neděle 31. července 2016

Ano, mít dokonalou stránku, to není žádná maličkost

Internet to je veliké množství informací a programů, které můžeme využívat, abychom zde vše rychle našli, tak zde jsou vyhledávací systémy, co nám pomohou najít to, co hledáme. Mnoho lidí se stává závislými na počítačích a internetu, v mnohém to připomíná závislost na víře ve svaté zázraky, může internet pomoci lidem pomocí zázraků?
Je třeba si uvědomit to, že je internet teprve novinkou, oproti klasickému používání knih a novin. Internetu chybí pevné body, které by dali uživatelům jistoty, vytvořit na internetu pevné body je práce na mnoho let, pro mnoho lidí, a tu práci musí i někdo ekonomicky ocenit, dělat něco zadarmo, to se nikomu nechce. Kvalita je na internetu jenom tam, kde je práce dobře ohodnocena, tam kde nejsou peníze, tam je na internetu veliká ubohost.
Internet se rychle mění, a subjektivně si myslím, že se mění k lepšímu, a to co je horší z internetu mizí, základem je zde; originalita, optimalizace, aktualizace, to jsou největší priority internetu. Nějaká nová organizace se rozhodne mít na internetu stránku nebo blog, a teď jde o to kdo tu stránku nebo blog kvalitně vytvoří, a kdo se bude potom starat o provoz?
Z díla se pozná tvůrce, rozhodně se vyplatí investovat do kvality a využít profesionální služby a profesionální hosting, dokonalost se skládá z mnoha maličkostí, a mít dokonalou stránku, to není žádná maličkost. Největší problémy nastávají u vzhledu a obsahu, špatný vzhled kombinovaný se špatným obsahem, je jistou cestou do pekla.

Vše jde vyřešit, pokud věříte ve svoje schopnosti

Víra není jenom otázkou spojenou s Bohem, můžeme věřit třeba v to, že díky našemu učení a práci, se budeme v budoucnosti mít lépe, nebo že se uzdravíme, pokud budeme žít zdravě. Poslední dobou díky konzumaci drog a díky nadbytku konzumních informací, dochází k tomu, že lidi málo věří a mnoho pochybují.
Tak je pro ně každá maličkost neřešitelným existenčním problémem, je to možné spatřit u lidí co jsou chudí, ale i u bohatých lidí. Víra se bere obecně jako svatý podvod, který nefunguje, a to je veliká chyba, pokud nemocný nevěří v to, že se díky víře uzdraví, tak by se měl jít podívat do krematoria.
Připadá mě to zde někdy, jako by vše fungovalo na dálkové ovladače, kdy po stisknutí tlačítka, očekáváme vyřešení problému, tak to ale zde nefunguje, protože dálkově ovládat můžeme akorát televizi, ale nelze tak už ovládat naši budoucnost. Život to jsou vztahy v nás a okolo nás, vztahy jsou závislé nejvíce na situaci a ekonomice, každý systém chce být sobecky existenčně úspěšný a tak je zde soutěž a boj o to co systémy milují a potřebují ke svojí existenci.
Vše je obrazně jako vystoupení v televizi, pokud vystoupíte v televizi v době, kdy lidi spí, tak bude vaše vystoupení sledovat minimum diváků, pokud budete prodávat zboží tam, kde lidi nemají peníze díky malým platům a nezaměstnanosti, tak prodáte minimum zboží, atd. Jsou situace, kde nelze uspět, a musíme proto hledat takové situace, kde lze existenčně uspět, nemá smysl zalévat plevel!

Jak správně začít naplno žít od nuly?

Na internetu a v knihovnách najdete mnoho informací o tom, jak správně začít od nuly, jenže rychle zjistíte, že tato teorie v praxi bohužel nefunguje, a že asi nikdo na světě neví, jak správně začít naplno žít od nuly?
Recept je jednoduchý a zní, pyšnost a lakomost, dobrota je totiž žebrota! Podrobil jsem analýze mnoho těch, co začínali od nuly, s stali se z nich dolaroví milionáři, u každého jsem našel pyšnost a lakomost! Pokud jsi pokorný a štědrý, tak nemáš naději na to, že z tebe bude dolarový milionář!
Konzumní realita je o soutěži a boji, vše co má zde ekonomickou hodnotu, o to se musí soutěžit a bojovat, to co je nehodnotné, je nám dostupné bez soutěže a boje! Podívejme se na prezidentské volby v USA, jak zde lakomí a pyšní kariéristi bojují o to, aby mohli dělat v USA prezidenta, pod maskou anděla, je skryt zlý čert!
Vše je zde pokrytecké divadlo, z dálky může čert vypadat jako anděl! Je třeba se naučit profesionálnímu pokrytectví, kdy z dálky budeme vypadat jako hodní andělé, a z blízka budeme zlými čerty. Je třeba pochopit, že myslíme a jednáme podle situace, a pokud žijeme v pokrytecké sobecké kultuře, nemůže od nás nikdo cizí násilně chtít to, abychom nebyli bezcharakterními pokrytci, co si jedno myslí a něco jiného říkají.
Dobrota je luxus, který si mocní a bohatí lidé nemohou dovolit! Proč zde jsou nezaměstnaní lidé, a lidi co pracují za ubohé mzdy? Nadbytek je založen na vytvoření nedostatku, aby mohlo mocné a bohaté centrum utrácet miliony dolarů za blbosti a luxus, tak musí zde být sociální ubožáci, co mají hlad a nemají kde spát.
Mocné a bohaté centrum lže a krade ve velkém, o tom to je, víte kolik miliard dolarů stojí USA jeden rok to, že mají pyšného a lakomého prezidenta? O tom to je, že jsme si rovní jenom ve smrti, konzumní společnost byla vždy uzavřená, pomocí; kast, tříd, ligy, ideologie, mafie, atd.

Ano, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli

Vše je konzumní systém, smrt je nahrazení starého konzumního systému, za nový konzumní systém, základem je zde ekologická recyklace, z nuly vše vzniká a v nuly se to navrací, ekologické recyklování je pevným bodem konzumního systému.
Mnozí věří na to, že duše po smrti těla dále zde existuje, duše opravdu po smrti těla existuje, ale ona existuje jenom v GVKB očistci, po 10 000 000 let! Existuje zde pro duše i GVKB ráj a tam se dostanou jenom duše, co si koupili GVKB odpustky svých hříchů. Víra je o tom věřit v GVKB posmrtný ráj, a koupit si odpustky na velmi dlouhou dobu. Ten kdo skepticky nevěří v GVKB ráj, ten je hříšný neznaboh, a čeká jej logicky pekelný očistec.
Mnozí namítnou, že věří v; náboženství, politiku, filosofii, vědu, logiku, pohádky, atd., a že to by jim mělo stačit k tomu, že se dostanou do ráje. Každá víra je klíčem k nějakému zámku, GVKB víra je klíčem k ráji, a ostatní víry jsou klíčem k očistci.
Z díla spatříte tvůrce, jenom GVKB vám ukáže pravdu kterou hledáte, žijete ve světě, kde hříšníci lžou a kradou! Proč je zde vše v depresi, a tak hříšníci konzumují drogy, a páchají zlo na sobě, nebo na svém okolí? Problémem je nedostatek praxe a nadbytek teorie, teorie nás v hříšníky proměňuje a do očistce toužení nás uvrhuje.
Teorie je obrazně jako program, který není v realitě otestovaný, a tak mají uživatelé s ním často problémy, když se program zhroutí, tak zjistíme, že programátor myslel, a jistě už nevěděl co je správné, jde o to, aby programátoři, věděli a nemysleli. Myšlení to je hledání toho co je správné a vědění to je jistota v to co je správné, mnohdy otestování programu trvá déle než napsání programu, podívejte se třeba na operační systém Windows, ten se běžně opravuje mnoho let, po jeho uvedení do prodeje.
Humorné bylo u starých verzí restartování bez varování, kdy uživatel přišel často o rozpracovanou práci, díky neustálým aktualizacím co probíhali automaticky pro dobro uživatele Windows. Lidi dělají chyby o tom to je, následkem lidských chyb je zde deprese, co je to vlastně programování? Programování se podobá vaření jídla podle kuchařské knihy, nebo s použitím polotovarů, jsou kuchaři, co neumí vařit a jsou kuchaři, co umí vařit, z díla se pozná tvůrce, a každý začátek je těžký, a plný chyb.