středa 10. srpna 2016

Víte proč GVKB stvořil člověka?

Otče, proč jsi stvořil člověka? Potřeboval jsem otestovat, co ekosystém vydrží, a tak jsem stvořil hříšného člověka, který bude ekosystém sobecky ničit. Otče, a není ti líto toho, že hříšný člověk ničí ekosystém? No líto mě to je, ale máš snad nějaký lepší nápad, jak bych měl otestovat optimálně ekosystém? No lepší nápad sice nemám, ale myslím si, že určitě by se mohl najít nějaký jiný způsob, jak ekosystém bez ničení otestovat.
Ano mohl bych zkusit virtuální simulaci to je pravda, jenže tato metoda je povrchní a tedy je k ničemu. Mně se spíše někdy zdá, že ti vyhovuje to, že hříšný člověk ničí ekosystém a že pokud bys opravdu chtěl, tak by se nějaká možnost musela jistě najít. Synu a nemohl by se zase vrátit zpět na zem a zde kázat morálku lidem, třeba na něco nového konečně přijdeš. Já jdu, otče za matkou, s tebou je to tady jenom ztráta času, pořád si myslíš, že jenom ty máš svatou pravdu a že ostatní jsou hlupáci.

Jak profesionálně fotografovat modelky?

Je třeba pochopit, že tam kde je veliký zisk tam je i veliká konkurence, pokud má vzniknout hezká fotka s modelkou, tak se pro to musí i něco udělat, bez práce nejsou koláče a věřit tomu že se vše opraví v počítači je naivní. Objektiv je objektivní a on ukáže chyby u fotomodelky a chyby u fotografa. Nebojte se říci modelce, dneska se nám to focení nepovedlo, zkusíme to znovu později, já se vám podívám na volné termíny. Když tohle pyšná modelka slyší, tak už většinou později nepřijde, protože si myslí, že fotograf je ubohý amatér, a tak si hledá jiného fotografa, který jí udělá amatérské fotky, a tím udělá fotomodelce jenom ostudu.
Může skutečně profesionální fotograf za to, že se focení modelky nepovedlo? Statisticky za to může z 99% modelka a z 1 % fotograf, modelky nejsou připravené na to, že je bude fotograf fotit, je to, jako když žák není připraven do školy, a tak dostane špatnou známku, nebo neudělá důležitou zkoušku. Modelky nejsou připravené na fotografování, protože pro ně není fotografování existenční prioritou, a mají jiné priority jako je; sex, láska, děti, rodina, móda, sport, koníčky, škola, zaměstnání, problémy s; penězi, zdravím, soudy, atd.

Desatero jak se stát snadno a rychle uměleckým fotografem

Vše je o tom vědět a tak nemuset myslet, amatér myslí a profesionál ví, co má dělat, čas profesionála je velmi drahý a tak on se svým časem zachází jinak než amatér. Začátky jsou těžké všude, mnoho lidí pozná, že na to nemá inteligenci, a tak se z nich nikdy nestane umělecký fotograf. 

1. Kupte si fotoaparát Pentax 645Z, stativ Manfrotto 161MK2B, objektivy, a mnoho jiného příslušenství. 

2. Nakupte si mnoho knih o fotografování a přihlaste se do fotografických kurzů. 

3. Najděte si manželku, která je profesionální fotomodelkou, a mnoho cestujte po světě. 

4. Specializujte se v takové úzké specializaci, kde by vám mohl obtížně někdo konkurovat. 

5. Buďte vždy při fotografování optimálně psychicky naladění pomocí hudby, nebo díky alkoholu. 

6. Experimentujte a fotografujte něco, co nikdo nefotografuje, a tam kde nikdo nefotografuje, vyhněte se místům kde je mnoho lidí co mají na krku drahé fotoaparáty, tyto místa jsou už fotograficky natolik známá, že zde nelze udělat umělecké fotografie. 

7. Nespěchejte, práce kvapná je špatná, spěchat musí ten, kdo dělá reportážní fotografii, pokud budete dělat uměleckou fotografii, tak není kam spěchat. 

8. Najměte si silného inteligentního nosiče vašich věcí, co zná místní poměry, mějte vše kvalitně pojištěno u pojišťovny, všude na světě jsou zloději a podvodníci, někdy se vyplatí mít ozbrojený doprovod od policie. 

9. Plánujte pečlivě, co kde budete fotit, a jak to budete fotit, jít někam jen tak, a doufat že budete mít štěstí, to je jistá cesta do pekla, štěstí má ten kdo si umí vše pečlivě naplánovat. 

10. Rozdávejte všude reklamní dárky, kde je vaše adresa a vaše firma, lidem co jsou při fotografování okolo vás, jako jsou; čepice, trička, propisovačky, zapalovače, atd. požádejte lidi, co dostali dárky, o to aby se nechali vyfotografovat, neustále vše v klidu a míru organizujte a mějte vše pod kontrolou.

Ano, pravda i lež je relativní symbol

Jak by vypadal konzumní svět bez pravdy, představme si, že by každý člověk dokonale po celý život jenom lhal, a nikdo by už neznal pravdu? Pravda i lež je relativní symbol, vše je zde evoluční experiment, ukončený smrtí. Myslíme a jednáme podle situace, pokud jsme v situaci, kdy by nám pravda přinesla jenom problémy, tak místo ní použijeme lež. Jenže pokud někdo se živí tím, že je z něj profesionální lhář, tak následkem je veliká konzumace slivovice a cigaret, takto opilý prezident, potom musí objímat stromy, aby neupadl, protože někde v opilosti ztratil hůl, o kterou se v lese opíral.

Ano, na počátku stvořila Lež nebe a zemi

Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášela Lež. I řekla Lež: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděla Lež, že světlo je dobré, a oddělila světlo od tmy. Světlo nazvala Lež dnem a tmu nazvala nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.
I řekla Lež: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“ Učinila klenbu a oddělila vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazvala Lež nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekla Lež: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak. Souš nazvala Lež zemí a nahromaděné vody nazvala moři. Viděla, že to je dobré.
Lež také řekla: „Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!“ A stalo se tak. Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Lež viděla, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den třetí. I řekla Lež: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci!
Budou na znamení časů, dnů a let. Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak. Učinila tedy Lež dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy. Lež je umístila na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděla, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. I řekla Lež: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
I stvořila Lež veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděla, že to je dobré. A Lež jim požehnala: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi.“ Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekla Lež: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
Lež učinila rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděla, že to je dobré. I řekla Lež: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Lež stvořila člověka, aby byl jejím obrazem, stvořila ho, aby byl obrazem svaté Lži, jako muže a ženu je stvořila.
A Lež jim požehnala a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi lží. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“ Lež také řekla: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dala jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu.“ A stalo se tak. Lež viděla, že všechno, co učinila, je velmi dobré a tak nakonec stvořila Pravdu a objektivní pravda eliminovala Lež.

Lež stvořila pravdu

Na počátku zde byla jenom lež, lež zjistila, že její existence zde nemá smysl a logiku, a tak stvořila pravdu, a tak vzniknul vesmír a život, Stvořitel všeho se tedy jmenuje Lež, proto věřící v Boha, hledají logicky marně pravdu o tom, co je čeká po smrti.
Pokud se Bůh jmenuje Lež, tak potom Bible je svatou knihou, ve které jsou jenom samé svaté lži o tom, že po smrti hříšníci skončí v pekle, a ten kdo není hříšník, ten skončí v ráji.
Politika je moderním náboženstvím, a místo o tom co bude po smrti, se hovoří o tom, co bude po volbách, a tak bezcharakterní kariérističtí politici, slibují naivním voličům po volbách ekonomický ráj.
Zapomínají dodat to, že do ekonomického ráje, se dostanou jenom elitní staří komunističtí politici, a ostatní skončí v ekonomickém kapitalistickém očistci s ubohou komunistickou mzdou.
Ano, bude líp těm, co získají veliká státní koryta, lidi by se měli konečně psychicky probudit, a vyhodit konečně z vysokého okna na hnůj, staré komunistické svině, co na nich sobecky parazitují.

Ano, vládnou nám staré komunistické konzervy

Ve vysokých funkcích jsou jenom mocní a bohatí lidé, co myslí bohužel komunisticky, je třeba si uvědomit to, že některé ekonomické změny vyžadují mnoho času, a nejdou rychle realizovat, a takovou změnou je změna sociálního komunismu, na asociální kapitalismus.
Lidi byli dlouho zvyklí na sociální komunistický systém, a bude zde trvat bohužel sto let, než zapomenou na sociální komunistický systém, co zde dříve byl, to co jako profesionální ekonom a politik tvrdím, dosvědčují objektivně globální statistiky, a řeč statistických globálních čísel, je logicky už objektivní!
Ano, vládnou nám staré komunistické konzervy, takový je zde konzumní život, a jedinou existenční možností je odsud odcestovat tam, kde lidem nevládnou komunistické konzervy, problémem je bohužel to, že se všude uzavřeli byrokraticky hranice, před ekonomickými emigranty, protože je všude díky modernizaci a automatizaci, už jenom nezaměstnanost a bída.
Všude by chtěli sobecky jenom bohaté turisty, co budou bydlet na drahém hotelu, a jíst v drahé restauraci, nikde nestojí o sociální ubožáky, těch mají všude veliký dostatek! Já tomu všemu říkám dokonale zakonzervovaná civilizace, vše se dneska moderně systémově zakonzervovalo, aby se to nezkazilo!
Hledal jsem logicky skrytou příčinu, díky které zde dochází k zakonzervování konzumní civilizace, a zjistil jsem, že tou skrytou příčinou jsou vysoké daně, čím větší jsou někde daně, tím více je tam i ekonomika a politika zakonzervovaná, proto je náš starý komunistický prezident Miloš Zeman, zastáncem vysokých daní, protože on zde chce násilně zakonzervovat dokonale ekonomiku a politiku, z díla je spatřen tvůrce.
Zajímavé je to, že cizinci co zde podnikají, nám většinou už neplatí daně, na veliké ryby nemá naše komunistická vláda už daňové sítě, je třeba se poučit v komunistické Číně, tam už komunisti vědí, jak zacházet se sobeckými cizinci, co nechtějí platit v Číně vysoké daně, proto Miloš Zeman tolik jezdí do Číny, aby zde získal od moderních komunistů informace, jak tvrdě zatočit s nenažranými kapitalisty z EU.

Ano, peníze hříšníkům nesmrdí

Pokud myslíš jako hříšník, tak žiješ v pekle. Závist ovládla tvoje myšlení, toužíš po tom být zde králem, který zde všemu kraluje, jenže konkurence zde veliká je, a uspět v této konkurenci, nad tvoje síly je! Když nemůžeš existenčně uspět, podle morálních pravidel, tak začneš porušovat morální pravidla, a vymluvíš se na to, že druzí přeci taky porušují morální pravidla, vítej v konzumním pekelném očistci hříšníku. Peníze hříšníkům nesmrdí, o tom to je v konzumním očistci, dobrota je zde žebrota, máš existenční problém, se kterým si nedokážeš poradit, tak musíš zaplatit za vyřešení problému, mnoho peněz, jenom o tom, je toto konzumní peklo.
Láska a pravda, je zde jenom za peníze, nenávist a lež je zde zadarmo, najednou zjistíš, že jsi v začarovaném pekelném kruhu, závislosti na penězích, peníze jsou pro tebe hříšníku na prvním místě, pokud ten druhý nemá už peníze, tak tě nezajímá. Začneš druhé škatulkovat podle toho, kolik mají na kontě peněz, začneš poznávat, jak funguje svět hříšných parazitů, co mají hodně peněz, v tomto světě jde o moc, moc nad lidmi, je strojem na peníze. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, hinduismus, atd. je zde jenom hříšný egoismus, ve kterém je nám ten druhý egoista peklem, protože nám sobecky konkuruje. Vše je zde jenom o penězích, a parazitování na druhých, peníze hříšníkům nesmrdí.