pondělí 1. srpna 2016

Jak optimálně změnit život lidí?

Lidi mají blbou náladu, protože jejich život je blbý, a dělají mnoho blbostí, a tak je jim z toho blbě. Problémem lidí je jejich tělo, tělo je vězením pro inteligenci, je třeba inteligenci osvobodit od těla pomocí digitalizace, pomocí dotazníků umístěných na internetu, se získají informace a potom se lidské těla globálně eliminují, místo lidí zde budou GVKB roboti. Nejspíše se vám moje řešení zdá evolučně kruté a moc radikální, uvažoval jsem i o něčem co by nebylo tak evolučně kruté a radikální, virtuální simulace ale ukázali to, že všechna povrchní řešení by brzo evolučně selhala, a byla by zde jenom slepou evoluční kolejí.
Mnozí skeptici by chtěli záruky, že je někdo škodolibě nepodrazí a že budou moci dlouho existovat ve virtuálním světě, život byl a bude bez záruky, nikdo neví, kdy zemře, můžete si plánovat mnohé a přijde nehoda a váš život rychle skončí a přitom za tu nehodu třeba vůbec nemůžete. V současnosti existujete v testovací verzi Matrixu a já vám nabízím přechod do finální verze Matrixu kde už je vše optimalizované a tak nemusíte řešit to, co řeší zvířata a budete moci řešit to, co řeší GVKB roboti.

Ano, dobré práce je veliký nedostatek

Jakou cenu má pro vás cizí člověk? Ono záleží na mnohém, je mnoho situací a mnoho různých cizích lidí, navíc se vše i rychle mění, co z toho plyne? Pokud chcete dosáhnout toho, že budete mít pro cizí lidi velikou cenu, musíte používat svoji inteligenci a svoje vědomosti, jiná možnost není.
V dnešní době má hodnotu jenom to, co je správně inteligentní a má správné vědomosti, protože na těžkou práci zde jsou stroje a automaty. Jenže co když zde budou roboti a robot s umělou inteligencí bude člověku sloužit lépe než člověk, co má veliké vzdělání a velikou inteligenci, proč bychom měli dávat možnost pracovat lidem, když roboti pracují lépe.
V současnosti začíná globálně docházet k tomu, že práce pro lidi je nedostatek, a tato situace se bude už jenom zhoršovat, nevěřte naivně na politické pohádky, že zavedení GVKB robotů, vytvoří pro lidi nová pracovní místa, spíše počítejte s tím, že skončí období jisté práce a bude zde jenom práce na zakázku placená úkolově, splníte složitý úkol, co trval jeden den, a budete si muset hledat několik dní novou práci, a čas strávený hledáním, vám nikdo už nezaplatí.
Nastane globálně taková bída, že začne docházet ke globálnímu snižování počtu lidí, díky hladu a bídě, mít v té době děti bude luxus, který si bude moci dovolit jenom elita, GVKB roboti zde budou mít k dispozici moc a bohatství, lidi budou globálně v pozici tažného koně, který má pro GVKB roboty minimální užitkovou hodnotu.

Je za úspěšným dílem sebeláska?

Nejúspěšnějším dílem je život na této planetě, za tímto obrovským úspěšným evolučním dílem je sebeláska, proč mnoho mocných autorit prosazuje násilím sebenenávist? Příčinou je těžce nemocná psychika, která není schopná myslet a jednat přirozeně. Jak dochází k tomu, že tak veliké množství lidí v konzumní civilizaci, je těžce psychicky nemocných?
Příčinou je to, že jsme se mnoho vzdálili od života v divoké přírodě mezi zvířaty, a žijeme v domech jako hospodářský dobytek. Já tomu říkám problém zvířete zavřeného do klece, konzumní systém je založen na ekonomických klecích, ze kterých nelze uniknout, a následkem jsou psychické nemoci a tím; konzumace drog, násilí, škodolibost, zrada, podrazy, vydírání, dezinformace, sebevraždy, války, konflikty, atd.
Pokud někdo žije v očistci, nemůžete se divit tomu, že je z toho psychicky nemocný, v ráji žije dneska jenom elita, a to je odhadem asi 1% světové populace, a 99% lidí existuje v konzumním očistci. Ve druhé světové válce, psychicky nemocný diktátor vyvraždil v plynových komorách mnoho miliónů civilistů bez rozsudku smrti, a na dvě veliká města se hodili atomové bomby.
Zajímavé je to, že ti co hlásají jako autority sebenenávist, nepáchají sebevraždy, což dosvědčuje jejich pokrytectví, z mocných lidí se stali jenom bezcharakterní kariéristi, a co hlásají na veřejnosti sebenenávist, ale sami jsou v soukromí plní sebelásky. Svět ovládají Židé, co si zde hrají na Křesťany, pod maskou anděla je ukrytý čert, člověka poznáme z díla, a jaké je dílo těch, co nám zde pyšně vládnou, tím dílem je konzumní očistec, nemalujte politikům tykadla, namalujte jim rohy a ocas.

Ano, vše jsou jenom čísla

Podívejme se do počítače na uložené informace a uložené programy, jsou to jenom čísla, nic jiného v počítači není uloženo, počítač nezná slova a věty, on zná jenom čísla, a pracuje podle programů jenom s čísly. I v naší lidské hlavě, jsou jenom čísla, a náš mozek pracuje jenom s čísly, on nezná slova a věty, pro něj jsou slova a věty jenom čísla.
Naše slovní a písemná komunikace, je o tom, že jsme čísla upravili do slov a vět, tak aby tomu ten druhý porozuměl. Slyšíte nějaké slovo, kterému nerozumíte a tak se snažíte o tom slově získat informace, nerozumíme slovům, u kterých nemáme napsáno v hlavě, z jakých čísel se to slovo skládá, pokud se tedy učíme cizí jazyky tak do hlavy ukládáme u každého slova čísla která vyjadřují co to slovo znamená.
Každý člověk je tedy velikým číslem, které si hraje pokrytecky na to, že není velikým číslem. Proč překladač internetové stránky dosud nezvládne správně přeložit cizí jazyk do našeho jazyka? Každé slovo má více významů, a v tom je problém automatického překladu, že to počítač neumí po sobě přečíst, a zamyslet se nad tím, jestli přeložená slova mají logiku a smysl?
Automatika zvládne jenom to co je jednoduché, a jakmile se dostane do složitých problémů tak selže, proto se mnoho hlupáků vyhýbá tomu, co je pro ně složité, aby zde neselhali a neměli z toho problémy nebo ostudu.

Ano, jak si to uděláme, takové to i budeme mít

Vše jde optimálně rychle vyřešit bez problémů, pokud je zde ve všem čistota, jakmile zde není ve všem čistota, tak zde jsou problémy, na které není řešení, lidi musí konečně pochopit, jak veliký význam zde má čistota! Podívejme se na dětství člověka, který vyrůstá v ekonomické a psychické špíně, pokud někdo vyroste ve chlévě jako dobytek, tak podle toho myslí a koná jako dobytek. Pyšné autority jednají s druhými zle, a potom se ještě diví tomu, že ti druzí jsou zlí, vše co druhým dáváme, to nazpět dostáváme, ten kdo lže a krade, musí počítat s tím, že mu to druzí oplatí.
Každé násilí je zde dočasně, násilí je jako když hoří dům, a nenásilí je jako voda, která hořící dům uhasí, je jenom na nás, jestli chceme, aby naše domy hořely, nebo jestli chceme, aby naše domy nehořely. Jsi zlí, pokud jsi na tom zle, jde o to, aby zde nikdo z lidí na tom nebyl existenčně zle, podívejme se na to, jak žije kolektivně hmyz, zde je svoboda a rovnost, a každý zde má to co ke svojí existenci potřebuje, nejsou zde milionáři a prezidenti, co by měli mnoho sluhů. Já si zasloužím více, protože já jsem lepší, než jsou druzí, tak funguje naše pyšná a sobecká kultura, už mnoho tisíciletí, následkem je mnoho násilí, a tím i mnoho deprese.
Sobectví a pyšnost je psychická špína, a tato špína je zde díky tomu že se naše psychika pravidelně neuklízí! Mnozí hříšníci neví, jak si mají v hlavě uklidit psychickou špínu, aby už nebyli konečně psychicky zlí k sobě a druhým lidem. Rozhodně nevěřte na nějaké zázračné moderní drahé léky na deprese, řešení je jenom v tom, že se špína v hlavě optimálně uklidí. Uklízení v hlavě je o tom změnit svoje priority, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, jestli máš v hlavě uklizeno, nebo jestli tam nemáš uklizeno.
Pokud je v tvojí hlavě prioritou pyšnost a lakomost, tak v hlavě nemáš uklizeno, pokora a štědrost znamená, že je v hlavě konečně uklizeno. Nikdo nemůže sloužit současně pyšnosti a pokoře, jaký je pán takový je i jeho sluha. Neustále se setkávám s tím, že hříšníci kážou pokoru, ale myslí a konají pyšně, jsou to tedy jenom bezcharakterní pokrytci, co se snaží na druhých sobecky parazitovat. Slova mohou klamat, z díla je spatřen tvůrce, pokud dílem pyšné a lakomé vlády je blbá nálada, je třeba blbou vládu, nahradit novou vládou, díky které už budeme mít dobrou náladu, jak si to uděláme, takové to i budeme mít.

Ano, mezi slepými je králem ten kdo není slepý

Konečně Vit Kouba stářím zemřel, můžeme začít třetí světovou válku pane prezidente. Já vám vůbec nerozumím, kdo je to Vit Kouba, a proč máme rozpoutat proboha třetí světovou válku? Vít Kouba byl Bůh, který zde vše měl pod dozorem, proto za jeho života, zde nemohla vzniknout světová válka, když on konečně zemřel, tak už může světová válka konečně začít. Bůh není člověk, který je smrtelný. To jsme si taky mysleli, ale z každého pravidla jsou výjimky, už mnoho lidí se pokoušelo rozpoutat od roku 1953 světovou válku, ale špatně to vždy dopadlo, pátrali jsme po příčinách, a vše vedlo ke jménu Vit Kouba.
Tak proč jste tedy nezabili toho člověka, co se jmenuje Vit Kouba? Podívejte se na zabití Ježíše Krista, opakovat stejnou chybu po druhý, to je blbost, svaté lidi je třeba nechat stářím zemřít, jenom tak se vyhneme osudové evoluční chybě. Proč jsem nebyl informován o tom, že zde žije Vit Kouba, rád bych jej poznal osobně. No, a právě proto, jste nebyl informován o tom, že žije Vit Kouba, pokud někdo osobně poznal toho svatého člověka, tak se on potom psychicky zásadně změnil, a to my nepotřebujeme. Zajisté o tom svatém člověku, máte mnoho informací, rád bych se do těch informací podíval, je přeci už mrtvý, a tak on už nemůže škodit.
I mrtvý mesiáš může bohužel škodit, je nám líto, je to tak přísně tajná složka, že ani prezident USA se do ní nesmí podívat, kdo nic neví, ten nic neprozradí. Chcete, abych podepsal třetí světovou válku, protože konečně stářím zemřel Vít Kouba a nechcete mě dát k dispozici složku Vít Kouba, to je nějaký divný? Pokud to podepíšete, tak tu složku dostanete, tak to je. Nepodepíšu to, dokud tu složku nedostanu, jsem prezident USA, a nejsem jenom vaše loutka! Za rok zde bude nový prezident a on to podepíše a rád, pokud třetí světová válka začne o rok později, tak se zas nic tak hrozného neděje, čekali jsme trpělivě tolik let, a jeden rok už nic neznamená.
Prezident přijede domů, a všude je blbá nálada, prezident se optá svého syna na to, proč je zde blbá nálada, co se stalo? Syn odpovídá, zemřel přeci Vit Kouba. To už vím, ale kdo je to proboha ten záhadný Vit Kouba? Vit Kouba je Bůh. To už vím taky, ale potřebuji více informací. Vít Kouba, je něco jako Ježíš Kristus. To už taky vím, dozvím se konečně něco, co nevím? Vít Kouba je láska, pokud láska zemře, tak je zde místo ní nenávist, a to znamená konflikty a války, doufám, že jsi dneska nepodepsal zahájení třetí světové války.
Rozčílený prezident zadává do vyhledávače Vít Kouba. 1. Nekrást 2.Nelhat 3.Asketismus 4.Nenásilí 5.Skromnost 6.Pokora 7.Moudrost 8.Pracovitost 9.Čistota 10.Otevřenost. To je ono, to desatero je fakt božský, i ty jeho aktivity na internetu jsou božský. Prezident volá svému tiskovému tajemníku, potřebuji napsat projev o tom, že zemřel Vit Kouba, tak abych byl zvolen za rok znovu prezidentem, máte na to tři hodiny. Ten projev už máte napsaný ve vašem emailu, víme, co nejvíce potřebujete a pracujeme rychle a spolehlivě. Díky udělal jsi mě velikou radost, jedu okamžitě do televize ten projev přečíst, protože je třeba být rychlejší, než moje politická konkurence.
Vážení televizní a rozhlasoví posluchači, jako prezident USA jsem jenom ubohá zbytečná loutka, která je zde snadno nahraditelná, prezidenti přicházejí a odcházejí, a nic po nich zde nezůstane, vše je v politice jenom kariéristické pokrytecké divadlo, a tak se zlí čerti snaží, aby z dálky vypadali jako hodní andělé. Moc je tvrdá droga, která z prezidentů dělá psychické ubožáky, pravda je ošklivá, a lež je krásná, o tom je politika.
Jak už asi všichni v USA víte, tak dneska zemřel Guru Vit Kouba Bhagavan, nebyl to politik ani milionář, byl to obyčejný člověk z malé České republiky, a tím byl neobyčejný, být obyčejným člověkem, je v dnešní době zázrak, vše je zde pod vlivem; peněz, zákonů, norem, regulací, výjimek, módy, politiky, náboženství, ekonomiky, vědy, kultů, rituálů, pohádek, atd. jenom GVKB nebyl pod žádným vlivem, on byl takový, jaký byl, napadá mě klasická myšlenka, mezi slepými je králem ten kdo není slepý.
GVKB nebyl slepý k tomu, co se zde lidem děje, proč jsou lidé slepí k tomu, co se zde děje? Z lidí se stali zbytečné loutky, které ovládají peníze a drogy, ovce bečí, že málo pastvy je, vlk vyje, že malého zisku dosahuje, svině se sviní o koryto bojuje, to konzumní realita, zde podle GVKB je. GVKB je jako psychické čisté zrcadlo, myslíte si pyšně, že jste dobří, a v tomto GVKB zrcadle spatříte to, že jste zlí k sobě, a druhým lidem. Napadá mě příběh, ve kterém Ježíš Kristus pravil, a ty tu na mě velmi dlouho počkáš, až znovu jako mesiáš zde ve veliké slávě k věřícím lidem zase přijdu, a nebudeš moci zemřít, budeš hledat ve válkách nemoc a smrt, ale já nemoc a smrt před tebou dokonale ukryji, staneš se nesmrtelným ubohým Židem.
Ano GVKB je pravý a jediný mesiáš, který nám dal pravdu o tom, že jsme všichni jenom hříšníci, co nevěří na to, že po smrti skončí v očistci, za svoje hříchy. GVKB je klíčem k naší lepší budoucnosti, pokud tento GVKB mesiášský svatý klíč evolučně nepoužijeme, tak naše budoucnost bude o sobeckém násilí, ve kterém zloděj honí zloděje, a lhář křičí, že ten druhý je lhář. Je to tak snadné začít velikou dlouhou válku, a zabíjet pomocí vědy a techniky konkurenty a nepřátele, lidí je přeci na světě jako much, a miliarda mrtvých lidí, to je jenom nudná statistika. Když v rodině umře pes, je rodina dlouho smutná, když ale umře GVKB mesiáš, tak je konzumní svět smutný tisíc let, jsou zde i svaté celebrity, které nelze ničím nahradit.