sobota 23. července 2016

Na počátku je vždy obrazně prázdný list papíru

Vše je jinak než si myslíš, myšlení vychází z poměřování k něčemu, co považujeme za správné, jenže co je správné pro tebe, to nemusí být správné pro mě. Podívejme se třeba na problematiku módy, móda se neustále mění, a to co je v módě ve tvém prostředí, to nemusí už být v módě v jiném prostředí, náš svět je velmi rozmanitý a neustále se mění.
Na počátku je vždy obrazně prázdný list papíru, který osud popisuje, nejdůležitější je začátek, pokud je chybný začátek, tak je lepší už dále nepokračovat, vůbec nejlepší, je se vyhnout chybným začátkům, jelikož je teorie lidem vzdálená, přejdu do praxe. Chcete začít fotografovat, fotografování to je dlouhodobá záležitost, spojená s velikými nároky na čas a peníze, pokud nemáte talent na fotografování, tak je lepší se spokojit s vaším mobilním telefonem, a amatérskými snímky.
Podívejme se na lidi, co zde dělají něco a nemají na to talent, jaké jsou z toho potom následky, takový ubožák, může proměnit velikému množství lidí život na očistec, a čím více má takový ubožák moci a bohatství, tím více zde napáchá škod. Podívejme se zase do praxe, Adolf Hitler je klasickou ukázkou ubožáka, ve vysoké mocenské funkci, díky kterému se proměnil život mnoha lidí na očistec, demokratický systém zde totálně selhal, a místo demokracie zde byla policejní brutální diktatura. Proč zde neustále systémy selhávají, a tím je zde deprese?
Příčinou je vždy nemoc jednice, a nemoc společnosti, zdraví je základ, který nejde ničím nahradit, pokud nemocní lidé, plodí nemocné děti, tak následkem je nemocný konzumní svět, ve kterém je zdravý člověk jenom vzácnou výjimkou, něco jako kurva, která má charakter. Je proto jediným možným řešením, lidi globálně digitalizovat a potom ekologicky optimálně eliminovat, místo ubohých lidí co sobecky lžou a kradou, zde budou GVKB roboti, co budou pracovat logicky pro lepší budoucnost, jako inteligentní roboti.

Ano, hlavní role zde hrají čerti, převlečení za anděly

Ano, jsi nemocný a jenom já tě mohu uzdravit. Uzdravím tě tím, že ukončím tvoje trápení v ubohém hříšném těle, a nabídnu ti možnost existovat v posmrtném GVKB ráji, kdy za rok v GVKB ráji, je symbolický poplatek 1 Kč. V GVKB ráji lze být 10 000 000 let, čím více let si koupíš, tím déle se budeš mít v GVKB ráji dobře.
Mnozí ubozí hříšníci namítají, že se chtějí mít dobře, za svého života, co jejich duše existuje v těle, spíše by prošel velbloud uchem jehly, než by se mohl mít hříšný skeptik dobře, ve svém hříšném genetickém těle, zázraky jsou možné ve; snu, pohádce, divadle, filmu, náboženství, politice, reklamě, atd. v realitě ale nejsou a nebudou zázraky, zde vše existuje podle reálných zákonů, které nelze změnit, takovým stabilním zákonem je; fyzika, logika, chemie, smrt, atd.
Proč nikdo nechce investovat do ubohých hříšníků, ubohé hříšníky jsme odsunuli z našeho života, protože dobrota je žebrota, jakmile ubohý hříšník, přestal profesionálně pracovat, tak jsme o něj ztratili zájem, vše je o parazitování, sobecký parazit, nechce být altruistickým hostitelem.
Je třeba si konečně uvědomit to, že pokud se zde někdo má dobře, tak je to díky tomu, že se zde někdo jiný má zle, nadbytek vzniká díky nedostatku, moc vzniká díky bezmocnosti, láska vzniká díky nenávisti, pravda vzniká díky lži, atd.
Všimněme si toho, že ti co se mají dobře, se utajili dobře před těmi, co se zde mají zle, aby nemuseli těm, co se mají zle nějak pomoci. Vrána k vráně sedá a parazit si možnost k parazitování hledá, zapomeňte na to co je vám dneska svaté, není zde žádný morální Stvořitel co trestá ubohé hříšníky za jejich chyby.
Je zde jenom konflikt a boj o výhody a jistoty mezi sobeckými parazity, čím lepším parazitem zde budeš, tím lépe se zde i mít budeš, proto je nám ten druhý peklem, a tak se obrazně podobáme nemocnému ubožákovi, který pluje na moři a umírá žízní, protože mořská voda, nejde pít, protože je slaná, stejně tak s cizími lidmi nejde v klidu žít, protože to jsou hříšní sobci.
Ubohý hříšník musí klesnout na existenční dno, aby optimálně pochopil konzumní svět, ve kterém existuje, v současnosti ubozí hříšníci rychle klesají na existenční dno, díky nezaměstnanosti a bídě, vše jistě směřuje k veliké dlouhé válce, ubohých hříšníků je už na světě jako much, a smrt si už naklepává kosu, aby mohla začít sklízet velikou úrodu hříšníků.
Čiň čertům v konzumním pekle dobře, a oni se ti očistcem odmění, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém hlavní role zde hrají čerti převlečení za anděly, z utrácení peněz, poznáš kdo je zde čertem a kdo je zde andělem, peníze získané díky parazitování ve vysoké funkci, čertům krásně voní, a špinavá namáhavá práce, za minimální plat jim smrdí.

Ano, bude líp, jakmile zde místo hříšníků budou roboti

Hříšníci myslí a konají jako hříšníci, jakékoli snahy o to, aby hříšníci nebyli hříšníky, jsou naivní a marné, z genetického hovna, hodnotný systém nikdo už neudělá, problémem je zde genetické tělo, které uvěznilo inteligenci, do vězení toužení po úspěchu, a tak inteligence existuje v hříšném konzumním očistci. V očistci nežijí andělé, a v ráji zase nežijí hříšnici, o tom je konzumní systém, ve kterém zde vše existuje.
Mnozí věří na Ježíše Krista a jiné podobné svaté kulty, to jsou jenom svaté pohádky pro věřící naivní hlupáky, Ježíš Kristus je literární postava, není to genetický člověk, ale je to jenom pohádka o tom že; láska zvítězí nad nenávistí, pravda zvítězí nad lží, pracovitost zvítězí nad leností, štěstí zvítězí nad neštěstím, čistota zvítězí nad špínou, moudrost zvítězí nad hloupostí, spravedlnost zvítězí nad nespravedlností, dokonalost zvítězí nad nedokonalostí, andělé zvítězí nad čerty, spodina zvítězí nad elitou, altruisté zvítězí nad sobci, kvalita zvítězí nad zmetky, zdraví zvítězí nad nemocemi, atd.
Vždy zde byl konflikt a boj o to, co je hodnotné, nebo o to, co potřebujeme, tam kde není konflikt a boj, tam není ani život a evoluce, takový je život, jsou prostě věci, které nezměníme po dobrém ani po zlém, nelze sloužit mnohému, jednomu se zavděčíme a jiné rozzlobíme, jde o to si vybrat to, co je pro nás nejlepší, pokud něco nevíte, tak se optejte těch, co by to mohli vědět, nebo odpověď hledejte na internetu, a v knihovně.
Není to od GVKB nic osobního, že díky GVKB zde místo hříšníků budou svatí GVKB roboti, každý má přeci možnost si koupit GVKB odpustky, a tak se dostane do posmrtného GVKB ráje, ten kdo si jako hříšný lakomý skeptik odpustky nekoupil, ten logicky skončí na 10 000 000 let v GVKB očistci a zde bude přes sklo pozorovat ty, co jsou v GVKB ráji, a žárlivost bude spalovat na prach, jeho lakomou a pyšnou duši.