neděle 24. července 2016

Inteligence proměňuje zvířata na lidi

Proč si lidi kupují dárky, když dobrota je přeci žebrota? Příčinou je zde inteligence, čím méně je člověk inteligentní, tím větší má on problémy s tím, aby on někomu koupil dárek, a udělal mu tak radost, naopak se píše, snaží druhé okrást, a způsobit jim depresi, proto jsou blbci, tak úspěšní, a mají zde výhody a jistoty. Inteligence proměňuje zvířata na lidi, co myslí nejvíce na profesionální práci, a ostatní je nezajímá, a od hloupého blbce proto nelze očekávat to, že on bude lidem kupovat drahé dárky.
Naše kulturní civilizace evolučně vznikla a funguje díky inteligenci, bez inteligence se z nás stávají zase divoká zvířata. Pokud je zde deprese u jedince a společnosti, tak příčinou je to, že lidi nejsou inteligentní, díky degeneraci a centralizaci. Vysoké školy vyrábějí jenom kopie s nulovou hodnotou, a tyto kopie v praxi selhávají, a následkem je bezcitný Adolf Hitler, a jemu podobní mocní a bohatí blbci. Moderní civilizace potřebuje inteligentní lidi, co v praxi profesionálně uspějí, a pomohou tak nastartovat ekonomický růst u společností.
Z díla je spatřen tvůrce, podívejte se na dílo mocných a bohatých lidí, jejich dílem je globálně blbá nálada způsobená tím, že jsou to pyšní blbci. Proč by každé město na světě nemohlo mít vlastní ekonomiku a vlastní peníze a zákony, centralizace nikdy nikde optimálně dlouho nefungovala, a všechny veliké centralizované systémy, zde byli dočasně! Města si musí konkurovat ekonomiky a ideologicky, ekonomika a ideologie se točí kolem konkurence, bez stimulace je zde jenom degenerace a deprese. Islám je zde pro hloupé blbce a Křesťanství je zde pro inteligentní slušné lidi, co si dávají dárky a umí druhým udělat radost.

Ano, blázni by měli být zavření v blázinci

Ano, deprese je zde díky neúspěchu. Tam kde je život tam je i toužení po úspěchu, je to obrazně jako ve sportu, kdy se sportovci rozdělují podle toho, jak jsou ve sportu úspěšní na ligy, jedna věc, je chtít být v první lize dlouho a druhá věc je to v praxi realizovat.
Pevným bodem života je být úspěšný, existuje mnoho náhražek, které se snaží o to, aby vytvořili iluzi toho, že jsi úspěšný jde o dezinformace a drogy, cesta co očistce je široká a pohodlná, cesta k úspěchu je úzká a nepohodlná, mnohdy je jeden život na dosažení úspěchu krátký a tak musí děti pokračovat v tom, co začali jejich rodiče.
Podívejme se na mocné a bohaté lidi z nadhledu statisticky a objektivně, spatříme najednou to, že ten kdo je na vrcholu, ten je do něčeho veliký blázen, ten kdo není do něčeho veliký blázen, ten nemá šanci na to, aby zde byl na vrcholu existenční pyramidy, jako elita a celebrita. Adolf Hitler byl veliký blázen do policejní diktatury a tak vytvořil velikou policejní diktaturu a mnoho lidí díky němu zbytečně zemřelo, ano, blázni by měli být zavření v blázinci.

Ano, dokonalé dílo nejde kritizovat

Vše se mění a tak jistota zde není, některé změny jsou příjemné, jiné změny jsou nepříjemné, některé změny jsou na povrchu, a jiné změny jsou skryté pod povrchem. V některé situaci je dobré bojovat, a v jiné situaci je lepší se boji vyhnout, a zbaběle utéci, protože naše porážka je jistá, to co je správné dneska pro mě to může být pro tebe zítra chybné, je to tak snadné se uzavřít před problémy, ale tím nic nevyřešíme, a jenom si nové problémy způsobíme.
Snadný úspěch nemá žádnou hodnotu a stejně tak nemá smysl se snažit o úspěch tam, kde nemáme žádnou naději na úspěch, jde o to hledat to co je pro nás výhodné a jisté, pokud to nalezneme tak to musíme milovat a ochraňovat před konkurenty, je rozhodně lepší skepticky pochybovat něž všemu věřit a tím mnoho chybovat, moudrost je v tom že se poučujeme z chyb druhých.
Jenom hlupák se poučuje z vlastních chyb, nejhorší je ovšem blbec, protože on se nepoučí ani z vlastních chyb. Je to jako sestavení počítače, můžeme za málo peněz sestavit dobrý počítač, nebo můžeme za hodně peněz sestavit špatný počítač, na každé součásti počítače záleží a mnohdy jedna chybná součástka, nebo chybný operační systém, či chybný ovladač, může znehodnotit kvalitu a výkon celého počítače.

Ano, naučím vás lovit veliké ryby

Starý člověk myslí na to, co bylo, dospělý člověk myslí na to co je, dítě myslí na to, co bude, podobné je to i s národy, jsou národy, co jsou v různém věku, a podle toho vypadá i jejich myšlení, náš národ myslí evolučně na minulost, protože je starým národem, Japonsko myslí na budoucnost, protože je evolučně mladým národem, a tak zde mladí lidé mají možnost se realizovat.
Minulost je mrtvá, a budoucnost je živá, nejde probudit to co je mrtvé, je třeba začít s restartováním myšlení našeho národa, aby nám vládli konečně mladí lidé, co myslí na naši evoluční budoucnost, podívejme se na sport, zde jsou jenom mladí lidé, protože zde nejde lhát a krást!
Je třeba vypustit konečně tučným starým kaprům politický rybník, a dosadit do politiky mladé inteligentní lidi, co myslí na naši evoluční budoucnost, z díla spatříme tvůrce. Vše je zde jenom o konkurenci, tam kde není konkurence, tam je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, rodiny, umění, psychiky, atd. zdrojem naší dlouhodobě blbé nálady jsou lidi, co myslí jenom na minulost, abychom měli dobrou náladu, potřebujeme lidi, co myslí na budoucnost.
To co bylo, nezměníme, to co je tím žijeme, to co bude dneska vytváříme tím, jak myslíme a plánujeme, je třeba pochopit, že za každým úspěchem jsou nepopulární změny, je snadné lovit do sítí malé ryby, a je těžké lovit veliké ryby, co mají peníze uložené v daňovém ráji, a nechtějí u nás platit daně.