pondělí 29. srpna 2016

Máte veliké štěstí, že jsem zde dlouho s vámi

Naivně jsem se domníval, že je ztrátou času inteligentním lidem vysvětlovat, často používané slovo štěstí? Podíval jsem se na internet jestli zde není nějaký odkaz na vysvětlení toho co to je štěstí, odkazy zde sice byli, ale vysvětlení byla chybná. Štěstí je tam, kde je inteligence, počítačový program, nebo současný hloupý robot, nezná pocit štěstí a neštěstí, stejně tak u primitivních forem života, není pocit štěstí a neštěstí. 

Jakmile program získá možnost citlivě reagovat na změny, stává se inteligentním, za inteligencí je tedy citlivé reagování na změny, psychopati a sociopati neumí citlivě reagovat na změny, a tak u nich místo pocitu štěstí, je příjemné krátké nasycení tím, co je jim drogou a potom je zde zase deprese. Hudebníci mají blízko k pocitu štěstí a to štěstí je někdy i z hudby nebo zpěvu slyšet, naproti tomu sportovci, mají k pocitu štěstí daleko a málokdy štěstí poznají. 

Štěstí je otázkou psychického naladění, štěstí není v tom, že budete; prezidentem, milionářem, celebritou, atd. jak se psychicky naladit tak že budete šťastní? Každý člověk je originál v originální situaci, tak jako se musí každý hudební nástroj ladit jinak, tak se musí i každý člověk jinak naladit. 

Máte veliké štěstí, že jsem zde dlouho s vámi, je zde sice mnoho sociopatů a psychopatů, co by mě nejraději přístup na internet trvale zablokovali, a moje myšlenky násilně eliminovali, jenže pravda a láska, musí zde zvítězit nad nenávistí a lží, i kdyby na chleba už nebylo. Nikdo není normální, takový je život, ten kdo se snažil být normální, byl okamžitě eliminován, aby ostatní nenormální jednice nenakazil, nakažlivou normálností.

Ano, není zde globální kontrolní systém

Je mě záhadou to, že tělo člověka dokáže bez problémů po celý život udržet teplotu krve na 36 °C samozřejmě že je na to mnoho vědeckých odpovědí, co vysvětlují, jak se udržení teploty krve v těle realizuje, je to složitý systém, který se evolučně vyvíjel miliony let, a všechny chyby se eliminovaly. Proč o tom hovořím, poslední dobou se mně v létě někdy přehřívá mozek, a musím jej chladit pomocí vody, do 60 let jsem s přehříváním mozku neměl nikdy problémy, tělo stárne a tak už nedokáže to co dříve, nejspíše mám zanesené chladící obvody a staré tělo už to neumí opravit.
Všimněme si toho, že vyspělá digitální civilizace je jenom v chladnějším pásmu, v tropickém pásmu se lidem mozky přehřívají, a tak jim to nemyslí optimálně. Teď odbočím od tématu, normální je to co je v normě, protože zde nejsou extrémní výkyvy, dejme tomu se podívejme na kupní cenu peněz, dneska si za 30 Kč lze koupit litr benzínu, nebo litr nafty, jaká bude tato cena za rok to, ale už nikdo neví, proč zde není dlouhodobě stejná cena?
Ceny nefungují tak jako funguje teplota naší krve, není zde globální kontrolní systém, který by měl vše pod kontrolou, a tak ceny globálních komodit rychle stoupají a klesají, následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd. Na změnách cen vydělávají podvodníci a spekulanti, a někdy i mocní a bohatí spekulanti záměrně způsobují nečekané změny cen. Ryba smrdí od elitní hlavy, je třeba s tím něco konečně udělat.

Ano, nikdo nechce slyšet to, že chybuje a že je ošklivý

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben. Zdroj je z Bible Bible není knihou pro hlupáky, je třeba zapojit inteligenci, abychom jí optimálně porozuměli, kámen je brán jako jistota, na kterou se lze spolehnout, protože kámen je dlouho tam kam jej dáme, on nám nikam neuteče. Kámen je zde použit jako symbol, pomocí kterého pochopíme to, že když něco řekneme, tak to musíme i splnit, ne jako reklama a politici, co nám pořád mnohé slibují, a svoje sliby neplní, protože utečou jinam. Tím kamenem, kterým se máš stát to je charakter, ten kdo má charakter říká druhým to co si myslí, není to moc populární, protože nikdo nechce slyšet to, že chybuje a že je ošklivý. Můžeme charakter ukřižovat tak jako jsme ukřižovali Ježíše Krista, jenže pokud to uděláme tak už nebudeme živým kamenem, ale budeme bezcharakterním hercem, který zde hraje hlavní roli, jako politik nebo podnikatel.

Ano, sociální nůžky se rozevírají

Systémy jsou buď uzavřené, nebo otevřené, některé systémy jsou někde uprostřed. Otevřený systém pružně reaguje na změny a uzavřený systém na změny nereaguje, náboženství je uzavřený systém a tržní ekonomika je otevřený systém. V přírodě převažují otevřené systémy, které pružně reagují na změny, v naší kulturní civilizaci zase převažují systémy uzavřené změnám, založené na víře v zázraky po volbách nebo po smrti těla.
Otevřený systém znamená eliminování všeho co je zde nehodnotné, pokud je subjekt nebo objekt nehodnotný v otevřeném systému tak je brzo eliminován, říkáme, že otevřené systémy jsou asociální, a uzavřené systémy jsou sociální. Pracuješ pomalu a chybně tak jsi dlouho nezaměstnaný, a brzo z tebe bude díky exekutorům bezdomovec.
Pracuješ rychle a bezchybně, tak máš dobré a jisté zaměstnání, díky kterému si užíváš s rodinou života. V současnosti je zde jasný přechod od uzavřeného systému k otevřenému systému, a tak bezdomovců všude přibývá a přibývá zde i mnoho milionářů, sociální nůžky se rozevírají, a snahy o zavedení sociální ekonomiky, jsou brány mocnou elitou už jako ekonomická utopie.

Jsou mohamedáni trojský kůň pro nadnárodní korporace?

Nadnárodní korporace chtějí mocensky a ekonomicky rychle růst, aby mohli dobýt EU, tak k tomu použili chytře mohamedány, parazitování je pro nadnárodní korporace drogou, EU zboří hradby a nadnárodní korporace sídlící většinou v USA vtrhnou plnou silou do EU, aby mohli EU proměnit ve velikou banánovou republiku.
Podívejme se na globální statistiky, čísla hovoří jasně, čím více ekonomického násilí, tím větší jsou zisky nadnárodních korporací, z politiků a byrokratů se stali bezcharakterní kaskadéři, co slouží nadnárodním korporacím, jak říká mafie, každý člověk má slabé místo, a pokud se toto slabé místo optimálně využije, tak se z člověka stane loutka ovládaná mafií. Koho chléb jíme, tomu i sloužíme, bylo a bude, o tom už nikdo nepochybuje!
Anglie pochopila, o co jde, a tak opouští EU, nebude to trvat dlouho, a EU se začne rozpadat, tak jako se rozpadlo RVHP! Žijeme ve světě ekonomických bublin, které často praskají, co je, a co není zde ekonomická bublina? Ekonomické bubliny rychle rostou, protože jsou uvnitř prázdné, EU je uvnitř ekonomicky prázdné, a ten kdo to nevidí, ten je ekonomicky slepý.
Když si Němci k sobě pozvali zlé mohamedány, tak ať nechtějí od ostatních států, aby si k sobě taky pozvali zlé mohamedány, jestliže někdo je psychicky nemocný, tak nemůže on od těch, co nejsou psychicky nemocní sobecky chtít, aby byli taky psychicky nemocní a pozvali si k sobě zlé mohamedány, my jsme tady doma!