čtvrtek 18. srpna 2016

Je možné zrušit globálně dokonale soukromí?

Představme si budoucnost bez soukromí, žádné soukromé; vlastnictví, peníze, domácnost, stránky, blogy, děti, myšlenky, atd. vše by bylo jenom veřejné, nemělo by už smysl a logiku, konat zlo, protože by tím, nikdo pro sebe nezískal žádné dobro. V obchodech by nebyli žádné pokladny, a každý by si vzal to, co by potřeboval, nezamykali by se auta, ani byty, nebyli by zde; soudy, policajti, vězení, ministerstva, atd. lidi by neměli tituly ani jména, nemělo by smysl soutěžit o to kdo je v něčem lepší, každý by mohl žít kdekoli na světě, a dělat zde to co by zde chtěl dělat.
Se zánikem soukromí, by zanikla logicky politika a náboženství, každý by se staral jenom o sebe, a to co dělají druzí blázni, by nikoho nezajímalo, sex na veřejnosti by nikoho nepohoršoval a byl by běžný, stejně tak by bylo běžné to, že by se lidi v hádce zabíjeli, a vraha by nikdo za vraždu nepotrestal. Pokud by někoho napadlo to, že se pokusí zavést soukromí, a toto soukromí chránit, tak by jej druzí zabili, soukromí by se vyhlásilo za nejhorší možný lidský čin, který by se trestal smrtí.

Proč není možné existovat z minimální mzdy?

Milion lidí vlastní veškeré vlastnictví na světě, to znamená, že se rozevřeli mnoho sociální nůžky mezi bohatými a chudými, často se hovoří o ekonomické pyramidě, kde na vrcholu pyramidy je milion lidí, co vlastní celou tuto pyramidu, ve které je 7 500 000 000 lidí.
Poznávacím znamením těch co jsou na vrcholu ekonomické pyramidy je to, že mají k dispozici služebního řidiče, a tak nemusí řídit svoje auto, někteří z nich mají i služebního pilota jejich soukromého letadla. Nejde o nový problém, jak by se mohlo zdát, rozdělení na bohaté a chudé je zde od té doby, co existují díky centralizaci; daně, cla, poplatky, atd. nadbytek existuje díky nedostatku, a moc je zde díky bezmocnosti, o tom to zde všude je.
Mnohokráte zde byli snahy o to, aby zde byla sociální společnost, ve které jsou si lidé ekonomicky rovní, jenže takto se z lidí stával líný dobytek, a kulturní civilizace se tak brzo zhroutila. Pro pochopení konzumní ekonomiky se používá jednoduchý příklad s divadlem.
Čím více diváků přijde do divadla, tím lépe funguje ekonomicky divadlo, pokud přijde do divadla málo diváků, tak divadlo ekonomicky zkrachuje. Pokud mají státy a podniky dluhy, tak příčinou je to, že do divadla přišlo málo diváků, diváci mají málo peněz, a tak nejdou do divadla, a stráví svůj volný čas jiným způsobem.
Konzumace luxusního zboží a luxusních služeb, jasně odhaluje to, jak ekonomika v každém městě na světě skutečně funguje. Aby šla rodina do divadla, musí mít rodina hodně peněz ze svojí práce, jenže na práci rodiny parazitují zaměstnavatelé a stát, pokud parazitování zaměstnavatelů a státu překročí určitou hranici, tak rodina nejde do divadla a divadlo zkrachuje. Jakmile přestanou zákazníci kupovat luxusní zboží a luxusní služby, tak automaticky nastává ekonomická krize, u konzumní společnosti.
Krach umění a kultury, jasně signalizuje příchod ekonomické krize, je to jako příchod zimy, kdy začnou ze stromů padat listy, otázkou je, kdy přijde globálně ekonomické jaro, aby se listy zase vrátili na stromy. Jeden ekonom spočítal, že v Praze není možné existovat z minimální mzdy i kdyby se člověk maximálně uskromnil, přesto mnoho zaměstnavatelů nabízí v Praze pracovní smlouvy za minimální mzdu, logicky na to lidi často reagují tím, že žijí jenom ze sociálních dávek, protože se jim už nevyplatí chodit do zaměstnání, za minimální mzdu.
Mnohde se problém malé mzdy řeší druhou prací, nebo přesčasy, zaměstnanci se tak dostávají do začarovaného ekonomického kruhu, který vede nakonec k jejich psychickému zhroucení a sebevraždě, pro ekonomické emigranty s tmavou pletí, je naše banánová chudá republika, jenom tranzitní zemí, a nad tím by se měli naši kariérističtí politici konečně ekonomicky zamyslet.

Ano, slepý nemůže vést slepé

Proč se ekonomika pravidelně dostává do krize, tento ekonomický prioritní problém mě zaměstnal na mnoho let, a hledání optimální odpovědi bylo jako hledání jehly v kupě sena, konečně jsem ale na to přišel, naše lidská ekonomika není kruhem, ale je přímkou a proto je zde pravidelně krize, dokonalost je v kruhu, protože je kruh nekonečný a jednoduchý. Podívejme se na ekonomiku v přírodě, zde je ekonomika založená na kruhu, a proto zde nejsou krize, problém byl nalezen a logicky by mělo následovat optimální řešení problému, aby se zde už neopakovali ekonomické krize.
Optimální řešením problému je svěřit řízení ekonomiky a politiky umělé inteligenci, lidi nebudou mít už; vlastnictví, peníze, výhody, jistoty, moc, popularitu, atd. vše bude řídit umělá inteligence, a ona zajistí to, že bude ekonomika fungovat v kruhu, bez problémů na věčné časy. Vše dneska už dělají programy a stroje, a je jenom logické to, že nám budou stroje a programy globálně vládnout, lidi neuměli nikdy nikde optimálně vládnout lidem, protože slepý nemůže vést slepé.
Pokud ekonomika funguje v přímce tak je tato ekonomika uzavřená a tím se musí dostat do krize, ekonomiku vždy uzavírá elita, ve snaze zde získat moc a bohatství, pomocí sobeckého parazitování, ryba smrdí do mocné a bohaté elitní hlavy. Pokud ekonomika funguje v kruhu tak zde už není mocná a bohatá elita, čím více se rozevírají sociální nůžky mezi bohatými a chudými, tím dříve zde bude ekonomická krize, a po krizi následuje revoluce nebo válka.
Nadbytek vzniká díky nedostatku, úspěch je zde díky neúspěchu, pravda je zde díky lži, atd. objektivní statistika zjistila to, že v USA 5% lidí živí 95% lidí, to nemůže dlouho fungovat! V USA se rozmohla hra na práci, v USA většina lidí svojí prací neprodukuje žádné objektivní hodnoty, které by mohli uživit lidi, co jsou na tom zle.
Dejme tomu že dělník staví dům, a tím by měl logicky produkovat hodnoty, jenže ten dům bude sloužit státním byrokratům, a tím dělník žádné hodnoty vlastně neprodukuje, nestačí něco prací draho vyprodukovat, je třeba zajistit, aby to co se vyprodukuje, sloužilo optimálně ekonomice a nesloužilo to parazitům.

Je každá vláda chybná?

Každá vláda se skládá jenom z lidí, a lidi dělají chyby, problémem vlád je to, že nad nimi už není žádná kontrola, která by zajistila to, že ve vládě nebudou chybní lidé, co dělají chyby. Jak se pozná chybný člověk, který se dostal omylem do vlády?
Z chybného díla poznáme chybného člověka, slova mohou snadno druhé oklamat, ale dílo nemůže nikoho oklamat, je to obrazně jako s fotografováním, fotografie jsou dílem fotografa, a pokud jsou fotografie chybné, je i fotograf chybný, politici místo fotek, ukazují kritikům ekonomické programy, jaký ekonomický program je správný?
Správný je takový ekonomický program, který správně ekonomicky funguje, a tak se pracujícím lidem ve státě dobře ekonomicky žije, a lidi neutíkají z takového státu jinam, aby se jinde měli lépe. Jde o to, aby lidi co jsou ve vládě nemysleli, ale aby věděli, co je správné dělat pro to, aby ekonomika optimálně fungovala.
Je třeba zavést globálně pro lidi, co jsou v každé vládě měsíční testování jejich těla a jejich psychiky, ten kdo neuspěje v testech, ten z vlády okamžitě odejde, testy bude provádět GVKB umělá inteligence, ve spolupráci s GVKB roboty, aby zde nebylo možné nějak podvádět.
Stát nemůže být zaopatřující ústav, pro staré líné ubožáky, co díky svojí ubohosti neuspěli jako soukromí podnikatelé. Testování bude obrazně jako ve sportu, budou se v testovací GVKB laboratoři měřit reálné hodnoty u těla, a u psychického výkonu.
Ten kdo nebude výkonově nadprůměrný, ten nedostane potvrzení GVKB kvality, s platností na jeden měsíc, a tím bude muset z vlády vypadnout, obrazně řečeno, jak si zde usteleme, tak si i lehneme. Podívejme se do přírody, zde je testování kvality samozřejmostí, a podprůměrný jedinec je zde eliminován, když na to nemáš sílu a inteligenci, tak máš smůlu, a musíš jít dělat to, na co zde máš sílu a inteligenci.
Proč bychom nemohli mít za rok 12 prezidentů a 12 předsedů vlády, období kdy byl starý hlupák mnoho let ve vysoké státní funkci, musí globálně skončit, logicky časem dojde k tomu, že se měsíční testování kvality, rozšíří globálně na všechny lidi, co mají vysokou a střední školu, ten kdo má zde vysokou a střední školu, ten zde má i možnost něčemu sobecky vládnout, díky výhodám a jistotám.
Jediným zaměstnavatelem bude globálně GVKB umělá inteligence, a ona dá každému takovou práci, nebo povolení k podnikání, kterou on fyzicky a psychicky zvládne, a tak mnohý starý vysokoškolák nebo středoškolák, který v testech každý měsíc neuspěje, bude rád dělat práci dělníka za minimální mzdu.

Ano, láska je tam, kde je ekonomická spravedlnost

Jak odolat pekelnému pokušení. Tento svět je místem, kde se testuje odolnost duší proti pokušení, pokud duše odolá pokušení, tak skončí po smrti těla logicky v ráji, duše která pokušení nedokáže odolat, skončí v pekelném očistci. Jsou malá pokušení, jako je třeba dobré jídlo, a dobré pití, a jsou veliká pokušení, jako je; závist, pyšnost, lakomost, bezcharakternost, zrada, atd. je to něco jako zkoušení žáků ve škole, a následné známkování.
Jde zde o to, aby se poznalo která duše je morálně kvalitní, a která duše není morálně kvalitní, každá víra v zázraky, je to tom, aby lidi mysleli a žili morálně, podle klasické morální zásady, nekonej druhým, co nechceš, aby oni konali tobě. Pokud lidi myslí a konají nemorálně, musí to mít i nějakou příčinu, vše je zde logicky o příčinách a následcích. Lidi myslí a konají podle situace, ve které žijí, v hlavě mají lidi vědomosti a inteligenci k tomu, aby jí používali k tomu jak uspět v tomto evolučním experimentu, existenční úspěch je pro sobecké lidi existenční prioritou, protože ten kdo zde existenčně neuspěje, ten z toho psychicky onemocní, anebo zemře.
Hříšník v druhých spatřuje hříšníky, vše co žije v konzumním sobeckém očistci, to je hříšné, protože pokud by zde někdo nebyl hříšníkem, tak by zde existenčně neuspěl, a tím by onemocněl a zemřel. Z díla je spatřena; ekonomika, politika, náboženství, umění, atd. slova druhých mohou být pokrytecká, ale dílo druhých nemůže být pokrytecké. Není třeba stavět; chrámy, mešity, synagogy, ministerstva, atd. je třeba postavit moderní civilizaci, ve které se dá lidem možnost dobré práce, za dobrou mzdu. Vše je o lásce, tam kde není láska, tam je logicky nenávist, láska je tam, kde je ekonomická spravedlnost.

Ano, nad tím je se třeba do hloubky konečně zamyslet

Základem je zde dualita; dobro a zlo, zapnuto a vypnuto, život a smrt, pravda a lež, samec a samice, atd. normalita je tam kde nejsou extrémy a vše je v rovnováze, často dochází k narušení normality z nejrůznějších příčin, nejběžnější příčinou narušení normality jsou změny, vše je v pohybu a následkem jsou logicky změny, příčinou změn je energie a inteligence, tam kde není energie a inteligence, tam nejsou ani změny.
Lidi a společnosti, ve kterých je mnoho energie a inteligence mají snahu mnohé zde násilím změnit, následkem jsou konflikty a války, nejde si nevšimnout toho, že evoluce u civilizace probíhá rychleji tam kde je optimální existenční situace pro to, aby v lidech bylo mnoho energie a inteligence. Hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb a ten kdo je moudrý ten se poučuje z cizích chyb, chyby nedělají jenom lidi a jejich kultury, chybují i zvířata a chybuje i věda a technika.
Pokud je něco chybné, tak je to třeba opravit, a pokud to nejde opravit, je třeba to vyměnit za to co je správné. Často se lze setkat s tím, že je něco chybné, a je to považováno za správné, pokud někdo odvážně poukáže na to, že je to chybné, a mělo by se to opravit, tak narazí na nepochopení, a je snaha tohoto kritika násilně eliminovat, aby on přestal kritizovat to co je chybné.
To co je nám svaté, to se nesmí kritizovat, jak dochází k tomu, že se lidem stane něco svaté, a zakáže se tím kritika toho, co je nám svaté? Příčinou je strach mocné elity z deprese, pokud by došlo k tomu, že by se mělo násilně změnit to co je nám svaté, tak by mocná elita měla z toho deprese, podívejme se třeba na tvrzení, že naše kulatá země obíhá okolo slunce, mocná svatá elita odmítala dlouho přijmout tuto novou vědeckou pravdu, a násilně dlouhou dobu potlačovala vědecké poznání pravdy.
Pokud někdo odmítá přijmout objektivní pravdu, která je vědecky jistě dokázaná, tak je třeba takového nemocného člověka přemístit násilně do psychiatrické nemocnice, a zde jej léčit pomocí moderních léků. Nemám nic proti umění a proti náboženství, realita je nudná a chladná, umění a náboženství je zajímavé a plné energie, jde o to mít umění a náboženství pod kontrolou, je to jako s kontrolou rychlosti na silnici, jednou je stanovena maximální rychlost a ten kdo ji poruší, dostane pokutu, proč lidi porušují stanovenou rychlost na silnici, nad tím je se třeba do hloubky konečně zamyslet.