sobota 13. srpna 2016

Feudalismus kapitalismus socialismus fanatismus

Ten kdo má nedostatek informací a zkušeností je optimistický, naopak ten kdo má dostatek informací a zkušeností ten je pesimistický. Existujeme ve složitém světě, kde často mnohé dopadne jinak, než jsme si to plánovali a představovali. Pokud jsou teoreticky optimální podmínky pro systém, tak je možné být optimistou, v praxi nejsou pro systém optimální podmínky a tak jsme pesimisty. Pokud jsme na tom zle, optimisticky věříme, že se budeme mít lépe, když ne v krátké době tak aspoň po smrti v GVKB ráji protože jsme si koupili GVKB odpustky.
Situace utváří naše myšlení a tím i naše konání, hlad po tom co milujeme a potřebujeme, vede k tomu, že s druhými bojujeme a sebe milujeme. Život lze pochopit obrazně podle semena, pokud semeno má optimální podmínky vydá ze sebe maximum, naopak při zlých podmínkách buď zahyne, nebo mizerně existuje a o holou nuznou existenci neustále bojuje. V přírodě platí zlé zákony, kdy to slabší slouží silnějšímu, nebo je silnějším sežráno, naše dobré zákony zde jsou díky výhodám a nadbytku, jež máme.
Díky dobrým lidským zákonům se máme dobře, následkem je ale bohužel složitost našeho života a konzumace drog a lží, jimž věříme. Náš svět je světem umělých náhražek, měníme se v hloupé bezcenné loutky, jež se neumí radovat a jež neumí naplno existovat! Pokud už nezvládáme život, jenž nemá smysl, tak bolest duše je odstraněna drogou, scházíme se v hospodách kde; alkohol, tabák, kofein, konzumujeme a s cizími lidmi zde o hloupostech komunikujeme.
Obrazně existujeme ve zlaté kleci, v této kleci mezi sebou soutěžíme o to, co milujeme a potřebujeme. Neumíme již existovat mimo tuto zlatou klec, tato klec je náš milovaný domov, náš pes ale je rád když s ním jdeme ven na procházku, on nestojí o naši zlatou klec! Ti co se zde mají velmi dobře, protože škodolibě mazaně parazitují na druhých, si budují obrovské luxusní zlaté klece a zde mají sluhy, co se o obrovské klece plné luxusu pečlivě starají.
Ti ostatní jim to závidí a snaží se jim ublížit a tak musí zde být lidé, co chrání ty, co se zde mají velmi dobře, je vůbec možné s tímto stavem něco dělat? S tímto stavem lidské kultury se neustále experimentuje a to co se povede, to se i realizuje, změny jsou to malé a pomalé a to nás trápí. Elita nechce změny, protože by mohla díky nim přijít o to, co miluje, naopak chudina chce změny v naději, že díky nim získá to, co miluje. Je zde od počátku vzniku společnosti konflikt zájmů, mezi mocnými a bezmocnými, následkem jsou pokrytecké ideologie, ve kterých mocní vysvětlují bezmocným, proč zde konzumní otroctví existuje.
Kdysi jsme poznali, že je možné snadno zotročit veliká zvířata a tyto poznatky jsme použili k zotročení lidí. Čím dále je otrokář od svých otroků, tím hůře se jeho otrokům žije, protože se otrokář díky veliké vzdálenosti o otroky málo stará. Většinou proto otrokář pověří jemu blízké otroky tím, aby jej zastupovali a starali se o jemu velmi vzdálené otroky. Následkem je centrální sobecká diktatura, kde je bída a špína, protože otrok se nestará o jiné otroky. Staráme se o to, co je skutečně jenom naše, kdo se mnoho stará o cizí, přijde brzo o svoje, dobrota je žebrota.
Co je to život? Na to je mnoho názorů, můj subjektivní názor je, že život je evoluční experiment, zde se setkáváme se; změnou, hladem, bojem, strachem, láskou, atd. Jakmile robot získá inteligenci a schopnost se rozmnožovat, tak bude již živým systémem. Z toho vyplývá, že to co má mnoho energie a inteligence, to zotročuje většinou to, co má málo energie a inteligence. Tam kde jsou malé rozdíly v inteligenci a energii tam je i mnoho soutěže a boje o moc a výhody. Život ve společnosti je spojen s pravidly, jež ve společnosti platí, mnohdy to co v jedné společnosti smíme, to v jiné společnosti nesmíme.
Proto se mnohé společnosti uzavírají, před lidi z jiných společností. Nejmenší společností je rodina, největší přírodní společností je ekosystém, národ je největší lidskou společností. Mnozí zlí lidé společnosti mazaně škodí, proto se zde vytvářejí systémy, které škůdce postihují nebo likvidují. Nemoc a nadbytek potřebného nelze dlouho utajit, nadbytek vždy vytváří nedostatek. Právě silný skeptický pesimismus vede k tomu, že hromadíme potřebné hodnoty, je to ale obrazně jenom tuk, jež nám způsobuje mnoho problémů. Tak, jako se tlustý člověk obtížně pohybuje, tak se i v otrocké společnosti chudákům zle žije.
Otroctví se neustále obléká do jiného ideologického šatu, (feudalismus, kapitalismus, byrokratismus, socialismus, fanatismus) slovo končící na …ismus, popisuje většinou nějakou formu konzumního otroctví. Otroctví snadno odhalíte podle toho, že se zde tvrdě postihuje vražda, protože otrokáři se bojí toho, že by je mohli otroci zabít, a vše jim vzít.
V Bibli, je prvním zákonem nezabiješ toho, kdo ti sobecky pyšně poroučí, ten kdo poručí, smí zabít toho, kdo jej má poslouchat. Co je dovoleno svatému pastýři, to je zapovězeno hříšnému jedinci ze stáda, každý se proto snaží být mocným svatým pastýřem, a nikdo nechce být bezmocným hříšníkem. Pastýře snadno poznáte podle čistého oblečení, hříšníci mají díky tomu, že mnoho fyzicky pracují špinavé oblečení.

Konflikt mezi mocnými a bezmocnými

Se vznikem sobeckého života, automaticky vzniknul konflikt mezi mocnými a bezmocnými, sobecký konflikt je vždy o hodnoty, tam kde nejsou hodnoty, tam nejsou ani možné konflikty, kde nic hodnotného není, tam nelze logicky nic ukrást. Proč krást amatérsky v malém, když je možné krást profesionálně ve velkém, a tak vznikají veliké centrální sobecké systémy, ve kterých mocné centrum okrádá to, co není v centru, pomocí násilí.
Ten kdo se násilí centra drze postaví je zabit, nebo skončí jenom ve vězení. Po mnoho století, byl osud člověka dán pevně a jistě rodinou, ve které se narodil, ten kdo se narodil jako ubožák, ten i jako ubožák zemřel! Mocné rodiny byli pevností, ve které bylo bohatství, co bylo dovoleno mocným rodinám, to bylo zapovězeno bezmocným rodinám, sobecká společnost, byla po staletí kastovně a třídně pevně uzavřená.
Jenže najednou vznikli peníze, díky používání peněz se začal svět rychle měnit, svět nemění pokrytecká slova, svět mění jenom hodnotné dílo lidí, z díla je spatřen tvůrce, peníze jsou ekonomickou drogou pro lakomce, tak jako chemické drogy mění násilně lidskou psychiku, tak peníze mění zase násilně ekonomiku. Pokud chceme pochopit moderní civilizaci, musíme pochopit do hloubky peníze, za vším zde jsou peníze, které mocným lidem nesmrdí.
Sobecký kapitalista pochopil dokonale, co jsou to peníze, peníze jsou bič na lenochy, pomocí kterého lze snadno manipulovat s lidmi. S příchodem peněz, zanikla kastovně a třídně uzavřená stará společnost, a vznikla nová sobecká společnost, ve které jsou peníze pro lidi svatou prioritou, kolem této priority, se točí jejich politická a ekonomická existence.
Moderní kapitalismus je postaven na parazitování mocných na bezmocných, sledujme statisticky globálně, kdo si kupuje drahé domy a drahá auta, nemoc a bohatství nikdo dlouho neutají, z utrácení za luxus, poznáme jistě to, kdo je zde tím, kdo ovládá bezcharakterní kariéristické politiky, jako loutky.
Miloš Zeman je jenom loutka, kterou ovládají milionáři, za vším jsou dneska veliké peníze, z politiků a byrokratů se stali bezcharakterní prostitutky, co se draho prodávají dolarovým milionářům, následkem je to, že se díky velikým úplatkům, politici a byrokrati u nás psychicky onemocněli, a tak se psychicky léčí, pomocí slivovice a kouření cigaret.

Ano, za vším je zde srážka s blbci

Je vám blbě, a máte dlouhodobě blbou náladu, tak příčinou je logicky srážka s blbci, blbcem je psychopat, který zde získal výhody a jistoty jako prezident nebo diktátor (Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Josif Vissarionovič Stalin, Mao Ce-tung, Pol Pot, Miloš Zeman), moc je pro psychopaty drogou, menšími blbci ve vysoké funkci jsou; byrokrati, ředitelé, soudci, podnikatelé, obchodníci, mafiáni, generálové, atd.
Srážka s blbci je chybou v konzumním Matrixu, jak se do konzumního Matrixu dostali blbci? Práce kvapná je špatná, někdy programátoři politiky a ekonomiky spěchají a tak v programu mnoho chyb udělají, následkem je to, že jsou v konzumním Matrixu blbci.
Beran je nebezpečný zepředu, kůň je nebezpečný zezadu, prezident Miloš Zeman je nebezpečný ze všech stran. Jelikož mě bylo z blbců zde blbě, tak jsem začal vědecky a statisticky studovat problematiku lidské blbosti, a dospěl jsme nakonec k závěru, že příčinou je zde vznik; daní, poplatků, cla, regulací, morálky, zákonů, předpisů, výjimek, dezinformací, centralizace, kasty, třídy, kategorie, atd.
Následkem byl blbý konzumní systém, ve kterém se dobře dařilo blbcům, a tak se mohli rychle rozmnožovat. Základem blbého systému je trestat to co je evolučně úspěšné, a podporovat to co je zde evolučně neúspěšně, moderní ukázkou je zde blbý Islám, který napadl EU obrovskou brutalitou, a tak Anglie opouští jako první EU, které nemá už existenční budoucnost.
Sociální politika je blbost, která musí nakonec jistě skončil revolucí nebo válkou, podívejme se do přírody, zde je asociální ideologie, a tak zde není problém s blbci. Proč má muž ekonomicky podporovat svoje děti, když je díky blbé sociální politice rozvedený, tím že musí ženy chodit do zaměstnání, došlo k tomu, že manželství už nefunguje, a následkem logicky rozvod je. Blbci pomocí salámové techniky, pomalu a jistě dělají z lidí ekonomické a psychické ubožáky, závislé na pivu a cigaretách!
Moderní konzumní civilizace to je díky blbcům psychiatrická nemocnice, a tak zde blázni berou léky, aby se uzdravili. Všechny systémové změny, jsou jenom na povrchu konzumní společnosti, a pod povrchem je pořád jenom blbost mocné elity, díky které je nám všem blbě. Ano, bude lépe, až nám bude konečně vládnout umělá inteligence, umělá inteligence to blbcům spočítá dokonale, jakmile GVKB umělá inteligence zjistí to, že je někdo blbec, tak ona blbce automaticky optimálně eliminuje, jako blbou chybu v konzumním Matrixu.