Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Vyhledávání

sobota 31. prosince 2016

Výhody a jistoty jsou drogou pro idioty

Ano, každý vysokoškolák v praxi chybuje. Naše školství je chybné, o tom už nikdo nepochybuje, nejde o jednu prioritní příčinu, ale o mnoho příčin a všechny snahy o změny k lepšímu narážejí na to, že je školní systém uzavřený jakýmkoli nutným změnám. Co je za tím? Naše školství je závislé na zaostalé mocné elitě, ryba smrdí od hlavy.

Náš svět je světem závislostí, slepý nemůže vést slepé o tom to zde je. Z díla je spatřen tvůrce, to je klíč k pochopení reality, slova to je jenom divadlo, kde se z diváků dělají hlupáci, ale dílo je realita. Jaké je dílo mocné elity, která ovládá vysoké školy? Tím dílem je zaostalá společnost, vše je zde experiment, a to co je zaostalé, to je evolučně eliminované, nové logicky nahrazuje staré.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Komentáře se nemoderují