úterý 16. srpna 2016

Problémy se musí řešit komplexně a do hloubky

Je snadné konstatovat o něčem to, že je to chybné, nedokonalost je zde něčím běžným, a netýká se to jenom lidí, s nedokonalostí se setkáváme i mimo lidskou konzumní civilizaci zcela běžně. Je to chybné, tak to opravíme nebo to správným nahradíme, to je školní teorie, v praxi je to mnohem složitější!
Podívejme se na počítače a operační systémy, jde o moderní produkty, které nejsou dokonalé, a tak je zde s nimi mnoho problémů, které musí řešit specialisté, zde jde ještě o problematiku, kterou zvládáme, jenže co máme dělat s problematikou lidské psychiky, která je u všech lidí na světě chybná?
V minulosti se lidská psychika řešila primitivně pomocí násilí, a s psychicky problémovými lidmi se zacházelo často jako s divokými zvířaty. Problémy se musí řešit komplexně a do hloubky, ovšem zde vždy narazíme jistě na nedostatek času a peněz, veliké problémy, se mohou vyřešit jenom díky dostatku času a peněz, jsou zde bohužel věci, na kterých se nevyplatí šetřit časem a penězi.
Přijdete za specialistou s tím, že je vaše psychika chybná, specialista vám předepíše prášky na hlavu, a tím s vámi rychle skončí. Představme si, že by podobným způsobem jednal instalatér, instalatér by seděl v kanceláři, a psal by lidem stručné návody, jak si mají vše sami opravit, a kde mají koupit materiál, na opravu.
Elita je elitou proto, že sedí v kanceláři, a vše řeší jenom ze svojí teplé pohodlné kanceláře, v tom je příčina toho, že je náš svět ekonomicky a politicky chybný, a tak lidi mají blbou náladu. Co je to svatá Bible, je to teoretický starý návod, jak mají lidi správně žít, a tento svatý návod napsal Bůh a jeho svatí poradci v kanceláři na počítači, a vytiskl jej na tiskárně.
Proč by měl svatý Bůh se svými poradci, opouštět svoji svatou kancelář, a jít lidem opravit to, co se jim rozbilo, ať si to lidi opraví sami, podle svaté Bible. To samé dělá naše svatá politická vláda, sedí v teplé kanceláři, tiskne politické svaté knihy, a požaduje od nás pracujících hříšníků, abychom podle těchto teoretických knih žili.

Za vším hledej anormalitu

Ten kdo nemá správné informace, ten chybuje, a myslí si naivně, že za vším jsou peníze, nebo klasicky žena, za vším je anormalita! Tam kde je život, tam je jistě i anormalita, protože úspěch je možný realizovat jenom díky anormalitě. Často je zde snaha anormalitu skrýt, abychom nepoznali pravdu, jenže nemoc a pravdu, nejde dlouho utajit! Co je to vlastně anormalita? Pokud je zde problém, který není možné vyřešit bez anormality, tak nám nezbude než problém vyřešit pomocí anormality, když to nejde po dobrém, tak to jde po zlém.
Používání anormality ale není chybou, jak si můžeme myslet, chybou je to pokud anormalita není v normě, která vychází ze situace. Revoluce a války jsou klasickou ukázkou anormality, která není v normě, tak jako se může zbláznit subjekt tak se může zbláznit i objekt!
Klasikou anormalitou je sebevražda, sobecké myšlení se ocitlo v existenční situaci, kdy problémy nelze vyřešit, a tak nastupuje anormalita, a ona ukončí život násilně sebevraždou. Pomocí salámové techniky jsou pracujícím odebírány elitou nenápadně výhody a jistoty, až nakonec následuje u pracujících anormalita, a pracující lidé páchají díky bídě sebevraždy, a nechtějí mít do této bídy už děti.

Každý sobecký parazit spatřuje v druhých sobecké parazity

Já se žárlivostí zblázním, už toho mám dost, pořád se dívat do ráje přes sklo, a žít pořád v očistci, proč jsem si proboha nekoupil ten pobyt v ráji, a proč si ti co jsou v ráji koupili ten pobyt v ráji. Každý sobecký parazit spatřuje v druhých sobecké parazity, a proto jsi skepticky nevěřil na to, že si lze koupit pobyt do posmrtného GVKB ráje, a věřil jsi jenom na konzumní USA ráj za života, který měli jenom ti, co mohli sobecky parazitovat na cizích lidech.
Já jsem ateisticky myslel, že smrtí vše končí, že není po smrti peklo ani ráj, vycházel jsem z toho, že pokud by po smrti něco bylo, tak by se o tom logicky muselo něco i vědět. Podívej se na to tak, každý ví o svém těle jenom to, co je na povrchu, a nikdo neví co je pod povrchem těla, logicky by si mohl každý myslet, že pod povrchem těla nic není, stejně tak si může majitel počítače myslet to, že v počítači nic není, a že je to prázdná krabice, poznání lidí je jenom povrchní a proto lidi nevěří na posmrtný život.
Na tom něco asi je, jenom specialisté dneska vědí co je pod povrchem protože se specializují a tak mohou poznat to co je pod povrchem, jenže mnoho specialistů lže zákazníkům, aby mohli na nich sobecky parazitovat. Ve snaze uspět v konfliktu je zde sobecké násilí, pokud by zde nebyli možné konflikty a tím i násilí tak by zde byla degenerace, a existovali by zde jenom primitivní formy života, co se umí řídit jenom svými pudy, a mají minimální inteligenci. Jenže většina lidí díky přelidnění a bídě, existuje po celý život jenom v konfliktní neřešitelné situaci, podle toho potom vypadá i jejich psychika a následkem je závislost na drogách a parazitování.

Ano, ochrana hodnot je prioritní

Tam kde vzniknou díky inteligentní práci hodnoty, tam je třeba i hodnoty ochraňovat před mnohým, pokud hodnoty neuchráníme, tak o hodnoty přicházíme, to je logické, pokud nemáš už hodnoty, musíš se snažit hodnoty pomocí inteligentní práce získat, a tak je zde život plný konfliktů a deprese. Prioritou je vše v nás a okolo nás optimálně nastavit, a neustále všechna nastavení optimalizovat podle aktuální situace.
Obrazně je to jako fotografování, pokud je špatně nastavený fotoaparát, tak následkem jsou špatné fotografie, profesionál většinou vypíná automatiku, a vše si nastaví sám v manuálním režimu, protože má s automatikou špatné zkušenosti. Amatér fotografuje jenom pomocí automatiky, a většinou ani neumí používat manuální nastavení, levné amatérské fotoaparáty často nemají ani možnost manuálního nastavení, stejně tak i levní ubožáci nemají možnost si nastavit svoji budoucnost, a musí se podřídit automatickému konzumnímu sobeckému systému, jinak jsou za chyby tvrdě potrestáni.
Politika a ekonomika je zde pro pracující lidi, nebo je zde pro sobeckou elitu, je zde tedy všude běžný konflikt mezi elitou a pracujícími lidmi, přej a bude ti přáno a dej a bude ti dáno, pokud se pyšná a sobecká elita neřídí tímto zlatým systémovým pravidlem, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, spravedlnosti, podnikání, obchodu, školství, zdravotnictví, dopravy, bydlení, rodiny, psychiky, atd.

Ano, život zde stojí za hovno

Ano, víš hovno a jsi zde na hovno. Vše je zde na hovno, protože víš hovno, a jsi zde na hovno, můžeš si o sobě pyšně myslet, že jsi Bůh, nebo něco jiného, co je zde velmi hodnotné, jenže to jsou jenom iluze, způsobené drogami, nebo dezinformacemi, v realitě jsi genetické hovno, co je zde evolučně na hovno, a ví zde o realitě jenom veliké hovno. Jakýkoli tvůj úspěch zde je jenom na hovno, protože tento konzumní sobecký svět stojí za hovno, veškerá pokrytecká hra na slušnost a lásku, je zde na hovno, protože z genetického hovna, nikdo nemůže učinit něco co je hodnotné.
Minulost sobeckých lidí byla na hovno, a budoucnost lidí bude na hovno, současná realita je taky na hovno, každý má zde jenom hovno, a hovno s tím každý udělá. Hledat zde naivně pravdu a lásku, to je na hovno, protože populární je zde jenom lež a nenávist, z dálky může genetické hovno vypadat jako Bůh, nebo jako celebrita, z blízka spatříme jenom genetické hovno, které je zde evolučně jenom na hovno.
Vše je zde v pohybu, a následkem je to, že zde není jistota, a pokud zde není jistota, tak je zde vše na hovno, všechny výhody zde jsou na hovno, protože pokud získáme výhody, tak s tím automaticky získáme i nevýhody. Ten kdo je nahoře, sere na ty, co jsou dole, a tak se každé genetické hovno snaží o to, aby bylo sobecky nahoře, následkem je to, že je zde vše ekonomicky a politicky na hovno. Za hovno stojí zde; věda, technika, náboženství, politika, podnikání, obchod, ekonomika, kultura, umění, sport, rodina, psychika, život, atd.
Existuješ v existenčním bludišti, a jenom smrt ti umožní opuštění tohoto bludiště, proč musí každý bloudit, a nikdo nemůže nalézt smysl života? Vše se u lidí posralo v okamžiku, kdy se lidi naučili mluvení, díky pyšnému mluvení mají lidi v hlavě nasráno, a tak když pyšně mluví, je každému posluchači jasné to, že ten kdo mluví, ví veliké hovno o konzumní realitě, a zná jenom samé zasrané teorie, které jsou v realitě jenom na hovno.
Proto je třeba si dneska koupit odpustky sobeckých hříchů, abys po smrti mohl existovat v GVKB ráji, pokud stojíš za hovno, a skepticky si odpustky jako lakomec nekoupíš, tak po smrti skončíš na 10 000 000 let v GVKB očistci, a zde bude stát tvoje existence za veliké hovno, protože budeš pozorovat přes sklo ty, co jsou v GVKB ráji, a tak jejich posmrtný život nestojí už za hovno, jak si to uděláš, takové to i máš, o tom to zde bylo a bude.