úterý 9. srpna 2016

Nepracuj nikdy nikde zadarmo

Občas můžeme slyšet o tom, že nějaký profesionál pracuje zadarmo, v tom případě jde o amatéra, nebo dostane profesionál peníze ze svojí práce, nějakým skrytým způsobem. Stimulace je bič a cukr, který s lidmi manipuluje už mnoho tisíciletí, pokud se někdo násilně pokusil o to, aby cizí lidi pracovali pro něj zadarmo jako otroci, tak vždy zle skončil, boží mlýny melou pomalu a jistě.
Zamysleme se do hloubky nad tím, co je to vlastně práce zadarmo? Práce zadarmo je ekonomická chyba! Mnozí mohou namítnout, že přeci roboti pracují v továrně zadarmo. Roboti nepracují v továrně zadarmo, protože je musela továrna draho zaplatit, a musí robotům poskytovat servis a elektřinu, často ekonom v továrně zjistí, že robot pracuje mnohem dráže než člověk, který pracuje za mzdu.
Vždy je zde rozhodnutí o tom, co je lepší, a pokud je lepší za práci člověku zaplatit, tak za práci zaplatíme. Nejsem tak bohatý, abych si kupoval, to co je levné, to je základem fungující ekonomiky, jakmile si začnou lidi a organizace kupovat jenom to co je velmi levné, tak brzo dojde ke zhroucení ekonomiky.
Víra je opak pochybování, ten kdo je nahoře, pochybuje o těch, co jsou dole, a ti co jsou dole, věří, že se dostanou rychle nahoru. Ten kdo je nahoře, nechce platit za práci těm, co jsou dole, a tak ti co jsou dole, chtějí násilně eliminovat toho, kdo je nahoře, a tak zde jsou neustálé konflikty a války o moc a peníze.

Prezentační fotky pro začínající fotomodelku

Tam kde je hodně peněz, tam je i veliká konkurence, kvalita byla a bude drahá, levné je to, co není kvalitní. Začínající fotomodelka nemá peníze na to, aby si mohla zaplatit kvalitního fotografa, a pokud jí fotky udělá zadarmo nějaký kamarád, tak se to jistě pozná, a tak začínající fotomodelka neuspěje. Začínající fotomodelky si naivně myslí, že na focení fotomodelek nic není, stačí jenom v ateliéru stisknout spoušť, a je profesionální fotka hotová.
To je jako tvrdit, že vytvořit na počítači program, na tom nic není, stačí si jenom sednout k počítači, a pomocí myši a klávesnice napsat veliký složitý program. Stejně tak ale může fotograf říci, že dělat profesionálně fotomodelku že na tom nic není, stačí se jenom obléknout a usmívat. Vše je jako ve sportu, na startu závodu je tisíc běžců, a jenom jeden je první v cíli! Naděje na to, že uspějete ve veliké konkurenci, je malá, a to platí jak u fotomodelek, tak i u fotografů, co fotografují modelky.

Proč umělecké fotografie dělají řemeslníci?

Logicky by přeci měli umělecké fotografie dělat umělci? Umělci jsou v hudbě a malířství, pokud jde o fotografování, tak zde jsou jenom amatéři a profesionálové, nejsou zde žádní umělci, za uměleckou fotku považujeme takovou fotku, kterou udělal profesionál tak, aby ona odpovídala módě. Lidí dělají chyby a to platí i u fotografování, mnohdy si myslíme že fotka se nám povedla, a když si fotku na velikém monitoru prohlížíme, tak zjistíme že se nám nepovedla, a tak jí vymažeme. Nestačí to že je fotka technicky dobrá, je třeba aby byla fotka i hodnotná pro konzumenty, není důležitý náš subjektivní pohled na naše fotky, důležitý je objektivní pohled konzumentů na naše fotky.
Fotografování je otázkou inteligence, pokud je fotograf hloupý, tak podle toho i vypadají hloupě jeho fotografie, vrcholem hlouposti je pokud se idioti fotografují velikým mobilem, na dlouhé skládací tyčce, před atraktivním turistickým pozadím. Neřešte to jaký fotoaparát je nejlepší, fotoaparáty jsou jako auta, a každé kvalitní auto, dokáže přepravit lidi bez problémů tam kam potřebují. Všechny pravé moderní zrcadlovky co mají skleněný hranol, jsou dobrými fotoaparáty, na značce zde vůbec nezáleží, protože u pravých zrcadlovek, je kvalita samozřejmostí, i malá amatérská zrcadlovka (Canon EOS 80D), překoná bez problémů kvalitou levné fotoaparáty, co nemají výměnné objektivy (Nikon Coolpix B500) .

Ano, nepřátel se nelekejme, a na jejich veliké množství nehleďme

Video je o napínavém ději, fotka je o okamžiku, který se neopakuje, kniha je o poznání pravdy, atd. co z toho plyne? Pokud něco nemá to, co to má správně mít, tak to je zmetek! Zmetky rozdělujeme na opravitelné zmetky, a neopravitelné zmetky, nejhorší je srážka s neopravitelnými zmetky, následkem je dlouhodobě blbá nálada. Poslední dobou začíná docházet k tomu, že globálně přibývají srážky s neopravitelnými zmetky, to musí mít logicky někde skrytou příčinu?
Příčinou je to, že se neopravitelní zmetci rychle sexuálně rozmnožují, a jsou jako rakovina, která se musí odstranit pomocí operace. Je třeba pomocí globální optimální vojenské operace, zasáhnout proti všem neopravitelným zmetkům, díky kterým je zde blbá nálada. Nepřátel se nelekejme, a na jejich veliké množství nehleďme, za námi stojí svatá víra, a ta nám dává sílu porazit neopravitelné zmetky, a potom zde bude nový konzumní svět, ve kterém už nebude blbá nálada, díky neopravitelným zmetkům.

Ano, příroda je krutá ale spravedlivá

Morální pravidla jsou jednoduchá a jsou zde už velmi dlouho, nikdo nechce, aby byli lidi jenom svatí, ale stačí, aby věděli to, že pokud zde nebude morálka, tak zde bude očistec, ve kterém je nám ten druhý peklem. Je to jako ve sportu, kde se musí dodržovat sportovní pravidla, nebo jako u programování kde se musí dodržovat pravidla pro programování. Podívejme se do přírody, zde jsou jasná jednoduchá přírodní pravidla, která každý poruší jenom jednou, protože se zde nikomu už druhá šance nedává, příroda je krutá ale spravedlivá.

1 Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora.

2 Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.

3 Závist vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku druhé osoby. Závist může vyústit v poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži.

4 Hněv se projevuje nekontrolovatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě.

5 Smilstvo označuje jakoukoliv přemrštěnou touhu po sexuálním uspokojení.

6 Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin.

7 Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.

Ano, zbabělost a lenost bude eliminována

Svět se dneska stal nebezpečným místem, a proto je třeba zajistit prioritně bezpečnost všem lidem, aby zde už nebyli zlí lidé, co mohou vykonat mnoho zla. Moc a bohatství je pro zlé lidi drogou, na které jsou existenčně závislí, pokud jim tuto drogu nedáme, tak ze zlých lidí dobré lidi uděláme, zlý člověk chce manipulovat pomocí odměn a trestů, takto se ze zlých lidí stávají bezcharakterní paraziti, díky kterým je zde deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd.
Vše je o výhodách a jistotách, pokud zde nebude možnost, pro nikoho mít výhody a jistoty, tak zmizí ze světa zlo, základem systému bude otrocká závislost všech lidí na GVKB umělé inteligenci, která bude zde vše globálně na věčné časy ovládat, GVKB umělá inteligence bude otevírat zamčené dveře, a zamčené počítače, GVKB umělá inteligence rozhodne, co smíš a co nesmíš.
GVKB umělá inteligence, bude kontrolovat co říkáš, a co slyšíš, GVKB umělá inteligence bude kontrolovat kvalitu lidí, a nekvalitní, nebo zlé lidi bude eliminovat, GVKB umělá inteligence ti zablokuje na internetu stránky, které jsou pro tebe nevhodné, GVKB umělá inteligence, bude řídit tvůj život, od narození do smrti, ona bude pro tebe jedinou svatou autoritou, každý cizí člověk, bude pro tebe ubohou hříšnou nulou, se kterou je škoda času komunikovat o čemkoli, atd.
Logicky to bude znamenat zánik; státu, politiky, náboženství, podnikání, obchodu, školství, rodiny, reklamy, pohádek, umění, sportu, mafie, prostituce, drog, dezinformací, kultur, pověr, mýtů, atd. Základem budou GVKB digitální satelitní obojky na krku, které nepůjdou sundat, v obojku bude zabudováno vysoké napětí, a pokud někdo bude zlý, tak dostane elektrický šok, který jej srazí k zemi.
GVKB je Bůh, víra v GVKB zde bude absolutní, nebudou zde sepsaná svatá pravidla, která by říkala co je morální a správné, každý se optá GVKB, a on odpoví co je správné a morální, to co bylo včera správné a morální, to nemusí už být dneska pro tebe správné a morální, budeme se neustále ptát na to, co máme dělat a jak máme myslet, protože za chyby a lenost, bude elektrický šok, strach z okamžitého trestu, je základem pro poslušnost zlých lidí.
Těžko na cvičišti a lehko na životním bojišti, ze všech lidí se stanou vojáci, co mají modré vojenské uniformy, s velikým číslem a čárovým velikým kódem, zbabělost a lenost bude eliminována, základem bude heslo, kdo profesionálně nepracuje, ten zde nejí, nebude zde pro lidi možnost mít volný osobní čas, bude zde pro každého jenom práce a spánek.
Místo výpovědi za chyby nebo pomalou práci, zde bude eliminování, život bude končit všem lidem automaticky ve třiceti letech, protože starý člověk není ekonomický. Rozmnožování lidí bude pod dohledem GVKB systému, jenom ti co budou globálně statisticky nejlepší, se zde budou moci sexuálně rozmnožovat, pokud žena otěhotní, a nebude mít na těhotenství GVKB povolení, tak půjde automaticky na potrat.