky bídě, výhody zde jsou díky nevýhodám, jistoty zde jsou díky nejistotám, úspěch je zde díky neúspěchu, štěstí je zde díky neštěstí, pravda je zde díky lži, život je zde díky smrti, ráj je zde díky peklu, atd. mnohdy se mě zdá že lidi existují v existenčním bludišti, a když se někomu podaří konečně najít východ z existenčního bludiště tak zjistí, že se z jednoho existenčního bludiště, dostal do jiného existenčního bludiště, v realitě jde třeba o změnu zaměstnavatele, nebo o rozvod a nové manželství, je to v troubě, a ty jsi inteligentní trouba.

Čistý ateistický GVKB skepticismus

Proč mohamedán nespáchá sebevraždu? Veliký Alláh, jasně v koránu říká mohamedánům, aby spáchali sebevraždu, a tím se očistili od sobeckých hříchů, jenže hříšní mohamedáni, neposlechnou to, co jim nařizuje veliký Alláh, a nespáchají tak sebevraždu, to musí mít někde nějakou skrytou příčinu?
Tou příčinou je to, že jejich veliký Islám je jenom pokrytecké bezcharakterní divadlo, a mohamedáni to podvědomě vědí, že jejich veliký Alláh je jenom divadelní bezcharakterní pokrytecká postava, a že realitou je zde jenom sobecké parazitování člověka na člověku, od parazita co věří na veliký Islám nemůžete chtít, aby on spáchal sebevraždu a tím se očistil od hříchů, protože tím by on nemohl už parazitovat.
Je třeba v mešitách zavést popravování gilotinou, ten kdo vejde jako muslim do mešity, už z ní nesmí vyjít živý, svatí GVKB roboti jej popadnou za ruce a nohy u vchodu, a GVKB gilotinou mu okamžitě useknou hlavu, aby se on očistil od sobeckých hříchů. Když už zbabělí mohamedáni nebudou chodit do mešity a na svatá místa, tak se za nimi vydají globálně svatí GVKB roboti a budou je zabíjet, aby tak mohla jejich svatá duše odejít z hříšného sobeckého těla.
Když už na světě nebudou žádní mohamedáni, tak se GVKB roboti přeprogramují, na eliminování všech lidí, co věří na zázraky po volbách nebo po smrti, na živu zde zůstanou jenom čistí skeptičtí ateisté, zavedou se globální každoroční testy od 8 let do 80 let na čistý ateistický GVKB skepticismus, ten kdo testy nezvládne, ten přijde o hlavu. Takto láska a pravda, na věčné časy, zvítězí globálně nad nenávistí a lží.

Troubové na sociální síti

Sociální sítě jsou pro trouby prioritou, zde je dostatek troubů, a tak jim není zde smutno, co na tom, že zde je jejich existenční budoucnost v troubě, protože tam kde je nadbytek troubů, tam je jedna trouba existenčně už v troubě. Logicky se trouba zeptá, a pokud nebudu chodit na sociální sítě, kam mám tedy chodit na internetu?
Nechoď nikam na internetu, ale založ si stránku nebo blog, ať troubové chodí na tvoji stránku, nebo tvůj blog. Troubové namítnou, že nejsou troubové, aby měli stránku nebo blog na internetu, protože to je mnoho práce, ze které je malý zisk, protože troubové jsou lakomí a pyšní.
A jsme konečně u jádra problému, každý trouba je lakomý a pyšný, tím vzniká začarovaný civilizační kruh, jehož následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, rodiny, psychiky, atd. bylo zde mnoho snah o změnu, náboženství se snažilo pomocí svatých knih změnit psychiku člověka, tato cesta se ukázala jako chybná, potom přišla politika a ta se zase snažila změnit život člověka promocí; zákonů, předpisů, přerozdělování, výjimek, daní, poplatků, cla, centralizace, školství, atd. tato cesta se ukázala taky jako chybná.
Nestačí povrchní změny, je třeba začít s restartováním konzumního systému, a musí zde být zcela jiné základy pro civilizaci. V současnosti je základem bezcharakterní kariérismus, dobytka je zde nadbytek, ale koryt je zde nedostatek, je třeba eliminovat globálně koryta, a tím skončí období, ve kterém byl ten druhý jenom troubou, a tak jeho budoucnost byla v troubě.
Vše budou řídit globálně GVKB počítače s umělou GVKB inteligencí a místo lidí zde budou jenom GVKB roboti, člověk bude prohlášen za troubu která je zde už evolučně k ničemu, a tak bude každý trouba roboty optimálně globálně eliminován. Takto konečně zvítězí zde láska a pravda, nad nenávistí a lží, na věčné časy, a nebudou zde už troubové, na sociální síti.

Odmítni vše, co z tebe dělá troubu

Každý chce sobecky zde hrát v něčem hlavní roli jako celebrita, a jedinou možností jak toho dosáhnout, je kategoricky trvale odmítnout vše, co z tebe dělá troubu, jde o; drogy, naivitu, hloupost, nemoci, bídu, bezmocnost, atd. vše je zde existenční konflikt o hodnoty, dobrota je žebrota.
Masožravá květina je ukázkou toho, jak udělat z naivního hmyzu troubu, a než stačí naivní hmyz pochopit to, že je troubou, tak je už existenčně v troubě, podobně funguje svatý korán, který z mohamedána udělá velikého troubu, který si vezme na tělo výbušniny, a odpálí se tam, kde je hodně cizích lidí.
Vždy se ptej na to, kdo má ze lží a krádeží zde užitek, zjistíš, že největší užitek ze lží a krádeži, mají mocní a bohatí parazité, co jsou zde; prezidentem, předsedou strany nebo vlády, ministrem, senátorem, poslancem, diplomatem, byrokratem, ředitelem, celebritou, milionářem, císařem, sultánem, králem, šlechticem, zemanem, generálem, papežem, knězem, rabínem, prorokem, dalajlámou, guru, vůdcem, profesorem, koučem, poradcem, soudcem, notářem, právníkem, mafiánem, atd. jsme si rovní jenom ve smrti!
Podívejme se na Křesťanskou sektu, co má ve Vatikánu svoje centrum, tato Křesťanská sekta, vychází z Indického sektářského Hinduismu, a snaží se z věřících lidí, udělat veliké trouby.
Co je sekta, a co je náboženství, v tom troubové nemají dosud jasno, náboženství říká, že bohem každému to je, co on miluje, protože to potřebuje, z pohledu náboženství Bůh není subjektem, který může něco z ničeho zázračně stvořit, nebo osobně mluvit k člověku, ale je to psychický symbol, který je nám svatý tak dlouho, dokud jej milujeme.
Jak vlastně vznikli sekty a svaté knihy, které z věřících lidí dělají veliké trouby? Sekty vznikli z; pohádek, pověr, mýtů, fetišů, rituálů, atd. když jsme existenčně v troubě, tak jako troubové věříme na zázraky. Podívej se do zrcadla na velikého troubu a řekni si, už nebudu troubou, který myslí a žije jako trouba, a tak je jeho budoucnost v troubě.