pátek 19. srpna 2016

My jsme GVKB roboti, Muslimové budete asimilováni, váš odpor je marný

Je Alláh malým trpaslíkem? Muslimové při páchání násilí často křičí že je Alláh veliký, to je jejich veliký ideologický omyl, věda dokázala to, že je Alláh je velmi malým trpaslíkem, z díla spatřujeme velikost tvůrce a dílo Alláha je velmi malé, a tak je logicky Alláh velmi malým trpaslíkem. Dílem každého Boha je morálnost, těch co v něj věří, každá svatá víra v Boha, je postavená na tom aby byli věřící morální, čím více jsou věřící morální, tím větší je dílo Boha, na množství věřících zde vůbec nezáleží.
Základem každé morálky je nezabiješ, člověk se liší od zvířat v tom, že odmítl zbytečné zabíjení lidí, a odpouští těm co se chovají zle, protože spravedlivý je jenom vševědoucí Bůh, a každý lidský soud, je logicky nespravedlivý. Pokud tedy budeme hledat Boha, který je největší, protože on nejvíce hlásá to, aby se lidi nezabíjeli, tak zjistíme že tím Bohem je Páršvanátha 23, tento Bůh zde žil jako člověk 800 př. n. l., založil náboženství Džinismus, které hlásá nenásilí, z tohoto starého náboženství, vzniklo naše nové Křesťanství.
Ten kdo hlásá násilí je hříšník, a tak za to skončí logicky v pekle, jelikož je Islám, založený prorokem Mohamedem, spojený díky hříšnému Koránu s násilím a zabíjením, tak je Islám hříšným náboženstvím, a každý kdo věří v hříšný Islám, a chodí se modlit hříšně k Alláhovi do mešity, skončí v pekelném očistci.
Proto se pošlou do míst kde je Islám GVKB vojenští roboti, a oni pozatýkají ty co věří v Islám, a přepraví je do převýchovných GVKB táborů, kde se pomocí elektrošokových obojků, převychovají na Džinisty pomocí vojenských GVKB robotů, a tak bude konečně jejich nový Bůh veliký, takto konečně pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí.

Ano, otroci by chtěli být otrokáři

Jak být lepší než jsou druzí? V dávné minulosti, by nikoho nenapadlo přemýšlet nad tím, jak být lepší než jsou druzí, potom se něco změnilo, a lidi začali přemýšlet nad tím, jak být lepší než jsou druzí, a tím se naše kultura evolučně restartovala. Mnoho jsem musel přemýšlet nad tím, co se systémově vlastně změnilo, a zjistil jsem, že ta změna se jmenuje otroctví, dokud zde nebylo otroctví, tak nebylo třeba být lepší, než jsou druzí, a vše fungovalo bez problémů. Mnozí nejspíše namítnou, že je zde přeci demokracie, a už zde nikde není otroctví, a že tedy moje teorie je chybná.
Je zde dluhové otroctví, místo okovů na nohou máme dluhové okovy, kterých se nedokážeme zbavit, tyto okovy mají i národy a podniky, otrokářem je ten kdo půjčuje peníze těm, co je nemají, a za půjčení požaduje úroky. Ve snaze nebýt zde otrokem, je zde snaha se stát otrokářem, protože prokážu v nějaké specializaci, že jsem lepší, než jsou druzí. Následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd. tam kde není láska a spolupráce, tam je nám ten druhý peklem.
Hromadná doprava ve městě jasně odhaluje ubohost naší konzumní civilizace, kdy ve špičce je často problém s vystoupením, protože je zde přepravováno mnoho lidí v malém prostoru. S malým prostorem se setkáváme i u šaten, kde zde mají lidi velmi malé soukromé skříňky, a je zde i málo místa na to, aby se lidi mohli převléknout. Všude je snaha šetřit na průměrném člověku, ale na otrokářích se už nešetří, pro mocné a bohaté otrokáře zde musí být luxus, který někdy jde do extrémů.

Víte, jak to zde opravdu funguje?

Každý má mnoho otázek, na které hledá marně odpovědi, nejčastější otázkou je jak se mít dobře, doba je velmi zlá, a dobře se zde mají jenom ti, co jsou bezcharakterními kariéristy, následkem je deprese u; politiky, ekonomiky, morálky, spravedlnosti, psychiky, atd. V přírodě je přirozený výběr, a ten kdo je podprůměrný, skončí brzo jako potrava pro to, co se zde živí zabíjením zvířat.
Proč ten kdo je podprůměrný, se zde chce mít nadprůměrně, vysvětlení je v bezcharakterním kariérismu, vše je zde jenom pokryteckým divadlem, tam kde se koná násilí na lidech, tam v divadle nejsou diváci, a pokud se něco oslavuje, tak jsou zde diváci, chceme vypadat populárně.
V minulosti bylo běžné, že se konali veřejné popravy, anebo veřejné mučení, jenže následkem byla ztráta popularity u elity, a tak se zavedlo to, že se násilí na lidech skrylo, aby byla elita populární, a taky se zavedla cenzura, aby někdo lidem neukázal pravdu o tom, jak to zde opravdu funguje.

Jde léčit závislost na kariérismu?

Závislost na kariérismu se podobá závislosti na konzumaci tvrdých drog, úspěšná kariéra zajišťuje centrálnímu nervovému systému stejné potěšení jako tvrdé drogy, jde léčit závislost na kariérismu? Problémem léčení je to, že vyléčený kariérista snadno podlehne toužení po kariérismu, a zase se navrací do svojí ubohé závislosti.
Je podobné jako u lidí co pracně dlouho hubnuli a po zhubnutí zase začnou tloustnout, protože nemají pevnou vůli, odolat nadměrné konzumaci jídla. Z náboženského hlediska je kariérismus veliký hřích, a tak kariérista skončí jistě v pekelném očistci, jenže strašení očistcem v moderní ateistické době už na psychicky nemocné ubožáky nezabírá.
Programátor bude brát závislost na kariérismu jako chybu v programu, nebude to trvat dlouho a bude zde běžný program s umělou inteligencí, a následně jistě vznikne i u inteligentních robotů problém s kariérismem. Programy jsou napsané na běžné situace, a pokud je zde situace který není běžná, tak programy bohužel chybují, proto se na programy vydávají aktualizace, a když aktualizace nestačí, tak se naprogramuje nový program.
Bohužel k hlavě kariéristů nejde připojit kabel, aby se mohli do hlavy nahrát aktualizace, optimální přeprogramování psychicky nemocného mozku je složitá a drahá záležitost, která se u starých kariéristů už nevyplatí. Zde je řešením jenom prevence, kdy se globálně výchova dětí svěří jenom GVKB robotům s umělou inteligencí.
Výchova bude probíhat vojenským systémem založeným na tvrdé disciplíně, těžko na cvičišti a lehko na životním bojišti, evolučně chybní jedinci budou optimálně eliminováni, jako evoluční odpad, pro který nemá moderní digitální GVKB civilizace uplatnění.

Je moderní doba závislá na elektřině?

Bylo zjištěno, že v USA je možné dát polovině všech zaměstnanců výpověď, pokud se vše; automatizuje, optimalizuje, digitalizuje, robotizuje, restartuje, atd. logicky polovina lidí co soukromě podniká a obchoduje, taky přijde o svoje podnikání, nebo o svoje obchody.
Zaměstnanost je v USA uměle vytvořená tím, že se zde málo modernizuje, mnozí si naivně myslí, že pokud mají vysokou školu, a státní zaměstnání, že se nemusí bát o to, že budou v USA nezaměstnaní.
Podívejme se do roku 1916 v tom roce byla uvedena do provozu elektrická tramvaj, porovnejme to, jak vypadala tato tramvaj, s dnešní moderní tramvají. Za sto let se změnilo vše od základů, a nastala doba závislá na elektřině a benzínu.
Pokud bych před sto lety napsal knihu popisující rok 2016, tak bych byl označen za blázna a idiota, a nikdo by mě neuvěřil, že za pouhých sto let, zde bude mobilní telefon s internetem, a že budeme létat letadly levně na veliké vzdálenosti.
Jsme v otázce evoluce skeptiky, protože máme strach ze změn, jenže ten kdo je dneska skeptický, ten neuspěje v moderním světě, kde se vše rychle mění.

Ano, chytří lidé se nenudí

Nuda pronásleduje hlupáky, a chytří lidé se nenudí, protože vědí, jak se lidi zde optimálně rozdělují.
1 Chytré a hloupé
2 Slušné a neslušné
3 Veliké a malé
4 Silné a slabé
5 Pracovité a líné
6 Krásné a ošklivé
7 Zdravé a nemocné
8 Úspěšné a neúspěšné
9 Bohaté a chudé
10 Přátele a nepřátele

Svatá lež je továrnou na existenční úspěch

Statistika zjistila, že největší jistý zisk přináší svatá lež, svatá lež se stala továrnou na jistý zisk, bohatství a moc je tam, kde žijí svatí lháři, bída a bezmocnost je tam, kde žijí hříšníci, co neumí lhát. Svatá lež není lidský vynález, se svatou lží se setkáte běžně v přírodě, ve snaze uspět v tvrdé konkurenci, je použití svaté lži běžnou metodou, dobrota je žebrota.
Pokud svatá lež zestárne, tak je nahrazená mladou lží, stará lež je mrtvá, ať žije nová mladá lež, o tom je; umění, móda, reklama, školství, věda, politika, náboženství, psychika, atd. následkem lží je deprese u; ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, morálky, spravedlnosti, školství, rodiny, psychiky, atd. Pravda je relativní, a co je potom vlastně lež?
Lež je informační špína, politici slibují voličům, že jim bude brzo lépe díky optimálním politickým změnám, náboženství slibuje, že po smrti bude věřícím lidem v ráji lépe, reklama slibuje, že díky zboží nebo službě, vám bude lépe, atd. sliby se slibují, a jenom naivní hlupáci se dopředu radují, a brzo poznají, je někdo pomocí lží oklamal. Nelžeme ale jenom cizím lidem, ve snaze na cizích lidech sobecky parazitovat, lžeme dokonce i sami sobě, a namlouváme si, jak jsme; svatí, krásní, moudří, potřební, nenahraditelní, atd.
Podíváme se do zrcadla, a v zrcadle spatříme anděla, protože naše svaté lhaní, proměnilo čerta na anděla, a my už neumíme vnímat objektivně to, že jsme bezcharakterní čerti. Z díla se pozná tvůrce, slova mohou lhát, dílo ale lhát nemůže, jaké je tvoje dílo, které zde po tobě dlouho zůstane, až z tebe v krematoriu zbude jenom prach a popel, pokud zde po tobě nezůstane žádné dílo, tak jsi zde byl jenom lhářem, který měl nulovou hodnotu pro evoluci.