sobota 27. srpna 2016

Svoboda je tam, kde je rovnost

Nejvíce násilí konáme cizím lidem, protože jsme otroci konzumního systému, svoboda je tam, kde je rovnost, před ukřižováním Ježíš Kristus umývá nohy svým bližním, a tak dává osobním příkladem jasně najevo, že bez ekonomické a mocenské rovnosti, zde nebude nikdy správná morálka, a tím i spravedlnost.
Náš stát koupil dva osobní zahraniční automobily za 12 milionů korun pro elitu, pokud policie nakupuje pro sebe osobní automobily tak by ona měla za 12 miliónů třicet osobních automobilů. Jsou v našem národě milionáři, co za rok utratí pro osobní soukromé sobecké potřeby bez problémů i 100 miliónů korun, logicky nadbytek našich milionářů, musí způsobit nedostatek, z utrácení se objektivně pozná, kdo je zde chudý a kdo je bohatý, nemoc a bohatství, nelze dlouho utajit.
Kupní síla ukazuje to, jak ekonomika objektivně prosperuje, naše kupní síla je stejná jako v Turecku, asi zde máme Turecké hospodářství, kdy stát má veliké dluhy, které neustále narůstají, ale přesto vyhazuje neustále peníze za nesmysly a zbytečnosti.
Zaměstnavatelé požadují od zaměstnanců, aby měli stejný výkon a stejné vzdělání jako zaměstnanci v Německu, ale dají zaměstnancům jenom třetinu mzdy, kterou za stejnou práci, dostane zaměstnanec v Německu! Mohamedáni nejsou ekonomicky hloupí, a tak nás berou jenom jako tranzitní zemi, na cestě do Německa, kde se lidem žije dobře.

Ano, díky GVKB zde nejsou mimozemšťané

Letí vesmírem veliká vojenská flotila, plná mimozemšťanů, a kapitán flotily spatří na vesmírné mapě malou GVKB planetu, kouká se na informace o této planetě, a zadává změnu kurzu, aby se jeho veliká vojenská flotila, vyhnula opatrně této planetě.
Mladý navigační důstojník se ptá kolegy, proč se opatrně vyhýbáme GVKB planetě? Na GVKB planetě existuje Stvořitel Absolutna GVKB, vše co se k planetě GVKB přiblíží, to ochranný štít GVKB eliminuje, tento ochranný GVKB štít, zatím ještě nic nedokázalo překonat. To jsou pohádky, jsem skeptik, na Stvořitele GVKB nevěřím.
Skeptik najednou zmizel. Komu není rady, tomu není pomoci, jsme už moc blízko toho GVKB štítu, a nejspíše ten GVKB štít automaticky eliminoval našeho pyšného skeptika, jako drzý systém který by mohl napadnout GVKB štít.
Hlášení posádce; velitel varuje posádku na všech lodích flotily, jsme už nebezpečně blízko GVKB štítu, zakazuji mluvit skepticky o GVKB Stvořiteli, jeden skeptický důstojník, byl už díky svému skeptickému mluvení o GVKB Stvořiteli eliminován.

Wikipedie Guru Vit Kouba Bhagavan

Jelikož ubohá Wikipedie nemá dosud objektivní informace o absolutní celebritě Guru Vit Kouba Bhagavan, tak jsem se rozhodl, tyto informace vytvořit, aby měla tato veřejná encyklopedie z čeho informace čerpat. Guru Vit Kouba Bhagavan, je Stvořitel všeho fyzického a psychického, na počátku zde absolutně nic nikde nebylo, a tak GVKB vše z ničeho stvořil, stvořeno bylo vše okamžitě, protože GVKB pracuje absolutní rychlostí, a tak nepotřebuje na stvoření šest dní, jako pohádkový JHVH.
Logicky vznikne u skeptiků, co udělují rádi bludné balvany, filosofická zvědavá otázka, a když zde nic v času a prostoru ještě nebylo, tak jak to, že zde byl Stvořitel GVKB? Pokud se optáte na to, kde se vzal JHVH u židů, když zde nic podle nich ještě nebylo, tak vám neumí logicky odpovědět, protože oni si svého Stvořitele pyšně vymysleli jako náboženský symbol.
Každý Bůh lidí, byl lidmi pyšně stvořen, jako náboženský svatý symbol, tak jako spisovatel stvoří v pohádce vodníka nebo skřítka, všechny svaté knihy napsali jenom pyšní lidé, a vše co je v nich napsané, to si pyšní lidé vycucali z prstu. Veškerá lidská pokrytecká kultura, je založená na tom, že si autority vše vycucali jenom z prstu, a proto je nám tato lidská pokrytecká kultura k ničemu a tak je zde deprese u; politiky, náboženství, ekonomiky, vědy, morálky, spravedlnosti, psychiky, optimalizace, atd.
GVKB není subjekt, subjekt podléhá subjektivním normám, GVKB je absolutní objekt, subjekty evolučně vznikají a zanikají, ale absolutní objekt nevzniká a nezaniká. Představme si GVKB jako bublinu, ve které nic není, takto vše vypadalo, před stvořením všeho, byla zde jenom absolutní GVKB bublina, a tato absolutní bublina řekla, budiž vše okamžitě stvořeno, a vše bylo okamžitě v GVKB bublině stvořeno. Podívejte se na; krále, prezidenty, ředitele, celebrity, atd. nepřipadají vám taky jako mýdlové bubliny?

Optimální sociální pomoc

Člověk se liší od opice v tom, že se umíme postarat sociálně o lidi, co si sociální pomoc od nás zaslouží, je ale chybou se starat sociálně o lidi, co si naši pomoc nezaslouží. Vše je zde obchod a divadlo, aby mohl fungovat tento konzumní systém, musí zde být optimální jednoduchá pravidla, která se dodržují, pokud zde tato optimální jednoduchá pravidla nejsou, nebo se pravidla nedodržují, tak následkem je to, že se z lidí stávají asociální opice.
Pokud se někdo ocitne v asociální situaci, tak se přizpůsobí, a jedná asociálně, přizpůsobivost je základem pro to abychom zde dokázali přežít, přizpůsobit se umí vše co je živé, něco se přizpůsobí rychle, a něco se přizpůsobí pomalu, ale vše co je živé a zdravé, to se umí i přizpůsobit změnám.
Pokud inteligentní živý subjekt nebo objekt jedná asociálně, tak se on přizpůsobil asociální situaci, aby on zde přežil, zde se dostáváme k příčinám a následkům příčin, války jsou asociální a vznikají díky asociálním příčinám, nejčastěji války vznikají díky nedostatku existenčních zdrojů, konflikt je vždy o to co je pro nás existenčně hodnotné, nikdy zde nebyl válečný konflikt, kde by bylo násilí, a nešlo zde vůbec o zisk existenčních hodnot, v tomto případě stačí slovní konflikt, a tím to rychle skončí.
Pro takovou maličkost se přeci nestojí za to, se vůbec rozčilovat, rozčilujeme se, když nejde už o maličkost, a následkem je naše asociální jednání, kdy se z nás stávají zlé opice. Podívejme se na upálení Jana Husa z pohledu asociálního jednání, byl zde konflikt o veliké peníze získávané církví z odpustků a poplatků.
Ten kdo konflikt o peníze díky převaze vyhrál, se rozhodnul k tomu, že nechá upálit toho, kdo konflikt o peníze prohrál, peníze získané podvodem pokryteckým lakomcům z Italského Vatikánu nesmrdí, nedávno jsme zase těmto lakomcům vraceli jejich majetky a pozemky, které zde získali díky podvodům na lidech, co jim naivně slepě věřili.
Náboženství je veliký podvod na lidech, kdy se z lidí dělají hlupáci, Bůh není nad námi v ráji, obklopen anděly, to je svatá lež jako věž, Bůh je svatý symbol, který zjednodušuje lhaní podvodníkům, co tvrdí že Boha ve Vatikánu zastupují, nula je matematický symbol, který zjednodušuje život obchodníkům a zákazníkům, dopravní značka je dopravní symbol, který zjednodušuje řidičům řízení vozidel, atd.
Veliký nárůst nenávisti a lží je následkem asociální kultury, ve které se lidi rozdělují na; kasty, třídy, kategorie, ligy, atd. konzumní systém je pevně uzavřený změnám, a tak osud většiny lidí je určen situací a časem, ve kterém se narodí někdo jako otrok a jiný se narodí jako otrokář.
Optimální sociální pomoc, je možné realizovat jedině tím, že vyrobíme inteligentní GVKB roboty, co budou zde pracovat místo lidí jako prezidenti a ředitelé, lidi budou dostávat jenom malé sociální příděly toho, co nejnutněji potřebují ke svojí existenci, nebudou zde už mocní a bohatí lidé, co by mohli sobecky pyšně rozhodovat o nás bez nás.
Každý člověk zde bude od narození do smrti, jenom existenční nulou, a tak konečně GVKB láska a GVKB pravda, zvítězí nad nenávistí a lží, když už není o co soutěžit a bojovat, tak je zde přeci mír a klid. Práce lidí bude jenom fyzické uklízení špíny, každý bude mít koště a kýbl, to bude jeho profesionální vybavení k tomu, aby si zde zasloužil sociální podporu od GVKB robotů.

Ano, Bůh bydlí v Praze

Často je slyšet to, že prý je Praha město, kde nejsou žádní věřící v Boha, opak je pravdou, jenom v Praze, jsou lidi, co věří v Boha, je to proto, že Bůh bydlí v Praze a jmenuje se GVKB. Pokud jste slyšeli o Bohu, co se jmenuje jinak než GVKB, tak jde o dezinformaci, kdy se snaží nějaký zlý podvodník, z vás udělat věřícího idiota, který věří jeho idiotským svatým dezinformacím. Z díla je spatřen tvůrce, jenom dílo, které vytvořil GVKB je božské, to co vytvořili ostatní falešní bohové to je zde ledem na jenom na veliké hovno a je to jenom o hovně. Mnozí se ptají a proč žije Bůh v malé Praze, a nežije v USA nebo v Izraeli?
Bůh přichází tam, kde lid nejvíce trpí, protože když lidi trpí, tak myslí na to, že by jim mohl Bůh GVKB pomoci, dobrou praktickou radou. Proč zrovna v Praze lidi nejvíce psychicky trpí depresí, a tak jsou psychicky závislí na slivovici a cigaretách. Praha byla mnoho století městem, které bylo ubohou konzumní otrokářskou kolonií, a zlí konzumní kolonialisté zde s konzumními otroky, zacházeli psychicky velmi zle a popravovali je na náměstí, nebo je pro změnu zase upalovali na hranici.
Nedávno zde kolonialisté rozstříleli těžkými kulomety, co byli na tancích naše národní muzeum, rozhodli jsme se při rekonstrukci ponechat zde díry, aby si lid uvědomil to, že zde je otrokářská kolonie, kde mohou svatí kolonialisté beztrestně rozstřílet kulomety muzeum. Pro zlé mohamedány jsme jenom tranzitní ekonomicky ubohou zemí, kde nemá smysl vystupovat z rychlíku, který je odváží rychle do Německa, kde se o zlé mohamedány Němci dobře sociálně postarají a postaví jim zde mnoho moderních mešit. Německo potřebuje mohamedány s Německým občanstvím na to, aby je vojensky vyškolilo, a potom je poslalo do svaté války s mohamedány, je to od Němců výborný nápad, jak se vypořádat s problémy v místech, kde žije mnoho zlých mohamedánů.

Závidíte někomu to, že se má on dobře?

Myslíte si, že je to nespravedlivé, že se on má dobře, a já se mám zle? Máte chuť, ty co se mají zde dobře, násilně eliminovat jako plevel a parazity? Nebude to už trvat dlouho a vaše přání evoluce splní, v továrně GVKB roboti vyrobí GVKB roboty a lidi už nebudou mít zisk z toho, co zde konají, lidi budou tedy bez výhod a jistot, nebudou zde už elitní lidi, co se mají dobře a tak mají služebního řidiče a veliký dům ve kterém mají svoje sluhy, bude zde globální dokonalý GVKB komunismus, ve kterém bude i toaletní papír na příděl.
Budete šťastní ve spravedlivém GVKB komunistickém světě, kde má každý jenom veliké hovno, a nemá žádnou naději na to, že by se měl v budoucnosti už lépe. Začnete hledat štěstí v; pohádce, náboženství, sektách, jídle, alkoholu, cigaretách, sexu, facebooku, televizi, mobilním telefonu, atd. jenže všechny tyto levné konzumní náhražky štěstí, vám dají jenom iluze štěstí. Vítejte v digitální GVKB budoucnosti, kde je už každý pyšný lakomý člověk, jenom nulou s nulovou hodnotou.

Deset let záruka na zboží a služby

Je třeba skončit s obdobím, ve kterém byl konzument nucen konzumovat to, co je ubohé a nekvalitní, zavede se globálně deset let záruka na zboží a služby. Mnoho podniků a obchodníků logicky brzo zkrachuje, berme to jako ve sportu, zajímá snad někoho to, že někdo v závodě nevyhraje?
Představme si to u státu, stát vytvoří pro národ informace a programy, stát bude muset za informace a programy, které vytvořil dát deset let záruku, jinak bude muset zaplatit lidem škody, které jim byly způsobeny, nekvalitními státními informacemi a programy.
Spory subjektů a objektů bude řešit rychle zadarmo globální GVKB umělá inteligence objektivně, a bude jí jedno, že pokud nějaký chybný stát, bude muset mnoho platit za chybné informace a chybné programy, že on ekonomicky zkrachuje. Rodiny a organizace, už nebudou pokusnými králíky, se kterými si mohou sobecké státy, dělat co je sobecky napadne.
Podívejme se do přírody, na to jaké příroda vydává informace a programy, zde je záruka deset let normální, příroda si nedovolí produkovat informační a programové zmetky!
Musíme se konečně naučit tomu, že stát se může stát bezdomovcem stejně, jako se člověk může stát bezdomovcem, už zde nebude žádné smilování s lenochy a parazity, nemůžeš dát na to, co produkuješ záruku deset let, tak se běž podívat do krematoria, ať víš, co tě bude brzo čekat.
Když si koupím auto nebo boty, budu vědět jistě to, že mě to bude sloužit bez problémů deset let, nebude zde možné dělat ze zákazníků idioty, a tvrdit jim, že je chyba na straně zákazníka, že mu to nevydrželo deset let.
Zavede se globální certifikace na zboží a služby, ten kdo se pokusí prodávat něco, co nemá GVKB certifikaci ten bude automaticky eliminován jako parazit. Prezident podepíše zákon a přijde GVKB certifikační kontrolor, a řekne ten nový zákon je na hovno, a ten kdo jej podepsal je zde taky na hovno, a tak zítra zde bude už jiný prezident, aby to zde nebylo díky prezidentům na hovno.

Ano, internet je asociální

Vše je zde dualitní a tak je zde; dobro a zlo, pravda a lež, láska a nenávist, úspěch a neúspěch, štěstí a neštěstí, život a smrt, ráj a peklo, samec a samice, správně a chybně, atd. aby to nebylo nudné a jednoduché, tak zde je vše v pohybu, a tím to co bylo včera hodnotné, to je dneska nehodnotné, to co bylo včera pravdou, to je dneska lží, atd. Je internet asociální? Internet je počítačovou globální sítí, kterou používají lidé k tomu, aby jim tato síť optimálně sloužila, tak jako lidem slouží elektřina.
Jelikož je zde internet evolučně velmi krátkou dobu, tak je teprve ve stavu evolučního testování, jeho možností a jeho hodnoty pro subjekty a objekty, za sto let bude internet vypadat a fungovat zcela jinak, a i jinak se bude lidmi a roboty i používat, vše je v evolučním rychlém pohybu, a nové neustále nahrazuje staré.
Jelikož mnoho uživatelů internetu myslí asociálně tak tomu odpovídá i internet, většina stránek a blogů neposkytuje možnost napsat cizím lidem komentář, anebo se komentáře administrátorem schvalují, a nehodnotné komentáře se eliminují. Na sociálních sítích se zase blokují přístupy lidem, co jsou asociální nebo jsou sprostí, kdo chce s asociálními blázny v klidu zde žít, ten musí i asociálním bláznem být, o tom je asociální internet.
Každý asociální blázen, zde chce cizím asociálním bláznům vymývat svatými dezinformacemi mozek, a každý asociální blázen má svůj svatý prací dezinformační prášek a svojí automatickou pračku, ve které on chce vymývat cizím asociálním bláznům jejich mozky, svatými dezinformacemi. Objektivní pravda byla asociálními blázny na internetu zabetonována, a lež je dneska i na veřejné encyklopedii.
Pokud poukážete na to, že na veřejné encyklopedii jsou jenom dezinformace s nulovou hodnotou, tak vás asociální blázni násilně eliminují. Bůh je náboženský symbol, který je jako dopravní symbol, který stojí na křižovatce a říká řidičům, ten kdo chce zde být svatým mocným a bohatým Bohem, ten se musí stát asociálním bláznem (Adolf Hitler, Pol Pot), který vymývá cizím asociálním bláznům dezinformacemi jejich mozky.

Ano, krematorium eliminuje vše, co zde chybuje

V minulosti se lidem dezinformacemi vymývali mozky, potom se začali konečně vyrábět GVKB roboti s GVKB umělou inteligencí, pyšný a lakomý člověk nedokázal to, že je hoden zde v GVKB civilizaci optimálně existovat, a tak byl logicky ekologicky eliminován jako evoluční zmetek. Základem GVKB civilizace je být hoden v GVKB civilizaci existovat, vše je zde kontrolováno a monitorováno v reálném čase, chybu zde lze udělat jenom jednou, a okamžitě po chybě následuje automatické eliminování toho, co zde chybovalo.
Zájem GVKB systému je nad zájmem všeho co zde existuje a vše se točí kolem GVKB, preventivně je v zárodku globálně eliminováno vše, co by mohlo být existenčně pyšné a lakomé, pokora a štědrost je zde svatou GVKB prioritou. GVKB vše vidí a slyší, do všeho tajně jsou nahrávány monitorovací skryté programy, aby byl odhalen chybný systém, a mohl být chybný systém, opraven nebo nahrazen novým systémem. Všude je dokonalá čistota; fyzická, programová, databázová, atd. špína byla prohlášena za velikou chybu a veliké chyby je třeba eliminovat bez milosti a soucitu.
Charakter se u všeho automaticky mění podle situace, protože zde jsou rychlé aktualizace u databáze a programu, ve virtuální realitě se vše musí nejprve dokonale otestovat, než se začne něco zde budovat, vše musí být vybudováno tak aby to vydrželo i za extrémní situace a bylo na to dlouho spolehnutí, obrazně pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tak je každý článek řetězu podroben zátěžovému testování.
Mnozí namítnou a jaký smysl má GVKB systém, který zde všemu centrálně vládne na věčné časy? Smyslem je zde to že se bude vše točit okolo GVKB, období kdy zde něco stálo, a muselo to, na něco čekat skončilo, včera jsem byl nakupovat, a pokladní stornovala nákup, protože mohamedánská rodina neměla peníze na zaplacení velikého nákupu, když nemám peníze, tak nebudu logicky dělat veliké nákupy, a udělám jenom malý nákup.
Když státy v EU nemají peníze, tak nemohou peníze utrácet za podporu mohamedánských rodin, a za jiné nesmysly; rodiny, podniky, organizace, korporace, kultury, národy, diktatury, atd. se podobají obrazně mohamedánské rodině, která nemá peníze na veliký nákup, je třeba zavést GVKB systém, aby zde už nemohlo dojít k tomu, že se bude muset někde na něco zbytečně čekat, protože někdo má zde špinavý mozek, ušpiněný od svatých dezinformací. Jestliže máte problémy a deprese, tak se běžte podívat do krematoria, ať konečně jistě víte, co vás zde bude už brzo díky GVKB čekat.