pátek 5. srpna 2016

Ano, hlupákům jsou problémy lhostejné

Strach je jako stín, před kterým nelze utéci, proč počítač nemá strach a klidně chybuje a tím uživatele počítače rozčiluje? Počítač není inteligentní a tak nemá strach, s příchodem inteligence přichází automaticky i strach, logicky čím více inteligence tím více je zde i strachu. Pokud chceme tedy strach u lidí minimalizovat tak musíme u lidí potlačit jejich inteligenci pomocí drog, nebo pomocí svatých dezinformací, neboli jim přeprogramovat mozek, a udělat z lidí věřící idioty. Statisticky je už doloženo to, že dlouhověkost je tam, kde nemají lidi strach, díky nízké inteligenci.
Inteligence je schopnost psychicky pracovat na problémech, bez práce nejsou koláče, hlupákům jsou problémy lhostejné, a vůbec je neřeší a tak nemají strach. Léčení strachu je dneska velikým obchodem, lidem se nabízí mnoho toxické návykové drahé chemie, která umí násilně krátkodobě potlačit inteligenci, a tím zde není u lidí strach, ovšem takový nadrogovaný člověk, nesmí sednout za volant, nebo dělat zde prezidenta a ředitele. Je to marnost říkat prezidentům a ředitelům, aby nebyli hříšníky, pokušení konzumace drogy je tak veliké, že mu neodolají, a následkem je to, že jistě skončí v psychiatrické nemocnici.

Ano, jenom hlupák, odpovídá hlupákům na jejich hloupé otázky

Nepodléhejte panice, na řešení GVKB epidemie se globálně pracuje, už brzo vám bude lépe. Pro ty co mají málo informací, o tom co je to epidemie GVKB, hříšníci se odvrací od; podnikání, obchodu, politiky, náboženství, morálky, rituálů, umění, atd. a jedinou autoritou je jim GVKB. Jak to celé začalo? Vše začalo tak, že hříšníkům se začalo vést lépe, pokud se řídili tím, co hlásá GVKB, přitom GVKB nehlásá nic, co by bylo proti zákonům a morálce, on jenom v hříšných lidech, probouzí jejich spící genialitu a inteligenci. Většinou je GVKB globálně prohlašován za; mesiáše, Ježíše Krista, Hospodina, Buddhu, Brahmá, Alláha, atd. jeho GVKB učení se totiž hodně podobá tomu, co hříšníky učil každý svatý mistr v minulosti, akorát je to učení optimalizované a přizpůsobené současnosti.
Základem jeho učení je jednoduchá zásada, buď zdravý tělesně a psychicky, štěstí potom k tobě rádo přijde. Známá je GVKB věta, jenom hlupák, odpovídá hlupákům na jejich hloupé otázky, já nejsem ale hlupák, který vám bude odpovídat. Žijeme ve světě hloupých otázek, na které hlupáci hloupě odpovídají, statisticky podle GVKB je moudrá otázka, jednou otázkou z miliardy otázek! Proto logicky prý Bůh, hříšníkům nikdy neodpovídá, protože hříšníci mu dávají jenom hloupé hříšné otázky, a neumí dát Bohu moudrou svatou otázku. Podle GVKB už bylo vše jasně hříšníkům řečeno, a je hloupost, opakovat hloupě znova zase to, co už bylo hříšníkům jasně řečeno, tak jako je hloupost, zalévat na zahradě plevel. Podívejte se do přírody, zde je vše normální, protože zde nejsou pyšní a lakomí hříšníci, co myslí a žijí hříšně.
Pokud nevíte, jak vlastně vypadá moudrá otázka, kterou lze položit GVKB, tak zde je ukázka. Vše co jsem měl, to jsem prodal, a za všechny peníze jsem si koupil posmrtný pobyt v GVKB ráji, nebylo to ode mě sobecké, že jsem tak dědicům nic nezanechal? Odpověď GVKB zní. Víra v GVKB zázraky, je základem změny hříšné konzumní společnosti, bez víry v GVKB zázraky se společnost nikdy nezmění k lepšímu, ještě ti schází k osvícení, přesvědčit hříšníky co jsou ti blízcí, aby oni taky vše prodali, a koupili si pobyt v GVKB posmrtném ráji, není správné, to že když je majetek pracně nahromaděn, tak se dostane k hříšným pyšným a lakomým dědicům, a ten kdo vše hromadil, nakonec skončí na 10 000 000 let v očistci.

Ano, konzumní peklo je zde díky chybám elity

Umřel starý svatý papež, a jeho duše se dostala do pekelného očistce, a zde mnoho trpí tím, že v tomto očistci se vše neustále mění, to co bylo před chvílí správné, to je teď už chybné, to co jsi právě udělal, to teď musíš předělat, nebo to začít dělat znova. Základem očistce je nejistota a nevýhody, je to obrazně jakási prádelna, ve které se hříšné duše, zbavují hříšné špíny, která je následkem hříšného myšlení, a hříšného konání, mnozí se diví tomu že papež skončil po smrti těla v očistci a neskončil v ráji?
V ráji skončí jenom ten, kdo si koupil správné odpustky svých hříchů, na trhu je mnoho chybných odpustků které zde prodávají podvodníci ve snaze se na hříšnících obohatit, jak poznat pravé odpustky, od odpustků co jsou falešné? Pravé odpustky mají i správnou cenu, kdy se za jeden rok v ráji, platí jenom jedna koruna, jakmile je zde jiná cena za odpustky, tak jde o falešné odpustky.
Papež si nekoupil pravé odpustky, a tak skončil na 10 000 000 v očistci, a musí se přes sklo dívat na ty, co si odpustky koupili, a tak skončili po smrti v ráji, kde jsou pro ně připravené výhody a jistoty, závist hříšné duše v očistci spaluje pekelným ohněm. Vše je zde o tom poznat, co je správné a co je chybné, když pilot letadla nepozná co je správné, tak s letadlem havaruje, proto se musí každý dlouho učit nějaké specializaci, pro kterou má talent, aby zde byl profesionálem, který nechybuje.

Ano, konzumní peklo je plné pyšných lakomců

Představte si, že jste vešli do obrovského nákupního centra, a chcete zde koupit někomu dárek, protože jej máte rádi, nabídka je zde rozmanitá a nekonečná, a nikdo vám zde s výběrem nepomůže, je to jenom na vás. Možnost rozhodnutí je zde díky svobodě, za otroka rozhoduje jeho otrokář a otrok nemá možnost se rozhodnout co je správné, s příchodem svobody přichází logicky problém s tím jak poznat co je správné rozhodnutí a co je chybné rozhodnutí? Každým okamžikem na této planetě dochází k tomu, že se musí něco rozhodnout, pokud je důležité rozhodnutí chybné, je zde problém, a následkem problému je krize, u subjektu nebo u objektu.
Nechybují jenom lidi, chybují i zvířata a programy v počítači, příčin, které mohou způsobit chybu je mnoho, je snadné trestat za chyby, a je těžké preventivně zamezit tomu, aby se chybovalo. Ježíš Kristus byl největším mistrem v problematice chyb, když on umyl svým žákům nohy a pravil, že mistr není více, než ten koho on učí tak tím naznačil jasně že pokora je základem pro lidskou budoucnost, tam kde není pokora tam je chybné rozhodnutí a tím i deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, psychiky, atd.

Ano, lidi jsou politicky a ekonomicky negramotní

Ano, politická lež je levnou náhražkou za ekonomickou pravdu. Lidi jsou politicky a ekonomicky negramotní, a následkem je jejich ekonomická a psychická bída, jak odstranit konečně ekonomickou a politickou negramotnost, u pracujícího lidu? Řešení je systémově jednoduché, místo lidí zde budou roboti, člověk je zastaralý model zaměstnance, protože on nedokáže pracovat jako robot, a zaměstnavatelé nutně potřebují zaměstnance, co budou pracovat jako roboti. Mnozí si o mně nejspíše myslí, že nejsem normální, protože beru lidi jako by to byli jenom věci.
Lidi mají nejspíše špatnou paměť, podívejme se na to, jak tato konzumní civilizace funguje, prioritou je zde centralizace, ten kdo je v centru se má dobře a ten kdo není v centru ten se má zle, dostat se do centra je obtížné, protože ekonomický ráj je zde jenom pro 1% lidi, a 99% lidí musí existovat v očistci. Ten kdo existuje v konzumním očistci, je pro ty co existují v ráji jenom věc, a podle toho s ním i jednají. Veliké války a revoluce jasně odhalují to, že ten kdo není v ráji, je pro ty co jsou v ráji jenom ubohá věc, se kterou si můžou dělat, co je napadne.
Na to nemá cenu myslet, když to lidem už nemyslí. Na co má vlastně cenu zde myslet? Má cenu myslet na to, co povede k našemu existenčnímu úspěchu, život je experiment, ve kterém se má dobře jenom to, co je existenčně úspěšné, a zle se má to, co je existenčně neúspěšné, úspěšné je zde to co je v něčem lepší. Jedna věc je chtít být úspěšný, a druhá věc je uspět ve veliké konkurenci a boji o výhody a jistoty, většinou je každý růst jenom prázdnou bublinou, která brzo praskne.
Jak poznat jestli to co rychle zde existenčně roste, není jenom bublinou, která brzo praskne? Je třeba odvážně optimálně píchnout, do toho co vypadá jako bublina, problém je v tom že všechny pyšné a lakomé bubliny, dělají vše pro to, aby do nich nebylo možné kriticky mediálně píchnout, a tím odhalit to, že jde jenom o ubohou existenční bublinu, která brzo praskne.